20240502_133833_Ver3

Bank/Realkredit

Solen strålede over banktopmøde – men frustration over reguleringen spøger

Optimismen var skyhøj og ambitionerne endnu højere, da de lokale pengeinstitutter holdt deres traditionelle årsmøde i det jyske. Flere af medlemmerne rider på en bølge af øget vækst og kundefremgang. Frustration over øget regulering skinnede dog stadig igennem. Det gav anledning til en appel til tilsyn, der lovede mere dialog.

Det er årsmødet, der er blevet kaldt for det hyggeligste årsmøde i banksektoren. Og det er samtidig et årsmøde, hvor der i år mere end tidligere hviskes i krogene, og hvor flere ting er på spil for de fremmødte folk med stjerner på skuldrene.

Torsdag den 2. maj mødtes folk fra nær og fjern til Lokale Pengeinstitutters (LOPI) årsmøde i Aalborg Kongres & Kultur Center for at netværke og diskutere fremtiden for de små og mellemstore pengeinstitutter.

Traditionen tro bestod invitationslisten af samarbejdspartnere, branchefolk, rådgivere og medlemmer af pressen anført af prominente navne på talerstolen i form af formand og direktør John Christiansen fra Lån & Spar Bank, Finanstilsynets formand, Louise Mogensen, og direktør for Nationalbanken Christian Kettel Thomsen.

Bagtæppet for årsmødet var en overraskende positiv økonomisk fremgang for branchen, til trods for at inflation, krige og geopolitisk uro også her har påvirket bankerne og deres kunder.

Som spået ved årsmødet sidste år kunne banksektoren som helhed gå ud af 2023 med rekordregnskaber i rygsækken, og også hos LOPI’s medlemmer lød overskuddet samlet set på svimlende 10 milliarder kroner efter skat. Samtidig tog foreningens medlemmer i alt 50.000 nye kunder ind opgjort netto og målt på antal NemKonti svarende til 200 nye kunder per bankdag. Gennem de seneste seks år har kundevæksten lydt på 340.000.

Der var således god grund til glæde, da solen i det nordjyske skinnede på årsmødet. Det skortede da heller ikke på optimismen hos lokalbankernes formand.

”Det er for mig et klart bevis på, at vores 43 medlemmer har en stærk og levedygtig forretningsmodel og skaber værdi for de lokalsamfund, som de er en del af. Der er ingen tvivl om, at LOPI’s medlemskreds er med til at sikre et Danmark i balance,” sagde John Christiansen som startskud til mødet.

Stadig frustration over reguleringer

Netop behovet for LOPI som en garant for det nære element i de lokale samfund skinnede igennem i John Christiansens tale. Han fremhævede blandt andet, at foreningens 43 medlemmer og deres fonde i 2023 ydede knap 350 millioner kroner i økonomisk støtte og donationer til sports- og kulturarrangementer, sociale formål og byudvikling.

Hvis ambitionen var igen at gøre LOPI til en markant forening til at sikre det lokale Danmark, blev det her sat på dagsordenen. John Christiansen havde da også svært ved at skjule sin glæde, da han rettede en tak til de fremmødte medlemmer og samarbejdspartnere i salen.

”I bidrager hver dag til medlemmernes forsyningssikkerhed og indtjeningskraft, og I er med til at sikre, at rådgivning sker på et højt kvalificeret niveau. Det er dermed også jeres fortjeneste, at de lokale pengeinstitutter i dag står så stærkt på markedspladsen, har meget tilfredse kunder og fortsat tiltrækker dem i stort antal. Tak til hver af jer, der er til stede i dag,” sagde han.

Dog var der stadig skår i glæden at spore hos foreningen, som i stort omfang bestod i regulering, som medlemmerne i stigende grad kommer under pres fra. Selv om han kvitterede for, at ”vores budskab synes at være blevet hørt” i forhold til at indføre noget proportionalitet i reguleringen af bankerne, er der stadig plads til forbedringer, måtte man forstå.

John Christiansen rettede især skytset mod de nye kapitalkrav fra myndighedernes side samt den systemiske risikobuffer på 7 procent ved eksponering mod erhvervsejendomme. Ifølge LOPI-formanden er begge dele skadelige og unødvendige – den første, fordi det vil hæmme vækstmulighederne, den anden, fordi tilsynsdiamanten, der sætter en grænse på maksimalt 25 procent for væksten på ejendomsudlån, allerede findes, lød argumentet.

