;
Christiansborg

Inside story

Politisk rivegilde om 90 indefrosne feriemilliarder

Politikerne har netop taget hul på slagsmålet om at aktivere de mange milliarder kroner i feriepenge, der blev indefrosset i 2018. Problemet er bare, at feriefonden stadig er tom, så hvis det gigantiske milliardbeløb skal aktiveres, er det i første omgang virksomhederne, der skal til lommerne.

Regningen for den nye coronavirus bliver astronomisk. Med gårsdagens økonomiske håndsrækning til de små og mellemstore virksomheder har regeringen på blot en uge støttet erhvervslivet direkte med initiativer, der forbedrer likviditeten med omkring 165 milliarder kroner. Derudover bør frigivelsen af bankernes kontracykliske buffer i sig selv give bankerne mere mod på at hjælpe deres kriseramte erhvervs- og privatkunder med likviditet på et kritisk tidspunkt.

Men det er stadig langtfra nok, lyder det fra landets arbejdsgiverorganisationer. Der er stadig brug for mere likviditet til virksomhederne, lønkompensation til medarbejderne, og på den lidt længere bane bliver der også brug for direkte økonomisk støtte til i hvert fald dele af erhvervslivet.

Spørgsmålet er, hvor de mange penge skal komme fra. Det får nu brancheorganisationen for små og mellemstore virksomheder, SMVdanmark, til at pege på LD-fonden Lønmodtagernes Feriemidler som en oplagt kilde til at nedbringe virksomhedernes omkostninger. Fonden har til opgave at forvalte de feriemidler, der blev indefrosset i forbindelse med overgangen til den nye ferielov, der træder i kraft 1. september 2020, og den har en anslået formue på 90 milliarder kroner. En del af de penge kan med fordel frigives nu, mener Jakob Brandt, der er vicedirektør i SMVdanmark.

”Lad os sende feriepengene ud at arbejde i samfundet. I dag er de indefrosset, indtil arbejdstagerne når pensionsalderen, men det er der ingen grund til længere. Det er nu, der er brug for dem, så lad os bringe dem i spil,” siger Jakob Brandt.

Helikopterpenge til de danske forbrugere

Forslaget er så nyt, at hverken arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv eller fagforeningen 3F har nået at tage stilling til forslaget. Men begge steder lyder meldingen, at man i den aktuelle situation bør tage alle interessante forslag op til overvejelse, og i den aktuelle situation er frigivelsen af de indefrosne feriemilliarder et yderst interessant forslag.

Behovet for arbejdskraft i landets virksomheder er nemlig minimalt og ventes ikke at stige foreløbig. Regeringen har derfor allerede opfordret de private virksomheder til at lade medarbejderne afholde ferie, hvor det er muligt, og ved at frigive de indefrosne feriepenge ville arbejdsgiverne få mulighed for at sende de ansatte hjem med op imod 10 ugers betalt ferie.

Derudover tilhører pengene i forvejen arbejdstagerne, og dermed ville de med frigivelsen af de indefrosne milliarder finansiere deres egen ferie. I stedet for at få pengene udbetalt tre uger før pensionsalderen, ville arbejdstagerne få udbetalt de indefrosne feriepenge med det samme.

Fra et samfundsperspektiv har forslaget også en stærk appel. Baggrunden for, at man i sin tid indefrøs feriepengene, var nemlig, at arbejdsgiverne under højkonjunkturen dels ikke ønskede at sende de ansatte hjem med fem ugers betalt ekstraordinær ferie, dels at man dengang var nervøs for, at en økonomisk indsprøjtning på 90 milliarder kroner ville overophede økonomien.

Men i løbet af de sidste fire uger er situationen blevet en helt anden, og frygten for en overophedning er nu pist væk. Arbejdsgiverne har akut behov for økonomisk hjælp til at sende flere ansatte hjem på ferie, fordi samfundet er sat i stå på grund af coronavirussen, og inden længe ventes økonomien at få brug for en betydelig vitaminindsprøjtning for at afbøde effekterne af en potentielt forestående økonomisk recession.

Regeringens forslag mandag om at udskyde moms- og B-skattebetalinger for små og mellemstore virksomheder har til hensigt at øge likviditeten i de skrøbelige mindre virksomheder, men håndsrækningen er ifølge SMVdanmark langtfra tilstrækkelig. Selv om pakken ventes at forbedre likviditeten med 40 milliarder kroner, gør pakken nemlig ikke noget ved omkostningerne for de virksomheder, der har mistet indtjening som følge af pandemien.

”Den første udmelding er en god håndsrækning på den lidt længere bane, men der mangler stadig hjælp til de mest kriseramte virksomheder, og vi forventer, at det kommer snarest,” siger Jakob Brandt.

Kommende uge byder på forhandlinger om ferie og hjemsendelse

Efter hjælpepakkerne i sidste uge og mandag ventes den kommende uge at byde på forhandlinger om blandt andet ferie for de mange tusind arbejdstagere i det private erhvervsliv, og her vil forslaget om at frigive de indefrosne feriepenge ifølge InsideBusiness’ oplysninger blive taget op.

