kim kehletjohansen

Inside story

Se vindere og tabere på kundesiden blandt ærkerivalerne Velliv, PFA og Danica

En gennemgang af nøgletal for PFA, Danica og Velliv viser, at Velliv har haft ganske svært ved at fastholde kunderne og hente nye. Det er en markant udvikling, men topchef Kim Kehlet forsikrer, at man med en stærk kapitalstyrke er klar til at gå fuldbyrdet ind i konkurrencen

Der er en hård kamp om de attraktive virksomhedskunder, som Velliv ser ud til at have tabt i 2023 efter en lang periode, hvor man havde held til at vinde kunder fra PFA og Danica i stor stil. Det viser en regnskabsgennemgang, som er foretaget for InsideBusiness.

Udviklingen er ganske markant, idet de to nøgletal genkøb og engangsindtægter (engangsindskud) i de tre pensionsgiganters regnskaber er udtryk for hvor mange kunder der henholdsvis forlader pensionsselskabet, og hvor mange der kommer til.

Hvis vi tager genkøb først, er tallet udtryk for, at flere kunders pensionsformue forlader et selskab. Det vil typisk ske, hvis en stor virksomhedskunde har valgt at skifte pensionsselskab, og eksempelvis 500 medarbejderes pensionsformue trækkes ud på én gang. Det gælder altså om at sikre, at tallet er så lavt som muligt, for det er et udtryk for, at der ikke er så mange, der trækker deres penge ud.

Med 16,5 milliarder kroner i genkøb for 2023 havde Velliv en ganske stor stigning i forhold til 2022, hvor tallet lå på 11,1 milliard kroner. Altså en stigning i formue, der forlader selskabet på 47 procent.

Til sammenligning lå markedsleder PFA meget stabilt på 21 milliarder kroner i 2023 mod 20,7 milliarder kroner i 2022, svarende til en stigning på 1 procent. Hos Danske Bank-ejede Danica kunne man ikke holde en så lav afgang, da genkøb steg fra 14,3 milliarder kroner til 15,6 milliarder kroner, svarende til en stigning på 9 procent.

Hvis vi omvendt ser på engangsindtægter, som er det modsatte nøgletal – det vil sige, hvor mange nye kunder der kommer ind i selskabet i form af indskud og overførte depoter – ser det heller ikke spor godt ud for Velliv. Selskabet havde engangsindtægter på 18,4 milliarder kroner i 2023 svarende til et fald på 11 procent.

Til sammenligning havde PFA en stigning på 23 procent til 22,5 milliarder kroner, mens tallet for Danica lå på 18,3 milliarder kroner, hvilket også svarede til en pæn stigning på 15 procent.

Forventeligt tilbageslag for Velliv

”Det er helt forventeligt, at Velliv ville få svært ved at holde på kunderne Det var det samme, vi så hos Danica, da Per Klitgaard hævede priserne voldsomt og tabte rigtig mange af de kunder, de havde købt hos SEB. Velliv er ramt af, at de ligger lavt på afkast på tre og fem års sigt. Jeg tror, at Velliv må forvente, at det også bliver svært i det nye år, idet Velliv fik det laveste afkast på markedsrente,” siger aktuar og pensionsekspert Jørgen Svendsen fra AFPR.

Jørgen Svendsen henviser til, at selv om Velliv på det grønne investeringsområde ligger pænt, er det kun en meget lille del af kunderne, som ligger i det segment.

”Det er i stedet VækstPension Aktiv, der fylder, og her slog man altså nogle huller i jorden sidste år og på tre og fem års sigt. Men overordnet var det helt forventet, at Velliv ville tabe kunder sidste år – og jeg ville nok også lade være med at tage for mange nye kunder ind og prøve at lade være med at holde på de gamle kunder, som det er svært at få balance i, hvis jeg stod i en turnaroundsituation som Velliv,” konstaterer Jørgen Svendsen.

Selv om tallene altså ikke ser alt for gode ud for Velliv lige nu, er Jørgen Svendsen dog fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden:

”Jeg tror på, at Kim Kehlet Johansen nok skal få trimmet Velliv, så man kommer til at begå sig i konkurrencen.”

Der er altså næppe tvivl om, at 2023 var et væsentlig mere defensivt år for Velliv end set længe. Tallet kan ses i sammenhæng med Vellivs SUL-præmieindtægter, for her viser tallene, at Velliv faktisk havde de højeste præmieindtægter på 2,1 milliard kroner for 2023, og det er faktisk mere end både Danica med 1,8 milliarder kroner og PFA med 1,4 milliarder kroner, selv om de to sidstnævnte er væsentlig større end Velliv. Det tal er dog svært sammenligneligt, da selskabernes praksis er forskellig.

Ifølge Jørgen Svendsen er udviklingen signifikant, da sundhedsforsikringer er en del af deres SUL-præmieindtægter hos både PFA og Danica, mens Velliv bruger Dansk Sundhedssikring som underleverandør primært, og derfor indgår det ikke i tallet.

”Det ligger så meget højere hos Velliv, at der må være nogle engangskorrektioner i det. Vi ser nu, at Danica ligger helt stuerent, mens Velliv er ved at transformere sig til det samme, at det ligger som et selvstændigt regnskabstal. Der kan ligge nogle korrektioner, som gør, at tallet lige i år ser mærkeligt ud. Det samme kan man sige om PFA, som også er hoppet lidt frem og tilbage – og de er nok på vej til at gå tilbage til det, som Danica bruger som en del af liv-resultatet.”

