;
Bladt web

Inside story

Prispres truer kapitalfondes grønne investeringer 

En række kapitalfonde har med penge fra danske pensionskasser investeret milliarder i vindmøllebranchens underleverandører. Stigende usikkerhed og et tungt prispres truer imidlertid nu fondene og investorernes drømme om gyldne afkast på grønne investeringer. 

Gennem de senere år har en række kapitalfonde investeret milliarder i den tætbevoksede underskov af danske underleverandører i vindmøllebranchen. Disse virksomheder leverer alt fra fundamenter til sikkerhedssystemer til vindbranchens helt store giganter som Siemens og Vestas, og troen på markant fremtidig vækst har fået både fondene og deres investorer til at sætte næsen op efter gyldne, grønne afkast. 

Efter flere år med markant fremgang rammes branchen nu imidlertid af stigende usikkerhed, og senest har den problematiske fusion mellem Siemens og spanske Gamesa medført, at den nye aktør har sendt brev rundt til sine underleverandører med krav om at sænke priserne. 

Det sker i forlængelse af et skuffende regnskab fra den nye vindfusion, der tidligere i år har annonceret, at man vil nedlægge i alt 6.000 stillinger med henblik på at tage omkostninger ud af ligningen. 

Meldingen fra Siemens Gamesa, at leverandørerne skal tage deres priser op til revision, kommer, samtidig med at giganten Vestas efter flere år med massiv fremgang takket være stigende efterspørgsel på havvind nu også melder om stigende prispres, når den danske virksomhed skal sælge sine møller via auktioner. 

”Det, vi ser netop nu, er et sammenfald af to faktorer, nemlig at der sker en konsolidering i toppen af værdikæden, samtidig med at flere af de store ordrer i stigende gang bliver vundet via auktioner i form af udbud, hvor prisen ofte kan være en vigtig indikator,” siger administrerende direktør i Vindmølleindustrien Jan Hylleberg. 

Hvor flere aktører, herunder kapitalfondenes investorer, for nærværende holder vejret for at se, hvordan den nye situation påvirker deres respektive investeringer, understreger Jan Hylleberg, at han tror på, at den store underskov af underleverandører herhjemme nok skal få tilpasset sig den nye konkurrencesituation, selv om det kan blive en hård omstilling. 

”Den nye konkurrencesituation med en konsolidering af to førende aktører vil naturligt nok medføre et øget behov for konsolidering længere nede i værdikæden. Det kan være en barsk situation for nogle leverandører, men vi tror på, at branchens aktører nok skal håndtere udfordringen på en konstruktiv måde,” siger Jan Hylleberg og referer til en nylig analyse fra Vindmølleindustrien, der viser, at mere end hver tredje leverandør forventer en form for konsolidering inden for det kommende år. 

De har investeret i vindmøllebranchen

Verdane Capital: Købte i sommeren 2016 tre danske underleverandører og har siden fusioneret Bach Gruppen ind i koncernen. Har senest sat selskabet JSB til salg via PWC Samlet investering på omkring 750 millioner kroner.

Solix: Fonden der har tidligere Altor-partner Denis Viet-Rasmussen i spidsen, købte KK Wind Group af PKA og Maj Invest for 1,3 milliarder kroner i efteråret 2016.

Axcel: Landets største kapitalfond ejer både Mita-Teknik samt Nissens, som man investerede i tidligere i år. Samlet set betalt man 2,2 milliarder kroner for Nissens, hvor ca. 20 procent af omsætningen kommer fra salg til vindindustrien. Man betalte 260 millioner kroner for to tredjedele af aktierne i Mita-Teknik.

Nordic Capital: Svenske Nordic Capital købte i foråret 2012 Bladt Industries fra LD og Industriudvikling for omkring 900 millioner kroner uden gæld. Siden har selskabet haft en noget omtumlet tilværelse, hvor blandt andet en større voldgiftsag samt en stor aflyst ordre har smittet af på regnskabet.

BWB Partners: Det tidligere Odin har investeret i Ziton, Hydratech samt Bach Composite, der for nylig blev fusioneret ind i Jupiter-gruppen.

Vestas kan følge trop 

Vestas-analytiker Marcus Bellander fra Carnegie understreger, at han forventer, at Vestas meget vel kan finde på at følge trop med Siemens og bede sine leverandører sænke priserne. 

”Vestas har ganske vist haft for vane at arbejde sammen med sine underleverandører frem for imod dem. Men det er usædvanlige tider i øjeblikket med et stort prispres på turbiner, hvilket formentlig kræver usædvanlige metoder,” siger Marcus Bellander. 

Den udvikling er langtfra ønskværdig for kapitalfonde som Verdane, Axcel og Nordic Capital med flere, der gennem de senere år har investeret markant i vindmøllebranchens underleverandører. 

Flere andre fonde udtrykker imidlertid en vis bekymring for vindindustrien, hvor man traditionelt har været meget afhængig af netop Vestas og Siemens herhjemme. 

Det gælder blandt andet en virksomhed som KK Wind Group, der blev opkøbt af fonden Solix med Danica Pension i ryggen sidste år. Her har man i mange år været dybt afhængig af udviklingen hos storkunden Siemens, der altså nu forsøger at presse sine mange mindre leverandører til at tage deres priser op til revision. 

Selskabets nye ledelse, der tiltrådte i foråret, har ved flere lejligheder også understreget, at man satser målrettet på at gøre KK mere modstandsdygtig over for det stigende prispres, selskabet oplever i markedet. 

