bjørnbøje

Bank/Realkredit

Revisorkrav spreder sig som lynild i bankerne. Temaet er sprængfarligt

Der er fuldt tryk på kedlen i debatten om, hvorvidt bankerne må tvinge erhvervskunderne til at have en revisor tilknyttet. Stadig flere banker kræver det, viser InsideBusiness’ gennemgang. Men den omstridte praksis skydes ned af Nordea og de små virksomheder. Revisorerne ser med tilfredshed på udviklingen, mens ekspert mener, at deres blåstempling ofte er en tom gestus.

Krav om tilknyttet revisor for erhvervskunder spreder sig som en steppebrand i banksektoren. Det viser InsideBusiness’ rundspørge til landets 13 største pengeinstitutter. Det var ellers Jyske Banks Anders Dam, der først gik i brechen med det kontroversielle krav, at alle erhvervskunder som udgangspunkt skal have en revisor, hvis de vil være kunder i banken.

Men Jyske Bank står ikke længere alene med kravet. Således er det nu også en realitet i Sydbank, Spar Nord, Arbejdernes Landsbank, Sparekassen Kronjylland og Sparekassen Sjælland-Fyn, mens andre pengeinstitutter, for eksempel Jutlander Bank, og Ringkjøbing Landbobank, vurderer det fra gang til gang eller nøjes med at anbefale brug af revisor som Vestjysk Bank.

Til sammenligning har de store pengeinstitutter som Danske Bank, Nordea, Handelsbanken og Nykredit valgt ikke at indføre krav om brug af revisor. At temaet er ganske sprængfarligt, bekræftes af Nordea, som direkte lægger vægt på, at revisorkrav ikke bør være en del af den danske samfundsmodel:

”Vi mener, at det er vores ansvar at vurdere kunderne individuelt. I et samfund som det danske, der lever af, at nye erhvervsvirksomheder skyder frem og skaber vækst, ville det være forkert at stille krav om revisor,” lyder det fra Bjørn Bøje Jensen, ansvarlig for danske erhvervskunder i Nordea.

Fra brancheorganisationen SMVDanmark er man også stærkt bekymret over de banker, der nu indfører dansk revisionspligt ad bagdøren.

”Vi er meget kede af udviklingen, for det kan være en større belastning for en lille virksomhed eller iværksætter, at de første mange penge skal gå til en revisor for blot at få en bankkonto. Alle virksomheder bør have ret til at få en erhvervskonto i banken. Det bør man fra politisk hold diktere,” siger Alexander Nepper, chefkonsulent i SMVDanmark.

Problemstillingen er ifølge SMVDanmark, at bankerne er blevet pålagt en masse krav om at imødegå hvidvask, og disse krav tørrer man af på erhvervskunderne ved at kræve, at de har en revisor. Og i sidste ende går det ud over iværksætterkulturen og konkurrenceevnen herhjemme, mener Alexander Nepper:

”Det er rigtig mange penge for mange iværksættere, hvis de for eksempel skal bruge 25.000 kroner på en revisor for at få en bankkonto. Man skal huske, at rigtig mange iværksættere altså har en løn under kontanthjælpsniveau. Der er en politisk beslutning om, at helt små virksomheder ikke skal have revisionspligt, det er ikke op til bankerne at indføre den igen ad bagvejen.”

Ekspert: Brug af revisorer er ofte en tom gestus

Også lektor og ph.d. Troels Michael Lilja fra CBS med speciale i selskabsret og især små virksomheders konkurrenceevne i forhold til andre lande er stærkt skeptisk over for udviklingen.

”Der er ingen tvivl om, at det i sidste ende stiller danske iværksættere og virksomheder dårligere end i landene omkring os. I sidste ende svækker det Danmarks konkurrenceevne, at der stilles særlige krav.”

Troels Michael Lilja peger også på, at det med en tilknyttet revisor ofte er en tom gestus, da revisorer ikke har adgang til vitale dele af virksomhedens transaktioner, og derfor kun sjældent kan gøre en forskel i forhold til at undgå svindel, hvidvask, skatteunddragelse med mere.

”Man skal passe på med at tillægge revisorernes erklæringer og vurderinger for meget vægt i forhold til besvigelser. Revisorerne er dygtige til at rette utilsigtede fejl i regnskaberne, men når det kommer til svindel, er revision ofte uden værdi.”

