obton_anders_marcus_20190322_005

Inside story

Problemerne fortsætter for solcellekomet

Den danske solinvestor Obton er blevet politianmeldt af Finanstilsynet for vildledning af investorerne. Samtidig har Finanstilsynet bedt Forbrugerombudsmanden se på en række andre alternative fonde, der ifølge tilsynet pynter sig med lånte fjer.

En yderst problematisk sag om vildledning af investorer vil ikke dø for den store danske solinvestor Obton, som har over 4.000 kunder og tæller kapitalfonden FSN Capital i ejerkredsen.

I sommer fik Obton og datterselskabet Koncenton, der investerer i ejendomme, en stribe påbud fra Finanstilsynet. Baggrunden var, at Obton havde markedsført sig med løfter om alt for høje gennemsnitlige årlige afkast i to fonde i reklamer i bl.a. aviser og sociale medier.

Afkastene, som investorerne blev stillet i udsigt, var dog langt højere end det, Obton samtidig tilkendegav i den centrale investorinformation. Derfor var der tale om vildledende markedsføring, vurderede Finanstilsynet.

Obton blev derfor påbudt at rette sit markedsføringsmateriale, så det forventede afkast i markedsføringsmaterialet stemte overens med oplysningerne i dokumenterne med central investorinformation for fonden.

Dermed skulle man tro, at sagen var død.

Sådan oversolgte Obton afkastforventninger

I det tidligere markedsføringsmateriale for to fonde har Obton ifølge Finanstilsynet vildledt investorer ved at oversælge det forventede afkast over en given årrække.

Det skete ved at benytte sig af en regnemetode, som ifølge Finanstilsynet adskiller sig fra den metode, som skal benyttes i henhold til lovgivningen til at beregne oplysninger om afkast i dokumentet med central information (KID) for fondene, som også er den finansielt-teoretisk korrekte metode.

Konsekvensen af Obtons beregningsmetode er ifølge tilsynet, at overvurderingen af det forventede afkast bliver større, desto længere investeringsperioden er.

Metoden, som Obton benyttede sig af, var at fremdiskontere den forventede interne rente (IRR) over en given årrække. Herefter beregnede Obton et årligt gennemsnitligt afkast ved at dividere med antal år i investeringsperioden.

Derved nåede Obton frem til afkasttal på op til 11,9 pct. for en investeringsperiode på 20 år og 17,5 pct. for en investeringsperiode på 30 år, hvilket fremgik af markedsføringsmaterialet for fondene.

Til sammenligning viste afkastscenarierne i KID 3,5 pct. i det moderate scenario for den anbefalede investeringsperiode på 30 år. De opdaterede KID pr. 29. august 2022 viste hhv. 6,63 pct. og 6,64 pct. i det moderate scenario for 30 år.

Men til Obtons overraskelse har sagen nu udviklet sig til en politisag. Fredag i sidste uge anmodede Finanstilsynet nemlig National enhed for Særlig Kriminalitet om at indlede en nærmere politimæssig efterforskning af Obton og Koncenton.

Finanstilsynet ønsker ikke at stille op til interview om sagen. Men i en meddelelse skriver Finanstilsynet, at man har politianmeldt Obton og Koncenton for vildledende markedsføring. Ifølge tilsynet handler politianmeldelsen mod Obton og Koncenton om grov overtrædelse af god forretningsskik i PRIIP-forordningen.

Obton ønsker ikke at stille op til interview om politianmeldelsen, men skriver i en meddelelse, at man er overrasket og forundret over, at sagen er kommet så vidt.

Ifølge Obton og Koncenton har man nemlig været samarbejdsvillige igennem hele forløbet og har efterlevet påbuddene og orienteret sine investorer om sagen. Derfor er politianmeldelsen ”proportionelt set et meget hårdt sanktionsmiddel”, mener Obtons administrerende direktør, Anders Marcus.

“Hvis Finanstilsynet ønsker at markere vigtigheden af at overholde PRIIP-forordningen, er det til fulde opnået med de givne påbud. Målet, som er, at forholdene skal rettes, er allerede indfriet i august. Derfor undrer vi os over, at det resulterer i en politianmeldelse,” udtaler Anders Marcus og fortsætter:

”Påbuddene var en hård straf i sig selv, som både potentielle samarbejdspartnere og investorer har noteret sig. Det har aldrig været vores intention at vildlede eller skabe forvirring. Vores forretning bygger på langsigtede investeringer og relationer med investorerne.”

