Inside story

Revisionshuse hårdt ramt. Se branchens vindere og tabere i svært år

Coronakrisen har ramt de store revisionshuses konsulentforretning hårdt, og det offentlige konsulentstop gør ikke faldet blidere. Men der er stor forskel på, hvor eksponerede de enkelte revisionshuse har været. InsideBusiness går tæt på branchens første kriseregnskaber.

Selv om 2020 nu ser ud til at ende relativt pænt for de store revisionshuse, har året været en sand gyser for branchen. For det, der i de første måneder tegnede til at blive endnu et år med rekordomsætning, blev på kort tid erstattet af krisestemning og en kortvarig, men intens, ordretørke.

De største revisionshuse red således ind i året på en bølge fra 2018 og 2019 med tocifrede vækstrater flere steder, og forventningen var, at det ville fortsætte ind i 2020.

Men da store dele af samfundet i marts blev lukket ned, forsvandt revisionshusenes opgaver nærmest fra den ene dag til den anden. Igangværende projekter blev sat på pause, mens opgaver, som efter planen skulle gå i gang senere på året, blev enten udskudt eller annulleret.

Revisorydelserne har vist sig at være forholdsvis kriseresistente. Her har tabene været forholdsvis begrænsede, og de nye opgaver, der opstod i forbindelse med hjælpepakkerne, har været med til at trække omsætningen en smule op, hvilket i en vis grad kompenserer for nogle af de tab, der har været på andre revisions- og bogføringsydelser.

Men konsulentafdelingerne, som har været en vækstmotor for hele branchen de sidste mange år, er langt mere konjunkturfølsomme, og da området allerede før epidemiens udbrud var under pres i den offentlige sektor, er det her, tabene ligger.

Offentlige besparelser vejer tungere end krisen

Selskabernes seneste årsrapporter viser, at væksten på andre ydelser end lovpligtig revision er aftaget betydeligt i forhold til sidste år. Det gælder ikke mindst PwC, EY, Beierholm og Deloitte i særdeleshed.

Her fyrede man i krisens første måneder 175 medarbejdere, hvoraf cirka halvdelen var relateret til besparelser på konsulenter i det offentlige.

Men det er også sigende for krisen, at Deloitte ifølge administrerende direktør og partner Anders Dons efterfølgende har foretaget 300 nyansættelser. For dermed ser krisen indtil videre ikke ud til at have påvirket selskabets langsigtede vækststrategi.

Deloittes seneste gennemsigtighedsrapport viser ikke desto mindre et fald i omsætningen på andre ydelser end lovpligtig revision på 5 procent, og ser man på Deloittes egen opgørelse af konsulentområdet, er omsætningen skrumpet med hele 14,2 procent.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at alle de store revisionsselskabers regnskabsår, med undtagelse af KPMG, er forskudt, og at de dermed løber fra primo juni eller juli til ultimo maj eller juni det følgende år. Selskabernes seneste årsrapporter dækker derfor dels de ni stærke vækstmåneder fra midten af 2019 til første kvartal 2020, men også to til tre måneder af den danske covid-19-pandemi, og regnskaberne viser, at væksten i konsulentafdelingerne er aftaget betydeligt flere steder.

En væsentlig del af forklaringen på den negative vækst hos Deloitte er dog ifølge Anders Dons, at en større og større del af opgaverne herhjemme løses af – og faktureres ved – Deloittes andre internationale kontorer. Så hvis man kompenserer for den omsætning, der tilfalder udenlandske afdelinger, og for konsulentbesparelserne i det offentlige og for effekten af covid-19-krisen, så viser konsulentforretningen ifølge Anders Dons en pæn vækst.

”Vi er meget fokuserede på at være lokalt stærke i Danmark, men siden 2017 har vi arbejdet meget målrettet på at gøre endnu mere brug af Deloittes globale aktiver i Danmark. Derfor bliver en større del omsætningen fra danske kunder i dag faktureret i udlandet. Korrigerer man for det og for reduktionen i omsætning til det offentlige, så har vi 8 procents vækst. Så hvis du spørger mig, om jeg er bekymret for vores forretning, er svaret nej,” siger Anders Dons.

Der er også fortsat mange virksomheder, der skal have hjælp af revisorer i forbindelse med hjælpepakkerne og i forhold til at navigere i usikkerheden, og det går på nuværende tidspunkt bedre end forventet, og derfor er Anders Dons også fortsat optimistisk.

