EWC_010

Inside story

Advokatrivegilde efter historisk monopolbrud

Nu bliver der bliver kamp om specialiserede advokater og om at vinde guldrandede opgaver. For Danmarks formentlig mest givtige advokataftale, Kammeradvokatens monopol som statens advokat, er faldet. Horten vandt opgaven med at levere advokatbistand til Styrelsen for Patientsikkerhed, men allerede nu stiller branchekilder spørgsmål ved Hortens faglighed på området. InsideBusiness går bag kulissen i en spændende udvikling i advokatbranchen.

Det store monopolbrud på Kammeradvokatens opgaver splitter allerede nu branchen, og der bliver kamp til stregen blandt landets førende advokathuse om at vinde lukrative juridiske opgaver for staten. Men er der nu også tilstrækkelig faglighed blandt de advokathuse, der vinder opgaverne?

Den første runde er nemlig nu endegyldigt tabt for et af landets mest velindtjenende advokathuse, Kammeradvokaten Advokatfirmet Poul Schmith. For statens første store udbudsrunde bliver fra og med 1. januar 2018 flyttet til Horten, som skal stå for at levere advokatbistand til Styrelsen for Patientsikkerhed til en værdi af ca. 15 millioner kroner om året i 4 år, svarende til 60 millioner kroner i alt, med mulighed for forlængelse.

Det er begyndelsen på et større rivegilde, hvor statslige indtægter for 426 millioner kroner til Kammeradvokaten kommer i spil for den samlede advokatbranche.

Allerede nu tyder alt på, at der bliver benhård kamp for at overtage Kammeradvokatens opgaver. Således forsøgte Kammeradvokaten selv, Bech-Bruun, DLA Piper, Delacour, Gorrissen Federspiel, Kromann Reumert, Kennedys og et konsortium bestående af Neugebaur & Lind at vinde den lukrative opgave om at repræsentere staten over for private søgsmål fra patienter, som sagsøger staten på grund af eksempelvis alvorlige lægefejl.

Men det var altså Horten, der vandt, og allerede nu sættes der spørgsmålstegn ved, om Horten nu også har de rette kompetencer til at løse opgaverne. Kammeradvokaten alene har mere end 10 advokater, som kender til området, der er i hastig vækst.

Antallet af sager eksploderer

Antallet af sager, der indbringes for retten på området, er steget fra 94 om året i 2011 til 242 i 2016. I 2017 ventes antallet af sager at være ca. 250. Sagerne hober sig desuden op, for det er langtfra alle, der kan afsluttes på et år. Det kræver en lang række højtspecialiserede advokater i netop patienterstatning at håndtere den store opgave, som kræver repræsentation i hele landet og mindst 5 erfarne advokater på området.

Sagen kort

Det er en kæmpe juridisk opgave, som Horten har vundet for næsen af konkurrenterne og især Kammeradvokaten. Det handler primært om at føre sager for staten mod patienter, som lægger sag an. I alt føres der ca. 250 retssager om året over hele landet, hvor danskere lægger sag an mod staten for eksempelvis fejlbehandling eller fejlmedicinering. Det sker i regi af Styrelsen for Patientsikkerhed, som har sendt opgaven i udbud. Selve opgaven med at konkurrenceudsætte Kammeradvokatens monopol på at levere juridiske ydelser til staten stammer fra Moderniseringsstyrelsen under Sofie Løhde, minister for offentlig innovation.
Styrelsen for Patientsikkerhed er sekretariat for Ankenævnet for Patienterstatningen.

Flere branchekilder oplyser da også til InsideBusiness, at de betvivler, at Horten har de nødvendige advokatkompetencer til at tage over fra årsskiftet.

”Jeg ønsker Horten alt muligt held med at tage opgaven. Viser det sig, at Horten ikke er dygtig nok, kan det være, at staten vil være mindre tilbøjelig til at sende lignende opgaver fra Kammeradvokaten i udbud i fremtiden. Det vil være ødelæggende for konkurrencen og det historiske monopolbrud. Hele projektet med at konkurrenceudsætte Kammeradvokaten kan gå i vasken” lyder det fra en bekymret røst i branchen.

Den bekymring står pågældende ikke alene med. For flere andre kilder, som InsideBusiness har talt med, har også deres tvivl om, hvorvidt Horten er de rette til at løse den store og komplekse opgave. Samtidig oplyser Kammeradvokatens partner Henrik Nedergaard Thomsen, at man ganske vist havde den største faglighed, men at man tabte til Horten på grund af prisen i udbuddet.

Horten afviser problemer med fagligheden

Men hos Horten forsikrer managing partner Erik Wendelboe Christiansen om, at man selvfølgelig kan levere varen som advokat for Ankenævnet for Patienterstatningen.

”Vi har rigtig mange gode folk, der kan det her. Vi har stor kapacitet og har i vores tilbud til Ankenævnet sat et hold på otte erfarne folk, som bliver kernegruppen på opgaven. Og hvis det måtte vise sig nødvendigt, opmander vi selvfølgelig.”

Men det siges rundt om i branchen, at Horten ikke just har de oplagte kompetencer til at overtage dette ret komplekse område?

