KPMG Direktion og bestyrelse

Inside story

Sådan står revisionshusene rustet til vanskelig brydningstid

Det går stærkt i revisionsbranchen. Hurtigt bliver kerneforretningen udfaset og robottiseret, mens nye og lukrative rådgivningsområder blomstrer op. Samtidig betyder indgribende regulering store forandringer. Vi ser nærmere på de seks største danske aktører og deres evne til at klare skærene i de kommende år. KPMG overrasker med høj vækst.

De seks store revisorhuse i Danmark står midt i en meget vanskelig, men potentielt meget lukrativ brydningstid. De aktører, der evner at udnytte de teknologiske muligheder, fastholde arbejdskraft og modernisere den gamle revisionsforretning, kan flytte sig til en vinderposition, der vil gøre dem vanskelige at røre i en fremtid, hvor disruption lurer.

InsideBusiness ser i denne uge nærmere på de store revisionshuse og deres markedsposition. Det gælder PwC, EY, Deloitte, BDO, KPMG og Beierholm, der på hver deres måde er udfordret. For den gammeldags revision ændrer sig hastigt – og her bliver vinderne det selskab, som bedst omstiller sig.

”Det går rigtig stærkt. Kunderne er på deres egen digitale rejse, hvor de allerede har digitaliseret deres processer. Vi skal følge med, og vi skal være gode til at digitalisere alt fra standardmails til virksomhedernes administrative processer. På sigt vil vores medarbejderstruktur blive anderledes – og der vil være færre af de kedelige revisoropgaver og mere tid til at hjælpe kunderne. Det er alt sammen sket i de seneste to et havlt år, og det vil fortsætte med hastige forandringer,” forklarer EY’s danske topchef, Jesper Koefoed.

Målt på omsætningsvækst ligger EY som de to andre store selskaber Deloitte og PwC i den hurtigst voksende ende af skalaen med en vækst i omsætningen på 8,3 procent drevet af både vækst i revision og rådgivningsforretningen. De tre store har alle en omsætningsvækst på over 7 procent – Deloitte ligger i front med en vækst på 9 procent på bare et år. Deloitte raser fremad med en vækst på hele 12,2 procent inden for rådgivning, hvor Deloitte i forvejen er suveræn markedsleder med en omsætning på 2,2 milliarder kroner. Mere end 50 procent mere end nummer to på området, PwC.

”Jeg har aldrig oplevet så mange forandringer på tværs af sektorer, som vi ser nu. Uanset om det er den finansielle sektor bank eller forsikring, eller om det gælder den private eller offentlige sektor. Det går så stærkt med megatrends og globalisering, at efterspørgslen på tværs af vores forretning er stor,” forklarer Anders Dons, direktør og partner i Deloitte.

Deloitte drøner fremad

I Deloitte går rådgivningsopgaverne især på den digitale agenda. Der er en kraftig efterspørgsel efter rådgivning inden for forretningsmodeller med fokus på digitalisering. Hertil kommer, at der er fuldt tryk på M&A-markedet i en tid med lave renter. Det er gået så stærkt, at Deloitte gennem tre år i gennemsnit har ligget med en vækst på 9 procent i den samlede omsætning.

”Den store revisorkrig efter fusionen mellem EY og KPMG, da pris var et konkurrenceparameter, er forbi. Nu handler det om forandringsfaktorer. Det handler om automatisering og professionalisering af kundehåndteringen, mens reguleringen gør det hele mere omstændeligt,” lyder det fra Anders Dons.

De seks største revisionshuse viser alle pæn vækst i indtægter, men så hører lighederne også op. Beierholm er topscorer med en vækst på hele 47 pct. KPMG har endnu ikke leveret regnskabstal, men huset melder om store vækstrater.

Ifølge Anders Dons fylder den klassiske revisordel mindre og mindre i forretningen. For Deloitte er den helt nede på 28 procent mod 30 procent sidste år, mens rådgivningsforretningen buldrer derudad. Anders Dons tilføjer dog, at Deloittes egen opgørelse i årsregnskabet viser, at revisionsforretningen udgør 44 procent eller 1,4 milliarder kroner. Det skyldes, at tallene i InsideBusiness-opgørelsen vedrører ren revisorpåtegning, men hos Deloitte gennemfører revisorerne også en del andre opgaver.

