photo københavns rådhus

Bank/Realkredit

Slagsmål om milliard-mandater

Et af de største slag om forvaltning af milliarder nærmer sig. Det er Københavns Kommune, der skal have forvaltet 8,3 milliarder kroner i de kommende fem år. Udbuddet kan blive særdeles lukrativt for de kapitalforvaltere, der vinder. Vi går bag om kommunens krav til deres leverandører og etikken.

Det er et af de største offentlige mandater, som danske kapitalforvaltere og investeringsforeninger kan få fingre i. Og en lang række af landets største kapitalforvaltere ventes at byde ind med deres forslag til en investeringsstrategi, så de kan blive en af de tre til fem spillere, der gennem de næste fem år skal investere Københavns Kommunes midler til kommende investeringer, der p.t. er på 8,3 milliarder kroner.

Deadline for tilbudsindhentningen er den 28. marts – og det store spørgsmål er, om de kapitalforvaltere, som kommunen bruger i dag, bliver væltet af pinden. Det er i dag Nordea Invest, Maj Invest, Danske Bank Asset Management og Jyske Invest.

Og det kan være ret lukrativt at komme med blandt de aktører, der passer kommunens penge. Alene i 2016 betalte kommunen lidt over 10 millioner kroner i administrationsomkostninger, inklusive aflønning af forvaltere, administration og revision. På det tidspunkt var den samlede investering på 7,1 milliarder kroner, og administrationsomkostningerne i procent af investeringen var derfor på ca. 0,14 procent. Kommunen lægger vægt på lave omkostninger, og kapitalforvalterne aflønnes i vid udstrækning i henhold til performance. Og 2016 beskrives som et godt år.

Endnu er regnskabet for 2017 ikke klar, men i dag er kommunens investeringer steget til 8,3 milliarder kroner efter et fint 2017, der leverede 2,72 procent i afkast, svarende til 201 millioner kroner. Og da aflønningen er afhængig af, om benchmark outperformes, er der efter alt at dømme tale om endnu et lukrativt år for de fire forvaltere – forudsat at de leverer positivt afkast, som skal ligge højere end det gennemsnitlige afkast på markedet.

Hvorfor investerer Københavns Kommune?

København vokser i disse år med knap 1.000 borgere om måneden, og frem til 2030 forventes en vækst på over 100.000 nye københavnere. Derfor sætter Københavns Kommune hvert år penge af til anlægsprojekter såsom byggerier af nye skoler, daginstitutioner, reparation af veje m.m.

I stedet for at lade pengene stå på bankkontoen til en lav rente, indtil regningen skal betales, har Københavns Kommune valgt at investere pengene, så københavnernes skattekroner varetages bedst muligt og rækker længere.

Der er p.t. afsat 19 milliarder kroner til allerede besluttede anlægsprojekter i de kommende fire år. I 2017 investerede kommunen 8,3 milliarder kroner, hvilket gav et afkast på 2,72 procent svarende til 201 millioner kroner.

Derfor er der ikke tvivl om, at der blandt den danske kapitalforvaltningsbranche vil være stor efterspørgsel efter at få adgang til at passe kommunens penge. Især fordi mandatet kommer til at løbe i op til fem år. Og det er da også forventningen, at mange spillere vil deltage i udbuddet:

”Vi fastholder det setup, vi har i dag, hvor vi har et administrationsfirma (Danske Invest Management) og 4 forvaltere herunder, der varetager et mandat for ca. en fjerdedel af pengene. Det kan også blive 5 eller 3 forvaltere. Vi har ikke lagt os fast på, at det skal være 4,” siger kontorchef i Københavns Kommune Jesper Ralfkiær Jørgensen, som forventer, at 10-20 kapitalforvaltere byder ind på investeringsdelen og noget færre byder ind på forvaltningsdelen.

Sådan er kravene til kommunens investeringer

Kommunen lægger med en bred vifte af kapitalforvaltere op til, at der skal være en risikospredning ved investeringerne. Men der er også skarpe krav til, hvordan investeringerne skal foretages. Således må maksimalt 16 procent være investeret i aktier, op til 100 procent må være placeret i stats- og realkreditobligationer, op til 10 procent må være placeret i europæiske covered bonds eller statsobligationer, mens der må placeres op til 20 procent af investeringerne i virksomhedsobligationer med en kreditvurdering på BBB-AAA.

Sådan vægter Københavns Kommune de i sin tilbudsindhentning fra kapitalforvaltere

”Vores model er, at de fire forvaltere har ens mandat inden for de her grænser. Det skal være kapitalbevarende. For vi skal ikke spekulere med borgernes penge,” fortsætter Jesper Ralfkiær Jørgensen, som understreger, at de investerede midler er øremærket allerede politisk besluttede anlægsprojekter som eksempelvis skoler, daginstitutioner, veje og andre projekter. I alt har kommunen 19 milliarder kroner i budgetterede anlægsprojekter frem til 2021.

Der er også klare krav om, at investeringerne skal være placeret på en ansvarlig måde i overensstemmelse med kommunens politik for ansvarlige investeringer. Det vil sige leve op til de gældende principper, at virksomhederne skal overholde menneskerettigheder, arbejdstagerretlige regler og EU-regler. Desuden skal de investeres på en klimavenlig måde.

”Investeringerne skal overholde de gængse principper, eksempelvis at vi ikke investeringer i virksomheder, der producerer atomvåben, samt virksomheder inden for fossile brændstoffer og virksomheder inden for tobak.”

Det betyder også, at kommunen ikke investerer i virksomheder, hvor mere end 5 procent af omsætningen kommer fra udvinding af fossile brændstoffer. Kul til metalfremstilling, for eksempel stålproduktion, er dog ikke omfattet af fravalget. Forsyningsselskaber (el og varme), hvor mere end 50 procent af produktionskapaciteten stammer fra kul, fravælges også.

