tandlæge web

Inside story

Tandklinikker i ny børskandidatkæde er langtfra prisførende

Tandlægen.dk sparer omkostninger på sine klinikker, men indtil videre ser den ekstra fortjeneste ikke ud til smitte af på priserne på tandpleje. Spørgsmålet er, om kæden overhovedet har interesse i at sænke priserne, når investorerne stiler efter at sælge eller børsnotere kæden med god fortjeneste.

Der er penge i tandkroner og huller, der skal bores og fyldes. Ikke mindst, hvis man udnytter de stordriftsfordele, som de omsiggribende tandlægekæder har opnået de seneste år.

Med store indkøbsfællesskaber og det meste af administrationen samlet under én hat, sparer kædernes klinikker betydelige summer, som tandlægerne kan vælge at lade smitte af på priserne for tandpleje.

Men en stikprøveundersøgelse af tandlægepriser viser, at priserne hos klinikkerne i Danmarks største kæde, Tandlægen.dk, i langt de fleste tilfælde er højere end gennemsnittet i 11 af landets kommuner. Når man kigger på prisen for fyldninger på to flader i en lille kindtand, ligger minimums- og maksimumspriserne for sådan en behandling hos Tandlægen.dk’s klinikker i snit 6-8 procent højere end gennemsnittet for øvrige tandlæger i kommunerne.

Prispres eller monopolstatus?  

Selv om en stikprøve ikke fælder endegyldigt bevis for, hvor høje kædeklinikkernes priser er, giver den alligevel en fin indikation af, at priserne hos klinikkerne i Tandlægen.dk endnu ikke afspejler stordriftsgevinsterne, mener sundhedsøkonom og professor Jakob Kjellberg fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA.

Der er faktisk heller ingen sikkerhed for, at kæderne over tid vil give gevinsterne videre til forbrugerne i form af lavere priser, siger han.

”Kæder kan gøre arbejdet mere effektivt. Men især i et relativt lille marked som Danmark er der en helt oplagt mulighed for monopoldannelse og brug af andre markedsstrategier end lavere priser på lidt længere sigt. Man kan udnytte, at vi er ret loyale kunder. I et marked, der er præget af relativt lille gennemskuelighed, hvor tillid og tilknytning vægter højt, er priskonkurrence ikke nødvendigvis den vindende strategi,” siger Jakob Kjellberg.

Sådan gjorde vi

Tandlæger er forpligtet til at offentliggøre priser på Sundhed.dk for en række tandbehandlinger. Klinikkerne opgiver priserne i et interval af en maksimums- og minimumspris.

InsideBusiness sammenlignede priserne for fyldninger på to flader i en lille kindtand for 14 klinikker, som er en del af kæden Tandlægen.dk, med gennemsnitsprisen fra de øvrige tandlæger i kommunerne. I sammenligningen indgår i alt 11 kommuner og 228 klinikker.

Minimums- og maksimumspriserne for nævnte behandling ligger hos Tandlægen.dk’s klinikker i snit 6-8 procent højere end gennemsnittet for øvrige tandlæger i kommunerne. I 16 af tilfældene var kædeklinikkens pris dyrere end gennemsnittet i kommunen, og i 8 af tilfældene var de billigere. Der er ikke taget højde for, hvornår klinikken er blevet en del af Tandlægen.dk.

Eksempel: Tandlægen.dk’s klinik i Falkoner Centret på Frederiksberg har en minimumspris, der ligger 5 procent højere end gennemsnittet i Frederiksberg Kommune. Maksimumsprisen ligger 10 procent over gennemsnittet i kommunen for fyldninger på to flader i en lille kindtand.

Pris er kun ét paramenter

Det er ellers øget konkurrence på blandt andet priser, som Tandlægen.dk slår sig op på, når kæden skal argumentere for, hvorfor politikerne bør slække på reguleringerne i branchen.

