;
CIP Tekst Velux Fonden har blandt andet investeret penge i Copenhagen Infrastructure Partners

Inside story

Private pengetanke satser formuen på alternativer 

En række store private pengetanke øger nu deres investeringer i alternativer, herunder kapitalfonde og coinvesteringer. Pengene kommer blandt andet fra store danske virksomheder som Velux, Lego og Pandora, men familiekontorerne påtager sig også større risiko med den nye strategi. Også de store erhvervsdrivende fonde som Realdania og Bikubenfonden er klar med milliarder til investeringer uden for aktiemarkedet. 

En stribe velpolstrede familieejede pengetanke melder sig nu ind i kapløbet om de alternative investeringer. Gennem mange år har flere af de gamle familiefonde ellers haft et ry som nogle søvnige foretagender, hvor forsigtighed og en sky tilværelse gik hånd i hånd. 

Nu er flere af de private pengetanke imidlertid klar til at skrue kraftigt op for deres investeringer, blandt andet i form af tilsagn til både hjemlige og udenlandske kapitalfonde, ligesom flere af dem ser sig også aktivt om efter direkte investeringer enten sammen med fondene eller på egen hånd. 

Dermed følger de private pengetanke nu trop med landets pensionssektor, der også har skruet voldsomt op for netop den type investeringer de senere år. 

De formuende familiefonde, der nu i stigende grad kigger på unoterede aktiver, er blandt andet Færchfonden, Lego-familien Kirk Johansens pengetank, Kirk Kapital, samt Pandora-stifter Per Enevoldsens pengetank, North-East Family Office. 

Fælles for alle kontorerne er, at de gennem den senere tid har skruet markant op for deres fokus på investeringer i kapitalfonde og i direkte investeringer. 

”Med et investeringstilsagn på 25 millioner kroner til SE Blue Equity Fond II bevæger Færchfonden sig ind på kapitalfondsmarkedet. Færchfonden har dog stadig en konservativ tilgang til investeringer, men opstår de rigtige muligheder inden for alternative investeringer (herunder PE-fonde), vurderer vi selvfølgelig de enkelte cases,” siger økonomichef i Færchfonden Martin Nygaard Christoffersen. 

Fonden forvalter en formue på lidt over halvanden milliard kroner, der blandt andet stammer fra salget af Skandinavisk Tobakskompagni og senere Færch Plast. 

Også Velux Fonden, der sidder på en formue på omkring 10 milliarder kroner skeler i stigende grad mod alternative investeringer og har herhjemme blandt andet investeret i venturefonden Seed Capital og Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), som en række tidligere Dong-folk står bag.

”Vi har en ambition om at få placeret knap 1 milliard kroner i grøn impact-investeringer i løbet af de næste år. Indtil videre har vi indgået aftaler for mere end 600 millioner kroner, så vi er over halvvejs. Når vi blandt andet har valgt Seed Capital og CIP, skyldes det, at vi gerne vil foretage investeringer, der passer ind i det fokus, fondene har i sine filantropiske aktiviteter. Inden for alternative investeringer går vi primært efter investeringer inden for grøn teknologi, vedvarende energi og cleantech. Hovedparten af investeringerne vil blive foretaget internationalt,” siger direktør Per Skovsted, der har ansvaret for formueforvaltning i Velux Fonden. 

Fakta

Fakta

En række privatejede fonde gør nu klar til at øge deres investeringer inden for alternativer, herunder kapitalfonde.

Det er blandt andet Færchfonden, Velux Fonden, Kirk Kapital samt Pandora-familiens private selskab North-East Family Office, der melder sig ind i kapløbet om unoterede aktier.

Også flere af de erhvervsdrivende fonde, herunder Realdania og Bikubenfonden, har gennem de senere år øget deres eksponering uden for aktiemarkedet.

Pengetankenes jagt på investeringer sker i en tid, hvor både kapitalfonde og pensionskasser ligeledes jagter de solide virksomheder.

Finanstilsynet har flere gange udtrykt bekymring over pensionskassernes massive investeringer inden for alternativer, og flere har da også allerede brændt fingrene.

Sky pengetanke sadler om 

Ud over Færch-familien og Velux har også Lego-familiens anden gren, Kirk-Johansen, et stort ønske om at spille en mere fremtrædende og ikke mindst aktiv rolle i forhold til at investere familiens formue.  

Således hyrede pengetanken for nylig den erfarne Nordic Capital-partner Kim Gulstad som ny direktør, blandt andet med henblik på at øge Kirks investeringer inden for unoterede aktier. I forvejen har Kirk Kapital blandt andet investeret i kapitalfonden Polaris, ligesom man ejer en andel af rengøringsfirmaet Alliance+ sammen med kapitalfonden.  

Trods en solid pengetank på omkring 7 milliarder kroner har pengetanken dog gennem flere år haft et ry som en søvnig størrelse, men flere kilder peger over for InsideBusiness på, at ansættelsen af den erfarne købmand skal ses som et klart signal om, at den ’lille’ Lego-pengetank nu vil til at agere langt mere offensivt. 

