sampension

Inside story

Forvirring om ekstremt lave priser på udskældte forsikringer hos Sampension

En rammeaftale mellem Sampension og en række mæglerhuse har skabt uro på markedspladsen, fordi Sampensions priser ser ekstremt lave ud. Dog er sammenligningen umiddelbart fejlagtig, og Sampension afviser prisdumping, selv om man tilbyder at betale Deloittes vederlag fra hver kunde i tre år.

Det ser på overfladen ud til, at Sampension, der fortrinsvis er en arbejdsmarkedspensionskasse, for alvor har meldt sig ind i konkurrencen om at vinde interessante storkunder på pensionsmarkedet.

Et priseksempel fra Deloittes pensionsmæglerafdeling, som InsideBusiness er i besiddelse af, viser nemlig, at Sampension via en såkaldt rammeaftale med mæglerbranchen – på overfladen i hvert fald – tilbyder ekstremt lave priser på tab af erhvervsevne (TAE), således at en dækning for en person med en årsløn på 580.000 kroner koster bare 3.074 kroner om året for en tab af erhvervsevne-forsikring, der dækker 50 procent af lønnen. Det er at skrabe bunden i markedet med en pris på bare 0,53 procent af lønnen om året.

Det svarer til en pris 0,42 procent, hvis man ønsker at få dækket 40 procent af lønnen. Det skal ses i forhold til, at de fleste eksperter og et selskab som Velliv påpeger, at prisen snarere skal ligge på 0,9-1 procent for en dækning på 40 procent, før en tab af erhvervsevne-forsikring balancerer. Og forsikringerne skal jo jævnfør den nye SUL-bekendtgørelse fra Finanstilsynet balancere.

Sandheden om priserne i Sampensions rammeaftale ligger dog et sted midtimellem.

Typisk tilbyder spillere som Velliv, AP Pension, Danica og PFA nemlig et tab af erhvervsevne-produkt, der sikrer kunden 100 procent ’lønsikring’ ved invaliditet – i praksis er det 92 procent af årslønnen, da man som invalid eller førtidspensionist ikke betaler 8 procent i arbejdsmarkedsbidrag.

Sampensions model dækker derimod kun 80 procent af lønnen, og det betyder, at Sampensions tilbud kommer til at se for billigt ud, og det er ikke direkte sammenligneligt, forklarer aktuar og pensionsekspert Jørgen Svendsen fra AFPR.

Sampension er lidt billigere end branchen generelt

Når han regner tallene om, ender Sampensions forventede tab af erhvervsevne-forsikring på ca. 0,8 procent, mens Velliv for samme dækningsomfang tager ca. 0,89 procent.

Sampension selv har ikke ønsket at oplyse et præcist sammenligneligt tal, men henviser til et spænd på 65-90 procent afhængigt af lønniveau.

”Branchens gennemsnit er på omkring 0,95 procent. Årsagen til, at Velliv er lidt billigere, er, at de kun inflationsregulerer til 3 procent og er ugaranteret, mens PFA, AP og Danica forsikrer med 5 procent inflationssikring,” forklarer Jørgen Svendsen.

Aktuar Jørgen Svendsen bekræfter, at Sampensions priser uanset den forkerte prissammenligning ser temmelig lave ud. Desuden ligger prisen ifølge materialet fast i perioden fra 1. januar 2023 til 1. januar 2026.

Der er dog en chance for, at Sampensions prissætining alligevel er inden for skiven, jævnfør SUL-bekendtgørelsen.

”Hvis Sampension har en yngre pulje-kundegruppe eller et bedre skadesforløb på denne pulje, kan det forklare noget af prisforskellen, og dermed at den er ’lovlig’ i forhold til SUL-bekendtgørelsen. Men ud fra mine aktuarskøn burde Sampension opdatere deres TAE-pris for at afspejle de seneste tre års stigning i skadesudgifterne,” forklarer Jørgen Svendsen, som peger på, at nøl med prisstigningerne hos Sampension kan være udtryk for, at man forsøger at hente kunder.

”De kunne med fordel hæve prisen med ca. 0,1 procent for at matche deres risikoprofil med Vellivs – og altså give samme dækningsniveau. Et forsigtigt skøn er, at de under alle omstændigheder bør varsle fra de omregnede 0,8 procent til 0,95 procent for den gode 5 procent inflationsmodel. Så de skynder sig langsomt i Sampension – og der er jo set lignende nøl hos andre udbydere, som vil vinde lidt Velliv-kunder i den kommende overgangsfase,” lyder det fra Jørgen Svendsen.

Jørgen Svendsen undrer sig endvidere over, at Sampension har valgt at betale for Deloitte ved at dække kundernes vederlag til mæglerne.

Deloitte: Sampension laver ikke prisdumping

Hos Deloitte påpeger teknikchef Claus Fenger, at man ikke bør sammenligne priserne mellem pensionsselskabernes forsikringer direkte, da det kan få Sampension til at fremstå kunstigt lavere prismæssigt på grund af forskellene i produkterne. Når det er sagt, mener han ikke umiddelbart, at der er tale om prisdumping fra Sampensions side.

