;
hubbetryg

Redaktørens analyse

Risikabelt aktiesalg skal betale for Trygs kæmpekøb

Med Danske Bank og Morgan Stanley i spidsen vil Tryg kort efter årsskiftet hente op mod 35 mia. kr. via aktiemarkedet til at finansiere købet af RSA. Investorernes tiltro til Tryg-ledelsen er helt afgørende for, om manøvren bliver en succes.

Mens ledelsen i Tryg sammen med sin våbenbroder Intact Financial arbejder  for at sikre sig den britiske forsikringskoncern RSA Insurance Group, arbejdes der i kulissen på højtryk for at finansiere den enorme transaktion.

Tryg, der skal betale godt 35 mia. kr. for at overtage RSA’s aktiviteter i Norge og Sverige, er således allerede i fuld med at lægge en slagplan for, hvordan den set med danske øjne kolossale virksomhedshandel skal strikkes sammen.

Ifølge InsideBusiness’ oplysninger har Tryg valgt Danske Bank og Morgan Stanley til at stå i spidsen for en omfattende emission i begyndelsen af 2021, hvor landets største forsikringskoncern satser på at udbyde aktier svarende til købesummen for RSA, omkring 60 procent af koncernens nuværende markedsværdi.

Med til den ligning hører, at man i forbindelse med overtagelsen efter al sandsynlighed skal sælge RSA’s danske forretning, Codan, fra som et led i det store puslespil.

Mens de fleste analytikere jubler over Trygs dristige opkøbsplaner, er stemningen blandt de fleste af koncernens største investorer noget mere afventende.

Ganske vist vil der potentielt være store synergier, der mere end retfærdiggør den nuværende pris på i alt 60 mia. kr., som Tryg og Intact står til at skulle betale, men at skulle sælge så mange aktier i markedet er altid behæftet med en vis risiko.

Derfor er investorernes bekymring, at der vil være et såkaldt overhang, hvilket dækker over, at hvis markedet ikke kan absorbere de mange nye Tryg-aktier, vil der komme mere spekulative investorer på banen, der søger at maksimere deres profit på den korte bane, hvilket kan sætte Trygs aktiekurs under pres.

Godkendt forrentning

Selv om bestyrelsen i RSA foreløbig har meldt ud, at man er positiv over for Trygs tilnærmelser, er der fortsat et stykke vej igen, idet det danske selskab og den canadiske partner først skal have adgang til briternes datarum for at kunne lave en grundig due diligence.

Ikke desto mindre er de fleste investorer allerede begyndt at regne på, at de ud fra den nuværende pris kan forvente en forrentning på omkring 7 procent, hvis det lykkes Tryg at overtage af RSA’s skandinaviske forretning.

Umiddelbart lyder det ikke imponerende, men her er det vigtigt at se afkastet i forhold til det nuværende lavrentemiljø, hvor de fleste investorer anser en forrentning i den størrelse for at være ganske godkendt.

Nøglen til, om det rent faktisk vil lykkes Tryg og topchef Morten Hübbe at få solgt for 35 mia. kr. aktier, hænger uløseligt sammen med, hvorvidt aktiemarkedet har tiltro til, at direktøren og den øvrige ledelse både formår at holde prisen på RSA nede og undgår eventuelle modbud, samt hvorvidt man vil være i stand til at integrere opkøbet hurtigt og høste de lovende synergier.

Her har Hübbe allerede haft en ganske godkendt ‘generalprøve’, da man for et par år siden overtog den mindre konkurrent Alka for 8,2 mia. kr.

Som investorerne ser det, har Tryg indtil videre leveret det, man havde stillet aktionærerne i udsigt, og kombineret med, at der derudover er ganske pæn tillid til Tryg-ledelsen i markedet, ser de fleste investorer overvejende positivt på Trygs opkøbsplaner trods de åbenlyse risici.

Tiltro til ledelsen

Netop investorerne og deres syn på ledelsen er helt afgørende for Tryg i selskabets bestræbelser på at øge sin størrelse markant med det omfattende opkøb.

Således har eksempelvis en koncern som DSV i flere omgange, senest med den ambitiøse overtagelse af rivalen Panalpina, demonstreret over for aktiemarkedet, at man ved sine talrige opkøb gennem årene gang på gang har været i stand til at effektivisere, integrere og ikke mindst høste de synergier, man har lovet investorerne.

I den modsatte ende af skalaen har et selskab som A.P. Møller-Mærsk ved flere lejligheder kastet sig ud i større opkøb, der enten har været ramt af dårlig timing eller problematisk integration, hvorfor aktionærerne altid er noget mere skeptiske, når den lyseblå koncern lancerer planer om et større opkøb.

Tryg og Morten Hübbe er ganske vist ikke på niveau med DSV endnu, men hvor de fleste investorer anser overtagelsen af Alka som et lille vink om, at koncernen mestrer opkøbsdisciplinen, er de fleste enige om, at købet af RSA bliver koncernens hidtidige svendestykke.

Codan bliver sorteper

En joker i hele spillet om RSA er, hvad Tryg og Intact har tænkt sig at gøre med Codan. Den problemfyldte danske forsikringskoncern har i årevis leveret lunkne resultater, og med sin status som landets tredjestørste forsikringsselskab er det uhyre tvivlsomt, om Tryg får lov til at drive virksomheden videre.

Det mest sandsynlige scenario her er, at Tryg forsøger at finde en køber til Codan ud fra devisen, at de danske konkurrencemyndigheder ikke vil godkende, at de to koncerner fremover kører parløb.

Problemet er imidlertid, at det kan være noget vanskeligt at pege på et oplagt køberfelt til Codan. Som beskrevet i InsideBusiness tidligere anser de fleste Gjensidige for at være den mest åbenlyse bejler, men det er aldrig nogen fordel at gå i markedet med et aktiv, hvor antallet af potentielle købere er så begrænset.

Det kan i værste fald resultere i en lavere pris for Codan, hvilket i værste fald kan rokke ved hele Trygs samlede regnestykke.

 

Læs mere

Dramatisk tid for dansk forsikring: Se mulige scenarier i storstilet opkøbsbølge

Forsikringsmarked under stigende pres. Priser kravler opad

Mystikken breder sig i Trygs store møgsag

Her er vinderne og taberne på ny, stor forsikringsalliance

Sydbank-opkøb giver ømme tæer i bank, pensions- og forsikringspartnerskaber

Prisstigninger ærgrer Alka-kunder