Exits i vindmølleindustrien

LM Wind Group: Kapitalfonden Doughty Hanson købte først LM Glasfiber og siden Svendborg Brakes. Investeringen viste sig at være særledes problematisk, og efter 15 år lykkedes det i 2016 at frasælge koncernen for 11 milliarder kroner.

Ratos: Den svenske fond købte danske AH Industries for 700 millioner kroner i 2007 og skød siden yderligere 120 millioner kroner ind i virksomheden, der løb ind i massive udfordringer. AH Industries blev solgt i slutningen af 2016 for et beskedent beløb.

Polaris: Den danske kapitalfond har både solgt Connected Wind og Avanti. Især sidstnævnte var en af de få gode investeringer i branchen, da Polaris fik 680 millioner kroner for virksomheden efter at have betalt i underkanten af 200 millioner kroner.

Udsat for hård konkurrence 

Den stigende usikkerhed i vindmøllebranchen kommer efter nogle år, hvor branchen akkurat var ved at få hovedet oven vande efter nogle særdeles hårde år i kølvandet på finanskrisen. Her blev flere af de større danske aktører sat under markant pres som følge af stilstand hos branchens giganter med Vestas i spil. Men især de institutionelle investorers voldsomme efterspørgsel på havvind de senere år har igen givet branchen medvind. 

Nu trues branchen imidlertid igen af flere usikkerhedsfaktorer, og den norske kapitalfond Verdane tager nu konsekvensen af udviklingen og sætter selskabet JSB til salg via PWC. Virksomheden, der fremstiller forstærkende konstruktioner til vindmøllevinger, har på ganske kort tid oplevet markant fremgang, og den norske kapitalfond ser med et potentielt salg af JSB en reel mulighed for at fjerne lidt af risikoen i sin omfattende vindinvestering. 

Også kapitalfonden BWB Partners har via investeringsbanken Rothschild gennem længere tid vurderet mulighederne for at afhænde vindrederiet Ziton, der efter en række svære år oplevede en markant forbedring i 2016. Seneste regnskab fra BWB-virksomheden understreger dog med al tydelighed den noget nervøse stemning, der præger markedet lige for tiden. 

Selskabet understreger således, at man fortsat har stor tiltro til udviklingen på længere sigt, men at man grundet lav aktivitet i tredje kvartal har nedjusteret sine forventninger til hele året, hvilket ifølge direktør Thorsten Jalk i højere grad skyldes sæsonmæssige udsving frem for en generel nedgang i markedet. 

Han påpeger dog, at Ziton også mærker til det stigende prispres, branchen generelt trues af p.t. 

”Vi er i et marked og en industri, der til stadighed bliver mere konkurrenceudsat. Det skyldes blandt andet, at vi fortsat er en ung branche, der skal industrialiseres. Det er klart, at vi hører om mange leverandører, der lige nu oplever et prispres oppefra, og vi tror på, at der vil komme til at ske en kombination af et udskillelsesløb og en konsolidering de kommende år,” forklarer Thorsten Jalk. 

Han understreger samtidig, at det for Ziton handler om at få positioneret sig rigtigt i forhold til de store mølleproducenter som Vestas og Siemens, så man ikke risikerer at blive udsat for eventuelle krav om lavere priser. 

”Opsætning af vindmøller på havet er fortsat en kostbar affære, og både producenter og servicevirksomheder som os er nødt til at kigge på, hvor der kan tages omkostninger ud og dermed gøre processen mere konkurrencedygtig. Vi tror på, at det for en virksomhed som os handler om i højere grad at blive en samarbejdspartner frem for udelukkende en underleverandør,” siger Ziton-direktøren. 

Småt med de gode historier 

Mens nogle fonde har været særdeles aktive og har opkøbt underleverandører de senere år, har andre været noget mere skeptiske over for at investere i vindmøllebranchens underleverandører. 

Fra fondene lyder meldingen, at man simpelthen ikke tør satse penge på en industri, hvor virksomhederne både er eksponeret over for politiske risikofaktorer, herunder offentlige støtteordninger, ligesom man er bekymret for den overhængende risiko fra det prispres, branchen oplever netop nu. 

Fonde som norske FSN Capital og danske Catacap er således begge gået i en bue uden om investeringer i vind, ligesom EQT har holdt sig langt væk fra industrien, efter at man brændte fingrene eftertrykkeligt i forsøget på at konsolidere branchen med investeringen i det nu lukkede Skykon tilbage i 2010. 

Det har da også indtil videre været småt med succeshistorier. Doughty Hansons køb af først LM Glasfiber og siden Svendborg Brakes endte ganske vist lykkeligt mod alle odds, da man solgte LM Wind Power sidste år til en ganske fin pris. Afkastet på investeringen var dog langtfra noget at juble over, og ud over EQT har også svenske Ratos stort set ikke fået noget afkast ud af sin investering i kriseramte AH Industries, der blev solgt for et år siden. 

Hverken Solix eller norske Verdane har ønsket at kommentere deres nuværende investering i vindmøllebranchens underleverandører. 

 

LÆS MERE

Kapitalfond i nervekrig med storbanker – mister nu dansk chef 

Ejere hjælper kriseramt legetøjsgigant med kæmpelån

EQT skaber ny gigantisk fond

Her er Danmarks bedste kapitalfond

Kapitalfond i bitter strid med velhavende familie