EY2

Inside story

Revisionshuse spår øget salg på advokaters og M&A-rådgiveres hjemmebane

Hvert tredje revisionshus, der i dag rådgiver om juridiske forhold eller M&A, forventer, at de to lukrative forretningsben vil fylde endnu mere om fem år. Det vil sparke yderligere til den skævvridning af revisionshusenes forretninger, hvor klassisk revision fylder mindre og mindre.

Mens flere af landets største revisionshuse i flere år har stået på spring for at æde sig ind på advokaternes domæne, har andre revisionshuse for længst taget kampen op med de hjemlige investeringsbanker og uafhængige M&A-rådgivere om det lukrative marked for køb og salg af virksomheder.

Og spørger man revisionshusene, kommer de til at æde sig endnu mere ind på advokaternes og M&A-rådgivernes hjemmebane i fremtiden.

Sådan lyder spådommen fra de revisionshuse, der allerede i dag tilbyder rådgivning på de to områder, i en ny brancheanalyse, som revisorernes brancheforening FSR – Danske Revisorer står bag.

I analysen vurderer godt hvert tredje revisionshus, som i dag har juridisk rådgivning og M&A-rådgivning på hylderne, at de forventer, at de to områder vil fylde endnu mere om fem år.

På det juridiske område er det 36 procent af revisionshusene, der leverer juridiske ydelser i dag, der kan nikke genkendende til udviklingen.

Det er især big four-husene, Deloitte, PwC, EY og KPMG, der opruster kraftigt på det juridiske område i dag, men også BDO og Beierholm har store ambitioner på området. Hos eksempelvis Deloitte og PwC har man opbygget legal-afdelinger med over 20 ansatte, mens både Deloitte og Beierholm for nylig har luftet tanker om opkøb, hvis muligheden byder sig.

”Kunne vi vælge på alle hylder, ville vi hellere købe op, fordi det går hurtigere. Men virkeligheden er bare, at vi ikke lige kan finde den rette opkøbsmulighed. Det gælder også på bæredygtighedsområdet. Der er ikke rigtig nogen derude, vi kan købe,” sagde Søren V. Pedersen, administrerende direktør i Beierholm, for nylig til InsideBusiness.

Samme revisionshuse fører også an, når det kommer til M&A-rådgivning. Her har især Deloitte og PwC opbygget slagkraftige enheder, mens EY og Beierholm har oprustet med opkøb af de uafhængige M&A-rådgivere Tofte & Co. og Oaklins.

I analysen spår 27 procent af de revisionshuse, der har M&A-rådgivning på hylderne, at det lukrative forretningsområde vil fylde mere i omsætningen i fremtiden.

Udviklingen sparker yderligere til den skævvridning af revisionshusenes forretninger, hvor den klassiske revision fylder mindre og mindre, mens indtjeningen fra rådgivningsydelser år for år udgør en endnu større andel.

Hos brancheforeningen FSR – Danske Revisorer ser man det også som en naturlig udvikling.

”Generelt for branchen er der i løbet af de senere år sket det, at man har flyttet grænserne for revisionspligten. Der er ikke længere krav om, at virksomheder skal have revision. Det gør, at revisionsydelser kommer til fylde mindre og rådgivningsydelserne til at fylde mere,” siger Lone Strøm, administrerende direktør i FSR – Danske Revisorer.

”Vi ser selvfølgelig gerne, at flere holder fast i den almindelige revision. Men når nu reglerne er, som de er, er vi glade for, at revisionshusene bliver valgt til på andre områder,” siger hun.

Grøn rådgivning spås størst vækst

Forventningerne til den fremtidige indtjening på juridiske ydelser og M&A-rådgivning bliver dog overgået af helt tredje rådgivningsområde, nemlig bæredygtighed.

Bæredygtighedsagendaen ruller for alvor ind over revisorbranchen i disse år. Hvor den grønne omstilling for år tilbage fyldte meget lidt i for eksempel virksomhedernes regnskaber, er den i dag rykket helt ind på bestyrelsesdagsordenen.

Det skyldes blandt andet nye EU-regler på bæredygtighedsområdet, hvor det estimeres, at ca. 2.300 danske virksomheder bliver omfattet af lovgivning, der kræver, at virksomhederne rapporterer om bæredygtighed på linje med de finansielle oplysninger i årsrapporten.

Udviklingen har fået flere revisionshuse til at opruste kraftigt på området. Blandt andre har PwC for nylig været på strandhugst hos rivalen EY, hvor man har optaget Carina Ohm som ny partner og chef for bæredygtighed.

