Deloittehuset 2

Inside story

Større banker er stadig guldæg for revisorer. Især to huse fører nu i feltet

At udføre uafhængigt revisorarbejde for de store og mellemstore danske banker er stadig en god forretning for big four-revisionshusene, viser en gennemgang af bankernes revisionsomkostninger. Især to revisionsgiganter er førende på området, mens ét af husene glimrer ved sit fravær.

Bankerne har gennem de seneste år investeret store summer penge i brugen af uafhængige revisorers ydelser, når de skal aflevere årsregnskaber. Det er især de store revisions- og konsulenthuse, der tjener godt på at udføre uafhængigt revisorarbejde for de store og mellemstore danske banker.

Det viser en gennemgang af bankernes omkostninger til ekstern revision af deres regnskaber, som InsideBusiness har foretaget med udgangspunkt i rapporten ’Den danske pengeinstitutsektor 2023’ udarbejdet af analysefirmaet BankResearch.

I gennemsnit brugte bankerne i gruppe 1 – de banker, der har en arbejdende kapital større end 70 milliarder kroner – knap 7 millioner kroner i omkostninger til lovpligtig revision. Til sammenligning lå gennemsnittet året før på 5,6 millioner kroner.

Især Danske Bank – der har Deloitte som ekstern revisor – har skruet op for revisionsomkostningerne gennem de seneste år. Fra at have brugt 11 millioner kroner i perioden 2019-2021, brugte bankgiganten sidste år 21 millioner kroner alene på lovpligtig revision.

Samtidig ligger de største bankers udgifter til andre revisionsomkostninger – såsom skatteudtalelser og compliance – på status quo. Her lå gennemsnittet i 2023 for bankerne i gruppe 1 på omkring 3,5 millioner kroner mod 3,4 millioner kroner året før.

Omvendt oplevede det samlede gennemsnit for gruppe 2 på andre revisionsomkostninger et mindre fald på 13 procent mellem 2022 og 2023.

Ifølge Nicholas Rohde, ejer og direktør af BankResearch, er det dog ikke overraskende, at omkostningerne svinger på den måde.

“Typisk ser vi, at omkostningerne tager trinvise spring. De ligger stabilt i mange år, så springer de et enkelt år, og så bliver de stabile igen,” siger han og tilføjer, at de øvrige revisionsomkostninger formentlig er bestemt af enkelte begivenheder i løbet af året, såsom hvis en bank har brug for en skatteudtalelse.

Af den grund er der ikke grund til at tro, at revisionsomkostningerne vil ændre sig markant de kommende år. Det afhænger selvfølgelig af udviklingen hos pengeinstitutterne, og om revisorerne skal lægge flere arbejdstimer i forbindelse med årsregnskaberne.

“Det arbejde, revisorerne laver år efter år i forbindelse med aflæggelse af årsrapporter, ændrer sig nok ikke i det store billede. De bruger formentlig nogenlunde de samme timer på det, og alt efter om pengeinstitutterne vokser eller bliver lidt mindre, skal der formentlig bruges lidt flere eller lidt færre timer på revisionsarbejdet. Men i det store billede gør det nok ikke den store forskel i det arbejde, som revisorerne skal lave,” siger Nicholas Rohde.

Et klart forretningsområde for Deloitte

Efter en gennemgang af bankernes årsregnskaber for 2023 kan InsideBusiness samtidig konstatere, at revisionsgiganten Deloitte er en af førerne i feltet, hvad angår bankernes foretrukne revisionsselskaber.

Det afspejler sig også i kundesegmentet. Ud over Danske Bank er også Spar Nord Bank, Sparekassen Sjælland-Fyn, Lån & Spar Bank og Danske Andelskassers Bank at finde på Deloittes ordrebøger.

Hvilket tydeligvis glæder konsulenthuset.

”Vi har, siden jeg kom til Deloitte i 2007, været markedsledende på det område. Og en af vores langvarige strategiske overvejelser har været, at vi gerne vil være distinkte på revisionsforretningen, også i den finansielle sektor,” siger Jakob Lindberg, der er partner og markedsleder i Deloitte for finansielle virksomheder til InsideBusiness.

Deloitte er samtidig et navn, der går igen flere gange i Finanstilsynets liste over revisorer, der er certificeret til at afgive revisorerklæringer om bankernes regnskaber.

På mange måder er Deloitte altså meget fremme i skoene, når det kommer til revisionsopgaver for finansielle virksomheder. Og Deloitte har udsigt til at udvide denne del af forretningen.

“Det er et forretningsområde, vi har dækket i mange år, og hvor vi har udviklet gode talenter og nogle gode kunder og samarbejdspartnere. Så det er klart et forretningsområde, som vi gerne vil fortsætte med at være på og ikke mindst vækste på,” siger Jakob Lindberg.

Kamp om kunder blandt rivaler

Dog har det ikke altid været lutter lagkage for det store konsulenthus, der har måttet se sig forbigået af sin rival EY på en række kunder.

