;
Car crash accident on street with damaged automobiles after collision

Inside story

Stort dansk forsikringsselskab kæmper for livet

Hurtigvoksende Gefion Insurance har i år og sidste år kæmpet for at få styr på kapitalsituationen – og i en periode frem til maj i år var selskabet, der er i superligaen herhjemme med præmieindtægter for 2,5 mia. kr., ''under vand''. Selskabets topchef mener fortsat, at selskabets udskældte forretningsmodel har en berettigelse.

Alle de røde lamper har blinket faretruende i det fremadstormende danske forsikringsselskab Gefion Insurance i det sidste halvandet års tid. Det afslører regnskabet for selskabet, hvor både revisor og ledelsen sætter spørgsmålstegn ved selskabets evne til at fortsætte driften. Det fremgår således af årsrapporten, at selskabet i en periode frem til maj i år var ”under vand” og altså ikke levede op til kapitalkravet på 180 mio.kr. Først den 6. maj kom situationen under kontrol, efter at ejerkredsen tilførte 40 mio. kr. til selskabet og har indgået en aftale med et genforsikringsselskab, der yderligere tager risiko ud af selskabet, som tabte 48 mio. kr. sidste år.

Gefion Insurance blev nemlig af Finanstilsynet presset til at øge reserverne, og efter at en uafhængig aktuarrapport gennemgik Gefions forretninger i flere europæiske lande: Storbritannien, Polen med flere, hvor selskabet har solgt forsikringer via forskellige agenturer. Kun en ganske lille del af Gefions forretning ligger i Danmark.

Selv oplyser selskabet, at man nu ligger inden for skiven af kapitalkravet, men der tages forbehold for going concern, som følge af at kapitalen er spinkel, yderligere myndighedsindgreb og usikkerheder om provisionsindtægter samt risikoen for, at iværksatte kapitaltiltag ikke udmønter sig i tide:

”Dette kan ultimativt føre til, at selskabet mister sin forsikringstilladelse eller bliver tvunget til at gå sammen med andre, hvilket kan resultere i negative effekter på selskabets operationer, finansielle situation og going concern. I den nuværende situation kan det give kraftig usikkerhed, der kan rejse tvivl om selskabets evne til at fortsætte som going concern,” fremgår det af regnskabet.

Direktør: Vi fortsætter med at styrke kapitalgrundlaget

InsideBusiness har fået kommentarer fra Gefion Insurances’ direktør og medstifter Tonny Anker-Svendsen, der mener, at kapitalen p.t. er tilstrækkelig:

”Det er min vurdering, at vi med den styrkelse af reserverne, som vi har gennemført, og som er beskrevet i årsrapporten, og med tilførsel af ny kapital har konsolideret virksomheden til et niveau, som man kan forvente. Vi kan naturligvis ikke vide, hvilke eventuelle reaktioner der måtte komme fra Finanstilsynet, og vi er derfor gået videre med forhandlinger om yderligere at styrke virksomhedens kapitalgrundlag.”

Tonny Anker-Svendsen bekræfter, at det har været en hård tid, men han peger samtidig på, at man er godt på vej til at udvikle sig som en betydelig og stærk forsikringsvirksomhed, der dagligt udfordrer det gamle forsikringsmarked i en række europæiske lande.

Det er da også en ekstremt høj vækst, der præger Gefion Insurance, som havde præmieindtægter for 2,4 mia. kr. i 2018 mod 1,8 mia. kr. i 2017. Det bringer selskabet ind i superligaen af danske forsikringsselskaber, idet f.eks. landets tredjestørste selskab efter Tryg og Topdanmark, LB Forsikring, sidste år havde præmieindtægter fra privatområdet for ca. 3 mia. kr. foran Alm. Brand og Codan.

Gefions forretningsmodel er dog fundamentalt anderledes og minder om selskaberne Gable Insurance og Qudos Insurance, der begge er gået ned med store tab til følge for danske forsikringsselskaber og deres kunder i Garantifonden for Skadesforsikring. Derfor er det ikke overraskende, at det danske Finanstilsynet har været i hælene på Gefion Insurance.

Vurderer du, at forretningsmodellen med brug af agenter som salgskanaler fortsat er bæredygtig under det nuværende myndighedspres, efter at flere lignende spillere er gået konkurs?

”Det er klart, at det er en udfordring med det pres, der foregår for tiden, men omvendt er det ikke helt unaturligt med den forhistorie, der har været. Men jeg er uændret tryg ved, at modellen er god for virksomheden, agenterne, investorer og frem for alt for vores kunder. Også af den grund arbejder vi intenst sammen med myndighederne for at få afklaret misforståelser og rettet til der, hvor det måtte være nødvendigt,” siger Tonny Anker-Svendsen.