PFA har højeste vækst i løbende præmier

Det kan være udtryk for, at Velliv har været hurtigere til at hæve priserne på de underskudsgivende SUL-forsikringer, hvilket måske også kan forklare den højere kundeafgang. Ser vi på de løbende præmieindtægter eksklusive SUL, lå Velliv fladt på 13,5 milliarder kroner, Danica havde en vækst på 5 procent til 18,5 milliarder kroner, mens PFA havde den højeste vækst på 8 procent til 28,5 milliarder kroner.

Hos Velliv har det været en omskiftelig tid, idet den mangeårige direktør Steen Michael Erichsen blev fyret med øjeblikkeligt varsel. Det skete, da en ’gensidig aftale’ med bestyrelsen for Velliv blev indgået i maj, idet Vellivs bestyrelse med Anne Broeng i spidsen var af den opfattelse, at Steen Michael Erichsen havde foretaget en disposition i forhold til sin private opsparing, som ikke var forenelig med stillingen. I stedet kom Kim Kehlet Johansen til. Han har netop afleveret Vellivs første årsregnskab – og han har ikke tænkt sig at melde sig ud af konkurrencen.

”Jeg har ingen forventning om, at vi overlader banen til de andre kommercielle spillere. Vi kommer til at være en central del af konkurrencen de kommende år. Med vores vækst over de sidste fem år på 70 procent har Velliv også været en stor spiller på det kommercielle område, ligesom vi har en ambition om fortsat at være det,” siger Kim Kehlet Johansen om årsregnskabet, der viste et ”meget tilfredsstillende resultat på 930 millioner kroner efter skat i forhold til bare 97 millioner kroner i 2022.

Et resultat, der ifølge topchefen er positivt påvirket af en øget indtjening baseret på flere års kundevækst, et højt investeringsafkast af egenkapitalen på 198 millioner kroner og engangsindtægter på ca. 180 millioner kroner.

”Vi oplever en fortsat solid tilgang af kunder, ligesom vi forlænger aftalerne med eksisterende kunder, blandt andet som følge af branchens højeste kundetilfredshed blandt firmakunderne,” siger Kim Kehlet Johansen.

Velliv havde ikke råd til at udbetale bonus

Samtidig melder Velliv om en udbetaling på 550 millioner kroner i udbytte, som sendes til kunder og samfundet via ejerne i Velliv Foreningen. Det er signifikant, da Velliv og foreningen faktisk ikke havde råd til at betale udbytte/bonus året før. Det skyldes, at man i et år med overskud skal have en egenkapital efter bonus og uddelinger på mindst 8.520 millioner kroner for at kunne udbetale til kunderne ifølge vedtægterne.

Dette blev ikke opfyldt forrige år, da beløbet ultimo 2022 udgjorde 8.428 millioner kroner, altså en difference på 92 millioner kroner. Desuden har bestyrelsen i Velliv Foreningen fastlagt en målsætning for solvensgraden på koncernniveau på 140 procent af lovgivningens krav. Tallet var ved udgangen af 2022 143 procent, så der kunne have været udbetalt bonus uden at fravige målsætningen om solvens.

Ser vi på Vellivs regnskab for 2023, ser det langt bedre ud – og man kan sige, at en del af fordelen ved at skrue ned lidt ned og tabe kunder er, at risikoen alt andet lige bliver mindre og kapitalstyrken større. Pensionsselskabet endte året med en solvensgrad på 174 efter indstillet udbytte på 550 millioner kroner til Velliv Foreningen.

”Vi er bestemt ikke udfordrede, vi har en solvensgrad på 174, jeg er ikke bekymret for vores solvens. Den ligger rigtig fornuftigt,” siger Kim Kehlet Johansen, der er udmærket klar over, at man har været udfordret på investeringssiden. Dog er der sket det, at man hos Velliv i stigende grad ser kunderne vælge Vækstpension Aftryk og Indeks, der nu udgør 40 procent af indbetalingerne.

”Det er rigtigt, at vores produkt Vækstpension Aktiv har været udfordret i 2023, men vores to andre produkter ligger i toppen. Vi gik ind med Vækstpension Aktiv i forventning om, at der ville komme recession i 2023. Men i stedet skete det, at AI omkalfatrede investeringsuniverset. Så vi ændrede metodikken i 2023, og jeg er sikker på, at vi igen kommer til at ligge fornuftigt på afkastsiden.”

Så kommer I til at vinde kunder i 2024?

”Vi har en klar ambition om, at det skal ske, men vi er ikke herrer over hele markedet, så jeg kan ikke garantere noget.”

 

Læs mere

Ny stor regning til pensionsselskaber: Højtlønnede mænd rammes af alvorlig stress

Deloitte har sat pensionsmægler til salg

Her er landets bedste kapitalfond

International forsikringskæmpe køber North

Købstædernes Forsikring trækker sig ud af kæmpeaftaler med Söderberg og WTW

Mæglerhus indleder storstilet angreb på pensionsområdet

Svensk finanskæmpe går i direkte konkurrence med APC-ejer og North

Partnere sælger forretningsben til kapitalfonds mæglerhus

Stor pensionsmæglerhandel kan gå to veje for stifter