;
pensiondanmark

Inside story

Se pensionsbranchens vindere og tabere på afkast i benhårdt 2022

Der er i den grad forskel på, hvordan landets pensionsselskaber og arbejdsmarkedspensionskasser har klaret det uhyre vanskelige 2022. I de dugfriske tal er tre arbejdsmarkedskasser vindere, mens grønne investeringer, Velliv og AP Pension lider. Nogle vil øge investeringer i private equity.

Mangen en investeringsekspert har siddet med svedige håndflader foran computeren og set faldende aktiekurser og markeder i år. Især i pensionsbranchen, hvor gode afkast er erstattet af utrolig dårlige resultater i skyggen af rentestigninger, inflation og konsekvenserne af Ruslands krig i Ukraine. Men dykker man ned i tallene, er forskellene i resultater meget store.

Det viser Nikolaj Holdt Mikkelsens store gennemgang af pensionsbranchens afkast til og med august for kunder med moderat risiko og 15 år til pension. Her er det entydigt, at de tre arbejdsmarkedspensionskasser PensionDanmark, Industriens Pension og Sampension alle har klaret kriseåret flot med et negativt afkast på 5-6 pct. Også Topdanmark er godt med på både profilpension mix og på grøn omstilling. Lidt længere nede finder vi PFA med hæderlige -8,7 pct., mens Danica ligger på -9,9 pct.

Derefter passerer vi de 10 pct., som Velliv Aktiv passerer. Derefter står det klart, at AP Pension sammen med Pædagogernes Pension og Velliv Index er hårdest ramt med et minus på mere end 11 pct.

Værst gik det dog for de grønne investeringer i PFA Klima+ og Velliv Aftryk med henholdsvis minus 11,7 og minus 12,1 pct. Fra Velliv, der indtager pladsen som rosinen i pølseenden, lyder meldingen fra investeringsdirektør Anders Stensbøl Christiansen, at man gerne ville have haft flere alternativer på hylderne.

”Helt generelt har de nye klimaprodukter leveret et lavere afkast, fordi de i modsætning til de brede opsparingsprodukter ikke indeholder eksempelvis olie- og gasaktier, der er blandt de få sektorer, som har leveret plus i år. Derudover har vi endnu ikke nær så mange alternativer i vores produkt som blandt de øvrige produkter på markedet. Og det er sådan med alternativer, at udviklingen typisk er lidt længere om at slå igennem, Her har vi så at sige taget tabene øjeblikkelig, mens de er lidt længere om at slå igennem i alternativerne,” siger Anders Stensbøl Christiansen.

Det er også meldingen fra AP Pension, hvor investeringsdirektør Rasmus Cederholm også har set et år med et AP Pension investeringsmæssigt i front blive erstattet af en mindre flatterende position i den absolut dårligste del af feltet for 2022.

”Vi havde, allerede inden kurserne faldt, indset, at vi har et behov for at øge vores allokering mod alternativer. Det er bare ikke noget, vi gør fra den ene dag til den anden. Det tager noget tid at komme i mål. Men vi er i gang med at øge investeringer i infrastruktur, kredit med lav volatilitet og vi er i gang med et review med henblik på at øge vores investeringer i private equity.”

AP Pension: Vi vil ikke gå i panik

Ifølge Rasmus Cederholm er det dog vigtigt ikke at blive ramt af panik og ændre på alle de ting, som har virket for AP Pension førhen.

”Ja, det har været et annus horribilis med en perfekt storm på aktiemarkedet kombineret med rentestigninger. Nu tager vi bestik af situationen og forsøger at være tro mod vores langsigtede investeringsstrategi uden at hive i for mange håndtag.”

Overraskende nok har AP Pensions investeringer i bæredygtige aktiver klaret krisen strålende med et negativt afkast på bare 7,2 pct. Det er langt bedre end de grønne investeringer hos PFA og Velliv.

”Vores alternativer i AP Bæredygtig har gjort, som de skulle, og de har modvirket de store fald, som vi har set med faldende aktie- og obligationskurser på grund af de stigende renter,” siger Rasmus Cederholm.