Spillereglerne er forandret

Efter flere forsikringskonkurser har ramt branchen er reglerne for deltagelse i den danske garantifond ændret fra årsskiftet, så de ikke længere dækker danske selskaber som Gefions forpligtelser i andre lande. I stedet skal udenlandske selskaber melde sig ind i fonden, hvis de vil drive forsikringsvirksomhed i Danmark. Det har fået garantifonden til at tage 200 nye spillere ind siden årsskiftet.

Det er altså et fundamentalt ændret forretningsvilkår for Tonny Anker-Svendsen og Gefion Insurance. Men det tager forsikringsdirektøren i stiv arm – og han mener fortsat, at Gefions kunder i andre lande er sikret tilstrækkeligt:

”Det betyder alene, at de ikke længere er dækket af den danske garantifond. De vil dog fortsat være dækket af de nationale garantiordninger, der måtte gælde i de enkelte lande. Fremover vil en engelsk forsikringstager, som har tegnet en forsikring hos Gefion, være dækket på fuldstændig samme måde, som hvis vedkommende i stedet havde tegnet en forsikring hos et engelskbaseret selskab.”

Hos Forsikring & Pension har underdirektør Torben Weiss Garne, der også er direktør for Garantifonden for Skadesforsikring, et håb om, at Gefion klarer skærene:

”Det vi har set med konkurserne i Alpha og Qudos Insurance har ikke været overbevisende, men håbet, at det er anderledes i Gefion Insurance, men det har vi af gode grunde ingen viden om.”

Torben Weiss Garne er til gengæld glad for, at man har været i stand til at skille den udenlandske forretning fra Garantifondens interesseområde. For i Gefions tilfælde er det kun en ganske lille del af forretningen, som ligger indenfor Danmarks grænser. Det fremgår nemlig af regnskabet, at 98 pct. af forretningen ligger i andre lande end Danmark. Til sammenligning var der i de tre danske forsikringskonkurser op imod 100.000 danske kunder, der blev berørt.

Gefion Insurance ejes af schweizeren Antoine Spillman, som sidder på majoriteten, men også Tonny Anker-Svendsen, Lotte Petri Anker-Svendsen og Troels Askerud er med i ejerkredsen.

Opbakningen fra dem er med til at sikre, at Tonny Anker-Svendsen trods alt er fortrøstningsfuld med hensyn til selskabets overlevelse:

”2018 var ganske rigtigt et år, der var hård ved vores bundlinje. Men 2018 var også et år, hvor vores toplinje voksede og er ved at nå et niveau, der gør det muligt for os at indfri vores ambitioner med virksomheden. Det har så betydet, at vi har været nødt til at foretage betydelige investeringer i vores organisation. Investeringer, der er nødvendige, for at vi kan matche de krav og udnytte de muligheder, som væksten giver vores virksomhed. Samtidig kan du også se i årsrapporten, at aktionærerne stiller mere kapital til rådighed for virksomheden, som de dermed fortsat har fuld tillid til. Så ja, det har været et udforende år, heldigvis med enkelte lyspunkter og tilførsel af ny kapital,” lyder det fra Tonny Anker-Svendsen.

Også Gefions danske aktiviteter var under pres i det forgangne år. Som beskrevet i InsideBusiness har to af tre af Gefions forretningspartnere Global Forsikring og ABCforsikring valgt at skifte samarbejdspartner til norske Insr.

Finanstilsynet har ikke ønsket at kommentere denne artikel.

Læs også Forsikringsformand slår alarm: Finanstilsynet skal have flere folk

foto: ID 62752330 © Dmitry Kalinovsky | Dreamstime.com

Læs mere

Udenlandske forsikringsselskaber vælter ind – og kan ændre konkurrencebilledet

Partnere dropper udsat dansk forsikringsselskab, men ny spiller stormer ind på markedet

Forsikringsselskab stormer frem i Danmark efter turnaround

Presset på forsikringsbranchen stiger. Her er de mest veldrevne selskaber – og de dårligste

Er forebyggelse et guldæg? Spørgsmålet splitter branchen

Udfordret Codan i større omstrukturering

Forsikringsselskaber slipper for gigantregninger fra forsikringskonkurser

Situationen for forsikringsselskab forværres

Presset på jysk forsikringsspiller vokser

Svært forsikringsår, konkurser og dyre brande præger forsikringsbranchen

Forsikringsbranchen strammer grebet om bilister: Risikerer at miste erstatning

Kundekrigen sætter spor i forsikringsbranchen. Selskaber tærer på reserverne

Trygs køb af Alka kan helt falde til jorden

Trygs storhed er tilbage. Hübbes store offensiv