;
GF Forsikring

Inside story

Presset på forsikringsbranchen stiger. Her er de mest veldrevne selskaber – og de dårligste

Se, hvem der klarer sig godt og mindre godt blandt både små og store forsikringsselskaber. Nogle er presset, og for mange er løsningen vækst, men især de mindste spillere kæmper med høje omkostninger, når de fylder nye kunder i porteføljen.

To konkurser og den store fusion mellem kæmperne Tryg og Alka trak overskrifter og prægede forsikringsbranchen i 2018. Men meget tyder på, at det kun var trækvinde fra den storm, som for tiden blæser ind over markedet.

De kommende år vil uundgåeligt byde på flere fusioner og konkurser. For selv om der de seneste år gradvis er blevet luget ud i de mange danske forsikringsselskaber, er det stadig en dybt fragmenteret branche, som i stigende grad bliver presset af øget regulering og fokus på digitalisering.

InsideBusiness har kortlagt den danske forsikringsbranche og går i denne uge tæt på især underskoven af mindre forsikringsselskaber, der skyder store beløb i at holde væksten oppe og omkostningerne nede i forsøget på at blive store nok til at kunne modstå det stadig stigende teknologiske og regulatoriske pres.

Analysen viser, at det selskab, der har klaret sig dårligst blandt de store børsnoterede selskaber, er svenske If Forsikring. Her har man hverken formået at levere betydelig vækst eller overskud, idet bruttopræmieindtægterne blot steg med 2,4 procent i Danmark, mens combined ratio landede på 98,1 procent.

Til sammenligning præsterede Tryg, der må siges at være det p.t. mest veldrevne selskab i branchen, en vækst i bruttopræmierne på 4,3 procent og en combined ratio på 80,6.

Flere store spillere kæmper

Andre store og mellemstore selskaber er imidlertid sat under betydeligt pres. Den øgede regulering og konkurrencen om de digitale kundeoplevelser fører til større omkostninger, og samtidig ser væksten mange steder ud til at være gået i stå.

Gjensidige og LB Forsikring tabte henholdsvis 2,4 og 3,6 procent på bruttopræmieindtægterne, mens Topdanmark, If Forsikring og Alm. Brand nærmest stod stille med en bruttopræmievækst på henholdsvis 1,7 procent og 2,3 procent.

Codan kunne præstere en præmievækst på hele 5,3 procent, hvilket slår Tryg med 1 procentpoint, men selskabets combined ratio landede på 88,4, hvilket betyder, at selskabet er noget mindre lønsomt end den store danske konkurrent.

Væksten var størst hos de mellemstore spillere GF Forsikring, Købstædernes Forsikring og Privatsikring – sidstnævnte ejes af Codan.

Med en præmievækst på 18,9 procent er Købstædernes Forsikring det skadesforsikringsselskab, der er vokset mest i 2018. Samtidig er selskabets combined ratio dog også hamret op i 106,1 procent, hvilket betyder, at selskabet har tabt omkring 6 kroner for hver 100-kroneseddel, der er kommet ind som præmieindtægt.

Administrerende direktør Anders Hestbech er da heller ikke tilfreds med omkostningerne sidste år, som han dog hovedsagelig tilskriver store skader og sager fra tidligere år.

”2018 var bestemt ikke tilfredsstillende. Dels havde vi to ekstremt store skader, hvoraf den ene løb op i 118 millioner kroner, så det er ikke noget ekstraordinært relateret til ny forretning eller lignende. Det er bare et utrolig uheldigt skadeår. Dels har vi derudover haft et negativt afløb på nogle gamle arbejdsskader, og som andre arbejdsskadeforsikringsselskaber kommer vi også til at bidrage til Alphas konkurs,” siger Anders Hestbech, der er direktør i Købstædernes Forsikring.

Sagen kort

To store trends presser til forsikringsbranchen i disse år.

På den ene side får en række nye regulativer omkostningerne til at eksplodere. Nye krav til solvens, governance og persondata mv. kræver flere ressourcer, og for især de mindre spiller er det en tung byrde at løfte.

På den anden side tvinger digitaliseringen selskaberne til at investere i it-løsninger, og her viser de store selskabers muskler sig igen som en fordel.

