Grundfos_prod_China

Inside story

Prominente pengetanke tager investeringer hjem. Grundfos-ejer pønser på ny milliardportefølje

De hovedrige familier og fondsejede pengetanke vælger at håndtere en stadig større del af investeringerne selv. Novo lader sig ’inspirere’ af leverandørerne, og i ejerfonden bag Grundfos diskuterer man netop nu en potentiel ny milliardportefølje – og hvordan formuen så i givet fald skal forvaltes.

Kapitalforvalternes lukrative forretningsmodel møder i stigende grad konkurrence fra de hovedrige kunder selv. For flere af de store danske pengetanke, der står bag nogle af landets største virksomheder, har fået appetit på selv at investere i værdipapirer, og flere har i den forbindelse set fidusen i at skære mellemmanden bort og i stedet opbygge interne investeringsafdelinger, der kan håndtere milliardformuerne.

Det gælder blandt andet Novo Holdings, der er storaktionær i Novo Nordisk, Novozymes og NNIT. Her har man investeret i finansielle aktiver som aktier, obligationer og private equity i godt 15 år, og mens de finansielle investeringer siden 2014 næsten er blevet fordoblet fra 24,6 milliarder kroner til 46 milliarder kroner, er investeringsholdet i samme periode blevet betydelig professionaliseret. Blandt andet med ansættelsen af Kasim Kutay, der i 2016 blev hentet ind fra investeringsbanken Moelis med henblik på at føre fondens ambitiøse strategi ud i livet.

Andre formuende fonde har for længst hjemtaget stort set hele formueforvaltningen, mens endnu andre har valgt at slå formuerne sammen for at presse priserne hos de eksterne leverandører af produkter.

Men det er langtfra et lukket marked. Netop nu er ejerfonden bag Grundfos, Poul Due Jensens Fond, i gang med en intern diskussion om at oprette en ny investeringsportefølje i milliardklassen, og også her presser det svære valg sig på.

Sagen kort

De hovedrige danske familier og ejerfondene bag landets største virksomheder har tilsammen mange hundrede milliarder kroner at investere. Derfor betyder det noget, hvordan formuerne forvaltes.

En tilsyneladende stigende andel af formuerne er begyndt at gå uden om de eksterne kapitalforvaltere, idet pengetankene de senere år har hjemtaget formueforvaltningen for selv at investere milliarderne gennem investeringsafdelinger internt i organisationerne.

Blandt andet har Novo Holdings øget sine interne kapitalforvaltningskompetencer betydeligt og investerer i stigende grad selv, mens Lundbeck længe selv har stået for langt størstedelen af investeringerne.

Men hjemtagning af formueforvaltning er ikke for alle. En intern investeringsafdeling kræver en formue af en vis størrelse, og derfor vælger mange mindre fonde stadig at lade de specialiserede kapitalforvaltere styre formuerne.

Stadig mere forvaltes internt i Novo

Da Novo Holdings i sin tid kastede sig ud i finansielle investeringer, var udgangspunktet en strategi baseret på eksterne formueforvaltere, men i takt med at formuen er vokset, er en stadig større andel af formuen lagt over til Novo Holdings interne investeringsafdeling, forklarer Morten Beck Jørgensen, der er managing director i selskabet med ansvar for finansielle investeringer.

”Vi gør det alle sammen lidt forskelligt. Det, som vi gør i Novo Holdings, er en blanding af at bruge eksterne forvaltere og investere direkte selv. Det er nok et spørgsmål om temperament, og for os har det også ændret sig en del over årene. Da vi startede ud, brugte vi hovedsagelig eksterne forvaltere, men efterhånden gør vi mere og mere selv. Det er en rejse, vi er på,” siger Morten Beck Jørgensen.

