tv2 web

Inside story

Regeringen gør klar til at skyde TV 2-salg i gang  

Kulturministeriet vil i al hemmelighed indkalde en række af landets dygtigste investeringsbanker til møde efter påske for at få deres bud på, hvordan et salg af TV 2 skal gribes an. Både nordiske og udenlandske mediegiganter står i kø for at få adgang til maskinrummet. 

Trods politisk modstand og flere retssager rykker et salg af TV 2 tættere på. InsideBusiness erfarer således, at Kulturministeriet efter påske forventes at indkalde en række af de godkendte rådgivere, herunder Nordea, Danske Bank og SEB, til en såkaldt beauty contest.

Formålet med den hemmeligstemplede seance er at få de enkelte bankers bud på, hvordan et salg af den statsejede tv-gigant skal gribes an, og samtidig få bankernes bud på flere af de udfordringer, et salg af TV 2 byder på.

Selv om den offentlige mediagigant sandsynligvis vil tiltrække en perlerække af købere fra ind- og udland, rummer salget også en række hurdler, der skal overvindes, før man officielt kan skyde salget i gang.

”Kulturministeriet har givet flere af de godkendte rådgivere en meget klar indikation af, at de umiddelbart efter påske vil modtage en invitation til et møde, hvor de får muligheden for at redegøre for, hvordan de vil håndtere opgaven, og ikke mindst hvem man kan sælge til,” fortæller en kilde med indgående kendskab til processen.

En af de helt store hurdler i det forestående salg af TV 2 er, at kanalen har en række public service-forpligtelser, og det er et kardinalpunkt for regeringen, at en eventuel køber overtager de opgaver.

Ikke desto mindre er sonderingerne i gang, hvilket blandt andet skyldes, at det er slået klokkeklart fast i regeringsgrundlaget, at man vil arbejde målrettet mod et frasalg af den statslige tv-station, der blev grundlagt i 1988.

Samtidig er en anden alvorlig forhindring det nuværende medieforlig, hvor der helt tydeligt står, at TV 2 ikke kan sælges før udgangen af 2018, hvor aftalen udløber.

Derfor skaber det nu vrede hos Socialdemokratiet, at regeringen i det skjulte går i gang med forberedelser af et salg af den danske mediegigant.

”Vi mener, det er direkte i strid med medieforliget, hvis regeringen aktivt begynder at arbejde på at sælge TV 2. Så sent som i slutningen af sidste år bad man også Kammeradvokaten undersøge de EU-retssager, som TV 2 slæber rundt på. Det viser med al tydelighed, at man er i gang med et salg, selv om forliget reelt umuliggør dette. Ministeren har indtil videre forklaret, at man blot undersøger de forskellige muligheder, og det vælger vi at tro på,” siger kulturordfører Mogens Jensen fra Socialdemokratiet.

Han har netop på baggrund af InsideBusiness’ oplysninger stillet spørgsmål til ministeren om, hvorvidt kulturministeriet allerede har bedt de godkendte rådgivere komme med en slagplan til det fremtidige salg. Kulturminister Mette Bock direkte (A) svarer, at man endnu ikke har sat en dato på et møde med rådgiverne, men at netop det må anses som en naturlig del af forberedelserne.

Fakta: Salget af TV 2

Den borgerlige regering forsøgte oprindelig at sælge TV 2 i 2004. Dengang blev salget skrinlagt, efter at Kammeradvokaten havde udtrykt bekymringer herom.

Som led i det nye regeringsgrundlag er et af kardinalpunkterne, at TV 2 skal sælges.

Allerede i november bad kulturminister Mette Bock Kammeradvokaten vurdere, hvilken betydning de gamle retssager ville have for en salgsproces.

Nu gør ministeren så i al hemmelighed klar til at indkalde en række førende hjemlige og udenlandske investeringsbanker til en såkaldt beauty contest med henblik på at få bankernes vurdering af, hvordan et salg af kanalen skal gribes an.

Et salg af TV 2 er udelukket, så længe den nuværende medieaftale er gældende, men når den udløber i 2018, har regeringen grønt lys til at sælge stationen, såfremt man skal skaffe politisk flertal herfor.

Flere bydere står klar

InsideBusiness erfarer fra en række kilder med indgående kendskab til processen, at en række bydere allerede nu står klar til at kigge nærmere på TV 2. Til trods for tv-stationens noget svingende resultater de senere år anser både konkurrerende mediehuse og kapitalfonde TV 2 for at være en yderst attraktiv virksomhed, som med de rette ejere kan vokse yderligere.

Blandt mediehusene nævnes især Egmont, MTG og JP/Politikens Hus som de mest oplagte bydere, men også flere udenlandske kapitalfonde viser allerede nu interesse.

Især Egmont har tidligere været meget eksplicit om deres interesse i at byde på TV 2. Det store danske mediehus ejer allerede TV 2 i Norge og har derfor både erfaring med at drive en tv-kanal og de licensforpligtelser, der følger med her.

Samtidig har det norske tv-eventyr været en ganske udmærket forretning for Egmont, der allerede for 6-7 år siden vedtog en fast strategi om at satse mere på både tv og internetmedier.