Selv om forsikringsbranchen de senere år har set flere storslåede fusioner og konkurser, ser det således ikke ud til at være overstået endnu.

En række mindre spillere har svært ved at holde forretningen lønsom i jagten på vækst, og blandt de mindste selskaber forudser man, at de kommende år vil konsolidere branchen yderligere.

Han hæfter sig dog ved, at det er erstatningsudgifterne og ikke omkostningerne, der driver udviklingen.

”Jeg kigger meget på den underliggende forretning, og hvordan småskadeprocenten udvikler sig og lignende, og jeg må sige, at jeg er tilfreds med, at vi har fået omkostningsprocenten ned under 20, samtidig med at vi har opretholdt en høj vækst. Det gør os i stand til at absorbere større skader og til at investere i digitalisering. Men det er selvfølgelig brandærgerligt, at vi havde så uheldigt et skadeår,” siger han.

GF Forsikring, der har en combined ratio på 93,3 procent, havde en noget mere lønsom forsikringsforretning end Købstædernes Forsikring, men her var væksten også noget mindre: 8,9 procent. Forholdet mellem forsikringsindtægter og -udgifter er steget, og korrigerer man for tidligere års hensættelser, også kaldet afløb, ligger GF Forsikring med en noget mindre rentabel forretning. Eksklusive afløb lå selskabets combined ratio på 102,1 procent i 2018.

De stigende udgifter tilskriver administrerende direktør i GF Forsikring Jesper Mortensen selskabets vækststrategi, som uundgåeligt vil føre til højere omkostninger på den korte bane.

”Det skyldes blandt andet, at når vi skruer op for salget, og toplinjen stiger, driver det også erhvervelsesomkostningerne op som en naturlig følge, for så følger provisionerne med på den konto. Derudover har vi forsat også investeringer i digitalisering og kundeoplevelser. Det driver også omkostningerne op, men er samtidig med til at effektivisere på den lange bange og gøre kundeoplevelsen endnu bedre,” siger han.

En tredjedel af selskaberne ligger med en combined ratio på over 100

Mange mindre selskaber har taget markedsandele i 2018, men har samtidig set omkostningerne stige betydeligt.

Det gælder blandt andre Vejle Brand, Storstrøms Forsikring, Nærsikring, Sønderjysk Forsikring og Thisted Forsikring. Her er præmieindtægterne vokset med tocifrede procentsatser i det forgangne år, hvilket gør selskaberne mere modstandsdygtige over for store skader og de voksende administrative byrder. Men selskabernes combined ratio er steget sideløbende, hvilket er udtryk for, at selskaberne taber penge på forsikringsforretningen.

Combined ratio, der også betegnes erstatnings- og omkostningsprocent, er et udtryk for forholdet mellem på den ene side summen af driftsomkostninger og erstatningsudgifter og på den anden side præmieindtægter. Ligger et selskabs combined ratio på eksempelvis 100 procent, betyder det således, at forsikringsselskabet anvender samtlige præmieindtægter til enten erstatningsudbetalinger eller til driftsomkostninger.

Omkring en tredjedel af selskaberne havde i 2018 en combined ratio på over 100 mod en fjerdedel i 2017, og stigningen trækkes især af de mindste selskaber.

Købstædernes Forsikring, der har præmieindtægter for 1,2 milliarder kroner, er det største selskab i opgørelsen med en combined ratio over 100. Herudover havde Lokal Forsikring, Nem Forsikring, Popermo, Aros Forsikring, Nærsikring, Vejle Brand, Storstrøm Forsikring og HF Forsikring alle en tabsgivende forsikringsforretning i 2018.

Når de høje udgifter ikke kombineres med vækst, som det er tilfældet for en af branchens mindste spillere, HF Forsikring, er det kritisk, og derfor har man de senere år også satset stort på at vende udviklingen i præmieindtægter, forklarer administrerende direktør Kim Nielsen.

Her har væksten været negativ de seneste 4 år, og efter endnu et år med negativ vækst i 2018 kom selskabet tilmed ud med branchens næsthøjeste combined ratio på 107,2 procent.

