Foto - FSR - danske revisorer

Inside story

Revisorernes optimisme styrtdykker

Revisorerne har kigget dybt i kundernes regnskabsbøger, og det, de har fundet, vækker bekymring. Optimismen styrtdykker, viser FSR’s konjunkturbarometer.

Mørke skyer samler sig over dansk økonomi. Revisorerne, der følger de danske virksomheder på tætteste hold, har tabt optimismen og forventer nu, at erhvervslivet går en særdeles hård tid i møde.

Kun 1 af 10 revisorer forventer nu, at deres kunders virksomheder vil udvikle sig positivt i de næste 6 måneder, mens 4 af 10 forventer en negativ eller meget negativ udvikling. Det viser konjunkturbarometeret FSR BusinessIndikator, som hvert halve år måler tilliden til dansk økonomi med udgangspunkt i revisorernes oplevelse af kundevirksomhedernes økonomi.

Den seneste måling viser et markant fald i optimismen i forhold til tidligere på året, hvor 4 af 10 revisorer forventede, at kundernes økonomiske fremgang ville fortsætte.

“Når man ser ind i den kommende tid, er en større del af vores medlemmer blevet skeptiske på udviklingen i økonomien. Det er faktisk første gang, vi har målt så negativ en forventning til udviklingen hos revisorernes kundevirksomheder,” siger Charlotte Jepsen, der er adm. direktør i FSR – danske revisorer.

Frygt for gældsbjerg når hjælpepakker stopper

Den faldende tillid er en direkte konsekvens af coronakrisen.

Revisorerne nævner i kommentarerne til undersøgelsen især faldende efterspørgsel som årsag til den negative udvikling de næste seks måneder, men også at virksomhederne forventes at ville investere mindre eller udskyde ellers planlagte investeringer. Der er også en frygt for, at finansiering vil blive sværere, og den er kun blevet tydeligere de senere måneder, vurderer Charlotte Jepsen.

Hun turnerer for tiden rundt til landets største revisionshuse for at danne sig overblik over krisens konsekvenser for FSR-medlemsvirksomhederne og deres kunder, og meldingen er den samme på tværs af landet, fortæller hun.

“Det, vi lytter os til, er en bekymring for, at det vil give problemer for virksomhederne, når det likviditetsmæssige pusterum, som regeringen har givet virksomhederne i form af udskudte moms- og skattebetalinger, bliver ophævet og pengene skal falde.”

Revisorer øjner eksportfald og gældspukkel

Flere økonomiske nøgletal bekræfter også, at der er grund til bekymring.

Tal fra Statistikbanken viser, at eksporten til Danmarks største eksportmarkeder Tyskland, Sverige, USA og Storbritannien er faldet og stadig ikke er tilbage på før krise-niveau.

Og tal fra Danmarks Nationalbank viser i samme periode et stort fald i bankernes udlån til erhvervslivet. En tilsyneladende kontraintuitiv udvikling, eftersom virksomhedernes forøgede behov for likviditet under normale omstændigheder ville få efterspørgslen på udlån i bankerne til stige. Men under coronakrisen har hjælpepakker og udskydelse af moms- og skattebetalinger leveret rigeligt med likviditet til erhvervslivet. Likviditet, som dog stopper, og som for en dels vedkommende skal betales tilbage.

Kombinationen af faldende omsætning, gæld, der forfalder, og udsigten til likviditetsknaphed giver for tiden panderynker hos flere eksperter, som InsideBusiness tidligere har afdækket.

Men man skal også huske, at det ikke er givet, at den økonomiske krise udvikler sig til en bred økonomisk krise. Hidtil har den ramt økonomien meget skævt med store tab til enkelte sektorer og omvendt store gevinster til andre sektorer, påpeger Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv.

Tillidsbarometeret siger ikke noget om, hvordan tilliden ser ud på tværs af brancher, men billedet vil formodentlig være, at tilliden er i bund i hotel- og restaurationsbranchen og andre sektorer, der er hårdt ramt af coronarestriktionerne, mens den er højere i andre dele af økonomien.

”Kigger man for eksempel på de seneste tal for byggeri og anlæg, er omsætningstallene stort set uændrede, mens man inden for hotel- og restauration har set et fald på over 42 procent, svarende til et omsætningstab på 17 milliarder kroner. Så man må sige, at coronakrisen har ramt dansk erhvervsliv ekstremt skævt,” siger Tore Stramer.

Grund til optimisme efter hård vinter

Revisorernes tillidsbarometer skjuler dog også en god nyhed. Det ser nemlig ud til, at hjælpepakkerne trods alt har virket efter hensigten indtil videre, og det styrker troen på, at de danske virksomheder også vil kunne klare de kommende seks måneders svære tid.

Andelen af revisorer, der vurderer en neutral udvikling i økonomien, er nemlig stort set uændret i forhold til tidligere, og også hos Dansk Erhverv er vurderingen, at Danmark som helhed er kommet bedre igennem coronakrisen, end man frygtede.

Virksomhederne bør ruste sig til en hård tid de kommende måneder, men på den anden side af vinteren ser det ud til, at tågerne letter.

”Jeg synes, der er begrundet håb om, at krisen forbliver isoleret til enkelte sektorer, men vi ser også ind i meget hård vinter med stigende smitte både herhjemme og i eksportlandene. Flere af de sektorer, der tidligere har haft en positiv indstilling, vil få udfordringer i den kommende tid. Men håbet er altså, at det derefter lysner,” siger Tore Stramer og fortsætter:

”Så kommer foråret, og vi nærmer os en vaccine, og så kan det gå ret hurtigt med at nå tilbage til en normaløkonomisk situation.”

LÆS OGSÅ

Konkurs- og tabsbølge rammer virksomheder og banker næste år

Korthuset kan vælte, når kreditorerne kræver penge til efteråret

Minister bebuder ny iværksætterpakke

Iværksættere risikerer at blive coronakrisens store tabere

Forretningsfolk tjener styrtende på at sælge brugte IVS’er på mørkegråt marked

Omstridt iværksætterlov koster selskaber i hobetal 

Stadig rig mulighed for selskabssvindel efter IVS’ernes død

Jarlov vender det døve øre til kritik i betændt opgør om iværksætteri

Sunde virksomheder risikerer tvangsopløsning som følge af ny lov