”Lige nu er vi fortrøstningsfulde, og jeg forventer ikke, at vi vil se en reduktion i omsætningen i indeværende regnskabsår, men vi er jo kun 6 måneder inde, og der er stadig meget usikkerhed i verden omkring os. Så vi forbereder os på det værste, men håber på det bedste,” siger han.

Rekordregnskab for PwC

Den store rival PwC, der er markedsledende på revisionsområdet, ser indtil videre ud til at have klaret sig noget mere smertefrit igennem krisen.

Omsætningen fra lovpligtig revision er i seneste årsregnskab vokset med 1 procent, mens omsætningen fra andre ydelser, herunder bogføringsydelser, rådgivning og konsulentopgaver, er vokset med samlet 12 procent.

Det giver PwC en samlet vækst på 8,2 procent, og forklaringen er ifølge Mogens Nørgaard Mogensen, der er administrerende direktør og partner i PwC i Danmark, at revisionsforretningen er et solidt fundament for forretningen, og at det desuden er lykkedes PwC-konsulenterne at skabe vækst i både det private og offentlige.

”Resultatet på 8,2 procent vækst er udtryk for, at vi inden krisen var på vej mod et rekordår, samt at vi i foråret reagerede ansvarligt og hurtigt i forhold til at tilpasse vores forretning til den nye markedssituation,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Men krisen er ikke ovre endnu, og regnskabet dækker kun en del af krisen.

”Hvis vi kommer ud af året med en nulvækst, som vi anser for et ambitiøst mål, så vil vi være mere end tilfredse hermed,” tilføjer PwC-topchefen.

Blandt de fire største revisionshuse, også kaldet the big four, der tæller Deloitte, PwC, EY og KPMG, har PwC den største revisionsforretning. Hvor stor den er i forhold til de andre forretningsområder, er uklart, da PwC ikke oplyser omsætningen fordelt på forretningsområder, men på markedssegmenter, men den har været i vækst i årevis, og ifølge Mogens Nørgaard Mogensen vil PwC i de kommende år have endnu mere fokus på rådgivning og andre ydelser.

”Vi kommer til at bygge videre på vores eksisterende stærke forretningsfundament, og derudover kommer rådgivningsforretningen til at få mere fokus, ligesom vi ønsker at udbygge vores legal-område, såfremt det bliver muliggjort via ophævelsen af advokaternes de facto-monopol på almindelige juridiske rådgivningsydelser,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Klassisk revision under pres

Prisen på de klassiske revisionsydelser har i årevis været faldende og er de senere år stagneret, oplyser flere kilder i branchen, og samtidig er kompleksiteten i opgaverne steget. Det presser revisionshusene til at investere tungt i digitalisering, som øger produktiviteten og dermed presser priserne yderligere.

Regnskabet fra PwC afslører også, at antallet af statsautoriserede revisorer i PwC er faldet siden 2016, så der i dag er 23 færre statsautoriserede revisorer tilknyttet det store revisionshus. Men det hænger ifølge Mogens Nørgaard Mogensen også sammen med, at statsautoriserede revisorer er blevet en mangelvare på arbejdsmarkedet.

”De store årgange trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og der bliver samtidig uddannet færre statsautoriserede revisorer. En del af denne udvikling udlignes ved øgede investeringer i ny teknologi, både hos os og ved vores kunder, ligesom vi gør brug af vores internationale netværk,” siger han og fortsætter:

”Desuden oplever vi, at vi skal stille med eksperter inden for en række områder for at levere den bedste revision og rådgivning, især blandt de kunder, der hører til blandt Danmarks største og derfor befinder sig i særlig komplekse forretningsmiljøer.”

Udfordrere jager markedsandele

EY og Beierholm er de to revisionshuse, der har haft mest vækst i den rene revision i det seneste regnskabsår. Beierholm har lagt 4 procent til omsætningen fra lovpligtig revision, mens EY har lagt 3 procent til, men også her er det rådgivningsydelserne, der trækker væksten op.

Efter den store fusion mellem EY og det gamle KPMG i 2013, har den nye danske EY-afdeling kæmpet for at få vækstmotoren i gang, og selv om 2020 indtil videre har været et meget anderledes år, ser det ud til at være lykkedes, og ambitionerne er store.

I de kommende år skal væksten accelerere, og det er ambitionen, at EY, som i dag er det tredjestørste revisionshus i landet, stiger i graderne.

