Deloittehuset

Inside story

Statens konsulentstop har ramt rådgivere hårdt. Deloitte må afgive tronen

Skiftende regeringers konsulentstop har mere end halveret statens forbrug af managementkonsulenter. Det har ramt landets førende rådgivere hårdt. Konkurrencen om de statslige opgaver fortsætter dog, og de sidste to år har Deloitte måttet afgive førertrøjen til fremadstormende dansk konsulenthus.

Managementrådgiverne er i høj grad blevet sendt uden for døren i staten, der på få år har skåret op mod 1 milliard kroner af sit forbrug af rådgivere.

Historisk har staten ellers været en af landets største forbrugere af managementkonsulentydelser, hvilket tidligere har kastet ordrer for op mod 100 millioner kroner årligt af sig til de førende leverandører til det offentlige.

Men siden statsminister Mette Frederiksen (S) gjorde alvor af Socialdemokratiets valgløfte i 2018 om årligt at spare 3 milliarder kroner på konsulenter i det offentlige, er ordrerne fra staten til landets managementkonsulenter langsomt, men sikkert svundet ind.

Konsulentstoppet har ikke blot skabt en hel ny slagmark, hvor konsulenthusene slås om en langt mindre kage, men også rusket godt og grundigt op i status quo over de største leverandører af managementkonsulentydelser til staten.

Det viser en ny opgørelse over statens mest brugte managementkonsulenter, som Økonomistyrelsen har udarbejdet for InsideBusiness.

Opgørelsen omfatter de ti konsulenthuse, der har størst omsætning hos staten inden for kategorien ’management consulting’. Denne kategori dækker over stort set alle discipliner af rådgivning på topniveau, herunder analyse, strategiudvikling og implementering.

 

Mest iøjnefaldende er det, at Deloitte og Accenture, der historisk har været de to største leverandører af managementkonsulentydelser til staten, har måttet vige pladsen for andre fremadstormende konsulenthuse.

Ny på tronen er rivalen Implement Consulting Group, der både i 2022 og indtil videre i år er den største leverandør til staten, mens Rambøll Management Consulting toppede listen i 2021, skarpt forfulgt af PA Consulting Group.

I 2022 lykkedes det endda partnerne i Implement at øge salget til staten til 25,2 millioner kroner fra 20,4 millioner kroner året forinden, til trods for at statens samlede forbrug af managementkonsulenter faldt drastisk. Til og med 11. oktober i år, hvor opgørelsen er trukket, har konsulenthuset faktureret for 10,9 millioner kroner til staten, hvilket var det største salg af alle på daværende tidspunkt.

Førerpositionen er ikke tilfældig, siger Niels Ahrengot, managing partner og medstifter af Implement.

”Vi har igennem de senere år ønsket at fastholde vores samarbejde med kunder på det statslige område. Og vi oplever stor interesse og behov for bistand både til rådgivnings- og transformationsopgaver,” siger Niels Ahrengot.

Implement mærker dog også, at regeringen har skåret drastisk i brugen af managementkonsulenter.

”Rammerne har været nogle andre de senere år, men behovene i sektoren er jo ikke blevet mindre. Tværtimod kan man nok argumentere for, at der i mange sammenhænge er stigende kompleksitet og tværsektorielle problemstillinger. Samtidig står vi over for store samfundsmæssige udfordringer i forhold til velfærd, som statslige myndigheder er i spidsen for at finde løsninger på, samt at mange myndigheder udfordres af et arbejdsmarked, hvor specialister flytter rigtig meget rundt. Det er en svær cocktail,” siger han.

Deloittes salg til staten er halveret

Hos Deloitte viser opgørelsen, at konsulentkæmpens salg af managementydelser til staten er faldet drastisk.

Tilbage i 2017, da InsideBusiness fik lavet en lignende opgørelse, omsatte Deloitte for over 100 millioner kroner. Det gjorde Deloitte til den klart førende leverandør – dog i hård konkurrence med Accenture.

Af de nye tal fra Økonomistyrelsen, som ifølge styrelsen dog er behæftet med en vis usikkerhed, er Deloittes andel af den statslige kage skrumpet år for år.

Fra 2021 til 2022 blev Deloittes salg af managementkonsulentydelser til staten halveret. I 2021 havde Deloitte således en omsætning på over 30 millioner kroner til staten. Det blev kun overgået af Accenture, PA Consulting Group og Rambøll Management Consulting.

