Frank Abel, Sønderjysk Forsikring

Forsikring

Se forsikringsbranchens vindere og tabere: Gensidige løber fra børsnoterede

Et selskab fra det sønderjyske har lagt milevid afstand til sine konkurrenter med en massiv vækst i bruttopræmierne, viser InsideBusiness' store regnskabsgennemgang af forsikringsbranchen. Generelt er billedet, at de gensidige selskaber igen kan fremvise de højeste vækstrater – og en nordjysk spiller markerer sig med den laveste combined ratio af alle.

De gensidige forsikringsselskaber har vist flot momentum for regnskabsåret 2021, som på tværs af branchen har været præget af god vækst. Højdespringerne er de gensidige selskaber med rødder i det jyske, hvor Sønderjysk Forsikring og Aros Forsikring melder om de højeste tocifrede vækstrater.

Blandt de gensidige højdespringere finder vi også GF Forsikring, der har væsentlig større bruttopræmier end de øvrige selskaber i InsideBusiness’ opgørelse, der har vist de største vækstrater. Den gensidige mastodont kan melde om en vækst i bruttopræmierne på 9,3 pct. i 2021.

De børsnoterede forsikringsselskaber har klumpet sig sammen på midten af vækstskalaen, hvor norske Gjensidige stikker ud med en vækst på 6,9 pct. i 2021. Herefter følger Topdanmark og Tryg, der kan melde om vækstrater på henholdsvis 4,3 pct. og 3 pct. I den mere beskedne afdeling ligger Alm. Brand med en vækst i bruttopræmierne på 1,2 pct.

Helt i bunden af skalaen ligger en trio bestående af If Forsikrings danske afdeling, Nem Forsikring og Protector, der alle måtte melde om negativ vækst i 2021. I NEM Forsikring skyldes den negative vækst på 3,6 pct. et fald i salget på grund af sammenlægningen med Gjensidige, som også har bidraget med øgede omkostninger i NEM Forsikring. Hos Protector skyldes tilbagegangen på 6 pct. i bruttopræmier, at man har fortsat oprydningen af porteføljen.

”I forhold til hvordan 2020 sluttede, så slutter 2021 med en combined ratio, der er væsentlig mange procentpoint bedre. Og det er jo resultatet af nogle års oprydning i en gammel arbejdsskadeportefølje, som resulterede i ret meget afgang per første i første i 2021. Og det er også derfor, det ser lavere ud på omsætningssiden sammenlignet med 2020. Men det stammer altså fra en bevidst beslutning om ikke at have så meget arbejdsskade i bogen, og det har vi så heller ikke længere,” sagde Anders Blom Monberg, landechef for Protectors danske afdeling, til InsideBusiness i forbindelse med regnskabet.

Højdespringeren fra Sønderjylland

Årets helt store højdespringer målt på vækst må uden tvivl siges at være Sønderjysk Forsikring, der stak helt af med en vækst i bruttopræmierne på hele 26,8 pct., der også var det absolut bedste regnskab i det sønderjyske selskabs historie. Dermed lagde selskabet også god afstand til den næsthøjeste målt på vækst, navnlig aarhusianske Aros Forsikring, der havde fremgang i bruttopræmierne svarende til 10,6 pct.

Den administrerende direktør for Sønderjysk Forsikring, Frank Abel, hæfter sig mest ved, at væksten i bruttopræmier går hånd i hanke med selskabets combined ratio, der i 2021 udgjorde 90,6 pct.

”Væksten kommer af, at vi har udviklet vores forretning gennem flere år. Den har været høj gennem de sidste 5-6 år, og i 2021 sprang væksten til et nyt niveau. Vi er ved at have implementeret vores partnerskabsaftaler, som vi har brugt de seneste år på at køre i stilling. Og resten kommer fra en hovedmotor i Sønderjysk Forsikring, som bevæger sig ud i Danmark, og hvor vi tegner vi mange nye kunder ind. Det er ikke sværere end det, selv om det ikke kommer af sig selv,” siger den administrerende direktør.

Som det ser ud nu, regner selskabet med at holde snuden i vækstsporet i 2022 også. Vækstmålet for i år lyder på en vækst i bruttopræmierne på omkring 15-20 pct., og det forventes at blive indfriet, hvis planerne holder, og alt går vel året ud.

2021 var også det første år i selskabets nye strategiperiode, hvor man indtil videre har startet en rebranding af, hvem Sønderjysk Forsikring er, og hvor man tænker i nye produkter og kundefordele. Men den jyske købmandsmentalitet vejer tungere end de høje vækstrater, understreger Frank Abel.

