mettefrederiksenPM

Politik

Statsminister Mette Frederiksen presser pensionsbranchen for øgede investeringer i våben og forsvar

Statsminister Mette Frederiksen betoner overraskende behovet for, at pensionsselskaber, banker og investorer løfter sammen med regeringen og forsvaret, når det gælder investeringer i forsvaret og oprustning i forsvarsindustrien. Forsikring & Pension og FinansDanmark erklærer sig foreløbig enig i budskabet og klar til at løfte i flok.

Det skal være slut med gemme sig bag fortidens krigsfrygt og berøringsangst over for at lade pensionsopsparernes penge gå til våben og oprustning. I stedet er det nødvendigt, at danske pensionsselskaber går aktivt ind og arbejder med genoprustningen af dansk og europæisk forsvar. Så klart lyder meldingen nu fra statsminister Mette Frederiksen (S) over for InsideBusiness i forbindelse med en fremrykning af massive offentlige investeringer på 41 milliarder kroner i dansk forsvar fra 2024 til 2028:

”Vi kan ikke se, at vi kan løfte hele den sikkerhedspolitiske opgave alene med offentlige midler, selv om vi i den danske regering er villige til at tilvejebringe ganske mange milliarder. Så vi er nu i gang med en tæt dialog om OPP-samarbejde, som vi også er gode til på andre områder. Hvordan kan vi udbygge det yderligere?” lyder det fra Mette Frederiksen, som opfordrer pensionsselskaberne til at smide fortidens forbehold og gøre mere som PensionDanmark i forhold til at investere i for eksempel våben.

”Jeg tror, at der fra nogle af jer (pensionsbranchen, red.) har været en tilbageholdenhed i forhold til at investere i våben. Hvad kan det betyde, og hvad kan det mon sætte sig i? Der må vi bare sige, at i den nuværende situation har vi behov for alle gode kræfter. Det kan være værnepligt, det kan være OPP-samarbejder, og det kan være at booste vores danske forsvarsindustri, hvor vi har meget dygtige virksomheder, som har et rigtig godt internationalt navn,” siger Mette Frederiksen, som svar på InsideBusiness’ spørgsmål.

Statsministeren understreger dog samtidig, at der ikke er tale om en egentlig kritik af de pensionsselskaber, som sidder på hænderne i forhold til at investere i dansk forsvarsindustri.

”Vores indtryk er, at pensionskasserne og andre investorer har navigeret i det sikkerhedspolitiske billede, der har gjort sig gældende. Nu står vi i en ny situation. Det er rigtigt, at PensionDanmark har været meget klart ude at sige, at vi er villige til at gå denne vej. Vi sidder også og kigger på det i Danmark og med Den Europæiske Investeringsbank, som har været tilbageholdende på dette område,” siger Mette Frederiksen og fortsætter:

Budskabet gælder også bankerne

”I virkeligheden prøver vi at flytte alle brikker på spillepladen samtidig og i den rigtige retning for at gøre alt det, der skal til. Det var egentlig ikke en kritik af pensionsbranchen, det var mere et nyt fokus i forhold til investeringsvilligheden tidligere i den nu efterhånden forhenværende sikkerhedspolitiske situation,” siger Mette Frederiksen – som sin tale også skrev danmarkshistorie ved at foreslå en ny 11-måneders ligestillet værnepligt for både kvinder og mænd – og kom med en slet skjult opfordring til både pensionsselskaber, banker og investorer:

”Man kan værne om sit land på mange måder, og i mange år har investorer, pensionskasser og banker været tilbageholdende med at investere i forsvarsindustrien, og det samme gælder Den Europæiske Investeringsbank – det er vores klare opfordring fra regeringens side, at det kommer til at ændre sig, for selv om vi fremrykker statslige investeringer, så kan offentlige midler ikke gøre dette alene,” lød det fra Mette Frederiksen.

I brancheorganisationen Forsikring & Pension modtager administrerende direktør Kent Damsgaard Mette Frederiksens melding positivt.

”Der er tale om et meget klart signal fra regeringens side om, at det er samfundsgavnligt at hjælpe med til at opbygge europæisk våbenindustri. Førhen var der tale om nogle mere tvetydige signaler, hvor nogle var mere skeptiske, og der var visse dilemmaer for branchen, men en bred politisk konsensus om investering i forsvaret, som vi ser nu, er positivt. Og vi tager det meget alvorligt, når en regeringsleder opfordrer til, at vi skruer op for investeringerne i forsvaret.”

