;
larsrohde

Bank/Realkredit

Slagsmål bryder ud mellem Lars Rohde og bankerne

Der er allerede en hård armlægning i gang mellem bankerne i Finans Danmark under Ulrik Nødgaard og nationalbankdirektør Lars Rohde, som igen ønsker stærkere pengetanke i sektoren. Samtidig er der nye kapitalkrav på vej, der kan presse enkeltbanker med forhøjet risiko på særlige områder.

Bankerne og ikke mindst deres lobbyister må igen ruste sig til kamp for at imødegå nye og strenge kapitalkrav til sektoren. Det gælder eksempelvis en helt ny slags kapitalkrav, der kan imødegå strukturelle risici på for eksempel en banks særlige kundesegmenter formentlig helt ned på enkeltbankniveau.

Der er nemlig igen strammere greb om banksektoren på dagsordenen, når det magtfulde embedsmandsudvalg Det Systemiske Risikoråd træder sammen til årets første møde.

Gruppen med nationalbankdirektør Lars Rohde for enden af bordet, der blandt andre omfatter koryfæer som Erhvervsministeriets mangeårige departementschef Michael Dithmer, Finansministeriets departementschef, Peter Steensgaard Mørch, Finanstilsynets Jesper Berg, samles mandag. Temaet er at komme med input til regeringen for at imødegå, at der opbygges systemiske risici i bankerne og i det økonomiske system.

Sagen kort

Der varmes op til et hektisk slagsmål mellem bankerne og myndighedsorganet Det Systemiske Risikoråd. Det gælder på flere områder. Både i forhold til opbygningen af den såkaldte kontracykliske kapitalbuffer, en ny slags kapitalbuffer og eventuelle nye indgreb på det rødglødende boligmarked.

Slagsmålet er allerede i gang, fordi nationalbankdirektør Lars Rohde lægger op til, at den såkaldte modcykliske buffer igen skal forhøjes hurtigst muligt, efter at erhvervsminister Simon Kollerup fik den helt fjernet for at sikre udlånskapaciteten under covid-19. Det var ellers meningen, at bufferen skulle være øget til de maksimale 2,5 procent i 2020 før pandemien.

”Vores opfattelse er, at vi skal have genopbygget den modcykliske kapitalbuffer, og hellere hurtigt end langsomt, for vi har ikke noget at frigive næste gang. Det er et meget fleksibelt instrument til at sikre, at der er udlånskapacitet i pengeinstitutterne, selv når der er modvind, så vi er indstillet på, at vi skal have en diskussion også i Det Systemiske Risikoråd om, hvordan og hvor hurtigt vi kan genopbygge den systemiske buffer,” siger Lars Rohde

Lars Rohde henviser endvidere til, at bankerne har masser af udlånskapacitet, primært fordi staten i princippet har overtaget rollen som danske virksomheders bank, fordi der er blevet givet talrige likviditetsforøgende hjælpepakker såsom udskydelse af moms- og skattebetalinger.

Men det er alt, alt for tidligt at se på den slags, advarer Finans Danmarks direktør, Ulrik Nødgaard:

”Vi står stadig midt i coronakrisen, og det er i min optik for tidligt at begynde at genindføre den kontracykliske buffer. Store dele af dansk økonomi er stadig lukket ned, og i den finansielle sektor bruger vi lige nu alle vores kræfter på, hvordan vi får så mange virksomheder som muligt med ud på den anden side, når statens hjælpepakker ophører. De danske banker er i øvrigt bundsolide og velkapitaliserede. Men vi tager selvsagt gerne imod Lars Rohdes invitation til at diskutere, hvornår og hvordan bufferen skal bygges op igen.”

Spørgsmålet er dog, om ikke Ulrik Nødgaard, bankdirektørerne og lobbyisterne skal til at opruste seriøst for at imødegå at blive ramt på begge sider af hovedet med flere nye kapitalkrav og eventuelt nye låneindgreb, som dæmper sektorens muligheder for at tjene penge og oppebære en tilfredsstillende egenkapitalforrentning.

Nyt regelsæt kan ramme bankerne på en anden måde

I Finanstilsynet bekræfter vicedirektør Kristian Vie Madsen nemlig, at man har lagt sidste hånd på et nyt regelsæt om den systemiske buffer, som kan benyttes bredt på bankerne og ikke kun er forbeholdt de største banker – SIFI-bankerne.

Den systemiske buffer kan nu i højere grad bruges af myndighederne – erhvervsministeren efter henstilling fra Det Systemiske Risikoråd – til at bremse eventuel opbygning af risiko inden for et afgrænset område eller helt generelt.