Der er dog også et andet markant lyspunkt i årets afkastsituation. Det er, at arbejdsmarkedspensionskasserne PensionDanmark, Industriens Pension og Sampension alle har klaret skærene særdeles pænt, forklarer Nikolaj Holdt Mikkelsen.

”Man skal huske, at afkasttallene i år er et billede på udviklingen på finansmarkederne, og når alting dratter, er det svært at gøre noget meget anderledes. Alligevel er det signifikant, hvor store forskelle der er. Arbejdsmarkedspensionskasserne var tidligt ude med alternativer og har arbejdet med dem i mange år og investerer generelt en større andel i alternativer, så er de mindre sårbar over for aktie- og obligationskursfald i børsmarkedet,” siger Nikolaj Holdt Mikkelsen.

PensionDanmark: Vi udnyttede et rentehul

Det er også analysen fra PensionDanmark, hvor investeringsdirektør Claus Stampe er enig i, at den lidt anderledes aktivsammensætning hos arbejdsmarkedspensionskasserne gør, at tingene ser bedre ud i en krisetid som nu.

”Ser du på formuesammensætning og risikoprofil er vi er anderledes end de fleste markedsrenteprodukter med en lavere aktieandel og flere alternativer. Vi har f.eks. set et afkast på 9 pct. i infrastruktur. Det er klart, at det er en fordel for os.”

Claus Stampe henviser til, at f.eks. vind og biomasse er hængt op på fastpris-aftaler om levering, der gælder flere år frem i tiden. Dog er ca. 10 pct. til markedspris, og dermed har man pt. Fordel af de eksplosive prisstigninger med på strøm, det er også med til at sikre en styrket værdiansættelse for aktivklassen.

”Det betyder jo noget, når elpriserne fra strøm i vindmølleparker og solceller pludselig er 10-15 gange højere end for et år siden. Desuden står flere fastpris-aftaler overfor udløb. Det betyder meget for værdiansættelsen af infrastruktur,” konstaterer Claus Stampe, som ligesom andre har bidt mærke i, at både Finanstilsynet og eksperter er kritiske overfor pensionsbranchens værdiansættelse af alternativer.

”Man skal være opmærksom på, at alternativer er mange ting. Ser du f.eks. på venturefonde fulgte de jo med markedet op med kraftige prisstigninger sidste år. Det er jo skiftet. Ser du på ejendomme, ligger en spiller som Jeudan stadig med et lille plus på københavnske erhvervsejendomme i år, mens prisen på danske erhvervsejendomme i brede termer er nede med 5 pct., hvilket stort set opvejes af de løbende huslejeindtægter. Omvendt har højt gearede tyske ejendomsselskaber i nogle tilfælde tabt næsten hele  egenkapitalen. Så dette er et meget diversificeret billede,” fortsætter Claus Stampe, som henviser til, at PensionDanmark har et såklaldt renteoverlay i porteføljen, som på grund af  august måneds kraftige rentestigning har løftet afkastet i august med 0,5 procentpoint og nok sikrede PensionDanmark førstepladsen.

”Vi så jo, hvordan renterne faldt igen i juni og juli, men så steg renterne så med rekyl i august. Og det har været en betydelig fordel for os grundet vores renteoverlay som giver en gevinst når renten stiger,” siger Claus Stampe.

Læs mere

Blodrøde tal rammer flere af landets største kapitalforvaltere

Kapitalforvalter klar med ny alternativ fond til privatinvestorer

Kapitalforvaltere blev forgyldt i 2021. Nu er billedet vendt på hovedet

Jysk-familie strammer krav til aktionærerne i Formuepleje

Lukrative forretningsmodeller forgylder forvaltere forud for skæbnetime

Kapitalforvaltere brager gennem krisen, mens kapitalfonde lurer

Nye regler truer Nykredits fonde, mens Jyske Bank sløjfer omstridt gebyr

Formueplejes forretningsmodel hænger i en tynd tråd

Kæmpe forskel på investeringsfondenes afkast. Her er de bedste – og de værste

Lille fond tromler alle andre på afkast med omdiskuteret strategi