Ligesom det var tilfældet for andre investorer, endte 2018 som noget af en fuser for Novo Holdings, der tabte 1,3 milliarder kroner i investeringsporteføljen på grund af især de asiatiske aktiefald samt den voldsomme nedtur i børsnoterede britiske Convatec, som pengetanken er storaktionær i. Men holdingselskabets egen investeringsafdeling er heller ikke bange for at tage risiko og må alligevel siges at have præsteret ganske pænt de seneste år.

Tabet på de finansielle aktiver i 2018 bør således ses i lyset af en gevinst på 3,8 milliarder kroner i samme kategori året før, hvilket svarer til 9,5 procent, og siden 2014 har selskabets værdipapirer i gennemsnit leveret et afkast på 7 procent, hvilket er mere, end mange pensionsselskaber kan bryste sig af.

”Vi kan tåle at se nogen volatilitet på vores aktiver, fordi vi ikke står og skal bruge pengene de næste 5-10 år. Ifølge traditionel porteføljeteori tror jeg generelt, du vil sige, at jo længere tid du har, og jo mindre behov du har for pengene på kort sigt, jo mere risiko kan du tage,” siger Morten Beck Jørgensen.

Konstruktionen af Novo Holdings investeringsafdeling er da også ganske nøje planlagt, og det er ingen tilfældighed, at man vælger gradvis at skrue ned for brugen af eksterne forvaltere for i stedet for at tage det hele ind i huset. Da selskabet første gang kastede sig ud i finansielle investeringer, blev familiekontorernes strategi og aktivallokering brugt som inspiration, og det var blandt andet derfor, man endte med at fylde den oprindelige portefølje med 55 procent aktier og 45 procent obligationer.

I takt med at formuen er vokset, og holdet er blevet mere professionelt, har Novo også fået mere risikoappetit og har derfor øget aktieandelen til 65 procent, men selskabet bruger stadig de eksterne formueforvaltere, især de specialiserede, som inspirationskilde.

”Vi bruger også en del nicheforvaltere. Dels fordi de leverer et godt afkast, og dels fordi vi synes, at vi kan lære så meget af dem. Vi prøver at finde de bedste internationale forvaltere, og så samarbejder vi med dem og lader os inspirere,” siger Morten Beck Jørgensen.

Vil hjemtage portefølje

Selv om mange forsigtige pengetanke i årevis har øget afkastet ved at investere deres frie formuer, er det stadig et marked i vækst. Der er stadig ejerfamilier og -fonde bag de store C25-selskaber, der har hele den likvide formue låst i de datterselskaber, de er sat i verden for at holde hånden under, og netop nu gør man sig overvejelser om – og i givet fald hvordan – formuen kunne få bedre vækstbetingelser.

Det gælder eksempelvis fonden bag Grundfos, Poul Due Jensens Fond, hvor man ifølge administrerende direktør Kim Nøhr Skibsted pønser på at trække et milliardlån tilbage fra datterselskabet for at oprette en ny investeringsportefølje.

”Vi har et lån ved Grundfos, men de har ikke rigtig brug for pengene, for det går jo fint. Derfor overvejer vi, om vi skal tilbagekalde lånet og investere det andetsteds. Det kunne være i obligationer eller i en investeringsportefølje, men der er vi ikke endnu,” siger administrerende direktør Kim Nøhr Skibsted.

Muligheden bliver stadig diskuteret, men hvis fonden vælger at tilbagekalde hele lånet, hvilket kan gøres med ganske kort varsel, vil den have potentielt 4,7 milliarder kroner at investere for, og derfor er spørgsmålet også, hvordan pengene skal placeres.

”Det kan være, vi indgår en porteføljeaftale med Grundfos, som også selv investerer i aktier og obligationer med deres afkast, eller det kan være, vi hyrer en bank eller et investeringsselskab til at gøre det for os. Selvfølgelig baseret på vores etiske kodeks, så vi investerer bæredygtigt og ikke i våben, tobak, sort energi eller lignende,” siger Kim Nøhr Skibsted, der således lægger op til, at formuen i hvert fald til at begynde med skal forvaltes af andre end ejerfonden selv.

