dreamstime_xxl_62346825

InsideInterview

Revisorer gør klar til kamp mod disruption og nye konkurrenter

Er de gode gamle revisorer truet af disruption og nye måder at håndtere regnskaber på? Ja uden tvivl, men det skal der denne uge rådes lidt bod på, når FSR – danske revisorer afholder Revisordøgnet 2017 torsdag.

Revisorbranchen løber en stadig større risiko for at blive overhalet af nye spillere, som er dygtigere til it, og som kan overtage især regnskabshåndteringen. Det er spillere som SAP, Google og Martin Thorborg-skabelsen regnskabsprogrammet Dinero, der har potentialet til at gøre dele af revisorrollen overflødig.

”Vi ser ind i et konkurrentbillede, der vil blive fundamentalt forandret. Normalt vil mange revisorer sige, at det er de store eller mindre revisionshuse, der er konkurrenter. Men med spillere som Dinero på markedet, vil it-spillere være konkurrenter på hele eller dele af vores forretning. De har for eksempel cloudløsninger, der gør, at de indsamler rigtig mange data, som kan bruges til at rådgive kunderne,” siger EY-partner og nytiltrådt formand for FSR Peter Gath.

I denne uge holder FSR årsmøde, Revisordøgnet, på Hotel Clarion i lufthavnen i København – og temaet er ’Den digitale virksomhed – betydningen for revision, rådgivning og regulering af erhvervslivet’. En umiddelbar trussel kunne eksempelvis være en supernetbank, der med støtte fra eksempelvis Visma eller SAP skaber et økonomistyringssystem, som for alvor vil kunne udfordre revisionshusene:

”Jeg havde da gerne set, at vi var kommet længere med softwarerobotter, der styrer store datamængder. Det, vi ser ske nu, er, at de store internationale revisionshuse på globalt plan satser på ny teknologi og softwaresystemer. Vi skal investere flere penge i teknologi og sikre, at den slags rådgivning bliver en større del af revisionshusenes ydelser fremover. Vi bliver simpelthen nødt til at være mere offensive, men det må ikke ske på bekostning af vores integritet.”

Et af de punkter, hvor revisorerne eksempelvis kan bruge ny teknologi, er ved optælling af store varelagre. Der arbejdes allerede med forskellige droner, der i USA hjælper bilindustrien med at tælle biler op.

Væksten skal tilbage

Revisorbranchens indtjening ligger ifølge Danmarks Statistik stort set fladt på sammenlagt knap 17 milliarder kroner om året. Det går kun svagt fremad, selv om konjunkturerne er vendt efter finanskrisen. Samtidig er der mere vækst i advokatbranchen og blandt virksomhedskonsulenter.

Denne udvikling er dog ikke helt så entydig ifølge Peter Gath:

“Tallene lyver lidt, fordi de indeholder alt fra revision til bogføring. Det er min klare vurdering, at de store og mange mellemstore revisionsfirmaer har god vækst på alle forretningsområder og klarer sig godt i konkurrencen med f.eks. advokater og konsulenthuse”, siger Peter Gath.

Ny regulering af revisorbranchen fra sommeren sidste år betyder desuden, at den generalforsamlingsvalgte revisor maksimalt må stå for 70 pct. af revisionsopgaverne. Og selvom der er tre års indfasningstid i lovforslaget, så er selskaberne allerede ved at implementere, så der bygges et højere hegn mellem revisorernes forskellige forretningsben, der typisk deles op i tre størrelser – regnskab, skatterådgivning og øvrig rådgivning med M&A som den stærkeste drivkraft. Det betyder, at det sjældent vil være den generalforsamlingsvalgte revisor, der udfører alle opgaver i virksomheden.

”Det vil ikke længere være naturligt, at den generalforsamlingsvalgte revisor udfører alle opgaver. Derfor vil flere leverandører skulle byde ind på opgaver som skat og anden rådgivning hos de børsnoterede selskaber.”

