3d3e809a-dae3-4e03-8974-9a90984f987b

Forsikring

Stor analyse af forsikringsselskaberne: Gensidige spillere spurter fra de børsnoterede

Et enkelt forsikringsselskab voksede med hele 16 pct. og slår dermed alle andre på præmievækst, men ligger til gengæld højest på omkostninger. Generelt stormer de gensidige selskaber, f.eks. GF Forsikring, frem med højere end vækst end de børsnoterede, men der er to undtagelser fra reglen.

Der er fyldte sejl og sejlads med strømmen for de forsikringsselskaber, som bliver drevet ud fra en gensidig forretningsmodel. De større gensidige selskaber, f.eks. GF Forsikring, Sønderjysk Forsikring og Købstædernes Forsikring, kan fremvise tocifrede vækstrater. Og de mindre lokale gensidige spillere som Vejle Brand og Aros Forsikring har den højeste vækst, f.eks. rammer Vejle Brand 16 pct., hvilket gør dem til nummer et i InsideBusiness’ store analyse af forsikringsbranchens nøgletal.

Også de to nordiske spillere If Forsikring og Gjensidige ligger med høj vækst, om end det er en lidt anden case, da koncerninterne forhold og store udsving på erhvervs- og industrimarkedet med Codan i en mere defensiv rolle har skubbet til væksten.

Trenden med de gensidige selskabers vækst bekræftes for så vidt af udviklingen hos Tryg, der i lyset af kolossens størrelse ligger med en stærk vækst på 6,1 pct. Med Tryghedsgruppens uddeling af bonus til Tryg-kunderne er Tryg da også en slags hybrid mellem et børsnoteret og et gensidigt selskab.

Børsnoterede Alm. Brand har en i sammenligningen svag vækst på bare 2 pct., mens Topdanmark klarer sig bedre med 3,6 pct. Codan ligger i bunden grundet særlige forhold sidste år, kun overgået af det specialiserede arbejdsskadeselskab Nærsikring, der har haft en vigende kundebase blandt forsikringsselskaberne og mistede 14 pct. af præmieindtægterne sidste år.

Fem danske forsikringsselskaber har underskud

Selv om det overordnet set går godt i den danske forsikringsbranche, er der dog fem selskaber, der renset for afløb har underskud på driften.

Værst gik det for norskejede Protector, som leverede det dårligste resultat i 2020 med en combined ratio på 125 efter et skifte på chefposten og en sanering af porteføljen af arbejdsskadeforsikringer.

‘Men også Popermo, Nem Forsikring, Gartnernes Forsikring og Nærsikring kom gennem 2020 med et underskud på driften, når der renses for afløbsgevinster.

Men det nok mest bemærkelsesværdige resultat i hele gennemgangen kommer fra det vækstorienterede selskab Vejle Brand, der med en vækst på 16 pct. ligger suverænt i front, og det er ifølge direktør Claus Lomholdt Poulsen lidt af en succeshistorie, selv om selskabet også har landets højeste omkostningsprocent på hele 34 pct.

”Vi har en rigtig fornuftig vækst i selskabet, hvilket er resultatet af en strategi, hvor vi er gået efter en højere toplinje. Vi må sige, at det er lykkedes, efter at vi har investeret i egen distribution. Det tager tid at løbe i gang, men resultaterne kommer, når man bliver ved,” siger Claus Lomholdt Poulsen, der har investeret i at ansætte flere assurandører, i salgsaktiviteter og i understøttende telemarketing.

Branchens højeste omkostninger

Han understreger, at den høje omkostningsprocent skal ses i det lys.

”Når man investerer så målrettet i at få forretningen til at vokse, så er det sådan, det er. Men vores omkostningsprocent er da også faldet med 5 procentpoint i forhold til året før. Det vigtigste for os nu er at få omkostningsprocenten ned under de 30.”

Vejle Brands forretningsmodel er baseret på at være både et gensidigt og et lokalt selskab med et forretningsområde med en radius på 75 kilometer fra hovedsædet. Claus Lomholdt Poulsen bekræfter, at det er en forretningsmodel, der vinder frem.

”Vi er et kundeejet og gammelt selskab, og det er en model, som falder godt i tråd med de tendenser, vi ser i tiden omkring mere samfundsbevidst adfærd. Vi skal være her mange år endnu, og folk kan godt lide den nærhed, der ligger i at være lokal.”

