vp

Bank/Realkredit

Banker sender stort nordisk it-projekt til tælling

De store banker med Nordea i spidsen siger nej til at udvikle en ny fælles nordisk platform. Det er et tilbageskridt for salgsaktuelle VP Securities. Vi går bag om det kuldsejlede projekt og ser på fremtiden for VP.

Et potentielt stort it-projekt med VP og nordiske banker som Danske Bank og Nordea i spidsen er faldet til jorden. Det var ellers den store ambition for danske VP at blive den førende nordiske værdipapirhandelsaktør (CSD), der kunne samle hele den nordiske værdipapirhandel, håndtering af værdipapirdepoter og obligationsudstedelser for de store realkredithuse. Men det store pannordiske projekt er blevet skudt ned af de banker, der skulle finansiere projektet til flere hundrede millioner kroner, erfarer InsideBusiness.

Hos VP bekræfter topchef Niels Olsen, at projektet er nedlagt for nu.

”Vi har ikke kunnet levere en attraktiv businesscase tilstrækkelig hurtigt til, at det kunne forsvare den forholdsvis store up front-investering.”

Ifølge InsideBusiness’ oplysninger er det især Nordens største bank, Nordea, der har sagt nej til at finansiere projektet, der koster flere hundrede millioner at udføre.

Lotta Bourgoin, ansvarlig for trading services i Nordea, udtrykte sig ellers meget positivt om det visionære projekt i InsideBusiness i oktober. Men i denne uge har det ikke været muligt at få en kommentar til sagen, da hun er på ferie. Heller ikke Danske Bank har ønsket at kommentere det kuldsejlede projekt.

Bag om VP Securities

Indtægterne i VP fordeler sig med en tredjedel på de tre markedsben: obligationsudstedelser fra de store danske realkreditinstitutter som Nykredit, Nordea Kredit, Realkredit Danmark og BRF. Her har VP allerede for nylig sænket prisen.

Hertil kommer kontoføring og værdipapiropbevaring i depoter og sidst gennemførsel af værdipapirhandler for bankerne. Det sidste nye skud på stammen er handel med SIF’er (structured investment products).

VP Securities er en finansiel servicevirksomhed, som tilbyder løsninger og knowhow inden for værdipapir- og investoradministration. Før i tiden kendt som Danmarks Værdipapircentral.

VP Securities har som de første i verden digitaliseret værdipapirer fuldt ud.

Selskabet er førende på værdipapir- og investorservice i Danmark og tilbyder desuden løsninger globalt.

Ejerkredsen er en skare af banker og andre aktører. Mest opsigtsvækkende er Nationalbanken, som gerne vil ud af ejerskabet med sine 24 procent af aktierne.

”Vi har ikke fået opbakning til at lave et fra bunden nyt og stort CSD, som vi ville. Men det ændrer jo ikke ved, at vi bevæger os fremad med de selvsamme kunder og laver nogle løsninger med det, vi ser ind i nu,” forklarer VP-topchef Niels Olsen.

Ny lovgivning gjorde projektet interessant

Kernen i projektet var ellers at samle clearingaktiviteterne bredt i Norden i den danske forretning, og det er netop blevet muligt takket være ny regulering.

Og hos VP ville man udnytte sit forspring til at lukrere på de nye markedsmuligheder i konkurrence med de øvrige nordiske spillere i hvert af de nordiske lande, for eksempel Euroclear i Finland og Sverige og VPS i Norge, som er ejet af Oslo’s Børs. Her var VP foran med godkendelser af den nye og komplekse regulering.

VP’s aggressive strategi blev mulig, fordi EU forsøger at dæmpe omkostningerne forbundet med at agere på kapitalmarkederne i Europa efter blandt andet amerikansk forbillede. Derfor har man indført fælles europæisk clearing under navnet T2S via ECB i Frankfurt. Og danske VP var den første spiller i Norden på systemet og den absolut første spiller, som fik adgang til at cleare i anden valuta end euro.

