;
Philip wiig

Ugens Insider

Sværvægter blæser til angreb på eliterådgiverne

Konsulentkæmpen Accenture vil øge sin tilstedeværelse på markedet for strategirådgivning markant. Et forretningsområde, som er domineret af få stærke globale spillere, men som passer enormt godt ind i konsulenthusets brede portefølje.

Opkøb, aggressiv rekruttering og tunge investeringer i talent skal gøre Accenture til en slagkraftig spiller på markedet for strategirådgivning på topniveau.

Det globale konsulenthus vil udfordre de store strategihuse som McKinsey, BCG og Bain ved at satse endnu hårdere på strategirådgivning. I Carlsbergbyen, hvor Accenture holder til, er offensiven allerede i fuld gang, og topchef Philip Wiig har ikke tænkt sig at vente på, at det sker af sig selv.

”Lokalt skal vi blive tungere på den forretningsorienterede strategirådgivning, og vi har været i gang med at rebalancere forretningen i den retning i 3-4 år. I det nuværende tempo er vi nok et par år fra at være i mål lokalt, men det er lang tid i vores optik,” siger Philip Wiig og tilføjer:

”Jeg er ikke sikker på, at vi har tålmodighed til at øge forretningsområdet på den måde, og derfor vil jeg heller ikke afvise, at vi køber et lokalt eller regionalt managementkonsulenthus.”

Går på hugst hos konkurrenterne

Accenture er i dag en førende spiller inden for it-relaterede ydelser, både når det gælder rådgivning og implementering. Flere aktører i branchen vurderer over for InsideBusiness, at Accenture nok har det stærkeste brand inden for teknologisk strategirådgivning, og da væksten i konsulentbranchen for tiden er båret af den store bølge af digitalisering i erhvervslivet, er det et godt udgangspunkt for forretningen.

Men Accenture dækker faktisk hele paletten, og ligesom hos rivalerne er man også her bevidst om, at strategirådgivning er et område, der kan åbne døre for konsulenthusets andre ydelser.

Derfor går Accenture-topchefen aggressivt til værks i sit sats på at øge konsulenthusets tilstedeværelse på kundernes strategiske forretningsdagsorden.

”Vi er i gang med at styrke både lokalt og regionalt gennem investeringer, rekruttering og intern trækning. Vi går både på hugst hos konkurrenterne og i industrien for at få fat i de stærkeste profiler, og vi har også en stærk lærlingekultur for at dyrke talent op fra bunden,” siger Philip Wiig.

Brandforvirring udfordrer Accenture

Det største problem lige nu er, at kendskabet til Accentures øvrige forretningsområder tilsyneladende er udfordret af konsulenthusets egen succes som teknologihus.

Når Accenture for eksempel implementerer en SAP-løsning for en kunde, er det typisk den ydelse, kunden forbinder med Accenture. Det er et problem, der både rammer rekruttering og salg, og det ligger derfor direktøren meget på sinde at udbrede kendskabet til Accenture som det full service-hus, det er.

”Det er svært at komme ud over rampen med budskabet, at vi dækker hele paletten, fordi både kunder og potentielle nye ansatte typisk har en indgroet opfattelse af, hvem vi er, baseret på hvad vi tidligere har leveret,” siger Philip Wiig.

I selskabets dugfriske regnskab, der blev offentliggjort onsdag, realiserede koncernen et omsætningstab på omkring 5 procent, mens antallet af fuldtidsansatte voksede fra 622 til 660. Det fremgår ikke, hvilke dele af forretningen der var udfordret, men i regnskabet står der, at efterspørgslen efter selskabets digitale ydelser oplevede en stigning.

Philip Wiig ønsker ikke at kommentere regnskabstallene, da Accenture er en børsnoteret virksomhed. Men i regnskabet skriver konsulenthuset blot, at markedet voksede inden for teknologi- og forretningsrådgivning.

Qvartz-Bain-fusion kan være gylden mulighed

Hvis målet er øget omsætningen fra strategirådgivning, ser timingen for offensiven ud til at falde på et noget nær perfekt tidspunkt.

I december bekendtgjorde Bain & Company, at man har intentioner om at købe det danske konsulenthus Qvartz, og selv om det betyder, at verdens tre førende strategikonsulenthuse alle snart vil være stærkt repræsenteret i Norden, giver købsintentionerne også stor tumult i branchen.

At Qvartz snart forsvinder, skaber et hul i markedet, som det vil tage tid for konkurrenterne at fylde, og for et konsulenthus som Accenture ligner det en gylden mulighed for at øge tilstedeværelsen på markedet for strategirådgivning.

Philip Wiig er åben over for opkøb af både danske og nordiske huse, men konsulenthuse, der udelukkende baserer sig på værdien af stærke partnere, er relativt uinteressante.

”Vi bruger i stigende omfang opkøb til at vokse, og der vil også komme flere opkøb fra Accenture i fremtiden, men vi køber altid virksomheder med aktiver. Vi køber ikke virksomheder, som ikke har enten fysiske aktiver, patenter eller immaterielle rettigheder, der har en vis værdi. Men jeg vil ikke afvise, at det kan ændre sig, hvis den rigtige mulighed opstår,” siger Philip Wiig.

LÆS OGSÅ

Ukonventionel rådgiver udfordrer de store konsulenthuse

Revisorkæmpe på kant med regnskabsregler

Her er konsulentbranchens førende spillere

Konsulenter i vildrede efter pludseligt aftalestop i staten

Ny teknologi æder konsulenternes kerneforretning

Politikere vil slagte konsulenternes guldæg

Eksperter slår alarm: Umuligt at skære konsulenter væk

Udenlandske forsikringsselskaber vælter ind – og kan ændre konkurrencebilledet

Partnere dropper udsat dansk forsikringsselskab, men ny spiller stormer ind på markedet