Thomas Wallin, administrerende direktør for Tandlægen.dk, kalder stikprøven ”dybt usaglig” og vil ikke forholde sig til den, eller hvor kædens klinikker ligger prismæssigt. Han fortæller, at han ikke ved, om nogen af tandlægerne i kæden har hævet eller sænket priserne, siden kæden blev stiftet i 2015.

”Pris er et parameter på lige fod med kvalitet og service, og øget konkurrence vil fordre kamp om patienterne gennem bedre service og kvalitet og/eller lavere priser. Det er op til tandlægerne at bestemme, hvordan de vil køre deres forretning, og i sidste ende vil det være patienterne, som vælger, hvad de ønsker,” skriver Thomas Wallin i en e-mail.

Tandlægen.dk tæller i dag over 50 klinikker, og ved årets udgang er planen, at 80 klinikker er en del af kæden. Indkøb af materialer til klinikkerne løber samlet op i 100 millioner kroner i år, og det har fordoblet rabatterne for klinikkerne i samarbejdet.

Derudover er it-omkostningerne kraftigt reduceret. Tandlægen.dk købte for nylig et it-selskab, som specialiserer sig i it-infrastruktur til tandlæger.

Om gevinsterne skal komme patienterne til gode med lavere priser, bestemmer den enkelte klinikejer og ikke kædeledelsen, dikterer overenskomsten. Reglen er lavet for at sikre, at fagligheden er i højsædet og ikke undermineres af pengeinteresser.

Ruger på massiv milliardhandel

Pengeinteresser er der dog rigeligt af i kædeinvesteringen sammen med rå mængder af incitament til at få indtjeningen og værdien af kæden til at vokse så meget som muligt.

Formanden Henrik Kølle, som grundlagde sin formue gennem fitnessappen Endomondo, har investeret i Tandlægen.dk. I investorkredsen er også bilarvingen Jesper Mourier, seks tidligere Axcel-folk, Per Thrane, der var medstifter af Thrane & Thrane, og direktør for Implement Consulting Groups Niels Ahrengot. Derudover har tandlægerne, som har solgt en del af deres klinikker til kæden, geninvesteret en del af deres gevinst i kæden. I 2016 kom Danica Pension og Nykredit ind i billedet med et trecifret millionbeløb til Tandlægen.dk.

Planen for, hvad der skal ske med Tandlægen.dk, ligger endnu ikke fast. En oplagt model er en børsnotering, hvor man bruger den rejste kapital til at ekspandere. En anden er at begynde at betale udbytte til de tandlæger, der er medejere af kæden. En tredje er et salg.

På tegnebrættet er der planer om at eskalere kæden til det øvrige af Skandinavien. Tyskland er også en oplagt mulighed, men ledelsen kigger også på andre dele af Europa.

Konkurrence gør klinikker skarpe på priser

Kædens filosofi er, at klinikkerne i en konkurrencesituation bliver skarpere og bedre til at tiltrække patienter. Med stordriftsfordele og håndtering af det administrative arbejde kan tandlægerne få et større økonomisk råderum og mere tid til at konkurrere på priser og kvalitetsarbejde.

”Det er konkurrencen, der driver priserne, som det er tilfældet i alle brancher. Hvis en kunde synes, at de får en bedre vare til samme pris eller den samme vare til en bedre pris i en anden butik, så søger kunderne derhen. Det er sådan, markedet fungerer, og det er jo det, vores tandlæger hele tiden forholder sig til,” skriver Thomas Wallin.

En rapport fra 2010, som rådgivningsvirksomheden McKinsey har udarbejdet, peger netop på tandlægebranchen som et oplagt område, hvor Danmark kan skabe vækst via øget konkurrence ved at slække på reguleringen. Produktiviteten hos tandlægerne er lav, og det er især regulatoriske barrierer for priser og ejerskab, som hæmmer konkurrencen og forhindrer branchen i ordentligt at tage fat.

Her slår Tandlægen.dk også et slag for, at man bør droppe begrænsningerne på ejerskab.

”Hvis man synes, at prisen er for høj, så skal man tænke over, om der er nok konkurrence, eller om der er strukturelle forhold i markedet, som begrænser konkurrencen,” skriver Thomas Wallin.