Samtidig advarede LOPI-formanden om, at man fra tilsynets side skal ”være varsom med at skyde med spredehagl”, og at man som myndighed altid vil kunne tage en dialog med enkelte medlemmer, ”hvis de mener, at nogen bevæger sig på kanten af det fornuftige”.

Desuden lød der en appel til myndighederne om at holde lidt igen med flere regler og administrative byrder for medlemmerne.

”Helt overordnet har vi et ønske om, at myndighederne fremover vil forholde sig til, hvordan proportionalitet kan indarbejdes i reguleringen, inden regler udformes og implementeres i Danmark.”

Tilsyn ønsker mere dialog

Den del med dialog var Finanstilsynets nytiltrådte direktør, Louise Mogensen, tydeligvis enig i. Da hun trådte op på talerstolen, understregede hun flere gange, at tilsynet har forståelse for reguleringsfrustrationen, og at tilsynet i meget højere grad gerne vil i dialog med medlemmerne.

”Proportionalitet mener jeg faktisk, at vi har inden for visse rammer, især hvis man som mange af jer har en simpel forretningsmodel. Men vi er med på at tage en dialog om det – noget af det har længere tidsrammer, fordi det skal forbi EU, men vi er klar til at tage dialogen med jer,” sagde Louise Mogensen med henvisning til EU-direktiver om blandt andet bæredygtighedsrapportering, som LOPI-formanden fremhævede som et eksempel på, at ”måske er vi allerede gået for vidt”.

Af samme grund ønsker Louise Mogensen også at åbne for en ”mere principbaseret tilgang til regulering”. Det skal dog ikke forstås som en total lempelse, da pengeinstitutterne i Louise Mogensens optik stadig har brug for at være vakse ved havelågen ved f.eks. risikostyring, forebyggelse af kriminalitet og cybersikkerhed.

”Jeg anerkender, at der er behov for at tage drøftelserne med jer. Jeg synes, at vi skal gå konstruktivt til det og sammen finde ud af, hvordan vi lægge linjen i forhold til reglerne. Men det er vigtigt for mig at understrege, at regelforenkling ikke er lig med lempelser.”

Nationalbankdirektør: Blød landing forude, men forbered jer

Ordene fik dog ikke glæden til at sive ud af lokalet, og optimismen blev kun bekræftet, da nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen som den sidste, fik lov til at tegne de store konturer op for økonomien.

Efter alt at dømme kan LOPI’s medlemmer se frem til flere gode forhold. Som tidligere udmeldt af direktøren forventer Nationalbanken en blød landing i løbet af 2024 – godt hjulpet på vej af en inflation, der er på vej nedad, udsigt til faldende renter og en bomstærk beskæftigelse.

Samtidig kvitterede direktøren for, at kreditinstitutterne generelt er i god form, at ”I tjener mange penge”, og at tab ved nedskrivninger tilsyneladende ikke har været katastrofale.

Direktøren spåede samtidig, at bankerne på kort sigt kan se frem til lysere tider forude. Det bør dog ikke få dem til ikke at forberede sig på potentielt dårligere tider, hvilket blev understreget af nationalbankchefens afsluttende bemærkninger:

”Hvis jeg var bankdirektør, altså for en kommerciel bank, så ville jeg også tænke på, at når alle kollegerne også klarer sig rigtigt godt, så er der ikke kun tale om, at I hver især er dygtige bankfolk, men at det nok også skyldes generelle forhold i den samfundsøkonomiske udvikling,” sagde han og tilføjede:

”Jeg vil i den forbindelse opfordre jer til at tænke grundigt over, om I så er blandt dem, der stadig står i en komfortabel situation, når de gunstige vinde vender.”

Læs mere

Traditionsrigt banktopmøde nærmer sig. Her er temaerne, der hviskes om

Opgør tager form: Regeltyranni mod banker har taget overhånd

Nyt rekordår venter for banker: Sådan ligger de på omkostninger

Jyske Bank risikerer samarbejde med Totalkredit efter muligt frasalg af realkreditselskab

Nøgleprofiler har forladt Lunar. Kan banken blive rentabel – og hvordan?

Ny Totalkredit-aftale giver spekulationer om storstilet bankopkøb

Politikere blæser til kamp mod bankernes uigennemsigtige vilkår

Banker får skarp kritik for at give bedre renter til store end små virksomheder

Priskrig: Se de laveste priser på aktiehandel overfor dyre banker

Priskrig på renter tager til mellem banker

Rådgivningspresset på bankerne vokser – og rekordregnskaber kan få politikere til at se rødt