Lars_Storr-Hansen_12_HIGH(1)

Inside story

Revisorernes nye direktør jagter politiske venner til advokatopgør

Hvis revisionshusene skal gøre sig forhåbninger om at få adgang til det milliardstore advokatmarked, som Konkurrencerådet har anbefalet, kræver det politiske venner. Endnu har ingen meldt sig på revisorernes side, men det vil ny direktør for revisorernes brancheforening lave om på.

Det sendte rystelser gennem advokatbranchen, da Konkurrencerådet i begyndelsen af i år udsendte en yderst sprængfarlig rapport med klare anbefalinger til en omfattende liberalisering af branchen.

Med 16 konkrete anbefalinger har Konkurrencerådet sparket gang i en debat, der har potentiale til at vende op og ned på advokatbranchen, som vi kender den.

Blandt de mest indgribende anbefalinger er et opgør med advokathusenes monopol på advokattitlen, et opgør med ejerskabsrestriktionerne, der gør det umuligt for andre end advokater at eje advokathuse i dag, og et opgør med forbuddet mod at arbejde som advokat i multidisciplinære partnerskaber (MTD’er).

Sagen kort

Revisorernes brancheforening, FSR – Danske Revisorer, har fået ny administrerende direktør i Lars Storr-Hansen.

En af den nye direktørs største opgaver bliver at finde politiske allierede, der vil støtte den sprængfarlige rapport fra Konkurrencerådet tidligere på året, hvor rådet anbefaler at deregulere advokatbranchen.

Det er sød musik i ørerne på revisionshusene, der længe har kigget sultent på det lukrative advokatmarked. Indtil videre har revisorerne dog ingen politiske venner, selv om anbefalingerne ifølge FSR’s nye direktør ligger lige til højrebenet.

Konkurrencerådets anbefalinger har mødt hård kritik fra advokatbranchen og ligger lige nu hos Justitsministeriet, der forventer at bruge resten af året på at overveje anbefalingerne.

Anbefalingerne er sød musik revisorernes ører. Her har især Big Four-husene Deloitte, PwC, EY og KPMG, længe drømt om at få adgang til dele af det lukrative advokatmarked, som ifølge Konkurrencerådet har en størrelse på 15 mia. kr.

Men siden Konkurrencerådet detonerede bomben i januar, er især den politiske debat langsomt forstummet.

I mellemtiden har revisorernes brancheforening, FSR – Danske Revisorer, fået ny direktør, da Charlotte Jepsen stoppede på posten efter 13 år. Ny frontmand er Lars Storr-Hansen, som satte sig i stolen for få uger siden.

Lars Storr-Hansens opgave bliver derfor at finde politiske venner, der vil eje sagen og rejse den politisk, så den kan blive omsat til reel deregulering. Ingen politikere har indtil videre talt revisorernes sag. Justitsminister Nick Hækkerup (S), der i øvrigt selv er jurist, har endda udtrykt skepsis over for at liberalisere advokatbranchen.

Omvendt har Lars Storr-Hansen en medlemsskare, der står på spring for at få del i advokaternes milliardmarked og derfor hellere end gerne ser, at der bliver sat strøm til rådets anbefalinger hurtigst muligt.

Og ifølge Lars Storr-Hansen bør det være en sag lige til højrebenet.

”Det er et naturligt næste skridt at politikerne interesserer sig for sagen. Når der ifølge Konkurrencerådet er store potentielle  gevinster ved at åbne for konkurrencen, og samfundet kan få flere ydelser for pengene – så bør det ligge til højrebenet for politikerne,” siger Lars Storr-Hansen.

Hård kritik fra advokater

Revisorerne må dog konstatere, at den eneste opbakning til dem kommer fra Konkurrencerådet. Deres anbefalinger går blandt andet ud på at lempe reglerne for advokatselskabers ejerskab og ledelse. Under de eksisterende regler kan kun advokater eje advokathuse, mens ikke-advokater maksimalt må eje 10 procent af et advokathus. Det har hidtil forhindret udenlandske aktører og de internationale revisions- og rådgivningskæmper Deloitte, EY, KPMG og PwC i at få adgang til markedet gennem opkøb eller etablering af koncernforbundne advokatpartnerselskaber.

Derudover anbefaler rådet, at man fjerner advokathusenes monopol på advokattitlen, så alle advokatuddannede jurister i princippet vil kunne bruge titlen, uanset om de er ansat i et advokathus eller ej.

Derudover er rådet også kommet med anbefalinger til at øge konkurrencen på det temmelig lukkede, men særdeles lukrative kuratormarked, som revisorerne i flere år har kigget sultent på.

Anbefalingerne har mødt hård kritik fra en samlet advokatbranche, organiseret i Danske Advokater og Advokatsamfundet. Deres kritik går især på, at anbefalingerne sætter retssikkerheden og advokaters uafhængighed over styr. Det har advokaterne gjort gældende i utvetydige vendinger i både høringssvar og i pressen, ligesom de har fået konsulenthuset Boston Consulting Group (BCG) til at udarbejde en rapport specifikt om ejerskabsmodellen som et modsvar på rådets anbefalinger. Her nævner BCG blandt andet risikoen for, at kriminelle kan eje advokatfirmaer, hvis ejerskabsmodellen ændres.

FSR’s nye direktør har dog ikke opgivet kampen, selv om det ikke ligefrem myldrer med politiske venner endnu. Om få måneder venter en gylden mulighed for at møde politikerne, når Konkurrencerådet afholder en konference i november, hvor anbefalingerne om en deregulering af advokatbranchen er på dagsordenen.