Forsikringsselskaber overvejer fusion

Ligesom andre små selskaber er HF Forsikring nødt til at lægge volumen til for at kunne håndtere de nye til governance- og solvenskrav samt behovet for at styrke administrationen og teknologisiden af selskabet, og det er ifølge Kim Nielsen netop lykkedes her i begyndelsen af 2019.

”Det er korrekt, at vi har haft en negativ vækst i de sidste 4-5 år. Men det er lykkedes for os at knække den udvikling i november-december 2018,” siger han.

Han forventer at kunne forbedre selskabets combined ratio i 2019, men på den lange bane vil de selskaber nok være nødt til at samle sig i større enheder gennem enten fusioner, opkøb eller som strategiske samarbejdspartnere, mener han.

”Alt er i spil. Vi har som udgangspunkt den fordel, at vi ikke har nogle aktionærer, som vi skal fodre med udbytte. Vi skal understøtte kunderne i vores butik på den bedst mulige måde, det er vores formål. Men selvfølgelig kan omkostningerne blive så store, at vi bliver nødt til at finde nogle samarbejdspartnere eller måske indgå i en fusion,” siger han og fortsætter:

”Vi har kolleger, som er i nogenlunde samme størrelsesorden som os, og vi vil også diskutere i vores ledelse, om det inden for måske 3 til 5 år er relevant at slå pjalterne sammen med et andet selskab.”

Overlevelse kræver volumen

Også i Storstrøms Forsikring, der sammen med HF Forsikring og en række andre mindre og mellemstore forsikringsselskaber er organiseret i foreningen Gensidig Forsikring, skuer man ind i en konsolideringsbølge.

Selskabet, der ledes af administrerende direktør Per Guldbrandsen, som har en fortid i blandt andet Tryg og Skandia, investerer for tiden store beløb i nye it-systemer og flere medarbejdere for at skabe vækst i forretningen. Volumen er i dag en forudsætning for at holde omkostningerne nede på et tåleligt niveau, og for især de mindre selskaber er det på grund af de regler et spørgsmål om overlevelse.

”I 2016 blev de nye regler om solvens implementeret med nye krav til governance, egenkapital med mere, og det lægger et kæmpe administrativt pres på alle forsikringsselskaberne, men især på de små. Så hvis ikke vi får vækst og derigennem igen trukket bundlinjen op, kan vi simpelthen ikke drive forsikringsselskab, og så ender det jo med, at vi kommer under et voldsomt pres,” siger Per Guldbrandsen.

I regi af brancheforeningen er de små forsikringsselskaber begyndt at samarbejde om digitalisering, og de har ansat jurister til at hjælpe alle medlemmerne med eksempelvis at lave skabeloner til governancestrukturen. På den måde kan de enkelte selskaber høste nogle af de stordriftsfordele, som de store selskaber har.

”Vi kommer på den måde til at fungere næsten som et stort forsikringsselskab, men i stedet for regionskontorer er vi sat sammen af små og mellemstore lokale forsikringsselskaber,” siger Per Guldbrandsen.

Men samarbejdet til trods kommer man næppe uden om fusioner. Den største spiller i Danmark, Tryg, har bruttoindtægter i Danmark for 10,4 milliarder kroner om året, mens det mindste forsikringsselskab, HF Forsikring, kun har præmieindtægter for omkring 40 millioner kroner.

Mange af de små forsikringsselskaber har dog også en stærk lokal forankring og er tilmed kundeejede, hvorfor man også sporer en vis aversion mod konsolideringen.

Storstrøms Forsikring, der med præmieindtægter for 64 millioner kroner årligt er branchens tredjemindste spiller, har således en stærk trang til at forblive selvstændig, selv om en fusion eller et salg til en større spiller ville gøre det lettere at håndtere omkostningerne.

”Det ville være naturligt med en konsolidering af nogle af de mindre spillere som os selv, men husk på, at der allerede er sket en stor koncentration over årene. Tryg er eksempelvis blevet opbygget af vel over hundredvis af små forsikringsselskaber over tid. Men nogle af de små brandkasser derude, os selv inklusive, har en stor selvstændighedstrang. Lysten til at drive vores egen forretning i vort eget område er stor, og kunderne elsker os jo. Det viser alle kundemålinger,” siger Per Guldbrandsen.

