peter hermann

Redaktørens analyse

Salg af Topdanmark Liv kan give problemer på markedspladsen

Det er ikke uproblematisk, hvis ejerne af Topdanmark Liv smider håndklædet i ringen og sælger selskabet til en af de eksisterende spillere. Særligt et mæglerhus skal skrue op for kurtiseringen og få flere samarbejdspartnere i folden.

Det er lidt af en genganger, der har skabt uro i pensionsbranchen i denne uge med Børsens artikel om et muligt forestående salg af Topdanmarks pensionsforretning, Topdanmark Liv. For taler man med folk i pensionsbranchen, har Topdanmark forsøgt at afhænde sit livselskab de seneste fem år. Uden held.

Problemet er nemlig ikke på sælgersiden, men på købersiden, fordi det er ret vanskeligt at finde en oplagt køber af Topdanmark Liv, der fortsat har en stor portefølje af garanterede pensionsprodukter, som er kapitalkrævende og koster skadesforsikringskoncernen en kapitalstillelse på ca. 1 milliard kroner i modsætning til markedsrentedelen, som ikke koster noget ekstra.

Læg hertil, at Danica jo allerede har købt SEB med mildest talt blandet succes, da kunderne ser ud til at sive i en grad, så det Danske Bank-ejede pensionsselskab nærmest ikke har fået noget ud af miseren til 6,5 milliarder kroner.

Det er heller ikke gået overvældende godt med AP Pensions køb af Skandia, for det har kostet tid, penge og bøvl at flytte kunderne fra Skandias platform til AP’s, og det er ikke engang slut endnu. Så sporene skræmmer de mulige købere. Et andet bud kunne være en velhavende, udenlandske køber. Men selv om kapitalfonde som Nordic Capital og KKR for tiden kigger sultent mod velindtjenende kapitalforvaltere i Skandinavien, så er det et helt andet game at drive et livsforsikringsselskab.

Det er også tvivlsomt, om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil acceptere, at PFA eller Danica køber Topdanmark Liv, fordi der er så få selskaber tilbage, at mæglerhusene snart kan få svært ved at gennemføre seriøse udbudsrunder med virksomhedernes pensionsordninger.

Velliv nærmer sig i størrelse Danica efter en vækst på 30 procent i 2020, men vi har til gode at se, om den vækst holder ved, eller om der er tale om engangsoverførsler som følge af, at Velliv har vundet rigtig mange udbudsrunder det seneste år.

Vil Nordea købe?

Uanset hvad, er det svært at se andre oplagte danske købere til Topdanmark Liv end AP Pension eller eventuelt Nordea, forudsat at Topdanmark Liv får skippet sine garanterede pensionsordninger videre til Norli Pension, som også købte de garanterede ordninger ud, da AP Pension købte Skandia.

Nordea mangler nemlig et pensionsselskab og har som beskrevet InsideBusiness været i gang med sonderinger af mulighederne for at starte fra scratch.

Velliv kunne i princippet også være interesseret i et sådant setup, men det er efterhånden ret veldokumenteret, at pengetanken hos Velliv er lige lovlig presset for tiden.

Umiddelbart er meldingen fra AP Pension, at man ingen kommentarer har til, om man kunne være interesseret i Topdanmark Liv.

Men måtte denne konstellation blive en realitet, kan det give andre udfordringer på markedet. Det skyldes, at en flittig leverandør af kunder til både Topdanmark Liv og AP Pension er mæglerhuset APC, som har placeret henholdsvis 13 og 11 milliarder kroner i pensionsmidler hos Topdanmark Liv og AP Pension.

Det er dog ikke så let at være APC, hvis de to spillere måtte ende med samme ejer. For så kan det blive svært at fastholde stemplet som uvildigt mæglerhus.

InsideBusiness erfarer dog, at APC allerede nu forhandler med et større pensionsselskab, ligesom man også er helt tæt på aktører som Pensions, Saxo Bank, Euro Accident og Dansk Sundhedssikring, så selv hvis AP Pension køber Topdanmark Liv, er der formentlig en vej videre for APC. Om ikke andet så som ’uafhængig’ aktør i stedet det mere troværdige stempel som uvildigt mæglerhus.

Hvor skal selvstændige gå hen?

Som før beskrevet i InsideBusiness har der hidtil været en modvilje fra både Danica og PFA i forhold til et nært samarbejde med APC, som i dag har 24 milliarder kroner leveret videre til forvaltningsaftaler hos Topdanmark Liv og AP Pension.

Også på et andet punkt kan et frasalg af Topdanmark liv få betydning for pensionsmarkedet. Det skyldes, at Topdanmark er et af de få selskaber, som har været gode til at tilbyde både forsikrings- og pensionsordninger til de helt små virksomheder. Her ligger man med gode priser på investeringsdelen og tålelige priser på forsikringsdelen.

Den eneste anden aktør, som for alvor har fat i det marked, er Danica via samarbejdspartneren Pension for Selvstændige (PFS), som tilbyder billige syge- og ulykkesforsikringer, mens investeringsomkostningerne ligger i den høje ende.

Det kan altså give problemer, hvis Topdanmark Liv forsvinder fra markedet for de helt små virksomheder, for hvor skal konkurrencen så komme fra?

En mulighed er fra en af de talrige nye spillere, der på forskellig vis arbejder på at spille sig stærke nok til at kunne spille en rolle på firmapensionsmarkedet. Som beskrevet i InsideBusiness i sidste uge har flere spillere gode intentioner, men reelt er kun Sampension, Euro Accident og til dels Pensions for alvor aktive lige nu.

Uanset hvad, er et muligt frasalg af Topdanmark Liv ikke nogen nem opgave for Carnegie, der ifølge Børsen har fået opgaven.

Billedtekst: I Topdanmark har det længe været på Peter Hermanns agenda at sælge Topdanmark Liv. Nu må vi se, om det lykkes denne gang. Foto: Stine Bidstrup.

 

Læs mere

Nye aktører gør klar til angreb på firmapensionsmarkedet

Pensionsbranchen står splittet om kunders investeringsvalg

Omstridt storkundeaftale afslører ny retning på pensionsmarkedet

Opgør fortsætter i pensionsbranchen: Danica beskyldes for prisdumping

Storkunde i centrum for grimt pensionsslagsmål

Store udbud og giftig konkurrencesituation præger pensionsbranchen

Voldsomt opgør har sat pensionsbranchen i højeste alarmberedskab

Pensionskasse vil være landets billigste. Dropper dyre kapitalfondsinvesteringer

Her er de bedste og dårligste afkast i pensionsbranchen i 2020

Lukket møde i F&P sætter retning for pensionsbranchens problematiske værdiansættelser

Se pensionsselskabernes vækst. Velliv i offensiven med aggressiv strategi