”Rapporten kom i januar, og Danmark har været ramt af corona, og det tror jeg har været med til at bremse den politiske proces i en eller anden grad. Og så skal man nok også lige vende skråen fra politisk hold og finde ud af, hvad man mener om rapporten og dens anbefalinger. Det er så noget, som Konkurrencerådet begynder at arbejde med nu med den konference, som er planlagt i november, hvor vi forventer at konkurrencemyndighederne sætter fokus på rapportens anbefalinger og de problematikker, der ligger i den. Og så må vi håbe, at der er nogle politikere, der mener, at det er vigtigt nok til at gå videre med,” siger Lars Storr-Hansen.

Lars Storr-Hansen erkender, at revisorerne har økonomiske interesser i at få åbnet for konkurrencen på advokatområdet. Han mener dog, at det er både i advokatbranchens og samfundets interesse at effektivisere markedet.

”Vi er i rådgivningsbranchen, ligesom advokaterne er. Hvis du ser bort fra den del af advokatmarkedet, der har noget med retssager at gøre, og fra den del af vores arbejde med erklæringer på regnskaberne, så er vi omtrent på det samme marked. Ressourcerne i Danmark er knappe, så vi bør have de samme interesser i at sikre os, at samfundet får mest muligt for pengene og får den rigtige prissætning. Det gavner velstanden og velfærden i samfundet,” siger han.

Minister bruger året på at overveje anbefalinger

Tilbage står dog, at revisorernes eneste ven i øjeblikket er Konkurrencerådet. Og trods modvinden står rådet fast ved sine anbefalinger.

”Vi synes stadig, at anbefalingerne er relevante og kan bidrage til at styrke konkurrencen på markedet. Det er også anbefalinger, der tager fat i ting, hvor der kan være modsatrettede hensyn. Der kræver det også, at man vejer de hensyn op imod hinanden, og det er også det, man er i gang med,” siger kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Niels Enemærke.

Modstanden mod anbefalingerne kommer ikke bag på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

”Da vi kom med analysen, var det ikke med en forventning om, at alle anbefalingerne kort tid efter ville være implementeret. Vi har en vis erfaring med, at når vi kommer med anbefalinger på områder, som er meget komplekse, som advokatområdet jo er, tager det tid,” siger Niels Enemærke.

Anbefalingerne ligger i øjeblikket på justitsminister Nick Hækkerups bord. Og det vil de formentlig gøre året ud. I en mail skriver Justitsministeriet, at ”ministeriet i samarbejde med de relevante interessenter på området i øjeblikket er ved at overveje Konkurrencerådets anbefalinger. Ministeriet forventer, at disse overvejelser er tilendebragt inden udgangen af året.”

Revisionsbranche har diversitetsudfordring

Adgangen til det lukrative advokatmarked er dog langtfra det eneste på Lars Storr-Hansens dagsorden.

Et af branchens helt store temaer lige nu er den store mangel på arbejdskraft samt branchens problemer med at fastholde talenterne.

Det fik kort før sommeren den markedsdominerende aktør, Deloitte, til at meddele, at revisionshuset er klar til at skære kunder fra for at sikre medarbejdernes ve og vel. Initiativet er et opgør med en ubarmhjertig arbejdskultur, der får mange revisorer til at forlade branchen på et tidspunkt, hvor revisions- og rådgivningshusene skriger på arbejdskraft. Nogenlunde samme initiativ finder man hos KPMG.

Udmeldingen fra Deloitte er ifølge Lars Storr-Hansen et tydeligt eksempel på en udfordring, som revisionsbranchen er nødt til at håndtere.

”Når en væsentlig spiller i vores branche italesætter det, er det, fordi det er problem. Advokaterne har talt om det i mange år. Om problemet er af samme dimension, ved jeg ikke. Men jeg tror, at for unge mennesker er det enormt vigtigt, at hvis de skal lægge mange timer i jobbet, skal der være et formål. Derudover skal der også være en balance. Mange stifter på et tidspunkt familie, og den skal de have mulighed for at være sammen med. Det taler jo ind i, at der er noget vi skal kigge på,” siger han.

Derfor ser Lars Storr-Hansen det som en af sine vigtigste opgaver at skabe mere synlighed om revisorernes rolle i samfundet.

”Vi skal blive endnu bedre til at forklare, hvilken værdi revisorbranchen skaber for samfundet. Vi sælger tillid og troværdighed og vores erklæringer er med til at få markederne til at fungere og skabe gennemsigtighed. Vi skal være endnu bedre til at forklare den samfundsmæssige værdi, som revisorerne skaber, fordi det er med til at skabe opmærksomhed hos de unge mennesker, som vi gerne vil tiltrække,” siger han.

”Vi ser også ind i, at vi er en aldrende branche. Gennemsnitsalderen for revisorer er ret høj. Så vi har et behov for, at flere unge vælger denne vej. Derfor har vi som brancheforening en forpligtelse og stor interesse i at forklare, hvad branchen gør godt, så vi ikke bare kan tiltrække talenterne, men også fastholde dem.”

Af øvrige opgaver på Lars Storr-Hansens bord nævner han selv diversitet, hvor branchen lider under, at for få kvinder søger ind på uddannelserne.

Derudover er bæredygtighedsagendaen heller ikke til at komme udenom, fordi revisorerne ifølge Lars Storr-Hansen spiller en afgørende rolle i at skabe gennemsigtighed i virksomhedernes grønne omstilling.

 

Læs mere

Ny rapport udløser granatchok i advokatbranchen

Revisionskæmper tager opgør med flere års prispres

Ny topchef i KPMG vil sætte turbo på revisionsforretning

Revisionshus i offensiven på markedet for uvildig økonomisk rådgivning

Fyring af topchef i revisionsgigant vækker undren

Revisionsgigant stævnet efter skandalekonkurs