pfaweb

Inside story

Slagsmål om bøderegn over pensions- og forsikringsbranchen

PFA og AP Pension har som de første af 14 pensions- og forsikringsselskaber valgt at acceptere en bødestraf i den storstilede sag om forskelsbehandling af kvinder. Andre selskaber vil ikke umiddelbart acceptere de bødeforlæg, som præsenteres af Københavns Byret, efter at det dog er bagmandspolitiet (SØIK), der har kørt sagen. Opdateret 08.55: Også Danica har valgt at acceptere bøden.

To toneangivende danske pensionsselskaber lægger sig ned og ruller for nu at bruge et populært udtryk. Det sker i sagen om ligebehandling i forbindelse med forsikring. I første omgang har PFA nemlig valgt at acceptere en bøde på 1,2 mio. kr., mens AP Pension accepterer en bøde på 100.000 kr. I alt er 14 forsikrings- og pensionsselskaber på anklagebænken i sagen, men InsideBusiness erfarer, at langtfra alle har tænkt sig at acceptere bøden, der er tilpasset selskabets omsætning, hvilket er årsag til, at det er et betydelig større beløb, PFA skal betale mere.

Også Danica har nu oplyst, at man ønsker at acceptere bøden.

Den oprindelige sag handler om, at en række forsikrings- og pensionsselskaber har overtrådt loven om ligebehandling af mænd og kvinder, f.eks. ved at afvise gravide kvinder, som ønskede fysioterapeutbehandling i forbindelse med smerter som følge af graviditeten.

”AP Pension er ejet af kunderne, og vi har ingen andre interesser eller hensyn at sikre, end at kunderne får de forsikringsydelser, de er berettiget til. Derfor har vi hele vejen igennem set med stor alvor på denne situation, og vi er glade for, at sagen nu er afsluttet,” oplyser AP Pension, der, siden man blev bekendt med forholdet i efteråret 2020, har arbejdet for at rette op på forholdene.

”Vi har rettet vores forsikringsbetingelser, vi har kontaktet alle tidligere kunder, vi havde adresseoplysninger på, og vi har udbetalt kompensation til de kunder, der har henvendt sig med et uretmæssigt afslag på dækning. Bøden er dermed det sidste kapitel i sagen,” fortsætter AP Pension.

PFA retter ind og accepterer bøde

PFA har også valgt strategien med at lægge sig ned og rulle, men det er bestemt ikke retningen for alle selskaber, erfarer InsideBusiness:

“PFA har kontaktet over 700.000 personer for at sikre, at alle kunder med en forsikring har fået orientering om at kontakte os, hvis de har været berørt af vores afslag. Vi har samlet set udbetalt penge til godt 1.700 kunder. Udbetalingerne dækker over refusion af behandlingsudgifter samt godtgørelser. Vi er tilfredse med, at sagen er afsluttet for PFA’s vedkommende, og vi har truffet foranstaltninger, så en lignende situation ikke kan gentage sig i fremtiden,” skriver PFA’s direktør for koncernjura Dorthe Bundgaard, som fortsætter:

“Siden 2020 har PFA arbejdet på at rette op på vores tidligere fejlagtige praksis. Myndighederne har i den forbindelse ved fastlæggelse af bødens størrelse set det som en formildende omstændighed, at PFA har haft en hurtig og målrettet tilgang til at rette fejlen og give kunderne en godtgørelse og refundere deres behandlingsudgifter.”

Men det betyder ikke, at det sidste punktum i sagen er sat. Overblikket over situationen forsøger man at fastholde hos brancheorganisationen Forsikring & Pension, der også stod for den fælles kommunikation, dengang InsideBusiness afslørede, at en lang række pensions- og forsikringsselskaber var blevet meldt til SØIK (bagmandspolitiet) den 10. juni sidste år.

“De berørte selskaber har tidligere beklaget og gjort en ihærdig indsats for at kontakte alle kunder, som potentielt kan være blevet berørt af en fejl. Vi har også fra F&P’s side beklaget og ønsket, at vi havde gjort mere for at informere vores medlemmer,” siger administrerende direktør Kent Damsgaard, Forsikring & Pension, som gerne vil have det til at fremstå, som om problemstillingen blev taget meget alvorligt:

“Efter at selskaberne i 2020 blev opmærksomme på problemstillingen, tog de straks initiativ til at få løst udfordringerne. I forlængelse af forløbet politianmeldte Finanstilsynet de selskaber, som efter tilsynets opfattelse havde sager med forskelsbehandling,” skriver Forsikring & Pension. Men også herfra erkender man, at selskaberne bestemt ikke er enige om, hvorvidt man skal acceptere bøderne eller ej.

“I sagen om manglende ligebehandling af gravide modtog to selskaber i december 2020 bødeforlæg i sagen, som de har accepteret. I forlængelse heraf modtog andre berørte selskaber et bødeforlæg, som de hver især vil behandle og tage stilling til,” fortsætter brancheorganisationen.

Blandt selskaberne. som også står til bøder er Danica, Velliv, Tryg, Alm. Brand, GF Forsikring, Codan. Se listen med selskaber her, som tilsynet tidligere har offentliggjort.

Læs mere

Pensionskunder snydt for høje afkast

Pensionsselskab øger risikoen for udvalgte kunder

Se bedste og dårligste afkast på pensionen i 2021: Danica udspiller ærkerivalen PFA

Danica ligner ny førerhund i helt nyt konkurrencebillede på pension

Gamechanger på pensionsmarkedet: Velliv hæver priserne markant

Pensionsgigant hæver priserne og ændrer på udskældte forsikringer

Ny bølge af topchefudskiftninger nærmer sig i pensionsbranchen

Kan pensions- og forsikringsbranchen leve op til egen høje moral?

Forsikring & Pension tager opgør med interne stridigheder med stor ændring

PFA-topchef advarer mod nye spillere på pensionsmarkedet

Hårdt udskilningsløb i forsikringsbranchen: Grønne biler er kamppladsen

Se vindere og tabere i pensionsbranchen under nyt regime