Bramidan

M&A

Sådan er afkastet i de danske kapitalfonde

En række danske kapitalfonde har forbedret afkastet markant de senere år, men mange har fortsat svært ved at levere resultater i den kaliber, som investorerne forventer. Vi ser nærmere på afkastet i samtlige danske kapitalfonde, hvor kun få formår at blande sig i toppen i Europa.

De senere år har de danske kapitalfonde haft unikke muligheder for at luge ud i porteføljen og endda til særdeles attraktive priser.

Det har i den grad påvirket afkastet i mange af de fonde, der ellers tidligere har haft svært ved at leve op til egne målsætninger og investorernes forventninger.

Tidernes gunst har dog i høj grad medvirket til, at de ældre fonde har fået øget et ellers noget lunkent afkast, mens flere nyere spillere har formået at hente yderst solide afkast.

Trods de gode økonomiske forhold er der imidlertid fortsat langt mellem de danske kapitalfonde, der formår at leve op til sektorens tommelfingerregel, at investorerne kan forvente en fordobling af deres oprindelige indskud. Samtidig er der langt mellem de hjemlige fonde, der for alvor sprænger skalaen over et afkast i en størrelse, der kan måle sig med de bedste på europæisk plan.

En af dem, der dog ser ud til at være på vej til netop det, er Blue Equity, der trods en noget omtumlet start på tilværelsen ser ud til at sikre investorerne et yderst solidt afkast.

Kapitalfonden, der siden etableringen har haft tætte bånd til både Sønder- og Vestjylland, har i sin første fond fra 2013 indtil videre leveret et yderst solidt afkast blandt andet takket være en række frasalg siden sommeren sidste år.

”Vi er rigtig tilfredse med vores resultater både generelt og i 2020, hvor vi alene i efteråret solgte tre virksomheder. Vi er dog meget opmærksomme på, at vi især i disse tider ikke skal love vores investorer mere, end vi kan holde, om det så er et afkast på 15,20 eller 25 procent. Med både negativ indlånsrente og stort set ingen inflation giver det nogle begrænsninger, men vi tror fortsat på, at det er muligt at levere pæne tocifrede afkast,” siger ledende partner Christian Møller.

Christian Møller kunne i begyndelsen af indeværende år notere sig det fjerde frasalg på kort tid, da man solgte Bramidan (billedet), der producerer maskiner til komprimering af blandt andet pap og plast, til en gruppe Esbjerg-baserede erhvervsfolk.

Blue Equity har netop etableret sin tredje fond, der blandt andet har fået økonomisk støtte fra Danfoss-familien, Linak-ejer Bent Jensen og Kirk Kapital-medejer Casper Kirk Johansen.

Selv om afkastet i kapitalfonden indtil videre ser solidt ud, har det dog ikke fået kapitalfonden til hverken at ændre på strategi, fokus eller fondens samlede størrelse.

”Vores bagland og ophav giver nogle unikke muligheder og et fantastisk netværk, som vi risikerer at sætte over styr, hvis vi pludselig kaster os over større investeringer eller opkøb uden for landets grænser. Derfor vil vi fastholde samme model med partnerskaber med solide mindre og mellemstore danske virksomheder,” siger Christian Møller, der understreger, at det fortsat er muligt at lave fornuftige investeringer blandt underskoven i dansk erhvervsliv, selv om Blue Equity også mærker en øget konkurrence og dermed også et stigende pres på priserne.

”Der er især de senere år kommet et stigende pres på markedet, da der for tiden er kolossal efterspørgsel fra mange investorer, der desperat kigger efter aktiver. Det vil påvirke priserne og dermed også den risiko, man som køber påtager sig. Netop derfor har vi været opmærksomme på at holde fokus både i forhold til geografi og størrelsen på de virksomheder, vi investerer i,” forklarer Christian Møller, der har en fortid hos blandt andre Axcel og det nuværende Maj Invest.

Fond har skiftet fokus

En af de første danske kapitalfonde, der så dagens lys, var det daværende Industri Udvikling, der blev stiftet helt tilbage i 1994.

Fonden fik med årene et ry blandt investorerne for ofte at holde fast i deres investeringer en tand for længe, ligesom afkastet i kapitalfondens tre første fonde ikke stod mål med den risiko, som man ofte tog i sine investeringer.

Selv om man historisk set altid har opkøbt minoritetsposter, blev man nemlig hurtigt kendt i markedet som en kapitalfond, der foretrak at investere i selskaber, der af forskellige årsager var havnet i modvind.

At investere i netop den type virksomheder er naturligt nok behæftet med en del mere usikkerhed, hvorfor investorernes afkast derfor gerne skulle være noget højere end normalt.

Historisk set har kapitalfonden haft lidt svært ved at leve op til den målsætning, men fonden har de senere år ændret sit fokus, ligesom man i denne uge skiftede navn til Dansk Ejerkapital. En træk, der ifølge ledende partner Dan Højgaard Jensen er et helt naturligt skridt i den udvikling, fonden har gennemgået.

