Copenhagen_Denmark _18 April 2017_  Danske bank head ofice building .  (Photo. Francis Dean/Deanpictures.)

Forsikring

Storbank hjælper Alm. Brand med salg af energiforretning

Danmarks næststørste skadesforsikringsselskab er i fuld gang med at sælge sin store energiforretning. Det sker med hjælp fra storbank, der for nylig modtog de første bud fra interesserede købere. Alm. Brand bekræfter, at en proces er sat i gang.

Danmarks næststørste skadesforsikringsselskab, Alm. Brand, nærmer sig et salg af sin store energiforretning.

I al hemmelighed har Alm. Brand hyret Danske Banks corporate finance-afdeling til at lede salgsprocessen for energiforretningen, som fulgte med i pakken, da Alm. Brand købte Codan for over 12 milliarder kroner.

Ifølge InsideForsikrings oplysninger skulle interesserede købere afgive indikative bud i sidste måned, og processen er derfor i en fremskreden fase. Salget af vindforretningen sker ifølge kilder i en samlet pakke, hvor også Alm. Brands marine- og corporate solutions-forretninger indgår.

Alm. Brand: Processen er i gang

Vindforretningen er unik i dansk kontekst og har placeret Codan på verdenskortet som et af verdens førende forsikringsselskaber inden for forsikringer af vindmølleparker og grønne energiløsninger.

Men forretningsområdet rummer større risici og er ikke mindst langt mere volatilt end den normale skadesforsikringsforretning, hvilket har vakt bekymring hos flere toneangivende investorer, som undervejs har presset på for et salg af forretningsbenet.

I en skriftlig kommentar bekræfter Alm. Brand, at forsikringsselskabet er i gang med at afsøge markedet for mulige købere til energiforretningen.

“Der er som bekendt sat en proces i gang med henblik på at belyse alternative scenarier for, hvordan Energi fremadrettet kan tilføre Alm. Brand Group størst værdi givet det vækstpotentiale, der er for forsikring af opførsel og drift af projekter inden for vedvarende energi. Som led i processen indgår naturligt både en vurdering af mulighederne for at beholde og videreudvikle forretningen og en afdækning af en eventuel interesse blandt potentielle købere,” skriver Alm. Brand.

Pris på over 1 mia. kr.

Allerede sidste år varslede Alm. Brand, at forsikringsselskabet ville indlede et såkaldt strategic review af forretningsbenet for at afklare, om Alm. Brand er den rette ejer til det unikke, men også yderst komplekse forretningsben.

Blandt flere investorer og analytikere blev udmeldingen tolket som Alm. Brands første spæde skridt mod et eventuelt frasalg af den store energiforretning.

Alm. Brand ville dog dengang hverken bekræfte eller afvise, at det strategiske eftersyn havde til formål at gøre energiforretningen klar til et salg.

Kilder i branchen vurderer, at prisen på energiforretningen meget vel kan ende på over 1 milliard kroner. En udfordring for interesserede købere er dog, at energiforretningens aktuelle form er markant bedre, end da Alm. Brand overtog den fra Codan.

I det første år efter opkøbet af Codan voldte energiforretningen Alm. Brand store kvaler på grund af en række storskader, der betød, at combined ratio landede på over 100.

Det fik Alm. Brand til at iværksætte flere tiltag, der alle har haft til formål at tage risici ud og øge lønsomheden i forretningen, blandt andet ved at reducere eksponeringen mod USA, prisstigninger og sige farvel til kunder, der ikke er lønsomme nok.

Siden har energiforretningen præsteret markant bedre. I 2023 landede combined ratio på blot 71,7 procent, hvilket er markant lavere end Alm. Brands målsætning i sin 2025-strategi, hvor ambitionen er en combined ratio i vindforretningen på 83 procent.

Derfor stiller flere iagttagere sig spørgsmålet, om den aktuelle gode form, som vindforretningen viser, er permanent, eller om den er et udtryk for, at Alm. Brand har trimmet forretningsbenet frem mod et salg.

Flere oplagte købere

Mens Alm. Brands energiforretning har en ledende position i et marked, der ventes at vokse markant i de kommende år, er det ikke et forretningsområde, som ethvert forsikringsselskab kan rumme. Det skyldes blandt andet den store kompleksitet, der knytter sig til forsikringer af blandt andet offshorevindmøller, men også de store krav, der er til genforsikring.

Derfor peger kilder i markedet på, at en oplagt køber vil være eksisterende konkurrenter såsom norske Norwegian Hull Club og japanske Tokyo Marine. Andre bud kan ifølge kilder være en såkaldt managing general underwriter (MGU), der i modsætning til en almindelig forsikringsagent selv kan tegne forsikringer og behandle skader på vegne af baglandet og dermed i høj grad minder om et traditionelt forsikringsselskab.

På renewables-området er en af de større aktører danske Riskpoint, som har kapitalfonden Nordic Capital i ryggen. Netop Riskpoint har en vis indsigt i Alm. Brands energiforretning, idet Riskpoint for år tilbage kaprede flere af Codans nøglefolk på energiområdet.

Læs mere:

Investorer forventer frasalg af energi-ben i Alm. Brand efter overraskende udmelding

Alm. Brand skruer ned for stor energiforretning og op for banksamarbejder med ny 2025-strategi

Prisstigninger svæver i vinden efter ny lov om arbejdsskader

Købstædernes Forsikring i nyt strategisk samarbejde med Dansk Padel Forbund

Afsløring: Forsinkelser i storstilet it-projekt udløser slagsmål i toppen af Forsikring & Pension