boozt web

Inside story

Store tab og manglende exits. Sådan har venturefondene klaret et giftigt 2022

En giftig kombination af begrænsede exitmuligheder og store tab i porteføljen rammer nu de danske venturefonde hårdt. Forude venter et udskillelsesløb, da adgangen til kapital på kort tid er blevet langt mere begrænset.

Akkurat som kapitalfondene herhjemme har den danske venturebranche haft kronede dage. Godt hjulpet af lave renter og stigende risikovillighed blandt investorerne har en række nye fonde set dagens lys, ligesom flere af de etablerede spillere har formået at levere solide exits og dermed har rettet markant op på et tidligere noget lunkent afkast.

Både pensionskasser og private pengetanke er ellers i en årrække gået en bue uden om den danske venturebranche, der i årene efter finanskrisen blev affolket, i takt med at investorerne søgte mod udgangen i kølvandet på svigtende resultater.

I årene frem til 2022 ændrede det billede sig imidlertid, og selv de normalt så forsigtige pensionskasser herhjemme begyndte nu pludselig at stille formuen til rådighed for nystartede venturefonde, i takt med at især frasalg af lovende it- og teknologiinvesteringer sikrede aktørerne solide afkast.

På ganske kort tid sidste år ændrede det billede sig dog radikalt, og en gennemgang af de danske venturefondes portefølje, som InsideBusiness har foretaget, viser store nedskrivninger flere steder.

Det gælder blandt andre Seed Capital, hvor tabet på tværs af tre fonde nærmer sig en milliard, ligesom Nordic Alpha Partners har været tvunget til at justere værdien af porteføljen i sin første fond med over 400 millioner kroner.

Også den inaktive ventureaktør Northcap Partners, hvis investorkreds tæller Danica Pension og Dansk Vækstkapital, har i sin tredje fond foretaget en voldsom nedskrivning på over 200 millioner kroner, der har mere end halveret værdien af fondens portefølje.

Biotekspecialisten Sunstone, der har Vækstfonden og Novo Holdings i ryggen, må ligeledes notere sig et tab på over 200 millioner kroner på tværs af tre aktive fonde. Dermed har venturefonden siden etableringen i 2007 indtil videre ikke leveret et nævneværdigt afkast til investorerne.

En af de helt store udfordringer for den danske venturebranche er, at der de senere år er blevet etableret en række nye fonde, der har købt op i et opadgående marked, uden at der dog er blevet leveret specielt mange exits.

En af de venturefonde, der nåede at få udnyttet de gode tider, er Heartcore Capital, hvor man i sine fonde fra henholdsvis 2011 og 2016 har øget afkastet ganske markant, i takt med at den techfokuserede investor har stået bag flere solide frasalg, herunder noteringen af modewebshpppen Boozt.

Venturefonden har samtidig formået at undgå de helt store nedskrivninger i porteføljen trods et udfordrende 2022, men ledende partner Jimmy Fussing understreger, at der bag tallene gemmer sig store udsving i hver sin retning.

”Vores 2022 har ikke været prangende, men man er nødt til at se det i forhold til 2021, som var helt ekstraordinært godt. Samlet set er værdien af vores portefølje intakt, men det dækker over nogle store udsving i de enkelte investeringer, hvor nogle er opskrevet, mens lige så mange er nedskrevet ganske markant,” siger han.

Ud over at stå i spidsen for Heartscore, er Jimmy Fussing også formand for ventureudvalget under brancheforeningen Aktive Ejere, og på vegne af hele industrien er han noget bekymret for, hvordan den senere tids uro vil påvirke sektoren.

”Venturemarkedet i Danmark står i en svær situation nu. Mulighederne for exits er begrænsede, og mange af dem, der har investeret i årene op til 2022, har gjort det på baggrund af høje værdisætninger. Det vil sandsynligvis blive sværere at hente kapital i de kommende år, og der vil ske et udskillelsesløb. For branchen som helhed kan jeg godt være bekymret for, at det vil skade det økosystem, vi har fået skabt de senere år,” siger han.

Bevægelserne er stort set de samme, som branchen oplevede i kølvandet på finanskrisen i 2008 og før det dotcomboblen, og Jimmy Fussing erkender, at investorerne i dag er langt mere selektive og forsigtige.

”Vi ser desværre i øjeblikket, at mange investorer reducerer deres eksponering over for alternativer, herunder venturefonde. Det skyldes flere uheldige faktorer, herunder rentestigninger og de økonomiske konjunkturer, samt det faktum, at investorerne ikke har udsigt til tilbageløb fra fondene inden for en overskuelig fremtid. Det er en stor risiko for branchen, og det er egentlig trist, da man jo kan hævde, at det netop er i nedgangstider, investorerne burde have is i maven og i stedet se muligheder,” siger han.

Sådan er det gået venturefondene

Seed Capital
Venturefonden har tabt omkring en milliard kroner på tværs af tre aktive fonde. Især kursfald i børsnoterede Trustpilot har ramt fonden hårdt. Seed Capitals anden fond fra 2010 har dog fortsat leveret et solidt afkast, ligesom den tredje fond fra 2015 indtil videre tegner positivt.

Heartcore
Den techfokuserede investor er kommet ud med et beskedent samlet minus, der dækker over store udsving i porteføljen. Fonden har dog som en af de få modne fonde herhjemme udnyttet de senere års optur til at levere flere stærke exits.