Københavns Kommune har dog endnu ikke besluttet sig for at gå uden om investeringer i alkohol med mere. Der er altså i høj grad fokus på at tilvælge kapitalforvaltere, som har erfaring med etiske investeringer, selv om selve screeningen foretages i regi af investeringsforeningen og de uafhængige screeningselskaber ISS Ethix og Sustainalytics.

Sådan udvælges kapitalforvalterne

Ellers udvælges firmaet efter et pointsystem, hvor det for investeringsselskaberne er omkostningerne, der tæller højest med 35 procent. Dernæst kommer kvaliteten af produkterne med 30 procent, teknisk gennemgang med 20 procent, mens historiske afkast kun betyder 15 procent.

Blandt ansøgerne udvælger kommunen så en gruppe af kapitalforvaltere, der kommer ind til en præsentationsrunde, og det kan ifølge kontorchefen sagtens være op til 10 kapitalforvaltere og administratorer, der går videre til anden runde.

”Vi udvælger så efter vores runde 2, hvor vi vælger ud fra en række kriterier efter præsentionsrunden og tildeler kontrakterne ud fra det,” forklarer Jesper Ralfkiær Jørgensen, der i ansøgningsprocessen får hjælp fra Lundgreens Kapital til at køre selve tilbudshentningen.

Københavns Kommune er bevidst om omkostningerne ved at drive investeringssetuppet effektivt og fik sidste år udarbejdet en analyse, der nåede frem til, at omkostningsniveauet på 0,14 procent var rimeligt i forhold til markedet.

”Vi vil gerne gøre det her med jævne mellemrum, og med 4-5 års intervaller tester vi markedet. Betalingen afhænger af, om kapitalforvalterne slår det benchmark, som er sat op. Så vi vil gerne have en omkostningsstruktur med et performanceafhængigt honorar, selv om der også vil være mulighed for at byde ind med en aflønningsstruktur med fast honorar.”

InsideBusiness har talt med en lang række markedsaktører, hvor især de mindre kapitalforvaltere holder sig tilbage af frygt for at blive vraget eller ikke leve op til formelle krav. Der er eksempelvis bekymring for, om det er tiden værd at bruge så meget tid på en tilbudsrunde med så mange krav. Blandt de større aktører, som helt klart er med, er meldingen oftest: ingen kommentarer.

Alm. Brand jagter de offentlige kunder

En af de aktører, der helt klart vil deltage i tilbuddet, er Alm. Brand, der for tiden henter markedsandele på området for etiske investeringer for kommuner, regioner og for boligselskaber, der netop lægger vægt på en grundig screening i investeringspolitikkerne, forklarer Torben Frederiksen, der er direktør for Alm. Brand Asset Management, og fortsætter:

”Vi ser, at stadig flere vil gå den etiske vej, så ja, det er blevet et stort forretningsområde, som ventes at vokse yderligere.”

Alm Brand har allerede investeringsopgaver for 15 af landets 98 kommuner og en region. Her er Torben Frederiksen ikke bange for at gå i clinch med store spillere som Danske Bank, Nordea, Maj Invest, SEB, Nykredit og Jyske Invest for at få en bid af milliardforvaltningen af København Kommunes midler.

”Vores styrke er, at vi er ret små. Det gør, at vi bedre kan tilpasse vores produkter til det, som kunderne gerne vil have.” Alm. Brand er en af landets mellemstore kapitalforvaltere, der allerede i dag har en stor del af samlede forvaltede midler placeret i etiske fonde, for eksempel Europæisk Højrente Etik.

Alm. Brand har som den eneste kapitalforvalter i landet valgt at screene samtlige afdelinger i sin investeringsforening. Torben Frederiksen vurderer, at markedet vil vokse markant de kommende år, og at en etisk screenet portefølje som minimum vil give samme afkast, hvis ikke mere på sigt.

For nylig fjernede Alm. Brand Invest alle selskaber inden for tobak, spil, pornografi, våben og fossile brændstoffer fra samtlige 10 afdelinger i sin investeringsforening.

Indtil videre har kommunerne ikke haft fokus på at optimere deres portefølje, og det er i Torben Frederiksens øjne synd, for kommunen og dermed skatteborgerne går glip af store gevinster.

”Vi ser, at kommunerne i mange år ikke har optimeret deres porteføljer, der tæller mange milliarder. Det er ærgerligt, ikke mindst for skatteyderne i kommunen, der går glip af pæne afkast og dermed mere velfærd,” siger Torben Frederiksen.

Danmarks største kapitalforvalter, Danske Bank Asset Management, har ikke ønsket at kommentere, hvorvidt man byder ind på mandatet i Københavns Kommune, selvom man i dag sidder på et af fire mandater.

Læs også Sådan vinder man de lukrative investeringsudbud

 

LÆS MERE

Kvinder bliver rigere end mænd. Nye tider for bank og investering

Nykredit slår Danske Bank på private banking. Overraskende nyt fokus i slag om velhaverne

Sparinvest underbyder Danske Banks investeringsprodukt

Danske fonde får milliardsmæk

Mød spilleren, der elsker at drille Danske Banks June

Danske Bank gør klar til massiv disruption af investeringsområdet

Derfor er Danske Banks June dødsensfarlig for investeringsbranchen

Danske Bank vil erobre nyt terræn med Mobilepay

Nordea ruster sig til nordisk kamp mod June

Billedtekst: Der er prestige og et pænt årligt millionbeløb på spil for de kapitalforvaltere, som lander forvaltningen af Københavns Kommune indeståender til fremtidige investeringer.

Foto: © Vichaya Kiatying-angsulee | Dreamstime.com