Et andet bemærkelsesværdigt resultat leveres af ret store GF Forsikring, hvor Jan Parner ligger med en vækst på 10 pct. eller 8,4 pct. hvis der renses for rabatter. Det er ganske højt, når selskabet ligger med præmieindtægter på knap 2,5 mia. kr.

GF Forsikrings administrerende direktør, Jan Parner, er da også meget tilfreds med den udvikling, selv om det ikke er et mål i sig selv at have tocifret vækst.

”Resultaterne kommer fra noget af det, vi har fokuseret og satset på. Den vækstmaskine, vi har nu, er bygget til et vist niveau, og vi kommer nok til at vokse lidt mindre i år. Vi har brug for at styrke maskinrummet, de kundevendte services og de interne it-systemer, som gør, at selskabets kerne kan følge med på vækstrejsen,” siger Jan Parner.

Med en omkostningsprocent på 22 ligger GF ret højt i forhold til sin størrelse. Alligevel er det planen, at GF Forsikring som et af landets absolut eneste holder fast i en lokal tilstedeværelse med forsikringsfilialer over hele landet.

”Det er noget af det, der adskiller os fra de andre spillere. Men filialerne bliver brugt mere, end man skulle tro, så de er en del af det, der har gjort vores vækstrejse mulig. Vi vil styrke den lokale tilstedeværelse, så vi har ikke planer om konsolidering og nedlukning – vi vil tværtimod åbne nye kontorer,” siger Jan Parner, som oplyser, at omkostningsprocenten ventes at falde, i takt med at vækstmotoren bliver færdigbygget.

GF i infight med Købstædernes Forsikring

GF Forsikring er baseret på, at hele overskuddet deles ud til kunderne på nær 3 procent, som opspares til vækst i selskabet. Således er det et ret rent gensidigt selskab i lighed med LB Forsikring, som med 3,4 pct. renset for rabatter ikke vokser så hurtigt.

Den mest udbredte gensidige model er imidlertid modellen, hvor priserne justeres løbende, så de passer med en lidt højere combined ratio, en model, som f.eks. Købstædernes Forsikring praktiserer.

I forvejen kommer GF Forsikring og Købstædernes Forsikring til at ligge i lidt af en infight målt på vækst i den kommende tid. Det skyldes, at Jyske Bank skifter forsikringsleverandør fra GF til Købstæderne, men det tager Jan Parner nu roligt:

”Det samarbejde har ikke betydet ret meget for vores udvikling – og man skal huske, at der i sådanne økosystemer sættes en pris for at være med for forsikringsselskabet – det er ikke små beløb, der sendes i provision fra forsikringsselskaberne til bankerne. Vi er nu i gang med nye partnere i Maxi Zoo og Dansk Golfunion og forventer mersalg fra eksisterende partnere.”

Til sammenligning er Anders Hestbech i Købstædernes Forsikring klar til at lægge sig i overhalingsbanen vækstmæssigt pga. det nye samarbejde med Jyske Bank, som fået navnet Jyske Forsikring, og man ligger da også med en noget lavere omkostningsprocent på 18,9 pct. end GF.

”Vores vækst kommer alle steder fra, men vi er nok vokset mest på erhverv i 2020. Det vil være begrænset, hvor meget Jyske Bank-aftalen kan ses på vores 2021-regnskab, men i den øvrige forretning skal vi ligge på nordsiden af 5 pct. om året,” siger Anders Hestbech, som arbejder på en strategiplan, hvor man går efter at fordoble sine præmieindtægter til 2,8 mia. kr. med udgangen af 2026, blandt andet med solid vækst fra netop Jyske Forsikring. Også han peger på, at de gensidige selskaber har vind i sejlene pga. tidens trend.

”Det var noget af det første, jeg hæftede mig ved, da jeg startede i Købstædernes Forsikring. Der sker i Norden konsekvent det, at gensidige selskaber vokser mere end børsnoterede. Folk stemmer med fødderne og er nok lidt ubekvemme ved at være kunde i store børsnoterede forsikringsselskaber pga. det, som er sket i Danske Bank, uanset om det er retfærdigt eller ej. Der har ikke været samme sager i forsikring, men måske det smitter af.”

Topdanmark er godt tilfreds

Hvis vi fortsætter sammenligningen med GF Forsikring, der i hvert fald p.t. vokser hurtigere end Købstædernes Forsikring, så vil Anders Hestbech ikke afvise, at det er en konkurrencefordel, hvis man som GF udbetaler overskuddet til kunderne.