”Vi skal flytte os i det her marked. Vi er nummer tre i dag, men vi synes, at vi både har kapacitet, partnere og medarbejdere til at flytte os opad. Men der er 1 mia. kr. op til nummer to, så der er meget at tage fat på,” siger administrerende direktør og partner Jan Huusman, der sammen med Jan C. Olsen tegner direktionen i EY i Danmark.

Han mener, at tiden er moden til det, da sammenlægningen af de to store kontorer nu er tilendebragt. En fusion, som har taget for lang tid, og som har krævet både for meget tid og energi af partnergruppen.

”Men nu synes vi, det er på plads, og Jan, jeg og de øvrige partnerne tror på, at vi kan realisere vækst i de kommende år. Vi har en stærk partnergruppe og nogle rigtig stærke medarbejdere, så nu handler det om at tage den energi, vi har, og vende den ud i markedet. Vi skal vise kunderne, at vi er så stærke, som vi siger, og at vi kan hjælpe dem med at løse deres væsentligste udfordringer i fremtiden,” siger Jan Huusmann

”Man må have lov at være heldig”

Blandt udfordrerne til the big four er Beierholm og BDO de to stærkeste spillere. Begge steder er omsætningen mere end 1 mia. kr., og begge steder har man indtil videre klaret sig fornuftigt igennem coronakrisen.

Hos BDO kunne det dog være gået begge veje, da man, få måneder inden coronakrisen brød ud, stod midt i en stor it-integration, men det lykkedes at bringe den til ende før årsskiftet, og dermed var BDO-medarbejderne stærkt rustede til nedlukningen, forklarer Stig Holst Hartwig.

”Jeg tror, at vi er landet der, hvor vi er, bl.a. fordi vores forretning er digitaliseret på et højt niveau sammenholdt med medarbejdere, der har løbet stærkt. Man må have lov at være heldig en gang imellem, og det synes jeg, vi har været her, for da epidemien brød ud, havde vi lige afsluttet implementeringen af en stor ny it-platform, som vi har investeret et tocifret millionbeløb i over en længere periode, og som er førende på sit felt,” siger han.

I BDO er omsætningen fra revision vokset med 1,5 procent, mens andre ydelser er vokset med hele 10,1 procent. Det er den næsthøjeste vækst i branchen, og det er en betydelig forbedring i forhold til sidste år, hvor husets omsætning i alt blot voksede med 2 procent. Men ambitionerne har vist sig at række til mere, og det er faktisk drevet af omsætning fra det offentlige.

BDO ikke hårdt ramt af statens besparelser

For hvor Deloitte er klart stærkest hos staten, er BDO en af de førende leverandører af ydelser til kommuner og regioner, som ikke i lige så høj grad er ramt af konsulentbesparelser og af nedlukninger i det private erhvervsliv.

”Vi har også været begunstiget af, at vores rådgivningsforretning er blevet ramt mindre hårdt end mange andre. En meget stor del af vores omsætning kommer fra den offentlige sektor, og selv om den del af forretningen selvfølgelig er blevet påvirket af besparelserne på konsulentforbruget i det offentlige, så er den ikke ramt i samme grad som den private sektor, hvor virksomhederne efter 16. marts lukkede ned meget hurtigt og konsekvent,” siger Stig Holst Hartwig.

Hjælpepakkerne har også været med til at holde hånden under aktiviteten, men det er ikke forklaringen på væksten. Bidraget til omsætningen har været minimalt, og omvendt har konsulenterne også brugt tid på gratis hjælp til virksomheder i knibe.

Den har trods alt været minimal i den samlede omsætning. Det ser ud til, at den type opgaver fylder i underkanten af 3 procent af vores omsætning, og det skal man holde op imod, at vi under krisen har investeret mange kræfter i at hjælpe virksomheder – både eksisterende og ikkeeksisterende kunder – med rådgivning uden betaling på vores hjemmeside, artikler, webinarer m.m.”

 

LÆS OGSÅ

Nye udfordrere bider revisionshusene i haserne

Revisorkrav spreder sig som lynild i bankerne. Temaet er sprængfarligt

Danske Banks møgsag skader alle banker, pensions- og forsikringsselskaber

Ulmende uro i Danske Banks ejerkreds  

Banker i vildrede om covid-19 nedskrivninger

Finanstilsynet advarer om alvorlig bankkrise

Danske Banks skandale-produkt slår forventningerne

Danske banker står splittet om Saxo Banks indtog i sektoren

Konkurrenter angriber succesful forvalter. Eksperter kræver regulering