;
morten hubbe

Forsikring

Renteudvikling sikrer stærke forsikringsregnskaber – og sætter prisstigninger i relief

Den højere rentes positive effekt på forsikringsbranchens regnskaber bør ikke undervurderes. Den vil i mange tilfælde være så høj, at den kompenserer for inflationen, mener aktieanalytiker i Sydbank. Det sætter prisstigninger i relief.

Det giver et kraftigt boost til forsikringsbranchens indtjening, at renten er steget så kraftigt på et år. Ifølge senioraktieanalytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank, der følger branchen og især forsikringsselskabet Tryg tæt, er den effektive rente for forsikringsselskaberne steget fra 0 til nu 2,5 procent.

”Det er ikke småting for selskaberne med en så kraftigt stigende rente. Jeg regner med, at hvert procentpoint i højere rente giver et procentpoint på selskaberne combined ratio. Så der er en stor indtjeningsmæssig medvind for selskaberne med den stigende rente,” siger Mikkel Emil Jensen.

Han peger på, at der ud over at være et højere afkast på allerede indbetalte præmier også er en diskonteringseffekt, da man samtidig kan justere hensættelserne nedad, fordi der vil være en positiv renteeffekt på de midler, som allerede er sat af til fremtidige skader:

”Det har en så stor effekt, at jeg vil argumentere for, at det er nettopositivt i forhold til inflationen. Nu må vi så se, om inflationen får mere greb i 2023 med højere lønninger, som påvirker forsikringsbranchen.”

Mikkel Emil Jensen argumenterer for, at inflationen med højere omkostninger til udbedring af skader på biler, huse, erstatning af biler og andet i praksis ikke har haft så stor effekt på selskaberne.

”Det afhænger meget af, hvilke partnerskabsaftaler man har lavet om skadesindkøb. Som udgangspunkt kan disse prisaftaler bruges til at holde priserne nede. Nogle steder har leverandørerne måske hævet prisen, og i andre tilfælde har forsikringsselskaberne ønsket at kompensere leverandørerne.”

Talrige prisstigninger

Ifølge Mikkel Emil Jensen har man allerede nu set, at der har været et fald i priserne fra toppen. Det gælder f.eks. for gas, der bl.a. bruges til maling af biler. Der er priserne kommet godt ned igen.

Som løbende beskrevet i InsideForsikring har udviklingen tilsyneladende ikke rigtig fået forsikringsselskaberne til at holde igen med prisstigningerne.

For eksempel har Alm. Brand for 2023 hævet priserne på byggeforsikringer med 17 procent med begrundelsen: Stigningerne i udgifter til udbedring af bygningsskader er væsentlig højere end de generelle prisstigninger i samfundet. Dette gælder f.eks. byggematerialer og lønninger til håndværkere, som er steget kraftigt med krigen i Ukraine. Det har betydet, at der ikke længere er sammenhæng mellem priserne på vores forsikringer og udgifterne til at reparere skader.

Mikkel Emil Jensen peger på, at der også er et konkurrence- og et indtjeningsaspekt i det, når visse selskaber går ud og hæver priserne relativt meget, mens andre gensidige aktører, eksempelvis LB Forsikring og GF Forsikring, har valgt at holde igen.

”Der er selvfølgelig et konkurrenceelement i de prisstigninger. Nogle har valgt at holde igen og tage en mindre indtjening for at stjæle kunder fra andre selskaber. Det kan selskaberne sagtens, fordi der er en god indtjeningsbuffer for branchen.”

Guldæg er til en vis grad fredet

Det ses f.eks. på bilforsikring, som i mange år har været et guldæg for forsikringsbranchen. Ifølge en markedsudviklingsartikel fra Finanstilsynet for 2021 havde branchen en gennemsnitlig erstatningsprocent på bare 54 pct. Et fald fra 59 pct. i 2019. Der er med andre ord tale om en fuldfed forretning for selv et selskab med en relativt høj omkostningsprocent på 20 pct.

Det skal retfærdigvis siges, at mange af selskaberne har valgt at holde lidt igen med prisstigningerne på motor, mens priserne på ejendomsforsikringer, indboforsikringer og andre typisk er steget pænt på både privat og erhverv.

Alt andet lige er prisstigningerne med til at sikre, at forsikringsbranchen står over for endnu et godt år i 2023, mener Mikkel Emil Jensen.

”Sidste år blev alle ramt hårdt med tab på investeringer. Men det er og bliver en midlertidig modvind og den post vil igen blive erstattet af positive afkast, i takt med at de finansielle markeder stabiliserer sig. Det er dog en uforudsigelig post, og mit fokus er derfor på kernedriften, hvor nye prisforhøjelser og rentestigninger vil sikre en stærk modstandsdygtighed over for inflationen i 2023.” lyder det fra Sydbank.

Regnskabssæsonen indledes med regnskabet for Topdanmark, der udkommer den 24. januar. Derefter kommer Gjensidige den 25. januar, Trygs regnskab kommer den 26. januar, mens Protector kommer den 2. februar efterfulgt af Alm. Brand den 9. februar forfulgt af If Forsikring den 10. februar.

Læs mere

Genforsikring bliver stadig mere ømtåleligt og smertefuldt for de danske selskaber

Storskader ryster dansk forsikring – sætter genforsikringsmarkedet under pres

Københavnsk storbrand rammer forsikringsselskab

Gensidige selskaber holder igen med prisstigninger. Børsnoterede hæver markant

Finanstilsynet og F&P tørner sammen om godkendelse af forsikringsledelser

Finanstilsynet bebuder hård linje over for forsikringsbranchens prisstigninger

If’s topchef: Vi hæver priserne for at være foran inflationen