Politik

Skattetiltag frygtes at ramme 100.000 firmabilister med højere beskatning

Det kan koste usikkerhed og en ekstra regning for massevis af danske firmabilbrugere, der kører i en leaset bil, hvis nye skatteregler bliver en realitet. En massiv oprydning hos Skat har efter den såkaldte Mercedes-dom desuden lukket for et smuthul på firmabilområdet.

Der vil opstå en helt ny usikkerhed om firmabilisternes beskatningsgrundlag, hvis stramningerne af leasingreglerne fra 2017 – den såkaldte L4 – bliver fulgt op af en tilsvarende stramning i forhold til beskatningen af firmabiler. Det er i hvert fald frygten fra leasingbranchen repræsenteret ved brancheorganisationen Finans & Leasing, der har forsøgt at råbe Skatteudvalget op.

Sagens kerne er, at ny håndtering af firmabilister kommer til at indebære, at beskatningsgrundlaget for en leasingbil kan blive justeret, fire måneder efter at leasingkontrakten er gået i gang. Finans & Leasing forudser derfor ikke alene stor usikkerhed fra firmabilisternes side, men også et stort bureaukratisk bøvl for både skat og leasingselskaberne.

Sagen kort

Der er nye toner på vej på firmabilsområdet, hvor Skattestyrelsen (tidligere Skat) er i fuld gang med at lukke huller.
Leasingbranchen frygter, at en ny regel kommer til at ramme alle 100.000 danske firmabilsbrugere med leaset bil. Det skyldes, at der ifølge brancheforeningen Finans & Leasing pågår politiske overvejelser om, at alle firmabilbrugeres beskatningsgrundlag skal revurderes efter fire måneder med egentlige salgspriser, inspireret af det krav om genberegning af registreringsafgiften for nye leasingbiler, der blev indført sidste år.
Kunstigt lave beskatningspriser på let brugte luksusbiler er også i fokus, efter at den såkaldte Mercedes-dom har lukket et hul, der gjorde det muligt at få opnå ekstra lave beskatningsværdier.

”Man skal jo ud at justere beskatningsgrundlaget for op til 100.000 danskere, der har leaset firmabil. Det giver et enormt bureaukrati, som både berører firmabilisterne, arbejdsgiverne, leasingselskaberne og Skattestyrelsen,” advarer Finans & Leasings direktør Christian Brandt.

Ifølge Skatteministeriets beregninger, kan staten få et merprovenu på 45 millioner kroner i kassen på tiltaget, svarende til i gennemsnit ca. 450 kroner per år for hver af de 100.000 firmabilsbilister, som loven drejer sig om.

Det vil selvfølgelig variere, alt efter hvilken firmabil der som følge af den omfattende nye billovgivning skal have genberegnet sit afgiftsgrundlag ud fra de priser, som bilerne rent faktisk står til salg til ude hos bilforhandlerne senest fire måneder efter første indregistrering.

”Selv om det måske bare er nogle hundrede kroner ekstra om måneden, så vil den enkelte lønmodtager jo gå til sin arbejdsgiver og kræve en kompensation for det, der vil blive betragtet som en lønnedgang. Og det vil også skabe forvirring og usikkerhed.” fortsætter Christian Brandt, som opfordrer til, at man dropper planerne. Også set i lyset af at det forventede provenu på 45 millioner kroner slet ikke står mål med de betydelige administrative byrder for 100.000 skatteborgere og deres arbejdsgivere med flere.

Alternativt opfordrer han til, at der i det mindste findes en løsning, hvor man kan finde frem til det korrekte beskatningsgrundlag fra starten.

Skal stoppe ulovlig ’bilvask’

Baggrunden for indfasningen af L4 skyldes et opgør med det, der i mediet Finans.dk er blevet kaldt ’bilvask’. Altså at leasingselskaber har købt en ny bil til nedsat rabatpris og så har ladet den køre rundt som leasingbil. Men en regel i lovgivningen gjorde, at leasingselskabet kunne få registreringsafgiften retur, hvis de på baggrund af en højere brugtpris kunne godtgøre, at bilen ikke havde tabt værdi ved at køre rundt på vejene. På den måde kunne man i realiteten undgå betaling af de høje danske registreringsafgifter.

