tryg

Redaktørens analyse

Nu står slaget om forsikringsselskabernes forretningsmodeller

De medlemsejede forsikringsselskaber bider i stigende grad de større børsnoterede spillere i haserne. Spørgsmålet er, om Tryg får succes med at kombinere to verdener ved at sende medlemsbonus tilbage til kunderne. Mikrotarifering kan dog ændre alt. Opdateret med ny rangliste

Der er vind i sejlene for de aktører, der mestrer begrebet deleøkonomi i disse år. Det samme gør sig gældende for forsikringsselskaber, der formår at samle faggrupper i et forsikringsfællesskab. Det illustreres af, at LB Forsikring (tidligere Lærerstandens Brandforsikring) nu er rykket ind som det tredjestørste forsikringsselskab herhjemme på privatmarkedet.

Også GF Forsikring suser fremad og har nu rundet 260.000 kunder. GF Forsikring er nu den syvendestørste spiller herhjemme på privatmarkedet lige efter Codan og Alka, som også har vind i sejlene og leverede sit hidtil bedste resultat nogensinde ved halvåret.

Blandt de mere klassiske forsikringsforretninger har især Codan været udfordret og tabt terræn. Og i det hele taget synes det at være gode tider for forsikringsselskaber, der er baseret på værdier om fællesskab og tilbagebetaling til kunderne.

De største forsikringsselskaber på privat

 1. Tryg
 2. Topdanmark
 3. LB Forsikring
 4. Brand
 5. Codan
 6. Alka
 7. GF Forsikring
 8. If Forsikring
 9. Gjensidige forsikring
 10. Købstædernes Forsikring
 11. Sønderjysk Forsikring
 12. Himmerland Forsikring
 13. Thisted Forsikring
 14. Vestjylland Forsikring
 15. Popermo forsikring
 16. Nem Forsikring
 17. Aros Forsikring
 18. Lokal Forsikring
 19. Bornholms Brandforsikring
 20. Gartnernes Forsikring

Inddelt efter bruttopræmieindtægter for brand- og løsøreforsikring i andet kvartal 2016, som er de seneste tilgængelige sammenlignelige tal fra Forsikring & Pension.

Men i praksis er billedet af de blødere selskaber, som betaler overskuddet tilbage til kunderne, ikke så entydigt. P.t. er det mest rendyrkede kundeejede selskab herhjemme GF Forsikring, som forventer at betale 125 millioner kroner tilbage til kunderne i 2018 med et forventet resultat på 130-150 millioner kroner for hele 2017. 

Tryg er klar med udbetaling til kunderne

Også børsnoterede Tryg har overraskende meldt sig på den nye bane af kundeorienterede spillere, der betaler penge tilbage til kunderne. Det sker via TryghedsGruppen, der melder om stor tilfredshed med bonusudbetalingerne.

Det skete første gang i 2016, og nu i 2017 betales omkring 700 millioner kroner i samlet medlemsbonus tilbage svarende til 55 pct. af overskuddet i TryghedsGruppen. Det svarer til 8 procent af Trygs samlede forsikringspræmier i både 2016 og 2017. Til sammenligning leverede Tryg et overskud efter skat på 2,5 milliarder kroner i 2016. Så overskudsdelingen er ikke så entydig som i GF Forsikring.

Trygs model er opbygget med det succesfulde norske selskab Gjensidige som forbillede. Men som kuriosum har Gjensidige trods købet af Nykredit Forsikring endnu ikke fået det store gennembrud herhjemme. Det skyldes måske, at det kun er nordmændene, der får del i koncernens overskudsdeling. For i Danmark er der ingen planer om at sende penge til kunderne som et rigtigt gensidigt selskab.

Også fagforeningsejede Alka er en økonomisk succes på det danske marked. Her er strategien, at man ønsker at være billigst i 7 af 10 tilfælde. Så her man ønsker man at sikre de bløde værdier gennem lave priser.

Det går dog ikke altid så godt med den strategi. For i første halvår leverede Alka et stærkt forsikringsresultat med en combined ratio på 83, hvilket svarer til, at der tjenes 17 kroner, hver gang der sælges forsikringer for 100 kroner. Der er med andre ord tale om en rigtig god forretning, hvor overskuddet p.t. primært ender i ejernes lommer.

LB Forsikring vil genoverveje overskudsdeling

Hos føromtalte LB Forsikring er praksis, at kunderne får adgang til overskudsdeling, når de har været kunder i hele seks år i selskabet. Men det tages nu op til revision, konstaterer administrerende direktør Anne Mette Toftegaard i et interview med InsideBusiness.

Hun sætter også spørgsmålstegn ved, om kundeejede selskaber kan blive ved med at være så konkurrencedygtige. For selv om det umiddelbart er forsikringsteknisk fornuftige folk som lærere, sygeplejersker og pædagoger, der udgør faggrupperne i LB Forsikring, kan det sagtens være, at nye og avancerede modeller for mikrotarifering kan inddele kunderne på en bedre måde og derfor kan et topmoderne selskab med de nyeste systemer måske tilbyde lavere priser i fremtiden.

I det tilfælde synes Tryg at være en stærk aktør, som trods noget uvenskab med kunderne efter prisstigninger for år tilbage er ved at være trimmet til konkurrencen med både moderne mikrotarifering og overskudsdeling med kunderne.

 

LÆS MERE

Forsikringsselskab overhalder Alm. Brand og Codan. Her er LB Forsikrings vækststrategi

Codan direktør ser endelig lys, men mæglermodel presser forsikringsbranchen

Skarpt angreb på pensionsmæglernes forretningsmodel 

Her er vinderne og taberne i forsikringsbranchen

Her er de vigtigste nye forretningsområder for forsikring

Bilforsikring bliver teknologisk slagmark. Nu vil selskaberne holde øje med kørslen

Prisdumping, opgør, skilsmisse og store tab af markedsandele. Forsikringsbranchen ændrer sig hastigt  

Udlandet sværmer om danske forsikringsguldæg

Her er forsikringsselskaberne med de højeste og laveste omkostninger

Nu stopper de fede tider for skadesforsikring. Codan og Tryg under pres