mink web

Inside story

Stikprøver afslører, at minkregning kan vokse med milliarder. Opdateret med Minksekretariatets kommentar

Regningen for at lukke minkerhvervet i Danmark under covid-19 kan blive langt højere end ventet. De første stikprøver indikerer indtil videre, at regningen kan lande på op imod 25 milliarder kroner. Minksekretariatet kan ikke genkende billedet.

Alt imens de fleste danskere for længst har lagt minkskandalen bag sig og i stedet fokuserer på krig og inflation, sidder statens hold af eksperter i øjeblikket og regner på højtryk.

Her skal 25 prøvesager nemlig danne grundlag for den udbetaling, forligspartierne bag en aftale fra januar 2021 har givet hånd på at udbetale til de mange bedrifter herhjemme, der blev tvangslukket under coronapandemien.

Oprindelig var vurderingen, at sagen potentielt ville ende med en regning til statskassen og dermed skatteyderne på 17 milliarder kroner, men siden blev det beløb ifølge et notat fra Fødevareministeriet øget til 19 milliarder kroner.

Nu viser de første indikationer fra det såkaldte minksekretariat, der blev oprettet i Viborg, og som huser en række økonomer og jurister, imidlertid, at regningen for lukning af det omstridte erhverv sandsynligvis bliver markant højere end først antaget.

Det skyldes blandt andet, at man forventer, det bliver dyrere end ventet at rive de mange farme ned, ligesom problemer i forhold til det nærliggende grundvand også oprindelig er blevet undervurderet.

Hertil kommer, at meget indtil videre tyder på, at man også har regnet forkert i forhold til den erstatning, man skal betale til branchens følgeindustrier.

De faktorer betyder, at man nu forventer en foreløbig regning på mindst 20 milliarder kroner, men sandsynligvis nærmere hele 25 milliarder kroner, som landets mange minkavlere efter planen skal have udbetalt inden udgangen af 2024.

Minkformand bekræfter kæmperegning

Det bekræfter en række kilder med indgående kendskab til de igangværende prøvesager over for InsideBusiness. Hos foreningen Danske Mink er formand Louise Simonsen ikke overrasket over, at minkregningen sandsynligvis stiger ganske markant.

”Det kommer ikke bag på mig, at vi nu er deroppe, og vores forventning er, at det også bliver mere end 25 milliarder kroner i sidste ende. Ud over de mange forhold, herunder følgeerhverv, man har undervurderet prisen på, så bliver der løbende tilskrevet renter, da ikke ret mange avlere har fået udbetalt noget nævneværdigt,” siger hun.

Tage Pedersen, formand hos Dansk Pelsdyravlerforening & Kopenhagen Fur, påpeger ligeledes, at man fra politisk hold bør betale renter til de minkavlere, der stadig venter på at få deres erstatning. Han er samtidig enig i, at det skøn, man indtil videre har foretaget i forhold til størrelsen på den samlede regning, meget vel kan vise sig at være for konservativt.

”Vi følger naturligvis tæt med i de prøvesager, der kører. Og ved dem, vi har set indtil videre, har erstatningerne ligget noget højere, end man oprindelig havde regnet med. Så der er stadig tale om et skøn behæftet med usikkerhed,” siger han.

Sagen kort

I november 2020 besluttede regeringen at lukke samtlige minkbedrifter herhjemme.

Det skete, da man var bange for, at de mange bedrifter kunne blive centrum for en ny variant af coronavirus.

Siden har det vist sig, at den frygt var overdrevet, ligesom beslutningsgrundlaget for nedlukningen har vist sig ufyldestgørende.

Det er siden blevet vedtaget at betale de danske minkavlere erstatning. I første omgang var vurderingen, at regningen til staten ville blive 17 milliarder kroner.

Senest har stikprøver vist, at regningen risikerer at blive langt større: op imod 25 milliarder kroner.

En kæmpe skandale

I november 2020 blev millioner af mink slået ned, da man fra regeringen og statsminister Mette Frederiksens side frygtede en ny mutation af coronavirussen, der dengang havde lammet landet i mange måneder.

Siden opstod der massiv debat om måden, hvorpå beslutningen var truffet, ligesom der efterfølgende blev rejst tvivl om, hvorvidt det overhovedet var nødvendigt at aflive både de mange mink og ikke mindst den store minkindustri herhjemme.

Fra politisk hold har sagen da også været en varm kartoffel, hvor især Venstre og partiets bagland har været udsat for hård kritik for at give efter for regeringens ønsker på daværende tidspunkt.

Siden har flere partier krævet en uvildig advokatundersøgelse af forløbet, men det har der ikke kunnet samles et politisk flertal for.

Hos Liberal Alliance har man tidligere betegnet minksagen som den største politiske skandale i danmarkshistorien, og fødevareordfører Carsten Bach understreger, at den store regning må ses som en samfundsomkostning.

”Når man fra statens side går ind og lukker et helt erhverv fra den ene dag til den anden, er man nødt til at betale, hvad det koster. Det skulle aldrig været kommet så vidt, men nu er vi nødt til at se det som en samfundsomkostning, som der desværre ikke er andre til at betale end skatteyderne,” siger han og udtrykker samtidig ærgrelse over, at man ifølge partiet ikke kan få sagen ordentligt belyst.

”Vi har hele tiden været fortalere for, at omstændighederne omkring minksagen skulle undersøges til bunds. Venstre er desværre løbet fra deres løfte om at støtte det, og det er selvfølgelig meget kedeligt,” siger han.

Flere år med udfordringer

Flere kilder peger over for InsideBusiness på, at der er en reel fare for, at man i sidste ende ender med at betale langt mere for de enkelte minkbedrifter, end de var værd før coronapandemien. Forud for nedlukningen havde erhvervet været gennem en række svære år, og flere af de banker, der havde leveret finansiering til de forskellige bedrifter, havde løbende været tvunget til at nedskrive deres tilgodehavende.

InsideBusiness er desuden bekendt med konkrete tilfælde, hvor en eller flere investorer har opkøbt bedrifter blot for at nedskrive dem betydeligt som følge af de mange udfordringer i erhvervet. Flere af dem står nu til gevinster, der er langt større end det, de oprindelig betalte.

Flere politiske partier og aktører har da også på de indre linjer udtrykt bekymring for, at erstatningen til landets minkavlere er blevet del af et politisk puslespil, hvor især Venstre er blevet købt til tavshed, fordi man har sikret landets avlere, der typisk stemmer på partiet, en særdeles lukrativ aftale.

Fra Minksekretariatet kan man ikke genkende, at regningen bliver markant større end ventet.

”Vi kan ikke genkende de oplysninger om minkerstatningerne, der bliver fremhævet i artiklen. Derudover har vi ingen kommentarer.”

 

Læs mere

Nykredit har kæmpekredit til minkavlere. Se de hårdest eksponerede banker opd.

Kapitalfond snupper kriseramte minkavleres topchef