”Vi implementerer et nyt kapitalkravsdirektiv, der adresserer nogle af de elementer, som var i det gamle direktiv. Nu flytter man SIFI-bufferen over, så den dækkes af den såkaldte O-SII-buffer. Den systemiske buffer kan bruges til at sikre mere kapital i sektoren. Hvis der for eksempel er et område i vækst, som er risikofyldt, så kan man makroprudentielt gå ind og kræve en højere kapitalstyrke.”

Kristian Vie Madsen oplyser, at lovgrundlaget er vedtaget, men det er politikerne og Det Systemiske Risikoråd, som blandt andet ud fra risikoidentifikation fra Finanstilsynet kan beslutte, om den nye kapitalbuffer skal tages i brug.

”Det er ikke noget, der nødvendigvis kommer i morgen. Men det giver nogle muligheder for at agere mere proaktivt, så vi kan adressere risiko i god tid, så bankerne er klar, hvis tiderne bliver forværret, og risiciene realiseres.”

Nationalbankdirektør Lars Rohde oplyser, at den nye kapitalbuffer også er med på dagsordenen, når Det Systemiske Risikoråd mødes mandag. Men derudover er det for tidligt at sige noget om, hvordan den kan bruges,

”Det er jo et håndtag mere, man kan have, men det er tidligt i forløbet, og der er også forholdet til andre buffere, og der er mange buffere i spil. Den systemiske buffer er mere rettet mod dybt strukturelle ting; det kan være enkeltområder, kundesegmenter og måske også mod enkeltbanker – det mangler vi at få afklaret,” siger Lars Rohde

Lars Rohde peger på, at i en svær tid med faldende udlån og udfordringer med at tjene penge med negative renter skal flere banker lægge sig sammen.

”I den her tid med faldende udlånsvækst er der ting, som vi hverken kan eller skal styre, men vi ser ind i et behov for en yderligere konsolidering, for Danmark er lidt over banked.”

Kommer der indgreb mod boligpriserne?

I Finans Danmark er økonomisk direktør Jakob Legård Jakobsen udmærket klar over, at den nye kapitalbuffer er på vej gennem systemet, da den er en del af implementeringen af et EU-direktiv. For ham er det vigtige dog, at Danmark ikke overimplementerer den nye regulering og på den måde skaber kunstigt strenge krav for de danske banker.

”Vi opfordrer til, at man følger guidelines fra EBA på samme måde som EU i forhold til de eksponeringer, der kan omfattes af regelsættet. Vi må også sige, at det er meget kompliceret med de forskellige kapitalbuffere, som virker ind i hinanden på forskellig vis, og det er svært at få overblik over. Så vores appel er, at man tænker det sammen og undgår at overimplementere,” siger Jakob Legård Jakobsen.

Jakob Legård Jakobsen henviser også til, at man i Danmark i forvejen er ved at gå foran resten af EU, fordi Lars Rohde allerede nu lægger op til at øge den kontracykliske buffer, mens man i ECB’s styringsregime indtil videre venter og ser tiden an.

Som tidligere beskrevet i InsideBusiness denne uge, så er der stigende frygt for nye fald i boligpriserne som følge af den seneste tids hektiske aktivitet på boligmarkedet. Også her lægger Lars Rohde op til, at der kan komme nye krav til at imødegå en boligboble såsom tilføjelser til de krav om såkaldte sikre lån og krav om udbetaling ved boligkøb, som Det Systemiske Risikoråd før har stået fadder til.

”Tidligere har Det Systemiske Risikoråd også rådet regeringen om skærpelse af udbetalingskrav, og hvilke låneformer man kan få, hvis man er stærkt forgældet eller har høj gæld i forhold til værdien af ejendommen. Det er også på agendaen til mødet. Og så vil jeg helst ikke afsløre mere, men jeg vil dog sige, at Nationalbanken følger det her med en betydelig grad af årvågenhed.”

 

Læs mere

Frygten vokser for nyt fald i boligpriser

Genopstanden matadors storsats på hoteller fanget i coronakrise

Hvem stopper Nykredits dominans på boliglån?

Bankdirektører advarer om konkursbølge: Som en ballon, der brister

Barsk slagsmål om konkurser i gang: Minister advarer banker

Sydbanks store kampagne blokeret. Finanssektoren er i en kattepine

Nykredit opsiger storstilet aftale med Totalkredit-banker

Konfliktfyldt formandsvalg truer med at flå Finans Danmark fra hinanden

Rivegilde om formandsposten i Finans Danmark 

Milliardstore tilbageførsler kan forgylde banker og investorer næste år

Storbank strammer skruen om kriseramte Joe & The Juice