Mistede værdier for 1 milliard

Andre formuende fonde og familier mener at være nået så langt, at de i dag kan investere stort set hele den likvide formue selv. Det gælder blandt andre Lundbeckfonden, der foruden aktierne i Lundbeck, ALK og Falck har en investeringsportefølje på omkring 13,7 milliarder kroner investeret i private equity, aktier og obligationer, både noterede og unoterede.

Her mistede fonden sidste år værdier for 1,1 milliard kroner båret hovedsagelig af Lundbeckaktiens fald og tab på de finansielle investeringer. Overraskende nok blev værdien af det kriseramte selskab Falck opskrevet med 1,8 milliarder kroner efter ellers at have tabt 528 millioner kroner samme år.

Lundbeckfondens direktør, Lene Skole, er da heller ikke tilfreds med tabet på investeringerne, men hun hæfter sig ved, at man har præsteret pænt på den lange bane. Investeringsafdelingen har leveret et afkast på 8,9 procent over 5 år, og det er bedre end blandt andet resultatet i Novo Holdings i samme periode.

”Jeg synes ikke, at man kan være tilfreds med et tab. Men hvis vi skal være tilfredse med noget, er det, at vi klarede os lidt bedre end markedet generelt. 2018 var ikke noget særlig godt investeringsår, og vi tabte også selv 3,3 procent. Men i forhold til andre er det nogenlunde acceptabelt, og hvis man ser på lidt længere sigt, henholdsvis 3 og 5 år, så har vi fået afkast på 5 og 8,9 procent,” siger Lene Skole.

Værre er et det gået med fondens direkte investering i Falck, der akkurat kunne skimte enden på en årelang krise, før selskabet i begyndelsen af 2019 blev kastet ud i en ny stor skandale om Falcks sværtekampagne af den hollandske konkurrent, Bios Ambulance Service.

Men Lene Skole forventer alligevel, at 2019 vil være et af de bedre år for fondens problembarn.

”Hvis du ser på vores resultat for 2018, var det stærkt præget af, at Lundbeck havde det bedste resultat nogensinde. ALK går det også ganske fint for. Her har aktiekursen klaret sig rigtig fint i 2018, og så er Falck jo i fuld gang med en turnaround. Men jeg har stor tiltro til, at Falck også nok skal blive en af de investeringer, som bliver positive i det år, vi er i,” siger Lene Skole.

Hvor Lundbeckfonden og Novo Holdings fokuserer på at hjemtage investeringerne, vælger andre formuende familier og fonde at gå sammen om investeringsopgaven og uddelegere den til en fælles selvejet formueforvalter.

Det gælder eksempelvis investeringsselskabet Kirk Kapital, der indtil for nylig havde 8 milliarder kroner under forvaltning. Heraf kom 5 milliarder kroner fra Kirk Kapitals egen balance og den resterende del fra eksterne porteføljer.

Onsdag valgte et nyt medlem at skyde penge i familiens pengetank, idet Nissen-familien, der i 2017 solgte hovedparten af kølerfirmaet Nissens til kapitalfonden Axcel for angiveligt godt 2 milliarder kroner, indgik et kapitalforvaltningssamarbejde med Kirk Kapital.

Partnerskaberne i investeringsselskabet giver nogle åbenlyse storkundefordele hos produktudbyderne og de eksterne managere, og derfor er det et attraktivt setup for alle involverede, forklarer Kim Gulstad, der er administrerende direktør i Kirk Kapital.

