WellejusSiggaard_Deloitte

Inside story

Revisionsgigant skifter ud i nøgleposter og skærper fokus på nordisk marked

Revisionsselskabet Deloittes mangeårige chef for revisionsforretning træder ned fra posten for at indtræde i en anden rolle i virksomheden. Ifølge topchef sker det for at skabe et større nordisk fokus samt integrere en række kerneforretninger i ledelseslaget.

I otte år var han ansvarlig for den danske del af revisionsforretningen i big four-huset Deloitte. Otte år, hvor han ifølge Deloitte stod i spidsen i arbejdet med at gøre revisionsdelen til et førende forretningsområde for huset.

Nu stopper han, men fortsætter i et andet spor i forretningen.

Henrik Wellejus, der sammenlagt har været i Deloitte i 32 år, stiger ned fra sin plads som leder af revisionsforretningen i Deloitte Danmark for i stedet at blive chef for den nordiske del af revisionen.

I stedet bliver det Lars Siggaard Hansen, som førhen har haft ansvaret for det industrielle område i Deloitte, der overtager kasketten.

Selv om det på mange måder er vemodigt for ham at stoppe i den danske del, glæder Henrik Wellejus sig over, at han nu kan koncentrere sig om det nordiske aspekt af Deloitte.

“Jeg kommer til at arbejde mere med strategi og med eksekvering af den nordiske forretning, hvor den hidtidige rolle i Danmark primært har bestået i ledelse af den danske forretning. Den stafet har jeg nu overdraget til Lars, så nu kommer jeg til at fokusere på den strategiske rejse, hvilket jeg ser frem til,” siger han om de opgaver, han nu kommer til at varetage.

Med udskiftningen følger også en række andre ombytninger af rollerne i big four-huset. Leder af Deloittes danske og nordiske konsulentforretning Martin Søegaard skal således ikke længere stå for den danske del, men fortsætter med at lede den nordiske konsulentdel.

Hans afløser bliver Martin Nyrop, der førhen har arbejdet som managing partner i konsulentforretningen.

Vil stå stærkere i Norden

Norden er et vigtigt marked for Deloitte, da de i flere lande har vundet store markedsandele i revisionsforretningen.

Især Danmark og Norge er lande, hvor man har kunnet ane en markant vækst, især i de større revisionsopgaver i flere topselskaber.

For det danske markeds vedkommende udgør det omkring 45 procent for revisionskæmpen, hvilket gør, at Danmark er det relativt største Deloitte-land i Norden, oplyser Henrik Wellejus.

I Sverige og Finland ser man også gode takter. Førstnævnte er førende på revisionsdelen, mens sidstnævnte ”er en stærk spiller” ifølge den nu nordiske revisionschef. Ved begge markeder skal Deloitte nu indhente større andele i midtmarkedet, siger Henrik Wellejus.

Dog står det mere trægt til i Island; her er revisionsforretningen koncentreret omkring smv’er. Det er dog også ambitionen at vinde indpas her.

Det er i lyset af den overordnede fremgang i Norden, at man skal se ombytningen af roller: Med Henrik Wellejus på posten som nordisk revisionschef kommer Deloitte nu nemlig til at stå endnu stærkere på resten af de nordiske markeder.

”Vi tror på, at ved at have mere kritisk masse i Norden kan vi skabe noget, der er endnu stærkere, også lokalt i landene,” siger Christian Jensby, administrerende direktør i Deloitte Danmark.

Henrik Wellejus supplerer med, at Deloitte løbende arbejder mod at blive så effektiv som muligt med sin nordiske tilstedeværelse.

Konkret vil det sige, at frem for at være fem nordiske lande med hver deres systemer og værdisæt, skal markederne nu integreres, så der kan bruges mest energi på kunderne.

“Det er det, der er formålet med vores nordiske rejse, og som vi i højere grad skal arbejde henimod,” siger Henrik Wellejus.

Kerneforretninger integreres i ledelsen

Rollefordelingen sker i kølvandet på en for Deloitte stor ambition om i større grad at sætte sig på de store tendenser inden for bæredygtighed og teknologi, der præger virksomhederne samt revisions- og konsulentbranchen.