Året efter, i 2022, var Deloittes salg af managementkonsulentydelser faldet til lige under 15 millioner kroner. Samtidig faldt Deloitte yderligere en plads ned ad listen over de 10 største leverandører, da både Implement og PwC overhalede Deloitte indenom.

Til og med 11. oktober i år er Deloitte faldet en plads yderligere tilbage med en foreløbig omsætning på blot 6,2 millioner kroner.

Hos Deloitte peger man på netop regeringens hårdhændede besparelser på managementkonsulenter som en del af forklaringen på det store fald i omsætningen på staten.

”Generelt har statens forbrug af managementkonsulentydelser været for nedadgående de seneste par år. Vi tilskriver især de politisk besluttede konsulentreduktioner fra 2019 som en meget central årsag,” siger Jesper Kamstrup-Holm, partner og leder af government and public sector i Deloitte.

Øget fokus på kommuner og regioner

En anden del af forklaringen er ifølge Deloitte, at revisions- og rådgivningshuset har justeret sin strategi, samtidig med at man har øget fokus på kommunerne og regionerne, der ikke har skåret lige så drastisk i brugen af managementkonsulenter, som staten har.

”Sideløbende har vi imidlertid også omstillet vores forretning i Deloitte, så vi i langt højere grad bistår vores kunder med techtransformationer og andre typer ydelser, som ikke falder under managementydelser til staten. Endelig har vi også øget vores fokus på regionerne og især kommunerne. Så når det gælder den samlede offentlige sektor, er det vores vurdering, at vi fortsat er førende,” siger Jesper Kamstrup-Holm.

Deloitte er dog langtfra det eneste store konsulenthus, hvis salg af managementkonsulentydelser til staten er faldet drastisk.

Det samme er tilfældet hos Accenture og Rambøll Management Consulting. Hos Accenture er faldet stort, hvis man sammenligner med konsulenthusets salg for blot få år siden. Af InsideBusiness’ opgørelse i 2018 fremgik det således, at staten i 2017 havde købt management consulting af Accenture for 88 millioner kroner.

I 2021 var det tal barberet til 30,5 millioner kroner og yderligere til 23,7 millioner kroner i 2022, mens Accenture i år har solgt managementkonsulentydelser til staten for blot 7,7 millioner kroner.

Spørger man Deloitte, er der dog intet, der tyder på, at det offentliges efterspørgsel på managementkonsulentydelser falder.

”Vi forventer, at staten – og resten af den offentlige sektor – også fremover vil have behov for de højt specialiserede kompetencer, som eksterne konsulenter kan tilbyde, ikke mindst i lyset af de store reformer, som sektoren står overfor. De mest komplekse problemstillinger i samfundet løftes bedst i fællesskab,” siger Jesper Kamstrup-Holm.

Amerikanske konsulentkæmper glimrer ved deres fravær

På opgørelsen over ti de største leverandører glimrer de store amerikanske konsulenthuse ved deres fravær.

Hverken Boston Consulting Group (BCG), McKinsey eller Bain er nemlig at finde på listen, selv om især de to førstnævnte har det offentlige som satsningsområder.

Som InsideBusiness for nylig beskrev, har Boston Consulting Group ellers budt ind på den første af to milliardstore statslige kontrakter på konsulentområdet.

Det drejer sig om den nye, store managementsupportaftale, der har en samlet værdi på 1,8 milliarder kroner. Aftalen bruges mest til de mindre offentlige opgaver, som bliver tildelt direkte af de offentlige indkøbere. Den nye aftale skal efter planen træde i kraft i februar 2024 og er delt op i seks delaftaler.

Historisk har BCG ikke været blandt de største leverandører til det offentlige, men det amerikanske konsulenthus indledte i 2017 en offensiv på det offentlige, som samtidig var et angreb på ærkerivalen McKinsey, som ifølge BCG havde 25 års forspring i Danmark på det område.

 

Læs mere

Implement stormer frem og skruer op for blusset på international satsning

Her er konsulenthusene, der vokser mest

Stort konsulenthus stormer frem efter magre år

Store konsulenthuse dropper milliardaftale med staten

Amerikanske konsulentkæmper i bakgear i Danmark

Konsulenthuse presses af nye krav fra talenter. Se husene med flest stjerner hos de unge

Luften går af ballonen i konsulentbranchen

Revisionskæmpe opruster med tidligere dansk landechef i amerikansk konsulenthus

Nu indledes konsulenthuses kamp om offentlige milliardaftaler

Konsulentkæmper svinger sparekniven efter flere års vild vækst

Chef for PwC’s konsulentsats fortid efter uenighed 

Ledelse i stort konsulenthus trækker sig