I de seneste år har Deloitte således tabt både Nykredit Bank, Sparekassen Danmark og Vestjysk Bank til konkurrenten.

Dog er Jakob Lindberg optimistisk, hvad angår Deloittes placering i markedet.

”Vi skal ikke være førende for enhver pris. Vi skal arbejde med nogle kunder, der er ‘fit for strategy’ – altså kunder, der passer ind i vores værdier og strategier, og som vi gerne vil arbejde sammen med. Når det er sagt, stræber vi selvfølgelig efter at være bedst og nummer ét. Og i den ambition overvejer vi løbende, hvordan vi kan udvide vores markedsandel,” siger han.

Af samme grund er Jakob Lindberg ikke afvisende over for spørgsmålet, hvorvidt Deloitte kommer til at skrue yderligere op for den forretningsdel.

”Det er klart, at i det omfang det er muligt, vil vi gerne vinde nogle af vores nuværende gode kunder tilbage, når de kommer i udbud. Så det er noget, vi løbende holder øje med, men selvfølgelig under forudsætning af at vi har talenterne og apparatet til at levere på det. Det skal ske på en holistisk måde, så vi kommer stadig til at udvikle talenter og digitale løsninger, så vi står endnu stærkere fremover,” siger han.

Ud over de kunder, som revisionshuset har vundet fra Deloitte, har EY desuden i 2023 udført revision for Jyske Bank, Arbejdernes Landsbank, Sparekassen Kronjylland og Middelfart Sparekasse.

Som nummer sjok i gennemgangen finder man PwC, der har udført revision for de tre banker Sydbank, Ringkjøbing Landbobank og Sparekassen Danmark. PwC har også mistet kunder til EY: Sparekassen Kronjylland i 2019 og Middelfart Sparekasse i 2021.

PwC vil ikke kommentere, hvorvidt man kunne tænke sig at skrue yderligere op for den del af forretningen. I et skriftligt svar understreges det dog af Janus Mens, markedsleder for den finansielle sektor i PwC, at PwC konsulenthus arbejder sammen med ”en lang række af de danske og nordiske banker, herunder også som revisor”.

Derudover er huset komfortabel med sine kompetencer og ydelser inden for rådgivnings- og revisionsarbejde – især inden for nogle udvalgte områder, som PwC gennem årene har slået sig op på.

“Den finansielle sektor er et væsentligt markedssegment for PwC, hvor vi er relevante med kompetencer og services inden for såvel revision som rådgivning. Især rådgivning om digitalisering, compliance, ESG og GenAi udgør en stor del af PwC’s rådgivning til den finansielle sektor,” skriver Janus Mens i sit svar.

I en mail skriver EY, at man ikke kommenterer specifikke forretningsområder, og man har derfor ingen kommentarer til placeringen i feltet, om de kommer til at fokusere mere på revision hos banker fremover, eller om revision af de store banker i deres optik stadigvæk er en god forretning for dem.

KPMG efterladt på perronen – holder strategien stadig?

Som gennemgangen viser, er KPMG overhovedet ikke at finde på listen over revisionsfirmaer for de store og mellemstore banker. Huset er heller ikke at finde på Finanstilsynets liste over certificerede revisorer.

Tilbage i 2021 fortalte daværende administrerende direktør Morten Mønster til InsideBusiness, at man bevidst har valgt at gå uden om de store banker i sin vækststrategi. Det skyldes blandt andet, at øgede compliancekrav sætter begrænsninger for, hvor mange rådgivningsindtægter man må tage fra én og samme kunde.

Det er dog uklart, om den daværende strategi stadig gælder, nu hvor Mads Raahede sidder i direktørstolen, og om det er forklaringen på, hvorfor KPMG ikke er at finde blandt bankernes foretrukne revisionshuse.

KPMG har heller ikke haft mulighed for at stille op til interview eller på anden måde kommentere dette.

Da InsideBusiness tidligere i år interviewede Mads Raahede, fortalte han, at KPMG kommer til at tænde for vækstmotoren igen i et forsøgt på at genvinde de tabte markedsandele i branchen.

Han fortalte i den forbindelse, at KPMG har ”en del segmenter, vi stadig kan tage fat på”, og at virksomheden løbende arbejder på at blive mere effektive og konkurrencedygtige på revisionsforretningen.

Der blev dog ikke sat konkrete mærkater på de segmenter, som KPMG har i kikkerten.

Læs mere

Nu sparkes ny milliardstor konsulentaftale med staten i gang

Lovforslag om bæredygtige revisorer er på trapperne. Men problemerne viser sig på vejen

Nyt rekordår venter for banker: Sådan ligger de på omkostninger

Rådgivere opruster på AI og teknologi. Men medarbejderne mangler

Jyske Bank risikerer samarbejde med Totalkredit efter muligt frasalg af realkreditselskab

Realkreditinstitutter tjener stort på bidragssatser: Politisk forslag kan spænde ben for guldægget

Væksten løjer af hos revisionskæmper. Og presset forventes at tage til i 2024