”De tilbyder ligesom andre aktører nogle faste rammevilkår som de her, der omfatter en række aktører i markedet. Det er ikke en prissammenligning, som vi ville lave den i dag, fordi der er forskel på de to produkter. Men jeg ser ikke, at Sampension laver prisdumping i markedet, når de gennemfører udbud.”

Fra Sampensions side ønsker kundedirektør Christian Due ikke at kommentere priser i enkeltaftaler, men vil gerne svare mere generelt på, om man eksempelvis dumper prisen på tab af erhvervsevne-forsikringer.

”Sampension sikrer rentabilitet i alle firmapensionsaftaler ved at foretage en lønsomhedsberegning, som viser overskud, inden aftalen indgås. Herved sikres det, at indgåelse af nye firmapensionsaftaler også er en fordel for allerede eksisterende kunder. Nej, Sampension deltager ikke i prisdumping.”

I forhold til de ekstremt lave priser i det materiale, som fremhæves længere oppe i artiklen, er de ikke direkte sammenlignelige med den øvrige pensionsbranche, bekræfter Christian Due.

”Det er en forkert sammenstilling. Man kan ikke sammenligne prisen på 40 procent indtægtssikring med prisen på 40 procent traditionel TAE-dækning. 40 procent traditionel TAE-dækning svarer til mellem 65 procent og 90 procent indtægtssikring afhængigt af lønniveau. Dermed er prissætningen helt i overensstemmelse med Sampensions principper om, at der skal være balance mellem skadesudgifter og præmieindtægter.”

Sampension dækker kundernes vederlag til mæglerne

Af materialet fremgår det også, at Sampension tilbyder at betale for kundens udgifter til mæglerne, hvilket i denne sammenligning er 1.200 kroner om året i tre år. Det er umiddelbart overraskende, da Deloitte i modsætning til for eksempel WTW, Söderberg med flere normalt ikke tilbyder at rådgive kunderne direkte. Det står Sampension selv for.

Man har endda fra Sampensions direktør Hasse Jørgensens side gentagne gange oplyst, at man ikke ønsker at betale for mæglerne i de såkaldte mæglerbetjente ordninger, hvilket har givet visse sværdslag med mæglerne:

”Vi betaler af princip ingen penge til mægleren. Når vi deltager i et udbud, kan vi som de øvrige bydere vælge at kompensere virksomheden for udvalgte udgifter, der er forbundet med udbuddet. Vælger vi at gøre det, sker det ud fra den vurdering, at det giver mening i forhold til den samlede lønsomhed i aftalen,” forklarer Christian Due.

På baggrund af materialet fra Deloitte og de fremlagte tal for tab af erhvervsevne-forsikringer afviser Christian Due, at Sampension bedriver prisdumping.

”Hvad enten der er tale om virksomhedskunder eller arbejdsmarkedspensionsordninger, beregner vi altid priser på forsikringsdækninger med udgangspunkt i det valgte produkt og den enkelte kundegruppe, hvor vi kigger på skadeshistorik og øvrige karakteristika for gruppen. Det vil sige, at priserne på vores forsikringsdækninger udelukkende matcher den reelle kostpris. Med andre ord dumper vi ikke priserne, og der sker derfor heller ikke omfordeling mellem kunderne,” siger Christian Due.

I det hele taget slår Sampension tvivl om materialet fra Deloitte, ligesom man sår tvivl om den rammeaftale, der er indgået med mæglerne. Det skal her tilføjes, at InsideBusiness fra andre kilder i mæglerbranchen har fået oplyst, at Sampensions priser er genkendelige.

”Sammenligningen baserer sig på manglende viden om produktets egenskaber og dermed prissætning, som vi ellers meget præcist har redegjort for – og i øvrigt en rammeaftale, der slet ikke er underskrevet eller aktiv. Der er ganske enkelt ikke tale om prisdumping. Man kan ikke sammenligne prisen på indtægtssikring med prisen på en traditionel TAE-dækning med samme dækning. Det giver ingen mening,” siger kundedirektør Christian Due.

 

Læs mere

PFA mister strategisk storkunde til Velliv

Ekstremt lave priser på udskældte forsikringer florerer i PFA

Beskyldninger om prisdumping: Storstilet pensionsopgør bryder ud i lys lue

Pensionsselskaber fanget i inflationsfælde. Risikerer nedskrivninger

Pensionsbranchen straffes for eksponering mod alternativer og grøn energi

Enorme udsving i pensionsafkast. Velliv justerer retning

Kan pensionsdirektørernes lønpakker tåle dagens lys?

Torben Möger forlader PensionDanmark med en helt ekstraordinær gylden faldskærm

Storinvestor i brandudsalg af Alm. Brand

Omstridt fond skifter spor i jagten på jackpot

Nedturen fortsætter for milliardforvaltere

Kapitalfond lurer på frasalg af dansk it-komet

ATP og Mærsk-ejer bag kontroversiel redningsmanøvre

ådan klarer de uafhængige rådgivere sig i svært M&A-marked

Sky kapitalfond jagter nyt milliardsalg

Kapitalfond genopliver salgsplaner med it-gigant