Sponsoreret artikel

Er kryptovaluta ren spekulation eller en reel investering?

Kan handel med kryptovaluta karakteriseres som reel investering, eller er der snarere tale om ren spekulation? Vi ser nærmere på handel med kryptovaluta.

Stormen har lagt sig. Måske husker du, hvordan bitcoin op til nytåret 2018 steg mod himmelhøje tinder, og hvordan kryptovaluta var på alles læber? Siden kursen toppede tilbage i december 2017 efter flere år med voldsomme stigninger, knækkede kurven pludselig, og bitcoin har i dag stadig lang vej til fordums styrke for godt to år siden.

De voldsomme udsving fik diskussionerne til at blusse op. Hvor var bitcoin-kursen på vej hen? Hvad var fremtiden for kryptovaluta? Og nok så vigtigt – kunne handel med bitcoins anskues som en reel investering, eller var der i virkeligheden blot tale om spekulation?

Kryptovaluta og traditionel valutahandel

Spørgsmålene står stadig ubesvaret hen her to år senere, og særligt det sidste spørgsmål har vakt megen diskussion. For kan handel med kryptovaluta overhovedet karakteriseres som en investering?

Ser vi på traditionel valutahandel, så er den kendetegnet ved, at en række makroøkonomiske faktorer spiller ind på valutakurserne. Det gælder f.eks. renten, der har direkte indvirkning på valutakurserne. Det betyder, at hvis renten i et givent land er høj, vil valutakursen på det pågældende lands valuta alt andet lige også være højere. Omvendt vil en lavere rente resultere i lavere kurser. Dette er blot ét eksempel på, hvordan makroøkonomi spiller ind på traditionel valutahandel.

Ser vi derimod på kryptovaluta, er der ikke samme dynamik. Her er der ikke en underliggende rente, der kan få kryptovalutakursen til at bevæge sig. Men hvis de makroøkonomiske tal ikke har indvirkning på kryptovalutakurserne, er det så ikke blot ren spekulation?

Moderne valutatrading

Svaret på ovenstående afhænger helt af, hvordan man vælger at definere spekulation. For selv om der ikke er tale om direkte makroøkonomisk indvirkning som ved traditionel valutahandel, så er der alligevel en række finansielle mekanismer, der træder i kraft, når det gælder kryptovaluta. Den primære mekanisme er selvfølgelig udbud og efterspørgsel, som kryptovalutaerne i høj grad er præget af – akkurat som andre aktivklasser.

Kryptosiden Coinbox argumenterer for, at markedet for kryptovaluta stadig er relativt nyt, og at der derfor stadig er en del gætteri på, hvad der reelt set påvirker kursen på krypto. I takt med, at markedet modnes, vil vi derfor også se et skift fra en spekulativ karakter og over mod en mere traditionel investeringskarakter. Derfor er handel med kryptovaluta måske i virkeligheden heller ikke hverken spekulation eller traditionel valutahandel, men i stedet en moderne form for valutatrading, der placerer sig et sted midt imellem.