Claus Lomholdt Poulsen

Forsikring

Vejle Brand holder fast i væksten

Efter flere års hårde prøvelser holdt Vejle Brand hovedet oven vande i 2021, hvor både top- og bundlinjen voksede støt. Direktøren ser det som resultatet af en vellykket strategi, hvor den gensidige og personlige forsikringsmodel viser sit værd. Og konkurrencen på markedet giver ham ikke sved på panden.

Blandt de gensidige mindre forsikringsselskaber tegner der sig et billede af, at 2021 var et ganske gunstigt år at drive forretning i. Det sønderjyske selskab Vejle Brand var ingen undtagelse, da præmieindtægterne gik frem med 7,4 pct. til 119 mio. kr. sammenlignet med året før.

På bundlinjen landede resultatet efter skat på 7,5 mio. kr., en fremgang fra resultatet i 2020 på 6,1 mio. kr. Det kom af et forsikringsteknisk resultat, der udgjorde 788.000 kr., mens investeringsresultatet trak godt op med 8,1 mio. kr.

I forsikringsforretningen var erstatningsprocenten på 60,5 pct., mens omkostningsprocenten endte på 31,2 pct., som er det laveste niveau gennem flere år. Samlet udgjorde det en combined ratio på 99,3 pct., som er inden for selskabets målsætning om en combined ratio på mellem 95 og 100 pct. Det forventes, at omkostningsprocenten kommer yderligere ned i de kommende år, i takt med at toplinjen stiger.

Forsikringsselskabernes regnskaber for 2021

Årsregnskabssæsonen for de danske skadesforsikringsselskaber går på hæld

Det tegner til at være de mindre spillere på markedet, der har leveret den største vækst i præmieindtægterne. Især Sønderjysk Forsikring er stukket af med en vækst på 26,8 pct. efterfulgt af Aros Forsikring med en vækst på 10,6 pct. I bunden finder vi norske Protector, der gik tilbage med 6 pct. i præmieindtægterne i 2021.

Målt på combined ratio ligger de børsnoterede forsikringsselskaber forventeligt i den lave ende, hvor Tryg har den laveste combined ratio på 82,7 pct. efterfulgt af Gjensidige, Topdanmark og Alm. Brand. I den høje ende ligger Nem Forsikring med langt den højeste combined ratio på 107,4 pct. og en negativ udvikling i præmieindtægterne på 3,6 pct.

Målt på omkostningsprocent er det ligeledes Nem Forsikring, der topper listen med 44,4 pct. efterfulgt af Privatsikring, mens Protector udgør bunden med den laveste omkostningsprocent på 8,4 pct. efterfulgt af de børsnoterede forsikringsselskaber.

”Væksten kommer af en organisk vækst med flere kunder inden for de kundesegmenter, vi gerne vil vokse på. Det vil sige de private kunder samt landbrug og småerhverv. Det er en naturlig følge af den strategi, vi arbejder ud fra, så det må være et udtryk for, at strategien virker,” konstaterer Claus Lomholdt Poulsen, administrerende direktør for Vejle Brand.

Vejle Brand var i en længere årrække en tabsgivende forretning, hvor combined ratio kontinuerligt lå over 100 pct. Det negative mønster blev dog brudt i 2020, hvor combined ratio kom ned i et rentabelt niveau på 97,6 pct.

Et lignende mønster med fremgang på toplinjen kan ses i regnskaberne for Bornholms Brand, der i 2021 voksede med 7,7 pct. i bruttopræmierne, mens det nordjyske selsskab Forsikringsselskabet Vendsyssel havde en fremgang på 8,2 pct. i bruttopræmierne.

Holder fast i den klassiske tilgang

Vejle Brand arbejder som et traditionelt forsikringsselskab, hvor forsikringerne sælges via egne distributionskanaler. På nuværende tidspunkt har man ikke indgået nogen partnerskaber, men direktøren er åben over for muligheden, hvis den skulle byde sig.

”Vi vil se på muligheden i et partnerskab, hvis den kommer en dag. Det ville være dumt andet. Vores vækst og strategi er baseret på en organisk vækst gennem vores egen distribution, der går gennem vores assurandører og telesalg, og på lidt længere sigt også gennem noget websalg. Så vi klarer os også godt uden,” siger Claus Lomholdt Poulsen.