Som InsideBusiness tidligere har kunnet berette, har Deloittes ledelse – eller executive team, som de kalder sig – nemlig oprustet med en ny head of sustainability og en ny head of technology.

Det er henholdsvis tidligere industrileder i Deloittes risk advisory Anne Kathrine Wennergren Holm og tidligere direktør for den offentlige sektor i Microsoft Danmark Maria Damborg Hald, der sætter sig på rollerne.

Konstellationen bliver altså nu udvidet med både Lars Siggaard Hansen og Martin Nyrop. Og netop det setup skal fortsat sikre Deloittes position som en væsentlig spiller inden for både de klassiske og moderne områder af forretningen, forklarer Christian Jensby.

I en tid, hvor virksomhedernes problemstillinger er blevet mere komplekse, og hvor de store dagsordener kommer til at gennemsyre hele organisationen, er det nødvendigt at tænke på tværs af kompetencer for at kunne fortsætte med at være konkurrencedygtig og lønsom.

”Hvis man i fremtiden skal være en dygtig rådgiver – uanset om man er revisor, skatterådgiver eller noget tredje – skal man også have kompetencer inden for eksempelvis bæredygtighed eller kunstig intelligens. Ellers kan man ikke være relevant i fremtiden. Og der har vi valgt at sige, at vi også skal have bragt de dimensioner ind i vores øverste ledelseslag,” siger Christian Jensby.

”Det er en evolution, ikke en revolution”

Omrokeringen følger en tendens i revisionsbranchen, hvor andre store huse som følge af rotationsprincipper enten stopper helt eller indtræder i nye roller.

Tidligere i maj meddelte BDO, at administrerende direktør Stig Hartwig Holst til oktober trækker sig tilbage efter 13 år på posten og overdrager pladsen til bestyrelsesformand Frank Lau.

Også i de andre big four-huse er generationsskifternes vinde suset forbi. I EY trådte Torben Bender ned fra sin stol som bestyrelsesformand og gav plads til Carina Marie Korsgaard, der har ambitioner om at sætte skub i bæredygtighed og medarbejdertrivsel.

De mange generationsskifter sker samtidig på et bagtæppe af, at både det danske og nordiske revisions- og konsulentmarked kan se frem til en moderat vækst, om end klienterne vil være mere tilbøjelige til at skære de store projekter fra.

Det forhold skræmmer dog ikke revisionsgigantens topchef, og rolleombytningerne skal i det lys opfattes som en naturlig forlængelse af, at Deloitte fortsat kommer til at sætte sig tungt på både konsulent- og revisionsforretningen – og nu med et større nordisk fokus.

“Det er en evolution, ikke en revolution. Så i forhold til de klassiske forretninger inden for revision og konsulentrådgivning kommer vi med det nye setup til at fortsætte mange af de gode ting, vi allerede er i gang med, bare på en måde, der imødekommer fremtidens krav,” siger Christian Jensby.

Den nu nordiske chef for revisionsforretningen Henrik Wellejus er enig. Set fra hans stol gør en større integration af de nordiske markeder, at Deloitte fortsat kan tage vare på det, der for ham er kernen i forretningen: kunderne.

”For os kommer vi stadig til at gå efter at levere markedets bedste kvalitet over hele forretningen og i de områder, vi skal være i. Samtidig skal vi gøre det nemmere at være kunde i Deloitte på tværs af landegrænser – vores kunder globaliserer sig, og det gør vi også. Så at være nummer et på kundetilfredsheden og de ydelser, vi leverer, det er fortsat ambitionen,” siger Henrik Wellejus.

Læs mere

Konsulentmarked går lysere tider i møde – men kunder skærer store projekter fra

Revisionskæmpe sætter skub i konsolidering med opkøb af mindre hus

Jobsikkerhed betyder mere for talenter: Disse konsulenthuse vil de unge helst arbejde for

Udskiftninger i toppen ruller ind over revisionsbranchen. Gigant melder nu også om generationsskifte

Mindre revisionshuse oplever stabil vækst og fremgang. Opkøbslyst melder sig hos flere

Revisionskæmpe opruster på kerneområder af forretningen