Fotograf: Nicky Bonne/Dansk Byggeri

Inside story

Stærkt opsving i gang, men smv’er lider fortsat

InsideBusiness bringer nyt konjunkturbarometer i samarbejde med FSR. Det viser, at opsvinget ser stærkt ud, men der er stadig finansieringsproblemer for små- og mellemstore virksomheder. Og der er små mørke skyer i horisonten.

Der er kun få mørke skyer i horisonten for dansk økonomi. 8 af 10 revisorer vurderer nemlig, at virksomhedernes økonomiske fremgang vil fortsætte de næste 6 måneder frem. Det bakkes op af friske nøgletal, der viser, at virksomhedernes omsætning i første halvår 2017 er steget med over 5 procent i forhold til i 2016.

Med andre ord er det først og fremmest positive signaler, der sendes i FSR Business Indikator, som hvert halve år måler økonomiens udvikling med udgangspunkt i revisorernes oplevelse af virksomhedernes økonomi.

”Det er da usædvanligt, at så stor del af revisorerne siger, at det ser godt ud i økonomien. Det er meget stærkt, så der er ikke rigtig noget, der tyder på, at der er en opbremsning i gang,” siger erhvervsøkonomisk direktør i FSR Danske Revisorer Tom Vile Jensen.

Den positive økonomiske fremgang skyldes ifølge næsten alle revisorer (93 procent), at virksomhederne oplever større efterspørgsel. Yderligere vurderer 1 af 3 revisorer (33 procent), at virksomhederne investerer mere og dermed forventer en positiv udvikling. En fjerdedel af revisorerne (25 procent) mener, at fremgangen skyldes, at virksomhederne reducerer omkostningerne.

Men det er ikke alle grene af dansk erhvervsliv, som sidder på den grønne gren efter en årrække med svage væksttal. For især de små- og mellemstore virksomheder holder fortsat igen, når det gælder investeringer.

Bag om nyt konjunkturbarometer

FSR Business Indikator tager temperaturen på dansk erhvervsliv hvert halve år og giver et indblik i den forventede udvikling i vækst og beskæftigelse i virksomhederne. Indikatoren er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt godkendte revisorer og måler revisorernes forventninger til den økonomiske udvikling blandt deres kundevirksomheder.

Business Indikatoren underbygges af 6 udvalgte nøgletal, der på forskellig vis giver et indblik i erhvervslivets aktuelle sundhedstilstand. Disse nøgletal er inddelt efter tre temaer: virksomhedsaktivitet (salg i virksomheder og ordrebeholdning), virksomhedernes adgang til finansiering (udlån og kreditansøgninger) samt kapacitet i virksomhederne (investeringer og stillingsopslag).

”Vi kan også se, at flere små virksomheder fortsat er meget forsigtige med at få investeret. Og det kan godt blive et problem, at virksomhedslederne her har en stor risikoaversion. For bliver der ikke investeret nok, så rammer det på sigt mulighederne for at levere konkurrencedygtige produkter.”

I første halvår 2017 blev der foretaget investeringer i ikkefinansielle virksomheder svarende til cirka 123 milliarder kroner. Det er et lille fald sammenlignet med andet halvår 2016, hvor der blev investeret for 302 milliarder kroner mere. Sammenlignet med året før (første halvår 2016) er der dog tale om en stigning på 5,7 procent.

Ikke entydigt positiv

Alt i alt vurderer revisorerne, at virksomhederne har tiltro til fremtiden, men at der samtidig der er tegn på at tiltroen er stagnerende.

De mest bekymrende tegn i FSR’s Business Indikator finder man i de negative tal for virksomhedernes ordrer i både industri, bygge og anlæg samt blandt leverandørerne i detailhandel. Da der er tale om negative nettotal fra Danmarks Statistik, er det udtryk for, at virksomhederne vurderer, at deres ordrebeholdning ikke er tilstrækkelig under de nuværende forhold for virksomheden.

For industri samt bygge og anlæg er ordreindikatoren dog steget lidt i det seneste halvår, men ligger stadig i minus.

Blandt leverandørerne i detailhandel er vurderingen af ordreudviklingen værre end i hele det forgangne år. De negative nettotal for ordrer betyder, at virksomhederne ikke kan forventes at fortsætte driften på samme niveau som hidtil. Det kan i yderste konsekvens få betydning for omsætning og beskæftigelse.

Arbejdsgiverne er også ved at vænne sig til en tid, hvor der er rift om de dygtige medarbejdere, for i første halvår 2017 steg antallet af private stillingsopslag for syvende halvår i træk. I forhold til samme tidspunkt året før er der tale om en stigning på over 3.000 private jobopslag. Antallet af private jobopslag ligger dermed i det højeste niveau siden 2. halvår 2008. Dog er der et lille fald i den relative stigning i jobopslag i forhold til året før.

Forklaringen på den lille opbremsning kan være faldende rekrutteringslyst, men det kan også være stadig tydeligere tegn på flaskehalse i erhvervslivet.

Pæn kreditefterspørgsel

Adgang til finansiering og efterspørgsel efter kredit ligger fortsat pænt. I første halvår af 2017 havde de ikkefinansielle virksomheder lån for 741 milliarder kroner hos realkreditinstitutterne og 350 milliarder kroner hos pengeinstitutterne. Dermed var der sammenlagt udlån for 1.092 milliarder kroner, hvilket er knap 35 milliarder kroner mere end året før. Stigningen indikerer, at virksomhederne har fået bedre adgang til finansiering og derfor også større muligheder for eksempelvis at foretage investeringer.

Alligevel er det ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom Steen Bocian en udfordring for især smv-virksomhederne at finde penge at investere for.

”Ikke alle dele af økonomien sprudler lige meget. Der er fortsat nogle virksomheder, der ikke finder det let at få adgang til lån. Bankerne er mere restriktive med kreditten end før finanskrisen, hvad angår lån til små og mellemstore virksomheder uden så meget egenkapital.”

Så selv om Steen Bocian er enig i, at tallene ret entydigt peger i den rigtige retning, så gælder det også om at styre økonomien med omhu. For ifølge den garvede økonom minder tiderne i dag om 2005, eller omkring tre år før finanskrisen ramte, så der er stadig risiko for et tilbageslag, eller en ny finanskrise, om man vil.

”Pengene blev tabt i banksystemet på lån til små og mellemstore virksomheder, så det er ikke mærkeligt, at bankerne er lidt overforsigtige. Det spiller også ind, at de mindre virksomheder har ret svært ved at få egenkapital herhjemme. De kan ikke gå på børsen og lignende. Desværre er Danmark ikke et land med frit flydende ansvarlig kapital, men et land, hvor de færreste stiller penge til rådighed for iværksættere.”

Billedtekst: Byggeri i Ørestad Fotograf: Nicky Bonne/Dansk Byggeri

LÆS MERE

Nu kommer der skrappere tilsyn med revisorgiganter

Bagmandspolitiet svigter i kampen mod hvidvask

Kritiske revisorøjner undgår konkurser, men spares væk

Brat stigning i tvangsopløste IVS’er bekymrer