Netop websalget er et af de punkter, som selskabet holder øje med, da der med tiden også vil være kunder, der i højere grad end nu gerne vil købe deres forsikring og betjenes digitalt i stedet for den mere personlige tilgang. Direktøren ser ikke, at websalget har vundet stort indpas i Danmark på nuværende tidspunkt. Men man skal ikke afskrive muligheden, understreger han.

”Men det personlige møde står stadig rigtig stærkt hos os. Vi har en meget personlig vinkel i vores tilgang til kunderne og til vores telefonbetjening, hvor det jo er levende mennesker, der tager telefonen. Det kan kunderne rigtig godt lide, så det holder vi fast i, da det er med til at gøre vores kundeoplevelse unik. Der vil stadig være nogle, der gerne vil noget andet, og dem skal vi også have noget at tilbyde. Verden står jo ikke stille, og for os er det ikke enten-eller. Det kunne såmænd også være både-og,” siger Claus Lomholdt Poulsen.

If it ain’t broke …

Den nuværende strategi for Vejle Brand løber frem til 2025, hvor fokuspunktet er at holde fast i den organiske vækst. Væksttempoet kommer i anden række, da det lokale selskab ifølge direktøren ikke kan blive ved med at vokse lige så hurtigt, som det har været tilfældet de seneste år, hvor toplinjen er steget støt.

Jo større man bliver som selskab, jo flere kræfter skal man bruge på at forsvare sig ved at føre en offensiv strategi, og samtidig bringer væksten stigende omkostninger med sig. Med andre ord koster det at vokse, konstaterer direktøren.

”Vi skal holde fast i de personlige salgskanaler og vores assurandørstrategi. Det er jo det, der har båret os frem til at være det selskab, vi er i dag, og det er årsagen til den vækst, vi har haft i år. Vi ser ingen grund til, at det ikke skulle virke i de næste par år, så det holder vi selvfølgelig fast i. Men vi kigger også på, hvad der er af muligheder for at supplere de eksisterende salgskanaler,” siger Claus Lomholdt Poulsen.

Gennem de seneste år har nye, digitale selskaber som Undo og Hedvig meldt sig på banen med en ny forsikringsmodel, der henvender sig til de digitale forsikringskunder. Og på produktsiden har der også været innovation i form af nye forsikringsprodukter. Hos Vejle Brand er man senest begyndt at tilbyde forsikring af dyre cykler, som en almindelig indboforsikring ikke vil kunne dække.

Og direktøren er også fortrøstningsfuld, når han ser på konkurrencen på forsikringsmarkedet. Han medgiver dog, at det er svært at spå om verden i øjeblikket, og at meget kan nå at ændre sig i de kommende år.

”Jeg ser ikke lige umiddelbart, at der kommer nye aktører på banen. Det betyder ikke, at de ikke kan komme, men jeg synes ikke det ser ud til, at der er nogen, der lige kommer ind og revolutionerer hverdagen på forsikringsmarkedet fra den ene dag til den anden.”

”Det er ikke, fordi jeg ikke synes, at konkurrencen er hård. Men det er ikke sådan, at vi ikke kan håndtere de konkurrenter, der er på markedet, så det er jeg ikke så bekymret for. Vi kan tilbyde kunderne noget med den måde, vi betjener dem på, og det vil, tror jeg, også være på mode i morgen.”

 

Læs mere

Trygs møgsag kan ændre prispraksis for hele forsikringsbranchen

Codans forsikringsalliance kæmper med omkostningerne

Politifolkets forsikringsselskab leverer historisk godt resultat

Inflation giver stor usikkerhed om prisstigninger på forsikring

Tryg risikerer tilbagebetaling af millionbeløb

Ledelsesuro fortsætter i GF Forsikring. Formand stopper efter kort tid på posten

Magtfulde klubber bag GF Forsikring sidder på formue på en kvart milliard kroner

Uhyre svært at rekruttere: Kom tæt på ledige topstillinger i pension og forsikring

Historisk forsikringsselskab sigter efter den svære toer

Købstædernes Forsikring brænder fingrene på storbrand

Væksten tordner videre i jysk forsikringsselskab

Forsikringsgiganter må igen yde økonomisk førstehjælp til leverandør

Skarp kritik af overskudsdeling hos fremadstormende forsikringsselskab