Skal revisorer tage sig af konkurser?

En anden mulig ny forretningsmodel er ifølge Peter Gath, at revisorbranchen forsøger at konkurrere med advokaterne i et forsøg på at komme ind på  markedet for rekonstruktion af virksomheder.

Allerede nu mærkes en kraftig konsolidering i revisorbranchen. En spiller som Beierholm vokser kraftigt på opkøb, og det er i det hele taget svært at se, at helt små revisorhuse kan overleve i længden, selvom FSR hjælper med f.eks. fælles it- og regnskabssystemer.

Revisorernes nye formand

Peter Gath blev den 24. maj 2017 valgt som formand for FSR – danske revisorer.

Peter Gath er partner i EY og har været medlem af FSR’s bestyrelse siden 2011 og viceformand siden 2014. Typisk går formandsposten i FSR på skift mellem de tre eller fire største revisorhuse, EY, Deloitte, PwC og før sammenlægningen KPMG.

Peter Gath er 52 år og har været partner i EY siden sammenlægningen med det tidligere KPMG i Danmark i 2014. Før det var Peter Gath partner i KPMG fra 2000-2014, hvor han blandt andet var medlem af bestyrelsen og leder af revisionsforretningen (head of audit). Peter Gath har mange års erfaring med betjening af børsnoterede virksomheder, kapitalfondsejede virksomheder, privatejede virksomheder og offentlige virksomheder.

Peter Gath har desuden i mange år ved siden af sit virke som revisor fungeret som ekstern lektor på CBS og underviser nu på bestyrelsesuddannelserne under CBS Executive.

”Konsolideringen kommer kun til at gå hurtigere. Så enkeltmandsrevisionsfirmaer får det svært fremover. Man skal være lidt flere, der går sammen i et kontorfællesskab hvor man kan dele ressourcerne om ikke andet.”

”Konsolideringen kommer kun til at gå hurtigere. Så enkeltmandsrevisionsfirmaer får det svært fremover. Man skal være lidt flere, der går sammen i et kontorfællesskab, hvor man om ikke andet kan dele ressourcerne.”

Enkronesselskaber driller

Samtidig er et væsentligt tema, at myndighederne slækker på kravene til virksomhedernes revision. Det gælder især de populære IVS-selskaber eller enkronesselskaber, som fylder mere og mere.

”Når det gælder revision, er statistikken ikke for god, for der er rigtig mange nystartede virksomheder, som fravælger revision, og det gjorde de jo ikke for 5-6 år siden. Samtidig ser vi en kraftig vækst i IVS-selskaber, hvor mange formentlig ikke har råd til revision.”

Af samme grund har revisorbranchen fokus på at have flere produkter på hylderne, der er målrettet SMV-kunder. Et nyere produkt er en såkaldt udvidet gennemgang af regnskabet for de mindre virksomheder i stedet for en fuld revision.

Et væsentligt problem for revisionsbranchen er ifølge Peter Gath desuden, at cand.merc.aud.-uddannelsen på CBS, Syddansk eller Aarhus Universitet trænger til at blive moderniseret.

”Revisionsuddannelsen skal også moderniseres noget. Vi skal træffe en beslutning om, hvorvidt man skal specialisere sig mere efter eksamen. Det er en debat, vi skal have, om det ikke er bedst at blive færdig tidligt som godkendt revisor, og så kan man specialisere sig derefter. Det er en delvis markedsdrevet udvikling.”

Læs også Revisorer skruer op for etikken. Tre er ekskluderet fra FSR 

Foto: © Stefan Dahl Langstrup | Dreamstime

LÆS MERE

Nu kommer der skrappere tilsyn med revisorgiganter

Bagmandspolitiet svigter i kampen mod hvidvask

Kritiske revisorøjner undgår konkurser, men spares væk

Brat stigning i tvangsopløste IVS’er bekymrer