Kent Damsgaard konstaterer dog, at man allerede i dag har pensionsselskaber, der investerer i forskellige aktiver, der er relevante for forsvaret.

”Nogle pensionsselskaber har sagt, at de gerne vil hjælpe med OPP-opgaver i forhold til at opføre og drive bygninger og kaserner, som forsvaret p.t. har svært ved, fordi det er enorme ledelsesmæssige opgaver, forsvaret står med. Vi kan stå for bygningsdrift og derved lette kompleksiteten.”

Samtidig konstaterer Kent Damsgaard, at man som branche også er villig til at gå længere end OPP-projekter:

”Ved investering i virksomheder, der producerer dele til og hele komponenter til våben som en del af det europæiske forsvar, har en række pensionsselskaber været forsigtige. Der har været blandede følelser og måske en skepsis i forhold til at sige farvel til fredsdividenden. Nu står det klart, at vi opruster, og at der skal afsættes flere penge til at investere i et større dansk og europæisk forsvar.”

Pensionsselskaberne må selv bestemme, hvor de sætter grænsen

Kent Damsgaard understreger dog, at øget investering i forsvaret skal gå hånd i hånd med et godt afkast, ligesom det skal stå frit for, om pensionsselskaberne vil forfølge egen strategi og selv sætte grænser for, hvad de vil investere i.

Et af de store spørgsmål er, om de vil holde sig til OPP i bygninger, gå direkte til våbeninvestering eller sågar investere i såkaldte kontroversielle våben, for eksempel atomvåben eller klyngebomber, hvoraf USA p.t. leverer sidstnævnte til kamppladsen i Ukraine?

”Hvor grænsen skal gå henne, må det enkelte selskab selv nå frem til – og det kan sagtens variere fra selskab til selskab også fremover. Men det er selvfølgelig godt med signalværdien, at det er samfundsgavnligt at investere i våben,” siger Kent Damsgaard.

Har pensionsbranchen sovet i timen på det her felt?

”Det mener jeg ikke. Da invasionen kom, meldte vi i branchen ud, at vi solgte ud af aktiver i Rusland. Nu er spørgsmålet, hvad næste step bliver. Skal vi investere i OPP på kaserner, skal vi gå ind i egentlig våbenproduktion? Det er vi åbne over for at diskutere – vi har meldt os på banen over for det politiske, og hvad man ønsker sig. Nu læner vi os ind i det og hilser opfordringen velkommen,” siger Kent Damsgaard.

Banker: Vi oplever stor interesse for våbeninvestering

Også bankerne organiseret i FinansDannark er klar til at bære deres del af læsset, og der er som sådan ikke nogen begrænsninger i forhold til investeringer i våben. Sådan lyder det fra administrerende direktør Ulrik Nødgaard oven på statsminister Mette Frederiksens tale, som også var henvendt til bankerne.

”Vi har noteret os statsminister Mette Frederiksens udmelding i dag og vil gerne melde meget klart ud, at bankerne ønsker at understøtte den danske og europæiske forsvarspolitik, som er helt afgørende i lyset af den aktuelle sikkerhedssituation. Her udgør øget kanalisering af kapital til forsvarsindustrien et vigtig bidrag til at opbygge en national og europæisk forsvarskapacitet, der kan imødekomme nuværende og fremtidige trusler.”

Ulrik Nødgaard peger på, at bankerne allerede i dag har en stigende grad af kundehenvendelser i forhold til investering i forsvarsrelaterede aktiviteter og våbenvirksomheder. Dem vil man gerne imødekomme.

“Vi oplever i dag en stigende efterspørgsel på investeringer i forsvarsindustrien fra både private og institutionelle investorer, regeringer m.fl. Som sektor har vi fokus på at imødekomme den efterspørgsel, og de enkelte banker tilbyder ud fra en konkret vurdering forskellige muligheder. Vi ser statsministerens melding som en åben invitation, og vi stiller os til rådighed for dialog og samarbejde.”

Læs mere

Russiske cyberangreb udstiller virksomheders sårbarhed. Men forsikringsselskaber øjner muligheder

Kære statsminister, du er så sent ude med budskabet om oprustning, at det er pinligt

Gigantisk afkastpotentiale i forsvarsindustrien. Men vejen er vanskelig for investorer og pensionskasser

Hybridkrig rammer cyberforsikring på kritisk tidspunkt

Ukraine-krig ændrer forsikringsbilledet totalt. Pris på cyberforsikringer skyder i vejret

Risikoen for cyberangreb undervurderes – og forsikringssummerne skal op