ByFounders
Den relativt nye fond har formået at øge værdien i sin portefølje, men indtil videre har man ikke leveret nogen exits til investorerne.

Nordic Alpha Partners
Venturefonden, der blev stiftet i 2017, har blandt andet stået bag noteringerne af Green Hydrogen Systems og Re-Match, der begge har været skuffende. Fonden måtte nedskrive sine værdier med over 400 millioner kroner i 2022.

Northcap Partners
Den passive fond har lidt et stort tab på over 200 millioner kroner i sin tredje fond sidste år og ser ud til at være under afvikling.

Nordic Eye
Efter massive opskrivninger i 2021 har Peter Warnøes fond nedskrevet værdien af porteføljen en smule sidste år. Man arbejder fortsat på at sælge hele fonden i en samlet handel, der gerne skal lukkes i tredje kvartal.

Sunstone Life Science Ventures
Biotekfonden er en af de ældste herhjemme, men resultaterne har langtfra været prangende, og også 2022 bød på store tab i porteføljen på over 200 millioner kroner.

Stadig ingen exits

En af de venturefonde, der er kommet til, i takt med at appetitten på ventureinvesteringer voksede markant fra 2016 og frem, er ByFounders, der indtil videre har rejst to fonde med et samlet tilsagn på godt halvanden milliard kroner.

Pengene fra den første fond stammer blandt andet fra en række private investorer, heriblandt Karsten Ree og Gjørup-familien, samt Vækstfonden, og selv om man formåede at øge den samlede værdi af porteføljen sidste år, har fonden endnu sin første exit til gode.

Det generer dog ikke ledende partner Tommy Andersen.

”Det bekymrer os som udgangspunkt ikke, at vi ikke har lavet nogen exits endnu. Vores første fond er knap 6 år gammel, og det har hele tiden været planen, at vi først skal begynde at sælge fra efter 8-9 år. Så vi har indtil videre is i maven, og til den tid kan exitmulighederne sagtens se meget anderledes ud,” siger han og peger på, at han generelt deler sine kollegers bekymringer for branchens muligheder de kommende 6-12 måneder.

”Det er klart, at vores marked lider under, at vi ikke længere har et samfund uden renter. Investorerne har nu fået et alternativ til os, og det gør en stor forskel. Læg hertil, at exitmarkedet ligger meget stille, både hvad angår børsnoteringer og klassisk M&A, blandt andet fordi værdisætningerne er faldet markant siden 2021. Det er en svær cocktail,” siger han.

Tommy Andersen hæfter sig især ved, at en række private investorer de senere år har fået øjnene op for den danske venturebranche, og han håber, at det kan være med til at sikre mere stabilitet i baglandet – selv i svære år uden gyldne exits i sigte.

”Ventureinvestorerne i Europa har altid været mere konservative sammenlignet med USA, og herhjemme er udfordringen ofte, at mange pensionskasser siger nej, alene fordi investeringerne bliver for små. Heldigvis er der de senere år kommet en række private pengetanke på banen, og vi håber og tror, at de vil fastholde deres fokus på branchen, også selv om der måske kommer nogle år med mindre afkast,” siger han.

Storinvestor holder fast

En af de senere års mest aktive ventureinvestorer herhjemme er uden tvivl Chr. Augustinus Fabrikker, der under ledelse af tidligere Carnegie-chef Claus Gregersen har leveret finansiel opbakning til blandt andre ByFounders, Seed Capital og Heartcore.

Han peger på, at den kommende tid vil stille mange venturefonde over for nogle svære valg, idet manglen på ekstern kapital vil tvinge fondene til at vælge nøgternt mellem de investeringer i porteføljen, de vil satse på.

”Der vil være et behov for, at de enkelte venturefonde udvælger deres vindere og kynisk satser på at yde fortsat finansiel støtte til dem. Det er en proces, vi bakker op om, og det er en helt naturlig konsekvens af, at man er nødt til at passe mere på pengene i den kommende tid,” siger Claus Gregersen.

Han understreger, at investeringsselskabet, der ved udgangen af 2022 havde investeringer for 35 milliarder kroner, fortsat tror på, at de danske venturefonde på sigt vil være i stand til at overgå det afkast, man som investor får i de klassiske kapitalfonde.

”Det er for tidligt at vurdere resultaterne, her er man nødt til at anskue det ud fra et perspektiv på 10-20 år. Og her er min forventning, at venturefonde på trods af den store uro i 2022, der er fortsat i år, vil være i stand til at levere et afkast, der er bedre end det, man generelt får ved klassisk private equity,” siger Claus Gregersen.

Ligesom Jimmy Fussing deler han bekymringen for, hvorvidt en ellers blomstrende venturebranche nu vil blive ramt af investorflugt, i takt med at tingene strammer til, og den store velvilje fra politisk hold og de institutionelle kasser fordufter.

”For nogle af de helt store institutionelle investorer vil det ende med at blive et overordnet spørgsmål om allokering. Vi mener dog også, at man må se på, at det netop er i de svære år, det typisk vil være muligt at foretage gode investeringer. Derfor håber vi, at en aktør som Vækstfonden fortsat vil være med til at understøtte venturebranchen, da det vil have stor positiv betydning,” siger han.