Danske Bank: Vi skal selv kontrollere kunden

Meldingen i Danske Bank er da også, at man er nødt til selv at komme til bunds i kundeforholdet, før man kan tildele et kontonummer til erhvervskunder. Derfor har man ikke krav til revisor:

”Qua lovgivningen skal vi forstå kundens forretningsmodel, herunder pengestrømme, brug af kontanter, brug af overførsler til udland, hvor stiftelseskapitalen kommer fra/egenfinansiering, hvordan virksomheden er overdraget til ejer, og om det er rette ejer (eller om der er tale om en stråmand). Værdikæden i kundens forretning, herunder hvor og hvordan varer købes, og hvordan de afsættes, transporteres og opbevares. Vi skal også vurdere ledelsen af virksomheden, herunder tidligere erfaring inden for branchen. Og så skal vi vurdere risikoen i det setup og kontrollere, at tingene hænger sammen. Vi er forpligtet til at forstå kundens forretningsmodel,” lyder det fra Niels Bang-Hansen, vicedirektør, Business Banking, Danske Bank.

Dog kan der opstå situationer, hvor man i Danske Bank kræver materiale udarbejdet af en revisor eller en advokat. Det kan være, i tilfælde af at erhvervskunden ikke har været klar i sin beskrivelse af virksomheden, eller fordi aktivitet og transaktioner ikke hænger sammen. Også i Nykredit og Handelsbanken har man valgt en tilgang, hvor man vurderer kunderne enkeltvis.

”Det er vores erfaring, at kunderne skal vurderes enkeltvist og ud fra et helhedsbillede, hvor en række kriterier tages i betragtning. Her vil det i nogle tilfælde være vigtigt, om kunden har en revisor og måske også, om denne revisor er velestimeret. I andre sammenhænge er vi helt trygge ved kunden, selv om denne ikke har en revisor,” lyder det i svaret fra Nykredit.

Sydbank gør som Jyske Bank

Omvendt har man fra Sydbanks side valgt at gå samme vej som Jyske Bank, det vil sige, at man stiller krav om, at erhvervskunderne har en revisor tilknyttet, men ikke nødvendigvis om revisorerklæringer i regnskaberne:

”Vi har krav om, at alle erhvervskunder har en revisor tilknyttet, men ikke om revision. Det afhænger af virksomhedens størrelse og engagementets kompleksitet. Men hvis erhvervskunderne ikke har revision, betyder det, at vi forholder os ekstra forsigtigt, både i forhold til kreditvurdering og sikkerhed generelt,” lyder det i svaret fra Sydbank.

Hos FSR – Danske Revisorer er direktør Charlotte Jepsen ikke overraskende meget tilfreds med udviklingen, hvor flere banker kræver revisor hos de små erhvervskunder.

”Det her viser jo, at bankerne tillægger revisorernes gennemgang og revision af regnskaber værdi. Men ét er, at bankerne kan stille krav til kunderne. Endnu vigtigere er det efter vores opfattelse, at revisorerne er med til at beskytte statens provenu – og endda på en samfundsmæssig effektiv måde, da det er mere effektivt med en forebyggende indsats end at sende skattekontrollanter ud i virksomhederne, hvor de starter med et blankt stykke papir.”

Men ekspert peger på, at det er en noget tom gestus, da revisorerne alligevel ikke har adgang til vitale dele af virksomhedens transaktioner og derfor kun sjældent gør en forskel i forhold til at undgå svindel, hvidvask, skatteunddragelse med mere?

”Revisorerne fanger rigtig meget – også forsøg på omgåelse og misbrug. Men det er da en god pointe, at det, der forsøges skjult, kan være svært at opdage. Analyser, både hos os og myndighederne, viser, at revisorerne finder fejl i regnskaberne. Det hyppigste er inden for bogføring, og det bliver rettet, hvad der typisk er en fordel for skat. Det kan være en virksomhedsejer, som køber en Louis Vuitton-taske til firmaet eller et maleri eller et B&O-anlæg, som man hænger op derhjemme. Men det kan også være uskyldige fejl, som skyldes, at man ikke kender reglerne.”

 Men revisorerne kontrollerer vel ikke, om maleriet hænger på væggen i hjemmet og ikke i virksomheden?

”Jo, i nogle situationer fanger revisoren det. Netop fordi revisorerne kender deres kunder, deres flow og deres transaktioner finder de også den slags afgivelser. Jeg kan komme med mange eksempler på ,at revisorer har fanget ting, der har karakter af omgåelse.”

Fakta:

Her er bankernes revisorkrav

Danske Bank stiller ingen krav om revisor (i nogle tilfælde kan der dog stilles krav om materiale udarbejdet af revisor eller advokat).