Også mediegiganten MTG er særdeles interesseret i TV 2, selv om man sammen med en række kolleger netop nu fører en række sager mod den danske tv-station, hvoraf man allerede har vundet den ene.

”Vi forventer, at der vil være mange stærke bydere, såfremt TV 2 igen kommer i spil. Vi har selv planer om at kigge grundigt på stationen igen, for efter vores overbevisning har TV 2 en række styrker, ligesom vi tror på, at stationen kan udvikles yderligere på blandt andet nye platforme,” forklarer direktør i MTG Danmark Kim Poder.

Bekymret for kvaliteten

Det store spørgsmål er dog, hvordan et salg af TV 2 samtidig påvirker de licensforpligtelser, der stadig er en hjørnesten i kanalens fundament. Et af formålene med den forestående ’beauty contest’ er derfor også at få de godkendte rådgiveres bud på, hvordan netop det problem skal løses.

Her åbner et salg til eksempelvis en kapitalfond en række problemstillinger.

”Udfordringen i forhold til licensforpligtelserne er, at man bliver nødt til at lave en helt klar aftale om at lade den kommende ejer binde sig til at opfylde de licensforpligtelser, TV 2 har. Det kan være vanskeligt, hvis der eksempelvis er tale om en kapitalfond, der primært vil købe TV 2 med henblik på enten et videresalg eller en børsnotering,” forklarer en kilde til InsideBusiness.

Som led i det nuværende medieforlig fra 2014 kan TV 2 ikke sælges før næste år, men hos Socialdemokratiet er man grundlæggende bekymret for, hvad et salg af kanalen vil betyde for kanalens kvalitet fremover.

”Vi anser det for at være altafgørende, at TV 2 fortsat leverer nyheder og public service til danskerne også de næste mange år. Derfor er vi bekymrede for, hvad et salg vil betyde netop på den front. Vi mener, der er en frygt for, at mediehusets indhold kan blive ændret markant under en ny ejer, fordi det simpelthen er en bedre forretning eksempelvis at købe programmer fra udlandet,” siger kultur- og medieordfører Mogens Jensen (S).

Hos Radikale Venstre siger kulturordfører Zenia Stampe, at man endnu ikke har taget stilling til, hvorvidt man er for eller imod et salg af TV 2. Hun understreger dog, at partiet ligesom Socialdemokratiet er bekymret for ikke blot indholdet af TV 2, men også for hvordan et eventuelt salg vil påvirke konkurrencesituationen.

”Det er meget vigtigt for os, at TV 2 fastholder en høj kvalitet i sit indhold. Men vi er også bekymrede for, hvordan det vil påvirke den konkurrencemæssige situation på eksempelvis annoncemarkedet, hvis en af de store kommercielle spillere ender med at overtage TV 2,” siger Zenia Stampe.

Alle gode gange to

Oprindelig forsøgte den borgerlige regering under daværende kulturminister Brian Mikkelsen (K) i 2004 at sælge TV 2. Dengang var det Danske Bank, der var tovholder på salgsprocessen under ledelse af Torsten Hagen Jørgensen, som i dag sidder i ærkerivalen Nordeas koncerndirektion.

Trods stor interesse og flere indikative bud blev salgsprocessen dengang skrinlagt under stor politisk ballade. Brian Mikkelsen blev sågar taget af sagen efter krav fra Dansk Folkeparti, der fik salget overdraget til daværende finansminister Thor Pedersen (V). Det var især bekymrende meldinger fra Kammeradvokaten, der fik Brian Mikkelsen til at træffe i håndbremsen dengang. Kammeradvokaten frygtede således, at de EU-retssager, der var anlagt mod det statsejede selskab, ville påvirke både processen og den endelige pris negativt, men beslutningen om at udskyde salget var langtfra populær.

Siden har Kammeradvokaten i efteråret vurderet, at TV 2’s mange tvister kan blive klaret inden for en overskuelig fremtid. Dermed har kulturminister Mette Bock (LA) fået grønt lys fra statens husadvokat til at gå videre med salget.

Hos MTG Danmark understreger Kim Poder dog, at man fortsat ligger i åbent slagsmål med TV 2, og at det ikke ligefrem er nogen ubetydelig bøde, stationen risikerer at hænge på.

”Af de retssager, TV 2 kæmper med, er sagen om misbrug af dominerede stilling på annoncemarkedet, fordi vi sammen med de øvrige parter (SBS/Discovery) har vundet sagen i Højesteret og derfor nu afventer erstatningens størrelse,” forklarer Kim Poder.

Ifølge InsideBusiness’ oplysninger nærmer det samlede krav sig 2 milliarder kroner, hvilket skal ses i forhold til, at TV 2 sidste år tjente 135 millioner kroner på bundlinjen.

Kulturministeriet oplyser til InsideBusiness, at man i skrivende stund ikke har noget nyt at berette i sagen, og at man fortsat ikke har taget endelig stilling til, om TV 2 skal sælges.

 

LÆS MERE

Fremadstormende online-komet og ukendt guldæg sat til salg

Modefirma stormer mod børsnotering

Besynderligt køb af Børsen – mediegiganter i skjult opgør

2017 bliver en gyser for erhvervsjournalistikken

Ny chef for Danske Banks prestigeafdeling