”Vi har et eksisterende setup hos os og en tilgang til at varetage det, vi kalder finansielle investeringer, og det er i udgangspunktet den rolle, vi varetager for os selv og en række af vores aktionærers porteføljer. Familien Nissen ser på tingene på samme måde, som vi gør. Derfor synes begge parter, at det giver mening at indgå i et partnerskab, hvor vi anvender den organisation, vi allerede har etableret i Kirk Kapital, så vi kan gøre noget omkostningseffektivt internt – og ikke mindst så vi kan forhandle gode priser på de eksterne forvaltere og produkter, vi vælger at købe os ind i,” siger han.

I Kirk Kapital investerer man både direkte og aktivt i virksomheder som strategiske investeringer, mens en anden del af formuen investeres mere traditionelt på tværs af aktivklasser og i forskellige typer produkter.

Kim Gulstad, der blev hentet til Kirks investeringsselskab fra en partnerfunktion i Nordic Capital, nikker genkendende til, at flere store investorer trækker investeringerne ind internt, og især inden for de strategiske investeringer er det også noget, man fokuserer på i Kirk Kapital, forklarer han.

”Der er en del, der lægger eksternt forvaltede investeringer om til internt forvaltede investeringer. Det ser jeg også som en trend, og det er ikke blot i selvejende fonde og familiekontorer. Det er også en trend, som pensionskasserne driver. Der kan man selvfølgelig spare omkostningerne til de eksterne forvaltere, men man skal være ret sikker på, at man har kompetencerne internt til at foretage de her anderledes investeringer. Det har vi i Kirk Kapital håndteret ved at etablere en separat division og medarbejderstab, som driver dette aktivt, helt ved siden af vores finansielt investerede porteføljer,” siger han og fortsætter:

”Vi forventer i Kirk Kapital også i fremtiden at øge allokeringen af vores strategic investments vs. financial investments og dermed have en større andel af kapitalen inden for et område, hvor vi selv driver investeringerne direkte.”

Handler ikke værdipapirer

Men ligesom størrelse er en driver for Kirk-familiens formueforvaltning, betyder størrelse for andre, at pengene er nødt til at blive lagt ud til eksterne forvaltere.

I Bikubenfonden, der blev etableret i 1989 som følge af omdannelsen af Sparekassen Bikuben til et aktieselskab, er hele den likvide formue i dag lagt ud i to mandater. SEB og Danske Bank sidder på hele kapitalforvaltningen, og sidste år gav de finansielle investeringer et tab på 25 millioner kroner.

Det blev dog mere end opvejet af afkastet på 46 millioner kroner fra maskinproducenten Enkotec, som fonden har ejet siden 2006, og derudover fik fonden et afkast på 69 millioner kroner fra sine investeringer via eksterne private equity-fonde.

Men Bikubenfondens direktør, Søren Kaare Andersen, der blandt andet har været direktør i den hedengangne Roskilde Bank, afviser, at en intern investeringsafdeling ville kunne klare de finansielle investeringer bedre selv – også selv om det ville være mindre omkostningstungt.

”Vi ligger ikke selv og handler værdipapirer. Det kunne vi ikke drømme om,” siger han og fortsætter:

”Hvis du skal investere og tjene penge, skal du kunne slå markedet, og selv de små pensionskasser har jo store investeringsafdelinger for at kunne håndtere det. Det har vi ikke faglig viden til, og vi tror ikke, vi kan slå markedet på den måde,” siger han.

LÆS OGSÅ

Nedtur tager til på ejerlejligheder. Kan kapitalfonde og investorer overtage?

Har regeringen og Nationalbanken smadret boligmarkedet?

Banker risikerer store tab på kapitalfondes kriseramte selskaber

Udrensningen fortsætter i den finansielle sektor. Hvem bliver næste offer?

Halvdelen af banktopcheferne ville dumpe på nye egnethedskrav

Har DI-boss snigløbet Danske Bank?

Danske Banks formandshåb i modvind 

Investorer presser Danske Bank til omfattende oprydning 

Rivegilde på CBS: Rektor dropper Danske Bank bag om bestyrelsen

Her er topchef-kandidaterne til Danske Bank