”Fra vores fjerde fond gik vi stort set væk fra at investere i kriseramte virksomheder, ligesom vi bredte vores horisont ud, så vi ikke lod os begrænse af, at vores opkøb helst skulle være inden for visse tungere industrier. Der var en risiko for at blive sat i bås af investorerne, og derfor har vi skiftet fokus og ser nu også gerne på lidt større, veldrevne virksomheder, hvor ejeren ikke ønsker at afgive majoriteten” siger Dan Højgaard Jensen

Højgaard Jensen peger endvidere på, at kapitalfondens fjerde fond fra 2014 gerne skulle blive den bedste indtil videre med et årligt afkast på omkring 20 procent.

Uheldig timing

Dansk Ejerkapital rejste i slutningen af 2019 sin femte fond med et tilsagn på 600 millioner kroner, hvor kapitalen primært kommer fra velpolstrede familiekontorer rundtomkring i Danmark.

Timingen var dog ikke helt optimal, da coronapandemien kort efter lammede både dansk erhvervsliv og den globale økonomi, hvilket gjorde det vanskeligt at få investorernes penge ud at arbejde.

”Alt blev stort set sat på standby sidste forår, fordi både vi som investorer og ejerlederne i de enkelte virksomheder gerne ville have noget mere klarhed over fremtiden. Vi indgår partnerskaber med de ejere og selskaber, vi investerer i. Derfor er vi nødt til at være nogenlunde sikre på, hvordan den fælles fremtid forhåbentlig forløber,” siger Dan Højgaard Jensen

Dan Højgaard Jensen peger på, at man ligesom mange andre danske kapitalfonde har fravalgt tankerne om at øge sin størrelse markant. I stedet vil Dansk Ejerkapital forsøge at holde sig i et segment, hvor der ifølge fonden selv er noget mindre konkurrence fra andre lignende aktører.

Vil investere, men ikke sælge

Især de haltende historiske afkast kombineret med de danske fondes relativt beskedne størrelse har været en af de primære årsager til, at de store pensionskasser i stigende grad har vendt fondene ryggen.

Store aktører som ATP, PFA og PensionDanmark har i stigende grad kastet deres kærlighed på store udenlandske fonde, hvor kasserne både kan få placeret store summer relativt hurtigt, ligesom afkastet historisk set har været bedre, end de danske fonde kan mønstre.

Når mange af de danske kapitalfonde alligevel har været i stand til at rejse nye fonde i en lind strøm de senere år, skyldes det især, at mange private pengetanke og velhavende erhvervsfolk har investeret deres sparepenge i fondene.

Ligesom pensionssektoren kæmper de private investorer også med den udfordring, at de sikre obligationer stort set intet afkast giver for tiden, hvorfor de også er tvunget til at kigge efter alternative investeringsmuligheder.

En af de privatejede pengekasser, der gennem de senere år har øget fokus på de unoterede investeringer, er Linak Holding og ejeren Bent Jensen, der blandt andet har investeret i Axcel og Blue Equity.

Over for InsideBusiness peger Bent Jensen på, han trods illikviditeten i kapitalfondene anser det for at være en god og relativt sikker investering.

”Vi føler, at en investering i en kapitalfond udgør en mindre risiko end at investere udelukkende i aktier. I øjeblikket er det svært at få afkast på obligationer, og vores erfaring indtil nu er, at kapitalfondene har været gode til at finde og opkøbe solide virksomheder og samtidig sprede deres risiko. Derfor har vi indtil videre været meget tilfredse med afkastene,” siger Bent Jensen, der understreger, at han ligesom mange andre i øjeblikket i højere grad end tidligere kigger på muligheden inden for alternativer.

”Vi arbejder med vores strategi lige nu, og det overordnede mål er, at vi skal tage noget større risiko i forhold til vores afkast. De resultater, vi kræver af Linak, bør vi også forvente af de andre investeringer i porteføljen,” siger Bent Jensen, der trods sine investeringer i fondene aldrig selv kunne finde på at sælge livsværket til en kapitalfond.

”Der er uden tvivl rigtig mange virksomheder, der nyder godt af at få en kapitalfond ind i ejerkredsen, og vi har da også selv tidligere haft dialog med Axcel. Men det kom aldrig videre, for en kapitalfond vil jo altid have et exit for øje. Og det har jeg ikke,” siger han.

 

Læs mere

Axcel på kollisionskurs med storbank

Axcel arbejder på største exit siden Pandora. GN har meldt sig som mulig køber

Kapitalfond og pensionskasser planlægger hemmeligt storudsalg 

EQT og Lego-fond smider nøglerne til gigantinvestering. PFA risikerer milliardtab 

Trods lunkne afkast: Statens storinvestor tager kapitalfonde i forsvar

Nordiske kapitalfonde får baghjul på afkast  

M&A-marked: Her er de varmeste salgskandidater