totalkredit web

Inside story

Strid om ny Totalkredit-aftale truer den finansielle stabilitet

InsideBusiness erfarer, at det bliver et stridspunkt om den reviderede Totalkredit-aftale, som p.t. er i høring fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at den kan være et problem for den finansielle stabilitet, fordi det kan blive sværere at overtage en nødlidende bank. Finansiel Stabilitet står dog tvivlende over for problemstillingen.

Det er på grund af den eskalerende globale bankkrise igen blevet relevant at se på reglerne for, hvordan man redder og sikrer værdierne i en nødlidende bank. Senest blev Credit Suisse på en weekend solgt til konkurrenten UBS. Sker det samme i Danmark, og det gjorde det ret mange gange under finanskrisen, kan den nye og reviderede Totalkredit-aftale blive et problem.

InsideBusiness erfarer således, at man blandt banker uden for Totalkredit-kredsen anser det for mest sandsynligt, at en nødlidende bank, der formidler Totalkredit-lån, i praksis kun kan overtages af Nykredit eller af en anden bank i Totalkredit-samarbejdet.

Dermed skæres Nordea, Danske Bank og Jyske Bank væk som mulige redningsmænd, da de i tilfældet af en overtagelse går glip af de provisioner for allerede formidlede Totalkredit-lån, som banker inden for samarbejdet vil få. De vil derfor kunne ende med at betale en højere pris for bankens kunder/lån.

Bekymringen går specifikt på, at Nykredit også kan få problemer i en periode med kraftige fald i boligpriserne, og derfor ikke umiddelbart har mulighed for at redde kunderne og overtage en kollapset bank. I forvejen opleves det som et stort problem, at det i praksis næsten ikke er muligt for andre end en bank i Totalkredit-samarbejdet at overtage et pengeinstitut med Totalkredit-lån på hylderne på grund af Totalkredit-aftalen.

Jyske Bank kunne som bekendt kun overtage Handelsbankens danske forretning, da en ret stor del af bankens realkreditlån var givet som prioritetslån ud af Handelsbanken Sverige og altså ikke var Totalkredit-lån.

Bankekspert bekræfter

Bankekspert og seniorrådgiver Lars Krull ved Aalborg Universitet bekræfter, at de bindinger, som ligger i både den gamle og den reviderede Totalkredit-aftale, potentielt kan skade den finansielle stabilitet, fordi det bliver vanskeligere for andre pengeinstitutter uden for Totalkredit-samarbejdet at overtage en nødlidende bank, da de får svært ved at sikre en businesscase, hvis kommende års provisionsindtægter fra realkreditlån bortfalder helt eller delvist.

”Selvfølgelig repræsenterer en lånemasse en værdi for et overtagende institut, men hvis muligheden for at opnå en rimelig forrentning af den lånemasse bliver kraftigt reduceret, så bliver det langt vanskeligere. Så ja, den reviderede Totalkredit-aftale må gøre det vanskeligere at redde en eventuelt nødlidende bank.”

Det kan potentielt skade den finansielle stabilitet, et område, som myndigheder som Nationalbanken, Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet ihærdigt værner om.

”Ja, Totalkredit-aftalen kan over tid måske hæmme den finansielle stabilitet, fordi der vil være færre banker, som kan overtage det nødlidende institut. En transaktion, som kan være nødvendig at gennemføre over en weekend for at sikre værdierne i det institut, som er i krise.”

Det er især en formulering om udtrædelsesvilkår i det udspil til en revideret Totalkredit-aftale, som vækker bekymring. Heraf fremgår det nemlig, at de alternative og lempeligere udtrædelsesvilkår, der beskrives i aftalen, ikke vil gælde, ”hvis pengeinstituttet udtræder af samarbejdet, fordi det overtages af/fusionerer med andre finansielle virksomheder, træder i likvidation, erklæres konkurs etc., eller hvis pengeinstituttet i øvrige opsiger samarbejdet,” som det fremgår af skrivelsen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som InsideBusiness har set.

Finansiel Stabilitet: Vi kan sætte allerede indgåede aftaler ud af kraft

Det store spørgsmål er så, om det i forvejen er sat ud af kraft, hvis banken kommer omkring Finansiel Stabilitet, inden den vaskes og sælges videre til en ny bank. Fra Finansiel Stabilitet lyder det nemlig til InsideBusiness, at man har mulighed for at fjerne eksisterende kontrakter, men kun i en afviklingssituation:

”I en afviklingssituation ser vi det ikke værende et større problem, idet vi, jf. gældende lovgivning kan kontraktregulere, hvilket betyder, at vi reelt kan ophæve eller ændre vilkår i indgåede kontrakter, når det vurderes nødvendigt for at sikre gennemførelsen af afviklingsforanstaltninger,” skriver Finansiel Stabilitet, som tilføjer:

”Ydermere kan vi i en afviklingssituation forventeligt alene frasælge dele af bankaktiviteterne og ikke hele banken. De berørte parter eller kreditorer kan dog ikke påføres større tab, end hvis banken var under konkursbehandling.”

Det er normalt Finanstilsynet og Nationalbanken, som er inde over og agerer tovholder, når en bank bryder med kapitalkravene og er i krise, som den ikke kan håndtere på egen hånd. Men ingen af de to parter har ønsket at kommentere, hvordan de ser på den redigerede Totalkredit-aftale.

Nykredit afviser

Det vil Nykredit til gengæld gerne – og herfra afviser man ikke overraskende, at den reviderede Totalkredit-aftale kan blive et problem for den finansielle stabilitet.

”Totalkredit-samarbejdet er ikke en trussel mod den finansielle stabilitet. Tværtimod har Nykredit og Totalkredit igennem tiden, blandt andet under finanskrisen, flere gange spillet en væsentlig rolle i, at der sammen med myndigheder og Finansiel Stabilitet er fundet fornuftige løsninger på, at nødlidende pengeinstitutter er overtaget af andre aktører – også af aktører uden for Totalkredit-samarbejdet,” som det fremgår af et skriftligt svar fra Nykredits pressechef, Rikke Seidenfaden.

Man peger herfra også på, at Totalkredit-samarbejdet er med til at holde liv i de mindre banker.

”Helt generelt bidrager Totalkredit-samarbejdet til finansiel stabilitet og konkurrence i pengeinstitutsektoren, fordi modellen betyder, at små og mellemstore banker uden eget realkreditinstitut får mulighed for at få et konkurrencedygtigt realkreditprodukt på hylderne, som giver dem konkurrencekraft til at stå stærkt på prisen i konkurrencen med landets største banker. Et konkurrencedygtigt realkreditlån er afgørende at have på hylderne, hvis man vil tiltrække kunder og sikre kundemobilitet.”

Læs mere

Er konkurrencestyrelsen ved at cementere Nykredits vej til monopol?

Vækstfonden i tæt parløb med krakket bank

Statens kapitalfondsinvestor har udspillet sin rolle

Uafhængig rådgiver arbejder på milliardsalg

Her er de mest succesfulde M&A-rådgivere i svært marked

Chef i advokathus færdig efter magtkamp

Tunge investorer lurer på at blokere milliardhandel

Storinvestorer dumper historisk milliardhandel

Garvet erhvervsmand sætter sig tungt på kriseramt rival