Nordea stiller ikke krav om, at erhvervskunder skal have en revisor. Hver gang en virksomhed ønsker at være kunde i Nordea, vurderes deres forretning ud fra blandt andet et risikoperspektiv. Kun hvis de efter en individuel vurdering lever op til bankens kriterier, accepteres de som kunder. Nordea mener, at det er bankens ansvar at vurdere kunderne individuelt. I et samfund som det danske, der lever af, at nye erhvervsvirksomheder skyder frem og skaber vækst, ville det være forkert at stille krav om revisor. Nordea foretrækker dog, at erhvervskunder får revideret deres regnskaber, og man opfordrer dem til at benytte et tilbud om gratis opkobling til det digitale analyseværktøj CrediWire, der løbende giver både kunden og banken et overblik over virksomhedens økonomi.

Jyske Bank stiller krav om revisor: Alle erhvervskunder i Jyske Bank – både nye og bestående – skal benytte en godkendt revisor, det vil sige en registreret eller statsautoriseret revisor. Jyske Bank kan fravige kravet, hvis banken på anden vis har et godt kendskab til virksomheden eller den anvendte revisor. Banken stiller ikke specifikke krav om erklæringer.

Nykredit har valgt ikke på nuværende tidspunkt at indføre et fast krav om, at erhvervskunder skal have en revisor. Det er Nykredits erfaring, at kunderne skal vurderes enkeltvist og ud fra et helhedsbillede, hvor en række kriterier tages i betragtning. Her vil det i nogle tilfælde være vigtigt, om kunden har en revisor, og måske også om denne revisor er velestimeret. I andre sammenhænge er man helt tryg ved kunden, selv om denne ikke har en revisor.

Sydbank stiller krav om, at alle erhvervskunder har en revisor tilknyttet, men ikke om revision. Det afhænger af virksomhedens størrelse og engagementets kompleksitet. Men hvis erhvervskunderne ikke har revision, betyder det, at de forholder sig ekstra forsigtigt, både i forhold til kreditvurdering og sikkerhed generelt.

Handelsbanken stiller ingen krav om tilknyttet revisor. Generelt forholder banken sig til det samlede materiale, der modtages fra en ny erhvervskunde, og dermed også til de modtagne regnskabers kvalitet. Hvis ikke man er tilfreds og komfortabel med materialet, beder Handelsbanken om uddybning eller materiale af bedre kvalitet. Aktuelt har banken ikke defineret krav om tilknyttet revisor. Det håndteres case by case.

Spar Nord stiller krav om, at alle nye kunder skal have en revisor.

Arbejdernes Landsbank ønsker som udgangspunkt, at erhvervskunder har en revisor tilknyttet og kan fremvise reviderede regnskaber. Der kan være små erhvervskunder, hvor omfanget af deres engagement er så lille og ukompliceret, at det ikke er nødvendigt. Men det vil bero på en individuel vurdering fra kunde til kunde. Men Arbejdernes Landsbanks udgangspunkt er, at man modtager et revideret regnskab.

Ringkjøbing Landbobank: Om der stilles krav om revisor, kommer an på en individuel vurdering, som afhænger af virksomhedens beskaffenhed, kompleksitet og historik.

Vestjysk Banks anbefaling er, at erhvervskunder skal have en revisor tilknyttet, men til nævnte kundegruppe har de ikke et kvalitetskrav til revisorens erklæring.

Sparekassen Sjælland-Fyn stiller krav om, at alle nye kunder skal have en revisor

Sparekassen Kronjylland stiller krav om revisor. Afhængigt af kundetyper og kompleksitet stiller Sparekassen krav om enten revision, udvidet gennemgang, review eller assistance fra godkendt revisor. Det giver en tryghed for både kunden og Sparekassen Kronjylland, at der er professionel hjælp.

Jutlander Bank: Varierer fra gang til gang. De betingelser, banken tilbyder erhvervskunder, beror på en konkret vurdering af den konkrete kunde, så det kan man ikke sætte ind i et skema.

 

Læs også

Danske Banks møgsag skader alle banker, pensions- og forsikringsselskaber

Ulmende uro i Danske Banks ejerkreds  

Banker i vildrede om covid-19 nedskrivninger

Finanstilsynet advarer om alvorlig bankkrise

Danske Banks skandale-produkt slår forventningerne

Danske banker står splittet om Saxo Banks indtog i sektoren

Konkurrenter angriber succesful forvalter. Eksperter kræver regulering