”Vi ønsker ikke at have en høj vækst uden at tjene penge på det, vi laver. I den situation vil vi sætte væksttempoet ned og retter op på forretningen, hvor vi kan. Det er ikke væksten selv, vi jagter, men vi vil gerne have en større forretningsvolumen med en fornuftig indtjening, så vi stadig kan udvikle Sønderjysk Forsikring til gavn for vores kunder. Ved at vokse og tjene nogle penge fastholder vi, at vi også kan det i fremtiden,” siger den administrerende direktør.

Et andet selskab med god gang i væksten er som nævnt GF Forsikring, der ligesom i 2020 placerer sig blandt toppen i opgørelsen målt på vækst i bruttopræmier, selv om den gensidige storspiller har langt større bruttopræmier for 2,7 mia. kr. sammenlignet med de mindre selskaber, der sidste år kunne bryste sig af en stærk vækst på toplinjen.

Forklaringen skal findes i GF Forsikrings forretningsmodel, hvor man både har mange lokale forsikringskontorer og omkostningsfordele fra et stort forsikringsselskab. Man er ”landsdækkende lokalt”, som Mark Palmberg udtrykker det til InsideBusiness. I sidste uge kunne GF Forsikring meddele, at man har valgt Mark Palmberg som Jan Parners efterfølger på posten som administrerende direktør.

Nordjysk underdog topper combined ratio

Kigger vi på selskabernes combined ratio, er det som vanlig de store, børsnoterede selskaber, der ligger med de laveste nøgletal. Spændvidden ligger fra en combined ratio på 82,7 pct. hos Tryg til Alm. Brand, hvor nøgletallet udgjorde 85,1 pct.

Undtagelsen er dog Forsikringsselskabet Vendsyssel fra Hjørring, der har overhalet de store konkurrenter og kunne rapportere om en marginalt lavere combined ratio på 82,6 pct. – afledt af en erstatningsprocent på 50,3 pct. samt en omkostningsprocent på 21,5 pct.

Som et lille, gensidigt forsikringsselskab skal omkostningerne være så lave som muligt for at kunne klare sig. Men det er ikke en decideret målsætning at ligge med så lav en combined ratio, som man gjorde sidste år, forklarer Klavs Birkelund, administrerende direktør for Forsikringsselskabet Vendsyssel. Det nordjyske selskab har altid haft en lavere combined ratio end lignende gensidige selskaber. Forklaringen skal findes i den lave erstatningsprocent, hvilket direktøren ikke ser noget odiøst i.

”Jeg tror, at vi gør det, at vi tænker os lidt om, inden vi tegner kunderne ind, og så sorterer vi ret kraftigt i dem. Hvis assurandøren kommer med noget, vi ikke vil have, så siger vi nej tak – også hvis der er masser af præmier i det. Og det giver så den lavere skadesprocent.”

”Det er ikke noget, vi overanstrenger os for at nå, det er bare sådan, det er. Det er ikke noget, vi tænker over i hverdagen,” tilføjer direktøren.

Selskabet adskiller sig en smule ved at være et aktieselskab, hvor den gamle forening bag Forsikringsselskabet Vendsyssel sidder på aktierne. Herfra bliver der delt ud af overskuddet til velgørende formål, som kan komme kunderne til gode. Dertil har selskabet som det eneste i Danmark en selvrisikobonus, hvor 10 pct. af præmieindtægterne bliver sat ind på en konto, der så kan bruges til at dække selvrisiko ved skader.

Selskabet kunne mønstre en vækst i bruttopræmierne på 8,2 pct. i 2021. Men i det nordjyske selskab mærker man en hård konkurrence i området omkring Vendsyssel, især på bilforsikringer. Derfor venter Klavs Birkelund ikke, at væksten vil fortsætte i det nuværende år, hvor forhåbningen er en vækst på omkring 5 pct.

”Det letteste her i verden er at have lave præmier. Hvis man sætter dem ned, kommer kunderne jo. Men væksten kommer også af, at vores afgang af forsikringer er faldet ret kraftigt de seneste år på grund af selvrisikobonussen, som også er med til at øge toplinjen. Vi henter rigtig mange af de kunder, der flytter fra os, tilbage igen,” siger direktøren.

Ved sammenligning af selskabernes combined ratio er det værd at huske, at de børsnoterede kommercielle selskaber som Tryg, Alm. Brand og Topdanmark har som regel en lavere combined ratio end de gensidige forsikringsselskaber. Det skyldes blandt andet, at de børsnoterede har nogle aktionærer, som også skal tilfredsstilles med et overskud, hvorfor disse selskaber gerne skulle have en tilpas lav combined ratio, hvor der er plads til dette.