Noget anderledes ser det ud for den største spiller inden for revisordelen, PwC. Her handler det også om at fastholde rollen som markedsleder især i top-100-virksomheder, nu hvor der er ændrede regler for rådgivning. Men det handler også om PwC’s evne til at vinde ny forretning på nye rådgivningsområder, i takt med at gammeldags revision kommer til at svinde ind.

”Vi har valgt, at vi er et stort revisionsfirma og vil gerne vedblive at være det. Det er helt afgørende at være markedsleder og kendt og anerkendt som et stort revisionshus,” forklarer Mogens Nørgaard Mogensen, seniorpartner og administrerende direktør i PwC.

I tallene for PwC ser det ud til, at revisionsforretningen vokser med massive 14,5 procent, mens rådgivningsdelen med en vækst på bare 3 procent er gået lidt i stå. Men ifølge Mogens Nørgaard Mogensen dækker det over en klassifikation af tallene i gennemsigtighedsrapporten, som gør det svært at sammenligne tallene år for år.

Der er således mere vækst i rådgivningsdelen, end tallene giver udtryk for. Netop PwC’s regnskab er det sværest gennemskuelige blandt de store revisorhuse.

Her vokser PwC

”Vi har vækstet skatteforretningen i mange år. Det er et meget stort område for os at hjælpe virksomheder med at holde styr på skatteregler. Der er også et stort konsulentmarked med mange transaktioner, ligesom der er behov for basis consulting. Der er stor efterspørgsel efter rådgivning inden for cybersikkerhed og finansielle ydelser. Vores mantra er, at vi skal fortsætte med at være et stort revisionsfirma, der supporterer resten af forretningen,” fortsætter Mogens Nørgaard Mogensen.

Som beskrevet andetsteds i InsideBusiness står PwC dog over for et vist pres nu og i de kommende år. Det skyldes nye revisorregler, der tilsiger, at en virksomhed af offentlig interesse (PIEs) skal rotere sin revision hvert 20. år og sættes i udbud hvert 10. år. Når man som PWC har en markedsandel på 42 procent stigende til 44 procent blandt top-100-selskaberne, vil det unægtelig blive et problem, som kommer til at eskalere især fra 2020 og fremefter, da rigtig mange selskaber kommer til at gå i udbud.

Det er vanskeligt at kåre en egentlig vinder blandt revisionshusene. Men KPMG forventer at have en vækst, der ligger over den i Deloitte, som ellers har den største organiske vækstrate. Ingen når dog Beierholm til sokkeholderne med en vækst på 47 pct. takket være opkøb.

Samtidig kommer der også begrænsninger, så rådgivning maksimalt må udgøre 70 procent af revisorhonoraret for PIEs. Så er det ikke nødvendigvis en fordel at være størst på revision til de største selskaber:

”Vi forventer ikke, at det rammer vores rådgivningsforretning. De største virksomheder bruger os jo alle sammen. Så en kunde, der bruger PwC til revision, bruger typisk også Deloitte, EY og os som rådgivere. Vi ser, at de store virksomheder vælger den bedste og prismæssigt billigste leverandør til forskellige opgaver,” forklarer Mogens Nørgaard Mogensen.

KPMG slår alle på organisk vækst

De store spillere følger med stor opmærksomhed udviklingen i KPMG, der endnu ikke har et regnskab, der passer ind i InsideBusiness’ gennemgang. Men fra CEO Thomas Hofman-Bang lyder meldingen, at KPMG leverer en vækstrate, der trumfer alle undtagen Beierholm, som jo har købt op:

“Vores regnskab offentliggøres til februar, men overordnet kan jeg sige, at KPMG har haft en markant tocifret vækst i 2017 inden for revision, rådgivning og skat og fortsat er Danmarks hurtigst voksende revisions- og rådgivningshus målt på organisk vækst,” lyder det fra Thomas Hofman-Bang.

Lidt længere nede målt på størrelse finder vi de to spillere Beierholm og BDO. De arbejder med ret forskellige forretningsmodeller, idet BDO har en organisk vækst på 4 procent, mens Beierholm vokser med 47 procent efter massive opkøb. Men hos BDO er direktør Stig Holst Hartwig meget tilfreds med en pæn organisk vækst:

”Vi er meget tilfredse, idet vi i det fulde regnskabsår realiserer en organisk vækst på 4 procent. Vi har etableret en forretningsmodel, der giver os masser af perspektiv, og som gør, at vi kan holde fast i vores kundebase og få nye kunder i perioden, der kommer.”