”Det må stå for deres egen regning – og motiv. Vi har fået en meget høj kvalitetsvurdering i tilbudsmaterialet for det hold, vi har sat,” siger Erik Wendelboe Christiansen, der ikke forventer, at Horten umiddelbart bliver nødt til at ansætte erfarne folk fra de andre advokathuse.

Ankermand for det nye hold af advokater hos Horten bliver partner Finn Schwarz, som ud over ansættelsesret og generel erhvervsret også har forsikring- og erstatningsret på cv’et.

Masser af konkurrence til Kammeradvokaten

Erik Wendelboe Christiansen regner med, at andre områder indenfor Staten også bliver konkurrenceudsat. Der er mange opgaver at tage af.

Det kan eksempelvis være forskellige typer rådgivning inden for ældre og sundhedsområdet, Forsvarets udbud gennem Materiel- og Indkøbsstyrelsen eller sager indenfor miljø og forsyningsområdet. Og staten er p.t. i gang med en kortlægning af, hvilke opgaver inden for Skats område der kan konkurrenceudsættes.

”De her opgaver kommer til at blive fordelt stille og roligt. Kammeradvokaten vil selvfølgelig beholde nogle, vi får forhåbentlig også vores andel, og der vil helt sikkert også være andre store advokathuse, der tager nogle af opgaverne,” siger Erik Wendelboe Christiansen, der påpeger, at Horten har en lang historik med at løse opgaver for det offentlige Danmark, idet Horten er advokat for Københavns Kommune og en lang række øvrige kommuner og offentlige virksomheder.

Det var oprindelig minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V), der tilbage i januar skød gang i at konkurrenceudsætte Kammeradvokaten, som siden 1936 har haft monopol på at føre statslige sager.

Kammeradvokatpartner tjente 12,9 millioner kroner

Dermed kommer også indtjeningen hos Kammeradvokaten under pres. Det har i årevis været velkendt, at netop Advokathuset Poul Schmith har overordentlig høje lønninger på partnerniveau.

Det kom under kulørte omstændigheder frem i en dom i byretten, da en partner hos Kammeradvokaten i 2015 kæmpede om størrelsen af sit hustrubidrag i forbindelse med en skilsmisse. Det fremgik her af dommen, at pågældende partner havde en årlig løn på 12,9 millioner kroner i 2014 og lå som nummer 3, hvad angår indtjening hos Kammeradvokaten. Han forventede, at dette lønniveau ville falde til 6,5 millioner kroner i 2015. InsideBusiness har dog ikke kendskab til, hvorvidt lønnen efterfølgende rent faktisk faldt.

Hos Kammeradvokaten oplyser partner Henrik Nedergaard Thomsen, at man blev fravalgt på pris i udbudsrunden og ikke på kvalitet blandt de fem advokathuse, der var tilbage, da Styrelsen for Patientsikkerhed traf sin beslutning:

”Det er jo en afvejning af pris og kvalitet, og man kan i hvert fald sige, at vores kvalitet var bedre, mens deres pris var lavere. Det kan man se af den evaluering, som er foretaget. Vi får flere point for kvalitet, og de får flere point for pris.”

Kammeradvokaten brugte et dusin advokater

Hos Kammeradvokaten sad 10-12 advokater på opgaven. Planen er at fastholde den gruppe af advokater, også hvis Horten begynder at gå på rov for at opbygge det nye kompetenceområde.

”Vi ser sådan på det, at fordi et andet advokatfirma vinder denne her opgave, så vil vi ikke sidde med hænderne i skødet og miste vores kompetencer. Vi må bare udnytte dem i forhold til andre sager og holde vores kompetencer ved lige på den måde.”

Henrik Nedergaard Thomsen oplever ikke sagen som et egentligt monopolbrud, fordi der er mange andre advokater, som løser opgaver for staten. Men der er ikke tvivl om, at konkurrencen er forøget, og at der er en reel risiko for, at Kammeradvokaten mister offentlige opgaver nu og i de kommende år:

”Det kan man ikke udelukke, men noget mere konkret kan jeg ikke sige. Du har også set udmeldingerne fra politisk hold, og det er selvfølgelig også det, vi må pejle efter.”

Billedtekst: Hos Horten forsikrer managing partner Erik Wendelboe Christiansen, at man selvfølgelig kan levere den nødvendige faglighed. 

 

LÆS MERE

Sådan står revisionshuse rustet til hård brydningstid

Hård kritik af advokathus i OW Bunker-sag

Kapitalfond angriber nøglepersoner i OW Bunker

Myndigheder skrotter sag mod OW Bunker-top

Fremadstormende revisionshuse kaster sig over privatøkonomisk rådgivning

Revisorer skruer op for etikken. Tre er ekskluderet

Revisorer gør klar til kamp mod disruption og nye konkurrenter

Nu kommer der skrappere tilsyn med revisorgiganter

Bagmandspolitiet svigter i kampen mod hvidvask

Kritiske revisorøjner undgår konkurser, men spares væk

Brat stigning i tvangsopløste IVS’er bekymrer