sampension

Pension

Pensionsselskab øger risikoen for udvalgte kunder

Efter flere års optur imødekommer Sampension flere kunders efterspørgsel efter endnu større risiko på pensionsselskabets mest risikable produkt. Det er især kunder med få år til pensionen, som har mod på større risiko. Pensionseksperter kalder det fornuftigt.

2021 var et særdeles godt år for Sampensions kunder, som fik et af branchens allerhøjeste afkast. Men en andel af kunderne, der nærmer sig pensionsalderen, har appetit på at løbe en endnu større risiko, og det får nu Sampension til at skrue op for risikoen for de kunder.

Sampension hævede risikoen på sine produkter med middelrisiko for et par år siden. Nu er turen så kommet til markedsrenteprodukterne med høj risiko, hvor risikoen skrues op ved at øge aktieallokeringen på bekostning af især stats- og realkreditobligationer.

Ændringen betyder, at nedtrapningen af risikoen, som typisk sker fra 50-årsalderen, bliver mindre drastisk for Sampensions kunder med høj risiko. Det skyldes, at aktieandelen hæves betydeligt fra 30 pct. til 45 pct. for kunder med få år til pensionen, som fortsat ønsker høj risiko på deres pensionsopsparing.

”Det er en væsentlig forøgelse af aktieandelen for de ældste,” siger Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension.

”Inden 50 år har man så meget risiko, som overhovedet muligt. Aftrapningen fra maksimal risiko starter fra 50 år. Men nu gør vi aftrapningen fra 50 år en lille smule mindre drastisk. Nu trapper man ganske vist risikoen ned, men ikke lige så meget som tidligere,” siger Henrik Olejasz Larsen.

Det er især formuende ældre kunder, der efterspørger en højere risiko, fortæller Henrik Olejasz Larsen.

”De, der vælger aktivt at gå op i høj risiko, har en efterspørgsel efter mere risiko. Det er måske, fordi det typisk er personer med opsparing andre steder, og derfor fokuserer de ikke lige så isoleret på udbetalingssikkerhed,” siger han.

Kun få selskaber øger risikoen

Ser man på Sampensions portefølje for markedsrentekunder med høj risiko med 15 år til pensionen, adskiller den sig fra rivaler som Danica ved at have en lavere andel af aktier. Derimod ligger Sampension over gennemsnittet, hvis man ser på andelen af alternative investeringer og obligationer.

Justeringen af risikoen for kunder med høj risiko betyder, at Sampension vil nærme sig samme aktieandel for de ældre kunder som eksempelvis Danica, der generelt kører med et højere risikoniveau.

Spørger man konkurrenterne Danica, Velliv og Topdanmark, er der ikke umiddelbart lagt op til ændringer af risikoen for kunder, der har valgt høj risiko.

Hos PFA har man dog i løbet af det seneste år foretaget en række ændringer af sin investeringsstrategi og porteføljen. PFA har indtil videre ikke ønsket at uddybe, hvilke ændringer der er tale om, ud over at risikoen er blevet skruet op efter flere års haltende afkast til kunderne.

Eksperter roser beslutning

Hos to af landets førende pensionseksperter kalder man Sampensions beslutning om at øge aktieandelen fornuftig.

Ifølge aktuar Jørgen Svendsen fra AFPR sparer langt de fleste personer udelukkende op i ratepension og livrente. Det betyder, at varigheden på pensionskundernes opsparingsperiode og udbetalingsperiode bliver længere og længere.

Det fik for nogle år siden Velliv til at hæve aktieandelen til et væsentligt højere niveau for de ældre pensionsopsparere. Og nu går Sampension til Jørgen Svendsens tilfredshed samme vej.

”I dag regner mange med 25 år som alderspensionist. Så derfor er det godt også at have mange aktier som alderspensionist. Aktierne skal jo trække læsset og sikrer, at pensioner kan inflationsreguleres,” siger Jørgen Svendsen.

Pensionsekspert og -rådgiver Nikolaj Holdt Mikkelsen er enig. Han mener, at det er fornuftigt, at Sampension øger aktieallokeringen efter nogle år med massive stigninger.

”Når aktiemarkedet løber stærkt, som det har gjort i en årrække, kan andre aktivklasser have svært at følge med,” siger Nikolaj Holdt Mikkelsen.

”Det kan godt være, at man mener, at ejendomme, infrastruktur og måske endda nogle obligationer hører hjemme i sådan en portefølje, men når aktiemarkedet spurter derudad, kan det alligevel koste på afkastet,” tilføjer han.

Afkasttopscorer på middelrisiko

Trods den lavere andel af aktier i porteføljerne trak Sampension sig ud som det pensionsselskab, der i 2021 leverede det højeste afkast til sine kunder med middelrisiko med 15 år til pensionstidspunktet.

Med et afkast på hele 21,1 pct. distancerede Sampension rivalerne, og kun arbejdsmarkedspensionskassen Industriens Pension kunne mønstre et afkast i samme liga.

Det høje afkast i Sampension var især drevet af private equity-investeringer, der leverede afkast på omkring 60 pct. i 2021. Sampensions administrerende direktør, Hasse Jørgensen, sagde dog tidligere på ugen til InsideBusiness, at Sampension ikke forventer, at de skyhøje afkast på private equity gentager sig i år.

”Vi kan håbe på fornuftige afkast på private equity, men jeg tror ikke på, at det fortsætter efter de stigninger, der allerede er realiseret. Der har været en positiv konjunktursituation qua det børsnoterede aktiemarked, som har været med til at drive det her fremad, og der er lavet en individuel værdiansættelse på hver enkelt investering. Hvis det skal give sig udslag i endnu et jubelår generelt set, skal der være en generel forklarende faktor, og den kan jeg ikke få øje på,” sagde Hasse Jørgensen.

 

Læs mere

Se bedste og dårligste afkast på pensionen i 2021: Danica udspiller ærkerivalen PFA

Danica ligner ny førerhund i helt nyt konkurrencebillede på pension

Gamechanger på pensionsmarkedet: Velliv hæver priserne markant

Pensionsgigant hæver priserne og ændrer på udskældte forsikringer

Ny bølge af topchefudskiftninger nærmer sig i pensionsbranchen

Kan pensions- og forsikringsbranchen leve op til egen høje moral?

Forsikring & Pension tager opgør med interne stridigheder med stor ændring

PFA-topchef advarer mod nye spillere på pensionsmarkedet

Hårdt udskilningsløb i forsikringsbranchen: Grønne biler er kamppladsen

Se vindere og tabere i pensionsbranchen under nyt regime