BDO’s model favner bredt, mens Beierholm køber op

Ifølge Stig Holst Hartwig har man skruet fremtidens rådgivnings- og revisionshus sammen, så der er en kerneforretning med fokus på de mindre og mellemstore virksomheder inden for revision.

Dernæst sidder BDO på 60 procent af markedet for revision af kommuner og regioner med alt fra helt små enheder til Region Hovedstaden.  Det tredje ben er skat- og moms, hvor BDO især oplever vækst fra top-100-virksomheder. De sidste to ben er corporate finance, hvor man netop har rådgivet om det hidtil største virksomhedssalg, mens konsulentforretningen står for effektivitet, cybersikkerhed og it-rådgivning. Trods Beierholms vilde vækst er BDO stadig størst af de to spillere.

”Vi har mange strenge at spille på, og vi kommer til at gå efter alt fra små til de helt store kunder. Det øger vores evne til at tiltrække kompetencer og stå stærkt i konkurrencen,” lyder det fra Stig Holst Hartwig, der også er klar til at skabe vækst via opkøb.

Hos Beierholm er direktør Kenneth Jensen bortrejst, så han er ikke at træffe. Men det er kun en måneds tid siden, at InsideBusiness skrev om den hurtigtvoksende revisionskæmpe, der gennem de sidste fem år har opkøbt 30 virksomheder.

”Vi har en målrettet strategi om at være der for SMV-segmentet af virksomheder med mellem 0 og 500 ansatte. Derfor har mindre revisionsfirmaer i det marked bedre af at gå sammen med os. Vi har, hvad der skal til for at sidde på fremtiden både inden for digitalisering, branding, HR og en lang række andre områder,” lød det dengang fra Kenneth Jensen.

Det er dog ikke alle, som tror på, at markedet for revision af mindre virksomheder vil blive ved med at være der. For smarte nye regnskabsprogrammer møver sig ind på revisorernes enemærker. For Kenneth Jensen handler det om at byde ind på flere administrative opgaver såsom bogholderi, årsregnskaber og skatteopgørelser, som Beierholm vil udvikle digitale redskaber til at løse.

Hvor hurtigt lukker små virksomheder for revision?

Det er dog et spændende spørgsmål, hvor lang tid revision af de helt små virksomheder fortsat vil være et interessant markedsområde for branchen. For ifølge EY’s danske topchef, Jesper Koefoed, er den gamle revision af de helt små virksomheder ved at være en saga blot:

”Revisoren nede på hjørnet er væk. Så man skal op i et vist niveau, men der er stadig et marked for privatøkonomisk rådgivning i forbindelse med eksempelvis holdingselskaber og skat, ligesom det er et forretningsområde at se på arv, investering, generationsskifter og opkøb. Det øvrige vil være i stærk tilbagegang, i takt med at de små revisionshuse lukker eller bliver købt op.”

Ifølge Jesper Koefoed er den største udfordring for de større revisionshuse p.t. at fastholde de dygtigste medarbejdere.

”Vi sælger ikke fysiske produkter, men timer og mennesker, så det er ret mange flere mennesker, vi skal have ind. Samtidig er vores medarbejdere attraktive for industrien. Så det er et stort arbejde at tiltrække og fastholde de bedste folk,” siger Jesper Koefoed, der i år har oprustet massivt inden for corporate finance og strategi. Fem nye partnere er nemlig hyret ind i transactions advisory services. Tre af de nye partnere kommer fra opkøbet af Box Associate, mens to partnere er hentet hos Carnegie.

Også de to øvrige store spillere PwC og Deloitte beskriver rekruttering og fastholdelse af talent som de største udfordringer. Omvendt er man ikke så bekymret for den bebudede konkurrence fra advokatbranchen, som gerne vil tiltuske sig for eksempel mere skatterådgivning.

Læs også Revisorer i forunderlig stoleleg om de største kunder

LÆS MERE

Fremadstormende revisionshuse kaster sig over privatøkonomisk rådgivning

Revisorer skruer op for etikken. Tre er ekskluderet

Revisorer gør klar til kamp mod disruption og nye konkurrenter

Nu kommer der skrappere tilsyn med revisorgiganter

Bagmandspolitiet svigter i kampen mod hvidvask

Kritiske revisorøjner undgår konkurser, men spares væk

Brat stigning i tvangsopløste IVS’er bekymrer