Digitalisering presser de mindste selskaber

Selv om store spillere som Tryg, Alm. Brand og Codan – for ikke at tale om svenske If Forsikring og norske Gjensidige – kan bruge deres enorme digitale muskler til at presse omkostningerne i bund, mener Per Guldbrandsen alligevel, at der er plads til de mindre lokale forsikringsselskaber.

Ligesom små lokalbanker oplever lidt af en renæssance for tiden, fordi nogle forbrugere foretrækker det personlige kundeforhold, mener Per Guldbrandsen, der er en rolle for de små lokale forsikringsselskaber.

”De store selskaber er effektive, men giver ofte en upersonlig kundeoplevelse. For de små aktører er den personlige service afgørende, da det er den, der kan og vil gøre forskellen for de lokale kunder,” siger han og fortsætter:

”Det er lidt ligesom specialvareforretningen, mikrobryggeriet og den økologiske slagter, der vender tilbage igen. På samme måde tror jeg også, der er plads til lokale forsikringsselskaber, fordi folk tillægger det en værdi i sig selv. Vi er en del af den lokale fælles historie.”

Spørgsmålet er, om digitaliseringsbølgen har ramt for alvor, eller om de små selskaber har været forskånet indtil nu. Mange steder forbereder man sig stadig på, at nye spillere med stærke digitale fundamenter vil kaste sig ind på forsikringsmarkedet og udfordre de eksisterende forretningsmodeller for alvor, men indtil videre er det stadig de samme aktører, der slås om markedsandele som for ti år siden.

Satser på strategisk samarbejde

Claus Lomholdt Poulsen, der er administrerende direktør i Vejle Brand, fokuserer ligesom de andre små forsikringsselskaber på at lægge volumen til, men han så gerne, at der var mere samarbejde om it-løsningerne.

Det danske softwarehus Tia Technology har indtil nu været de små selskabers redning på teknologifronten, men det samarbejde kan sagtens styrkes endnu mere, selv om det ikke ligger i kortene på nuværende tidspunkt.

”Vi har noget it-samarbejde med andre gensidige selskaber, og det holder vi fast i. Om det kan udvides på længere sigt, vil være gavnligt og ønskværdigt, men det ligger desværre ikke lige til højrebenet,” siger Claus Lomholdt Poulsen.

Branchen har indtil videre været heldig i den forstand, at digitaliseringen ikke har ændret markedet så radikalt, som mange forudså. Men det er nok kun et spørgsmål om tid, mener han.

”Digitaliseringen ser ud til at have en mere træg indtrængen på forsikringsmarkedet, end vi havde forventet, men det må slå igennem på et tidspunkt, og det er også noget, vi følger og ruster os til ved selv at investere i det,” siger Claus Lomholdt Poulsen.

Vejle Brand har branchens højeste combined ratio og en vækst på 11,6 procent, hvilket hænger sammen med den aggressive vækststrategi, som selskabet vedtog for to år siden. Men direktøren afviser, at væksten og de stigende omkostninger øger selskabets risiko.

”Det koster selvfølgelig noget at investere i væksten, og den investering tjener man ind over tid. Men vi vokser ikke på risiko, som vi mener er dårlig. Vi tegner mere af det, vi plejer at tegne ind, og det skyldes, at vi har sat flere ressourcer ind på det marked, vi er i, fordi markedet er til det,” siger han.

LÆS OGSÅ

Er forebyggelse et guldæg? Spørgsmålet splitter branchen

Udfordret Codan i større omstrukturering

Forsikringsselskaber slipper for gigantregninger fra forsikringskonkurser

Situationen for forsikringsselskab forværres

Presset på jysk forsikringsspiller vokser

Svært forsikringsår, konkurser og dyre brande præger forsikringsbranchen

Forsikringsbranchen strammer grebet om bilister: Risikerer at miste erstatning

Kundekrigen sætter spor i forsikringsbranchen. Selskaber tærer på reserverne

Trygs køb af Alka kan helt falde til jorden

Trygs storhed er tilbage. Hübbes store offensiv