Finanstilsynet har henvendt sig til Forbrugerombudsmanden

Hos Dansk Aktionærforening bakker man op om Finanstilsynets tilgang i sagen.

“Vi bakker op om, at Finanstilsynet kigger på sagen. De spiller en vigtig rolle i beskyttelsen af de danske investorer, ikke mindst når det gælder alternative investeringsprodukter,” siger direktør Mikael Bak.

“Desværre er det ikke første gang, at en privat udbyder stiller høje afkast i udsigt til de private uden tilsyneladende at oplyse loyalt om de risici, der er ved enhver investering. Og som grundregel bør private investorer være ekstra opmærksomme, jo højere afkast de bliver stillet i udsigt,” siger han.

Politianmeldelsen er det seneste eksempel på, at Finanstilsynet har strammet grebet om de alternative investeringsfonde, der er i fremmarch i disse år.

Reglerne for de såkaldte alternative fonde, også kaldet AIF’er, er som udgangspunkt tiltænkt professionelle og institutionelle investorer – derfor er AIF’erne ofte komplekse, risikofyldte og med begrænset investorbeskyttelse. Men i de senere år er antallet af alternative fonde, der bliver markedsført til private investorer, steget markant.

Allerede i foråret var Finanstilsynet ude med en opsigtsvækkende advarsel til investorerne om mange af de nye alternative investeringsfonde. Det skete i et debatindlæg i Børsen og blev i sommer suppleret af en pressemeddelelse, hvori Finanstilsynet satte flere ord på advarslen.

Her skrev Finanstilsynet, at alt for mange alternative fonde pynter sig med lånte fjer og er misvisende i deres information. Mange af de alternative fonde reklamerer nemlig med at være reguleret af Finanstilsynet, men er det oftest slet ikke.

Den problematik er nu landet på Forbrugerombudsmandens bord. Finanstilsynet har således henvendt sig til Forbrugerombudsmanden, som aktuelt kigger på sagen, oplyser Forbrugerombudsmanden.

Professor og aktionærformand advarer

Spørger man professor i finansiering ved Aarhus Universitet Carsten Tanggaard, tegner der sig i disse år et billede af et marked for alternative fonde, der mest af alt minder om en jungle, som private investorer ingen forudsætninger har for at navigere i.

”Der er meget svag investorbeskyttelse på området. Når man læser prospekter fra nogle af de her udbydere, er det den helt stor farvelade, og det er langt i ord om grønne investeringer, men svagere på det, der ligger bagved,” siger Carsten Tanggaard.

Carsten Tanggaard nævner endvidere, at mange private investorer f.eks. ikke er opmærksomme på, at det ikke er lige så nemt at komme ud af alternative investeringsfonde, som det er med børsnoterede aktiver.

Hos Dansk Aktionærforening genkender man billedet af et marked for alternative investeringsfonde, der vokser hastigt i disse år. Derfor er det glædeligt, at Finanstilsynet tilsyneladende har skærpet fokus på området, siger direktør Mikael Bak.

“Vi har gennem flere år set en stigende interesse fra de private investorer for investering i alternative produkter, og der er ingen tvivl om at vi bakker op om, at Finanstilsynet afsætter ressourcer til at kigge på de mange aktører, der konkurrerer om investorernes gunst,” siger Mikael Bak.

Dansk Aktionærforenings anbefaling til private investorer, som alligevel ønsker at investere i en alternativ fond, er at alliere sig med en revisor eller anden kompetent rådgiver.

“For de almindelige private investorer anbefaler vi normalt investering i regulerede og noterede aktier eller fonde. Hvis man overvejer at gå ind i unoterede fonde, hvor minimumsindskuddet normalt er 750.000 kr., så bør man søge rådgivning hos en revisor eller anden form for uafhængig rådgiver for at få efterprøvet de forudsætninger og risici, der er knyttet til enhver investering,” siger Mikael Bak.

 

Læs mere

Kapitalfonds guldæg tromler videre med vækstplan trods tilsynskritik

Forvaltere brænder fingrene på lån til virksomheder

Velhaverbank kaprer tunge kunder fra stor kapitalforvalter

Problemerne tårner sig op for Danmarks største kapitalforvalter

Blodrøde tal rammer flere af landets største kapitalforvaltere

Kapitalforvalter klar med ny alternativ fond til privatinvestorer

Kapitalforvaltere blev forgyldt i 2021. Nu er billedet vendt på hovedet

Jysk-familie strammer krav til aktionærerne i Formuepleje