nykredittilpasset

Redaktørens analyse

Bliver der sat hårdt mod hårdt over for dyre realkreditlån?

Den nye og hårde linje fra de danske konkurrencemyndigheder står fredag over for den ultimative prøvelse. Har Konkurrencerådet og styrelsen modet til at gå op mod hele danske bank- og realkreditsektor om de heftige prisstigninger på realkreditlån?

Det bliver for snurrende kameraer og med den største årvågenhed fra bank- og realkreditverdenens direktører og lobbyister, når formanden for Konkurrencerådet, Christian Schultz, fredag klokken 9 på et pressemøde hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Valby præsenterer den længe ventede rapport om konkurrencen på realkreditmarkedet.

Det store spørgsmål er, hvor hårdt der vil blive gået til de realkreditselskaber og banker, som de senere år har skovlet penge ind på prisstigninger på realkreditlån. I det første udkast til rapporten, som InsideBusiness afslørede i maj, blev der gået heftigt til den over for sektoren. Især den foreløbige rapports analysedel var stærkt kritisk, men i krogene blev der mumlet om, at anbefalingerne er letkøbte.

Finanslobbyisternes forklaringer på prisstigningerne blev dengang pillet fra hinanden med formuleringer om, at de kraftige stigninger i bidragssatser ikke kan tilskrives stigende driftsomkostninger i realkreditsektoren. Tværtimod er driftsomkostningerne i realkreditsektoren faldet de senere år. Heller ikke tab på dårlige lån kan forklare stigninger i bidragssatser og gebyrer, hed det. Eksperterne nåede frem til, at selv den populære sang om behov for merindtjening på grund af stærkt forhøjede kapitalkrav var ubegrundet.

Konklusionen i den foreløbige rapport var, at det samlet set var svært at se, at de allerede vedtagne stigninger i kapitalkravene frem mod 2019 skulle kunne forklare prisstigningerne.

Dette har uden tvivl været en sten i skoen på både banksektoren såvel som i Erhvervsministeriet og Finanstilsynet, der har undersøgt bank- og realkredittens kommende kapitalkrav. Det var derfor næppe tilfældigt, at erhvervsministerens såkaldte Basel-ekspertgruppe sidste fredag offentliggjorde den officielle danske holdning til de danske kapitalkrav, som erhvervsminister Brian Mikkelsen fortsat kalder for ”en potentiel væsentlig stigning i kapitalkravene.” Mon ikke parterne har koordineret dette indbyrdes?

Også Finanstilsynets praksis med at sætte grænser for vækst i banker og realkreditten via den såkaldte tilsynsdiamant fik en hilsen med på vejen. Konkurrencestyrelsens foreløbige rapport nåede nemlig frem til, at denne praksis hæmmede muligheden for, at nye realkreditspillere hurtigt kunne få fodfæste på markedet.

Men værst gik det faktisk ud over Nykredit i den foreløbige rapport, idet eksperterne dengang påpegede alvorlige problemer i koncernens forretningsmodel. Problemet er, at det er alt for dyrt at drive Nykredits forretningsmodel, fordi bankerne tager ca. halvdelen, hver gang der bliver solgt et realkreditlån. Og det er ikke hensigtsmæssigt med et så dyrt apparat, når Nykredit er branchens største spiller. Det skal blive spændende at se, om dette fastholdes i den endelige rapport.

En mulig løsning er at implementere en ny distributionskanal i form af ejendomsmæglerne, som meget vel kan vise sig at være det mest konkrete forslag i Konkurrencerådets anbefalinger. Der er næppe tvivl om, at ejendomsmæglerne vil elske at sælge boliglån. Det har de gjort før, og de kan måske tilføre en værdi ved at arbejde sig ind på markedet uden om bankernes væsentlig større del af kagen, når der sælges et realkreditlån. Der er selvfølgelig praktiske problemer som for eksempel garantistillelse med mere. Men det bør kunne løses.

Spørgsmålet er derfor, om Konkurrencerådet kan vinde politisk gehør for de forslag, der bliver præsenteret.

Det kommer til at udløse et magtspil af dimensioner mellem banklobbyisterne på den ene side og konkurrencefolkene på den anden side i efteråret, da fronterne hver især vil forsøge at påvirke den relativt finansvenlige regering.

 

Herunder ses Konkurrencerådets anbefalinger til, hvordan man sikrer øget konkurrence på det fastlåste marked for boliglån. NB: De stammer fra det oprindelige udkast til rapporten fra maj og er altså ikke den dugfriske rapport, som præsenteres fredag morgen kl 0900.

 

Mindske adgangs- og ekspansionsbarrierer 

1.   Finanstilsynets tilsynsdiamant erstattes af anden regulering, som understøtter en mere effektiv konkurrence og finansiel stabilitet 

2.   Sikre troværdige afviklingsplaner for de store realkreditinstitutter, således at den implicitte statsgaranti reduceres 

3.   Fokus på, at EU-regulering ikke skaber utilsigtede adgangs- og ekspansionsbarrierer, som hæmmer konkurrencen 

4.   Sikre lige konkurrencevilkår mellem realkreditlån og realkreditlignende lån 

 

Øget gennemsigtighed på realkreditmarkedet 

1.   Standardiseret og simpel forside til lånetilbud og -beregnere 

2.   Det sikres, at forbrugerreguleringen ikke unødigt hæmmer udbydernes mulighed for at konkurrere via nye digitale platforme 

3.   Boligsalgsopstillinger skal inkludere sammenlignelige finansieringsforslag 

 

Gøre det nemmere at få flere lånetilbud ved køb af bolig 

1.   Ejendomsmæglere tillades at formidle boliglån 

2.   Juridiske rådgivere bør opfordre boligkøbere til at indhente flere finansieringstilbud i forbindelse med advokat- og rådgiverforbeholdet 

3.   Banker må ikke opkræve betaling for at annullere en bankgaranti 

4.   Der udarbejdes en webservice, hvor forbrugere kan indhente og opbevare relevante offentligt registrerede oplysninger, der er nødvendige til et lånetilbud 

5.   Forbrugere skal kunne give en elektronisk fuldmagt til, at en virksomhed kan indhente kontoudtog til at udarbejde et budget på forbrugerens vegne 

 

Gøre det nemmere for låntagere at skifte realkreditinstitut 

1.   Udbydere af boliglån skal kunne kontakte forbrugere, der har givet deres tilladelse hertil ved låneoptagelse 

2.   Oplysninger om realkreditlån skal fremgå af betalingsoversigten 

3.   Det skal fremgå af lånebetingelserne, at låntageren har råderetten over de udstedte realkreditobligationer 

 

Kilde: Udkast til Konkurrencerådets rapport om konkurrencen på realkreditområdet, som InsideBusiness er i besiddelse af