Forslaget får allerede nu en varm modtagelse fra en række politiske ordførere på Christiansborg. Ordførere fra Venstre, Radikale og Enhedslisten bakker således alle principielt op om forslaget.

”Vi er optaget af, at virksomhederne får mest mulig likviditet i øjeblikket, og også at borgerne har nogle penge mellem hænderne. Så vi synes som udgangspunkt, at det lyder som en interessant forslag. Men det er regeringen, der må på banen og vurdere, hvad der rent praktisk kan lade sig gøre i forhold til at frigøre nogle penge her, som ellers ikke ville kunne aktiveres,” siger Torsten Schack Pedersen (V), der er erhvervsordfører i Venstre.

De tre ordførere peger dog samtidig på, at det ikke er helt uproblematisk at frigive de mange milliarder. Den indefrosne ferieformue ligger nemlig stadig ude i virksomhederne, og det er først fra efteråret, at virksomhederne skal tage stilling til, om de ønsker at beholde lønmodtagernes penge som lån mod en årlig indeksering og tilbagebetaling, i takt med at arbejdstagerne nærmer sig pensionsalderen, eller om de ønsker at indbetale hele beløbet til Lønmodtagernes Feriemidler med det samme og dermed spare renteudgiften.

Det forhold er man også opmærksom på i SMVdanmark. Jakob Brandt pointerer, at de timeansattes indefrosne feriepenge ligger i fonden og derfor bør bringes i spil, mens funktionærernes feriepenge er en lidt mere kompliceret størrelse.

”Men selv de penge, der er i virksomhederne, vil vi godt have ud, hvis man bare sikrer virksomhedernes likviditet gennem for eksempel statsgaranterede lån til 0 procent i rente og ved at sende den seneste momsindbetaling tilbage til virksomhederne,” siger han.

Kan skade virksomhedernes likviditet

Hvis man fra politisk side beslutter at udbetale feriepengene til lønmodtagerne med det samme uden at kompensere virksomhederne, vil det således gå ud over likviditeten i virksomhederne, advarer politisk ordfører Sofie Carsten Nielsen (R) fra Radikale Venstre.

“Vi er sådan set åbne over for at udbetale de indefrosne feriepenge til lønmodtagerne. Problemet er bare, at pengene ikke er indefrosset endnu, fordi loven er så ny,” siger Sofie Carsten Nielsen og fortsætter:

“Jeg fornemmer ikke, at der er generel politisk modvilje mod forslaget. Tværtimod er alle meget åbne for at samarbejde og finde løsninger på de udfordringer, vi står overfor. Så i forhold til de indefrosne feriepenge er det simpelthen kun et spørgsmål om, hvad der praktisk er muligt, og om der overhovedet er penge at hente her.”

Men virksomhedernes knappe likviditet bør ikke afholde politikerne fra at sende pengene ud til arbejdstagerne alligevel. Det bør være muligt at finde en løsning, der både sikrer virksomhederne likviditet og samtidig sender pengene ud til deres retmæssige ejere, nemlig lønmodtagerne. Det mener Enhedslistens finansordfører, Rune Lund (EL).

“Det er rigtigt, at nogle af pengene lige nu ligger ud hos arbejdsgiverne, og hvis man beder dem om at aflevere dem, så mister de noget likviditet. Men så må vi tage nogle andre tiltag for at tilføre virksomhederne den nødvendige likviditet. Udgangspunktet for os er, at det ikke er virksomhedernes penge. Pengene tilhører lønmodtagerne, og lige nu har vi faktisk brug for, at de kommer ud at arbejde,” siger Rune Lund og fortsætter:

“Hvis det skal ske i faser, så nogle af pengene kommer nu og andre senere, så kan vi også diskutere det.”

Over for InsideBusiness gør regeringen opmærksom på det forhold, at pengene i øjeblikket også fungerer som likviditet i virksomhederne, men beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S) afviser ikke, at de indefrosne feriemidler kan blive bragt i spil alligevel.

”Vi lytter altid til forslag og drøfter dem naturligvis gerne med Folketingets partier. Uden at sige hvad næste skridt bliver, kan jeg oplyse, at vi ser på flere muligheder. Vi afviser ikke noget på forhånd – heller ikke at se på de opsparede feriemidler,” siger Peter Hummelgaard Thomsen.

Læs mere: Mette Frederiksen har store ledelsesproblemer på kritisk tidspunkt

Læs også

Mette Frederiksens næste træk kan blive lige så alvorligt

Fra massefyringer til kassekredit. Her er erhvervslivets ønsker til regeringen

Corona er en black swan-event. Fascinerende og dybt foruroligende

Risikoen for en corona-recession tårner sig op

Risikoen for en corona-recession tårner sig op

Danske Bank på katastrofekurs på afgørende lånemarked

Hvad bliver Nykredits næste træk?

Banker står splittede om nyt guldrandet gebyr

Jyske Bank vil smide mere end 1000 kunder ud

Banker strømmer ud af ophedet ejendomsmarked

Krisefrygt: Bank træder hårdt på bremsen på ejendomsområdet