Nu vil Niels Olsen fortsætte sin strategi om end i noget mindre målestok.

”Der er stadig af interesse for os at finde løsninger, der kan dække hele Norden. Nu prøver vi at løse det på en anden måde end først tiltænkt. Her til sommer forventer vi at gå i luften med et direkte link til EuroclearSE, der er den svenske pendant til VP, så der kan afvikles svenske værdipapirer direkte i svenske kroner. Vi har også drøftelser med kunder om et projekt med afvikling af handler i norske kroner og euro. Så vi forsøger at imødekomme kundernes behov på en anden måde end først tiltænkt,” forklarer Niels Olsen, der allerede har investeret 300 millioner kroner i at implementere platformen, der kan håndtere den nye europæiske clearing, og som gør det muligt at håndtere værdipapirhandler i andre lande.

Til gengæld er man ifølge Niels Olsen langt foran konkurrenterne i de øvrige nordiske lande.

Ejerstrukturen er uholdbar

VP er i disse år interessant på flere måder, fordi ejerstrukturen er uholdbar. Så sent som i oktober påpegede Nationalbanken over for InsideBusiness, at ”Nationalbanken er ikke en naturlig langsigtet ejer af konkurrenceudsatte virksomheder, og det gælder også VP.”

Det står stadig ved magt og Nationalbanken repræsenterer 24 procent af VP, mens Nykredit, Jyske Bank, Nordea og Danske Bank ejer resten. Og det er kun ca. to år siden, at Nordea forsøgte at sælge VP, som man skulle tro var en fin forretning at sælge i lyset af køberinteressen for andre virksomheder i den finansielle infrastruktur, for eksempel Nets.

Men i oktober frarådede topchef Niels Olsen ejerkredsen at sælge nu med ordene: ”Hvis en nordisk strategi lykkes, så er der mange flere penge til aktionærerne. Vores it-platform og vores organisation er i høj grad skalerbar. Det har vi afdækket i tests med IBM. Man skal derfor ikke sælge nu.”

I dag er situationen, at det store nordiske projekt i hvert fald ikke bliver til noget nu. Til gengæld leverede VP et hæderligt regnskab for 2017 med en stigning i handelsaktiviteterne på 5 procent, ligesom den samlede markedsværdi for alle depoter registreret hos VP var på 8,3 milliarder kroner svarende til en stigning på 10 procent.

Nu venter udfordrende markedsforhold

Bruttoresultatet steg til 312 millioner kroner mod 301 millioner kroner i 2016, mens årsresultatet steg fra 127 millioner kroner til 130 millioner kroner. Nu venter Niels Olsen ”udfordrende og ændrede markedsforhold” som følge af de nye EU-regelsæt og den nye fælles europæiske afviklingsplatform. VP er dog blandt frontløberne for at leve op til de nye regler og man fik fra den 3. januar 2018 europæisk licens, så man kan levere sine ydelser i alle EU-medlemsstater.

For VP er næste udviklingstrin, der finder sted den 29. oktober 2018, hvor DKK bliver tilgængelig i T2S.

”Dette medfører nye driftsprocedurer og giver nye forretningsmuligheder for stort set alle VP’s kunder – og vi tror, at alle disse ændringer vil bidrage til stigende konkurrence og forbedret effektivitet, og at det på længere sigt desuden vil optimere afviklingen og generelt reducere transaktionsomkostningerne,” lyder det fra VP.

 

LÆS MERE

VP vil revolutionere aktiehandel i Norden. Danske Bank og Nordea er positive

Er VP en lækkerbisken for en kapitalfond?

Sådan vil Jyske Bank matche Danske Bank på it- og innovation 

Nets-boss vil købe TV 2

Industrielle købere cirkler om Nets

Comeback til fyret AP-direktør: Rådgiver for forgyldt Nets-direktør

Regeringen gør klar til at skyde TV 2-salg i gang

Nets-børsnotering forgylder banker