Blandt de revisionshuse, der i dag rådgiver om bæredygtighed, forventer hele 73 procent da også, at rådgivningsområdet vil fylde mere om fem år.

Den massive satsning på rådgivningsydelser i revisionsbranchen betyder, at de klassiske revisionsydelser er gået fra at udgøre 41 procent af branchens samlede omsætning i 2012 til i 2020 at udgøre 27 procent.

Forskydningen i omsætningen har løbende været til debat, fordi kritikere frygter for branchens uafhængighed. Netop det spørgsmål var årsagen til, at revisionskæmpen EY for nylig arbejdede intensivt med en opsplitning af revisionshuset. Et arbejde, som dog indtil videre er faldet til jorden.

Hos FSR – Danske Revisorer ser man dog ikke udviklingen som et problem.

”Man skal huske, at PIE-markedet allerede har et loft for, hvor meget rådgivning man må sælge til en PIE-kunde. Det er meget stramt reguleret. Og for de andre kunder gælder de almindelige uafhængighedsregler, og Erhvervsstyrelsen holder skarpt øje med, om revisorerne overholder disse,” siger Lone Strøm og fortsætter:

”Vi synes, at branchen godt kan finde ud af at styre det. Vi har ingen interesse i, at vi har revisorer, der ikke kan styre deres uafhængighed.”

Klassisk revisionsforretning under pres indefra

Mens revisionshusenes rådgivningsben vokser og vokser, forholder det sig lige omvendt for den gamle, klassiske revisionsforretning.

År for år udgør den klassiske revisionsforretning en mindre andel af omsætningen blandt især de største revisionshuse.

Samtidig er revisionsforretningen under pres indefra.

I en ny nylig rapport fra FSR – Danske Revisorer fremgik det, at hver tredje revisor er utilfreds med arbejdsmængden, mens ledelserne i revisionshusene bliver betegnet som konservative og gammeldags, samtidig med at over halvdelen af branchen må sige nej til opgaver, fordi revisorer i stor stil flygter fra branchen.

Problemet forværres af, at 60 procent af de statsautoriserede revisorer, der udgør rygraden i revisionshusene, er over 58 år. Når mange unge, især kvinder, i stigende grad vender branchen ryggen, er der pludselig tale om et alvorligt generationsproblem, som ikke blot rammer væksten nu og her, fordi mange revisionshuse må sige nej til kunder, men også udgør en alvorlig trussel på længere sigt.

I et forsøg på at bremse blødningen har flere af landets største revisionshuse, eksempelvis Deloitte, sagt farvel til et stort antal kunder for at nedbringe arbejdsmængden. Andre steder tilbyder man ansatte at gå ned i tid, har indført længere barselsorlov, mens næsten hver femte revisionsvirksomhed har afskaffet overarbejde på årsbasis.

Samtidig ønsker FSR – Danske revisorer, at uddannelsen til at blive godkendt revisor bliver mere fleksibel, så kandidaterne også kan vælge at fokusere på alene at blive autoriseret til at lave specialiseret erklæringsarbejde på eksempelvis børsnoterede virksomheder, smv’er, bæredygtighedsregnskaber eller it-revision.

”Revisionsbranchen har uden tvivl nogle strukturelle problemer, som vi skal arbejde med. Derfor er vores vigtigste strategiske pejlemærke at arbejde med at skaffe nok arbejdskraft til branchen, så vi kan få løst de strukturelle problemer, som vi kæmper med. Vi skal også have kigget på hele uddannelsessiden og på kulturen i virksomhederne. Det handler blandt andet om få folk til at blive længere i branchen. Her vil vi blandt andet fokusere på områder som arbejdsomfang og work-life-balance,” siger Lone Strøm.

 

Læs mere

Væksten løjer af hos revisionskæmpe

Deloitte forbereder sig på opbremsning efter nyt år med kraftig vækst

Uroen ulmer i toppen af KPMG. Flere medejere er stoppet

Revisionskæmpe opruster på M&A og jurasatsning

Revisionskæmper på opkøbsjagt. Her er de næste mulige opkøbsemner

Revisionskæmpe opruster med tidligere dansk landechef i amerikansk konsulenthus

Chef for PwC’s konsulentsats fortid efter uenighed 

PwC vil tage opgør med revisions-model. Men løsningen er ikke den samme som rivalens

PwC blæser til angreb på konsulentmarkedet. Vil fordoble omsætning til 1 milliarder kr. på fem år