Også familien bag smykkeeventyret Pandora har med etableringen af kontoret North-Easy Family Office i al ubemærkethed sat sine investeringer i system gennem de senere år. Herigennem skal familien investere i blandt andet kapitalfonde og venture, men indtil videre holder man kortene tæt ind til kroppen. Pengetanken, der også har den tidligere Pandora-aktionær Michael Lund i ejerkredsen, ønsker på nuværende tidspunkt ikke at delagtiggøre omverdenen i sine planer.  

”Ingen kommentarer,” lyder det således fra Per Enevoldsen, mens fondens direktør heller ikke er videre meddelsom. 

”Vi har ikke mulighed for at deltage i din artikel om alternative investeringer, da vi ikke ønsker vores strategi offentliggjort,” lyder det i et skriftligt svar fra direktør i North-Easy Family Office Martin Høyer Hansen.  

Seneste regnskab fra pengetanken viser imidlertid, at man på relativt kort tid har investeret omkring en halv milliard kroner i en række forskellige aktiver, herunder flere nystartede venturefirmaer. 

Tunge fonde blander sig 

Ud over de danske erhvervsfamiliers voksende appetit på investeringer blander en række af de store erhvervsdrivende fonde herhjemme sig nu også i kapløbet om de attraktive investeringer. 

Det gælder blandt andet Realdania, hvor man forvalter en formue på over 20 milliarder kroner Her peger investeringsdirektør Peter Johansen på, at man gennem de senere år har øget fokus på blandt andet kapitalfonde som en naturlig del af investeringsstrategien. 

”Vi gik for alvor ind i private equity for 6-7 år siden og har løbende øget vores tilsagn, så vi ved udgangen af første halvår havde investeringer her for omkring 3 milliarder kroner. Vi har været rigtig godt tilfredse med afkastet og har i dag fået en position, hvor vi har nogle stærke kompetencer og et godt netværk, som betyder, at vi får mange spændende investeringsmuligheder,” siger direktøren, der kom til Realdnia i 2015 og blandt andet har en fortid hos Schroder Investment Management. 

Hos Bikubenfonden, der er en af de mindre spillere på området, har man gennem mange år investeret flittigt i danske kapitalfonde som eksempelvis Axcel. Selv om kampen om at komme med om bord i de nystiftede fonde er hårdere end nogensinde, tror direktør Søren Kaare-Andersen på, at fonden har en rolle at spille. 

”Vi synes efterhånden, vi har fået oparbejdet et rigtig fint forhold til mange kapitalfonde – både de hjemlige og de udenlandske. Derfor får vi ofte mulighed for at investere, selv om vi langtfra er blandt de største investorer. Men da vi er en erhvervsdrivende fond, har vi ofte en meget lang horisont, og derfor giver det for mange fonde rigtig god mening at have os med, så de også selv får lidt spredning i investorkredsen,” forklarer han og understreger, at det i skrivende stund ikke nødvendigvis er optimalt for fondene at udnytte det gunstige klima til hurtigt at frasælge virksomheder efter kun kort tids ejerskab. 

”Lige i øjeblikket oplever vi stigende priser på virksomheder og stigende aktiekurser. Derfor er vi ikke blandt de første, der lægger pres på fondene for at få vores indskud igen. Som tiderne er netop nu, kan det være en udfordring at finde gode investeringer til rimelige penge, så vi har derfor ikke nødvendigvis et ønske om, at hente et hurtigt afkast,” siger han.

Opsang fra tilsynet 

Når flere af de velpolstrede pengetanke herhjemme nu også kaster sig ind i jagten på alternativer, kan det ikke undgås at øge presset på et i forvejen brandvarmt marked.  

I takt med at pensionskasserne de senere år har gearet voldsomt op inden for investeringer i alt fra ejendomme og landbrug til direkte investeringer i store danske og udenlandske virksomheder, har det været med til at sætte skub i en prisudvikling, hvor de solide virksomheder i dag ofte handles til helt andre multipler end for blot et par år siden. Udviklingen inden for pensionssektoren har dog flere gange fået Finanstilsynet til at løfte pegefingeren og stille spørgsmål til, hvorvidt sektoren har de fornødne kompetencer til at gennemskue de komplekse investeringer og samtidig lave et ordentligt forarbejde i form af grundig due dilligence. 

Set i det lys er der også ved at ske en stigende professionalisering af de private pengetanke, hvor man i stigende grad henter erfarne investeringsfolk ind til at skærpe fokus. Bedste eksempel herpå er Novo Nordisk-pengetanken Novo A/S, hvor man gennem de senere år har foretaget en markant opgradering af hele holdet bag, senest i form af ansættelsen af den garvede virksomhedskøber Kasim Kutay, der blev hentet hos Moelis. 

 

LÆS MERE

Kapitalfond klar til frasalg af Scandlines

Milliardhandel er gift for kapitalfonds salg af ejendomskæmpe

Hovedrig fond jagter sky rigmands livsværk

Pensionsselskaberne risikerer benhårdt kontrolregime

Nu skal wild west-tilstandene i pensionsselskaberne tæmmes