;
peter gath

Ugens Insider

Revisorer skruer op for etikken. Tre revisorer ekskluderet

Ny formand for FSR skruer markant op for etik- og kvalitetsfokus i revisorforeningen. Der skal strammes, mens tiderne er gode, så revisor-vagthundene undgår imagetab, når flere virksomheder geråder i problemer. Det betyder også en benhård linje over for de revisorer, der træder ved siden af.

Et nyt medlem er netop blevet bortvist fra brancheforeningen Danske Revisorer (FSR). Det er Søren Høj Rasmussen, fremgår det af FSR’s hjemmeside. Det er den tredje revisor inden for godt et år, som er blevet ekskluderet fra foreningen, hvor den nytiltrådte formand, Peter Gath fra EY, ønsker et fortsat kraftigt fokus på øget kvalitet i revisionsbranchen.

Det er ret unikt, at en større og respekteret brancheforening smider egne betalende medlemmer på porten. Men hos FSR – danske revisorer sætter man hårdt mod hårdt over for de medlemmer, der gentagne gange ikke lever op til standarderne. Det er væsentligt at holde fokus på etik og kvalitet i revisionsbranchen i opturstider, forklarer Peter Gath:

”Som vagthunde står vi som revisorer stærkt, men vi står også på et skrøbeligt fundament. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden holder fokus på kvaliteten. Får vi to til tre spektakulære sager, så er vi tilbage ved påstanden, at vi er vagthunden, der ikke gøede. Derfor tager vi vores selvjustits meget alvorligt.”

Revisorernes nye formand

Peter Gath blev den 24. maj 2017 valgt som formand for FSR – danske revisorer. Peter Gath er partner i EY og har været medlem af FSR’s bestyrelse siden 2011 og viceformand siden 2014. Typisk går formandsposten i FSR på skift mellem de tre eller fire største revisorhuse, EY, Deloitte, PwC og før sammenlægningen KPMG.

Peter Gath er 52 år og har været partner i EY siden sammenlægningen med det tidligere KPMG i Danmark i 2014. Før det var Peter Gath partner i KPMG fra 2000-2014, hvor han blandt andet var medlem af bestyrelsen og leder af revisionsforretningen (head of audit).

Peter Gath har mange års erfaring med betjening af børsnoterede virksomheder, kapitalfondsejede virksomheder, privatejede virksomheder og offentlige virksomheder. Peter Gath har desuden i mange år ved siden af sit virke som revisor fungeret som ekstern lektor på CBS og underviser nu på bestyrelsesuddannelserne under CBS Executive.

Der bliver således ikke lagt fingre imellem over for de revisorer, der ikke lever op til de interne standarder. Siden et nyt og strengt regelsæt for revisorer blev indført i 2015, er tre revisorer blevet ekskluderet fra foreningen med baggrund i foreningens vedtægter, hvor den væsentligste årsag til eksklusion drejer sig om gentagne alvorlige sager i Revisornævnet.

I den seneste sag om Søren Høj Rasmussen handler det om en såkaldt overtrædelse af uafhængighedsbekendtgørelsen ved at have afgivet revisorerklæringer ved stiftelsen af en eller flere virksomheder, hvor hans partner i revisionsfirmaet havde familiemæssige forbindelser til direktøren, og ved at hans partner ifølge Revisornævnet var direktør i moderselskabet til det selskab, der stiftede de to selskaber.

Ny sag er ikke enestående

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Søren Høj Rasmussen, men hans sag er ikke enestående. For det har været fremme, at yderligere to revisorer er blevet ekskluderet fra foreningen. Det drejer sig om Kim Hersland/AJP Revision og Frank Bergmann Hansen fra Revisionsfirmaet Bergmann. Sidstnævnte har fået kritik og bøder i Revisornævnet og var i øvrigt revisor for Hesalight.

Det var dog ikke håndteringen af Hesalight, der gav Frank Bergmann Hansen en bøde på 150.000 kroner af Revisornævnet. Bøden faldt efter en advarsel fra Erhvervsstyrelsen, der opdagede, at revisoren havde givet revisionserklæringer for 19 selskaber, som ikke var registreret i styrelsen. På den måde undgik han ifølge nævnet, at hans arbejde blev underlagt den lovpligtige kvalitetskontrol.

Ifølge FSR’s formand, Peter Gath, sker ekskluderingerne først efter nøje overvejelser i etisk udvalg, som overdrager sagen til FSR’s bestyrelse, som så igen ser på forholdene; er man ikke tilfreds med bevismaterialet og overvejelserne, så har bestyrelsen mulighed for at vende tilbage og bede om yderligere redegørelser:

”Vi ser på sagerne ved nogle bestyrelsesmøder, som aldrig er sjove. For sagen er, at ingen går gennem et revisorliv uden fejl. Men der er fejl, der er undskyldelige, og så er der fejl, der er mere alvorlige. ”

I forvejen er det skiftetid for revisionsbranchen, for man rammes af heftig ny regulering, men ifølge Peter Gath er det helt centralt, at revisionsbranchen holder fokus på kvalitetsudviklingen af det indimellem udskældte erhverv.

Kvalitetsplan på plads

Derfor har man nu gennemført en kvalitetsplan med 17 forskellige punkter, der indebærer alt fra et omrejsende revisorkorps, der hjælper små revisionshuse, til de nævnte muligheder for at ekskludere medlemmer, hvis de gentagne gange undlader at overholde kvalitetskontroller eller ender i Revisornævnet. Selv om alle punkterne officielt set er gennemført nu, er Peter Gath klar til at holde fokus på kvaliteten i revisorbranchen:

”Kvalitet er vores mærkesag, så det er godt, at vi er kommet langt med 17-punktsplanen. Men det er klart, at det nu generelt går godt i samfundet. Derfor smitter det positivt af på kvalitetsoplevelsen, men et omsving i økonomien kan ændre det igen. Derfor skal vi kontinuerligt arbejde med kvaliteten. Det er vores licence to operate.”

Samtidig er det også en erkendelse for Peter Gath, at man er nødt til at være et skridt foran generelt. Det gælder eksempelvis de hvidvaskregler, som fylder mere og mere i for eksempel bankerne.

”Der er behov for stadig mere bevågenhed over for hvidvask. Man kan for eksempel godt undre sig over, at myndighederne ikke får flere indberetninger om hvidvask. Og vi er nødt til at få mere fokus på det. Hvis man for eksempel er revisor for en urforretning i København, der på en weekend med mange krydstogtsturister får en halv million kroner i kontanter, så skal man have forretningsgange, der opfanger det.”

Et sidste vigtigt tema for at øge kvaliteten i revisorbranchen er at modernisere revisoruddannelsen.

Læs også Revisorer gør klar til kamp mod disruption og nye konkurrenter

LÆS MERE

Nu kommer der skrappere tilsyn med revisorgiganter

Bagmandspolitiet svigter i kampen mod hvidvask

Kritiske revisorøjner undgår konkurser, men spares væk

Brat stigning i tvangsopløste IVS’er bekymrer