En rapport om konkurrenceudsættelse fra 2013, som er udarbejdet på vegne af Sundhedsministeriet, Finansministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet, vurderer, at ophævelse af ejerskabsbarriererne vil føre til bedre rammer for priskonkurrence – blandt andet ved kæders stordriftsfordele.

Heftige prisstigninger i Finland og Holland

Men kigger man uden for Danmark, har prisfald ikke altid været effekten af at åbne for mere konkurrence. Og retter man blikket mod Finland, har lavere priser langtfra været effekten af kædernes fremkomst.

”Kædernes priser er langt højere end i de mindre firmaer,” siger Hennamari Mikkola, der er forfatter til et studie af det finske tandlægemarked, som endnu ikke er publiceret.

I Finland indgår 27 procent af de private klinikker i et kædeejerskab. Studiet viser, at kædernes priser for fyldning af to tandflader ligger omkring 20 procent over priserne hos øvrige tandlægeklinikker i Helsinki-området.

Kæderne burde have størrelsen til at sænke omkostningerne, men det reflekteres ikke i priserne, peger studiet på. Faktisk tyder det på, at kæderne står bag det største pres for at hæve priserne. Studiet fremhæver også, at andre internationale studier har slået fast, at priskonkurrencen på tandlægemarkedet generelt ikke er effektiv.

Kilde: H. Mikkola, M. Kumo: ‘How does competition work in private dental care services? – A study on pricing policy, market concentration and penetration’

 

I Holland søsatte man i 2011 et priseksperiment, hvor tandlæger frit kunne sætte deres priser. Det førte til gennemsnitlige prisstigninger på over 9 procent, og meget få patienter så ud til at ville skifte tandlæge. I 2013 droppede regeringen de frie priser.

Spørgsmålet er også, hvor nemt det egentlig er at tiltrække flere kunder gennem billigere priser. Kun 6 procent af 1.005 adspurgte danskere mener, at pris er det vigtigste parameter i valget af tandlæge, viser en undersøgelse, som Tandlægeforeningen står bag. Tillid til tandlægen og kvaliteten af tandarbejdet er derimod i afgørende.

Tandklinikker en guldgrube for ejerne

I Tandlægeforeningen tror man ikke på, at kædeklinikkerne sænker priserne i fremtiden.

”Når der kommer relativt få kæder ind i Danmark, bliver prisniveauet, hvor det nu engang er. Materialer og vareforbrug udgør 15 procent af en kliniks omsætning. Det, der er tungt, er lønninger til personale,” siger Freddie Sloth-Lisbjerg, formand for Tandlægeforeningen.

Ministeriernes rapport vurderer, at den samlede økonomi i tandlægebranchen ligger på omkring 8 milliarder kroner. Den gennemsnitlige tandlæge omsætter ifølge Freddie Sloth-Lisbjerg for 2-3 millioner årligt og kan lægge omkring 35 procent ned i foret til sig selv i ejerløn – typisk mellem 800.000 og 1 million kroner.

På spørgsmålet om, hvorvidt han som formand for de etablerede tandlæger ikke bare vil sikre, at de penge bliver på så få hænder som muligt, siger Freddie Sloth-Lisbjerg:

”Akkurat som Henrik Kølle har en interesse i at sikre, at hans investorer får et afkast, så siger det sig selv, at jeg varetager tandlægernes interesser, men jeg skal også varetage befolkningens interesse. Og jeg tror, vi kommer længst ved at sikre, at det er fagligheden, der sidder med ved bordet frem for, at det udelukkende er købmænd.”

 

LÆS MERE

Her er fremtidens guldårer i kædekoncepter

Smuthulskontrakter truer kæmpe investering i tandlægekæder

Politikere: Sundhedsfolk skal være varsomme med pengemændene

Tidligere Axcel-folk går sammen om nyt eventyr

Kapitalfonde i hård kamp om danske milliarder

Er de danske kapitalfonde bange?

Christian Frigast går selv med i Axcels nye milliardfond