En NEM bundskraber

I den modsatte ende af skalaen for combined ratio finder vi NEM Forsikring, der som det eneste selskab i InsideBusiness’ opgørelse havde en combined ratio på over 100 – helt nøjagtigt på 107,4 pct. Kigger vi på omkostningsprocenterne, ligger Nem Forsikring ligeledes med den højeste omkostningsprocent på 44,5 pct. efterfulgt af Codan.

Årsresultatet skal ses i lyset af fusionen med Gjensidige, som overtog selskabet i foråret 2021, og som vil blive integreret i Gjensidige i løbet af 2022. I den forbindelse afsatte man midler, der skulle dække omkostninger i form af nedskrivninger, forpligtelser og eventuelt afskedigelse af medarbejdere, forklarer Carsten Møller Pedersen, administrerende direktør i NEM Forsikring.

Den største post har været et uopsigeligt lejemål i Skanderborg med 10 års binding, hvor selskabet har haft hovedkontor. Dertil har man valgt at afskrive den software, softwareudvikling og it-systemer, som man har indkøbt og udviklet i regi af Nem Forsikring, men som ikke skal overføres til Gjensidige.

”Så det er de her poster, der relaterer sig til transaktionen, hvor man har valgt at gøre rent bord. Det er jo ikke et regnskab, der er aflagt i en virksomhed, der fortsætter, og det bærer det præg af.”

”Det er ikke så saftigt, men det er de poster, der ligger bag omkostningerne. Man har skullet rydde op, og jeg tror, at det er normal forretning. Det er ikke for at tale det ned, men der er ikke noget hokuspokus i det, andet end at det er det, der sker, når man laver sådan et snit,” siger Carsten Møller Pedersen.

Samtidig har NEM Forsikring haft en tilbagegang i bruttopræmierne på 3,6 pct. I forbindelse med handlen med Gjensidige indgik man nye distributionsaftaler med Sparekassen Kronjylland og Middelfart Sparekasse, som sad i ejerkredsen før salget til Gjensidige.

I den forbindelse flyttede man salgskanalerne i oktober 2021, og derfor mangler der et lille kvartals nysalg i forsikringsforretningen. Der er med andre ord ikke blevet ryddet ud i kundeporteføljen efter instruks fra den nye ejer, understreger direktøren.

”Faldet i omsætningen vil jeg tilskrive et fald i salget i det sidste kvartal af 2021. Der var ingen skeletter i skabet, der var pænt og ordentligt. Det kan også læses på totalskadesprocenten, at det var en sund forretning. Men man skal jo sælge forretningen, når den er sund, og ikke når den er nødlidende,” siger Carsten Møller Pedersen.

Samlet set er direktøren fortrøstningsfuld for både selskabet såvel som kunderne. For under Gjensidiges vinger er der langt flere muskler til at videreudvikle på forretningen og tilbyde langt flere produkter end tidligere.

”På den måde synes jeg absolut, at det er godt for kunderne. Man har fået en masse ekstra dækning oven i hatten på helseområdet, som vi regner med vil udvikle sig meget i de kommende år. Det vil sige sundhed, sygeforsikring og de mere bløde ting som lægehjælp. Det er produkter, vi aldrig ville kunne have udviklet i NEM Forsikring,” siger direktøren.

I den modsatte ende af omkostningsskalaen ligger Protector med den absolut laveste omkostningsprocent på 8,4 pct., hvilket i høj grad skyldes selskabets salgsstruktur, hvor alle kunder bliver håndteret gennem forsikringsformidlere og ikke af Protector selv.

InsideBusiness lancerer nyt medie om forsikringsbranchen. Læs mere

Læs mere

Ny møgsag fra Tryg sætter forsikringsbranchen på den anden ende

Udfordringerne spøger i kulissen hos Alm. Brand

Vejle Brand holder fast i væksten

Trygs møgsag kan ændre prispraksis for hele forsikringsbranchen

Codans forsikringsalliance kæmper med omkostningerne

Politifolkets forsikringsselskab leverer historisk godt resultat

Inflation giver stor usikkerhed om prisstigninger på forsikring

Tryg risikerer tilbagebetaling af millionbeløb

Ledelsesuro fortsætter i GF Forsikring. Formand stopper efter kort tid på posten

Magtfulde klubber bag GF Forsikring sidder på formue på en kvart milliard kroner

Uhyre svært at rekruttere: Kom tæt på ledige topstillinger i pension og forsikring

Historisk forsikringsselskab sigter efter den svære toer

Købstædernes Forsikring brænder fingrene på storbrand