”Det kan være en konkurrencefordel, men det er meget forskelligt fra kunde til kunde, hvordan det bliver opfattet. Nogle vil gerne have en skarp pris up front og andre glemmer bonuschecken. Jeg tror dog, at det bliver sværere for kunderne fremover at forstå fordelene ved bonussen, i takt med at mere salg foregår online, hvor det er svært at forklare det.”

Hos de børsnoterede selskaber er både If Forsikring (Sampo) og Alm. Brand i såkaldt silent periode – og de har derfor ikke mulighed for at kommentere, hvorfor de ligger i henholdsvis top og bund, hvad angår vækst i præmieindtægter. Men Topdanmark har netop leveret regnskab, og herfra er direktør Peter Hermann faktisk godt tilfreds med at kunne fremvise en vækst på 3,6 pct. i 2020, hvilket faktisk overgår gensidige LB Forsikring.

”Vi er udmærket tilfredse med det vækstniveau, og vi leder ikke efter tocifrede vækstrater, men sætter skarpe priser, der sikrer, at vi er profitable, og at kunderne også fremover kan få erstatning. Jeg tror, at mange selskaber uden problemer kan opnå høj vækst, hvis de blot sætter prisen ned.”

Topdanmark var sidste år udfordret af, at Tryg overtog banksamarbejdsaftalen med Danske Bank, mens Topdanmark til gengæld fandt sammen med Nordea. Men nu går det faktisk bedre, konstaterer Peter Hermann.

”Vi oplevede sidste år og i 2019 et pres på privatsegmentet med et negativt forhold på præmieindtægter pga. Danske Bank-aftalen. Det har taget lidt tid at ændre, men nu oplever vi faktisk, at vi vinder flere kunder med Nordea-aftalen, end vi mistede under den gamle aftale.”

Topdanmark opjusterer da også sine forventninger til hele 2021, så væksten på skadesforsikring ventes at blive på 3-4 pct., ligesom Topdanmark leverede en vækst på hele 4,6 pct. i første kvartal 2021. Men Peter Hermann kan godt genkende trenden med høj vækst i de gensidige selskaber.

”Der er nogle af de selskaber, som er vokset en del. Det er gået op og ned i perioder. Vi forsøger at holde en rimelig konsistent prissætning, så priserne ikke kører op og ned. Det går udmærket, og vi vil gerne have en vækst, som er lidt højere end markedet. Med en konsistent markedsandel vil jeg sige, at vi har klaret os godt konkurrencemæssigt,” siger Peter Hermann.

Nogle selskaber har tårnhøje erstatninger

Når vi ser på omkostningssiden, er der da heller ingen tvivl om, at de børsnoterede selskaber står stærkest. Her ligger Tryg suverænt i front blandt de mere almindelige selskaber med bare 13,9 pct. foran Gjensidige på 14,5, Topdanmark på 16,3 og Alm. Brand på 16,9, men blandt de mindre selskaber klarer Vestjylland Forsikring sig også godt med en omkostningsprocent på 17,1 pct.

De mere specialiserede selskaber som Popermo, Protector og Nærsikring kan komme endnu længere ned på omkostningerne. Men her lider man til gengæld under så store erstatningsprocenter, at man alligevel ender med et negativt resultat.

Hvis vi skal se på ren bundlinje, er det også ganske imponerede, at en mindre spiller som Bornholms Brand lander på en combined ratio på 85,4, skarpt forfulgt af Sønderjysk Forsikring og Himmerlands Forsikring, selv om man kan diskutere, om det overhovedet giver mening at ligge med en så lav combined ratio, hvis man driver et gensidigt selskab.

Læs mere

Mæglerhuse slår alarm: Næsten umuligt for visse brancher at forsikre sig

Ny spiller går hårdt til både forsikringsmarked, pension og formuerådgivning

Mæglerhus blæser til angreb

Mæglerhus stormer ind på forsikrings- og pensionsmarkedet

Her er vinderne og taberne i forsikringsbranchen

Køreplan for salg af Codan Danmark tager form. Rådgivere på plads

Vækstsultent forsikringsselskab tager kæmpetab i Danmark

Forsikringsbranchen lukker ned for brodne kar

Vækstivrigt forsikringsselskab jagter 1 mia. kr. i præmieindtægter

Alm. Brand lurer også på Codan. Se favoritten til opkøbet

Massiv disruption rammer forsikringsbranchens it. Netcompany blæser til angreb

Forsikringsbranchen står over for revolution med nye forretningsområder

Medlemsejede forsikringsselskaber giver de børsnoterede baghjul

Kæmperegning på vej til forsikringsselskaber for elbiler

Indbygget konflikt truer Trygs fremtid