Det var det, man imødegik med den nye lovgivning, som stiller krav om genberegning af afgiftsgrundlaget efter fire måneder på baggrund af faktiske salgspriser på bilerne. En regel, som ifølge Christian Brandt allerede giver leasingselskaberne store praktiske udfordringer, da det er svært at finde sammenlignelige salgspriser så kort tid efter indregistrering.

Men Skattestyrelsen forventer overordnet set, at modellen årligt indbringer 750 millioner kroner til staten.

Finans & Leasing har i et brev til Skatteudvalget i januar forsøgt at slå alarm i forhold til negative konsekvenser for de tusindvis af firmabilister, der vil blive berørt, såfremt man overfører genberegningskravet til den enkeltes firmabilbeskatning.

Man pegede blandt andet på, at ”det ikke er muligt for leasingselskaberne eller for den sags skyld virksomhederne, at ”blande sig” i lønmodtagerens personlige skatteforhold, hvortil hører beskatning af fri firmabil. En stigning i beskatningen kan alene afhjælpes ved lønkompensation fra arbejdsgivers side.”

Ifølge den garvede bilekspert og iagttager Jan Lang fra Bilbasen.dk, er lovforslaget L4 en kæmpe administrativ udfordring for hele bilbranchen.

”I den konkrete sag om genberegning af afgifter er det ret usikkert, hvad konsekvenserne bliver for beskatningsgrundlaget på bilerne. Og jeg kan også være i tvivl om, hvorvidt der reelt er 45 millioner kroner at hente i provenu for staten. Men der er ingen tvivl om, at der kommer et øget administrativt pres på bilbranchen som følge af det her, og det skal nok koste 45 millioner kroner.”

Dom lukker nok et skattehul for firmabilister

For at gøre området ekstra speget, kører der samtidig et forløb om en anden og lige så problematisk dagsorden om beskatning af firmabiler. Det er således velkendt, at man ofte kan se dyre luksusbiler med et langt lavere beskatningsniveau, end deres værdi og nysalgspris synes at berettige til.

Det handlede om, at bilimportører indregistrerede bilen til en lav værdi første gang, der fikserede bilens beskatningsgrundlag. Og så kunne bilen sælges eller leases ud med en lav beskatningsværdi. Denne praksis er dog stoppet som følge af en ændret retspraksis, der gør, at beskatningsgrundlaget skal sættes højere, hvis bilen efterfølgende handles til en højere pris.

Man kunne altså ved at benytte sig af eksempelvis fleksleasing opnå at blive beskattet af en bilværdi på for eksempelvis 800.000 kroner, selv om bilen for kort tid siden havde en nyvognspris på 1,3 millioner kroner.

Ifølge Christian Brandt var det dog et andet hul i lovgivningen, der gjorde sig gældende her.

Den nye retspraksis stammer fra en byretsdom, der i bilbranchen har fået tilnavnet Mercedes-dommen. Her valgte en bilforhandler at indregistrere en Mercedes E350 som firmabil til en medarbejder, der så slap med et beskatningsgrundlag på 467.072 koner, men kort tid senere solgte bilforhandleren den næste nye luksusbil for 860.000 kroner.

Skat krævede, at medarbejderen skulle beskattes ud fra 860.000 kroner i stedet for 467.072 kroner. Og sagen endte med, at Skatteministeriet vandt sagen, og efter diskussion i branchen valgte man ikke at anke dommen.

Fra Skatteministeriet lyder meldingen i et skriftligt citat: ”Det vil skulle afklares politisk, hvordan man fremadrettet skal håndtere beskatningsgrundlaget for firmabiler. I den forbindelse vil der naturligvis blive lyttet til alle input – også fra bilbranchen og leasingselskaberne.”

Læs mere

Prestigebilmarkedet i Danmark er en slagmark. Se vinderne og taberne

Farvel til kedelig direktørstil i ny sporty Audi A6

Vi tager til eksklusiv bilauktion. Kan du gøre en super handel?

Her er de biler, der stiger mest i pris

Følg med på biljagt i Tyskland

Vi jagter investeringsbil på tysk bilmekka

Er verden af lave med Porsche 911?

På pilgrimsrejse med James Bonds tyske luksuslimousine

Her kan du tjene penge på Porsche 911