lassenyby

Redaktørens analyse

Sydbank-direktør tiltræder på kritisk tidspunkt. Men det er nok mest Nykredit, Spar Nord har kig på

Der spekuleres på livet løs om en kommende stor bankfusion samme dag, som Sydbank meddeler, at Mark Luscombe bliver ny topchef efter Karen Frøsig. Spørgsmålet er, om Spar Nord spejder mod Nykredit eller mod Sydbank? De fleste tunge kilder peger på Nykredit.  

Det var måske ikke lige den bedste timing for udnævnelsen af Mark Luscombe som ny topchef i Sydbank efter Karen Frøsigs kommende exit efter 13 år i stolen, som blev meldt ud fredag. For samtidig satte en kontroversiel udmelding fra Spar Nord-direktør Lasse Nyby i FinansWatch fokus på, at Spar Nord åbner for at være den lille i en kommende stor bankfusion. Det fik spekulationerne i gang i hele banksektoren.

Lige præcis Sydbank er svær at komme udenom i den sammenhæng. Som beskrevet i InsideBusiness i 2019 faldt fremskredne fusionsplaner mellem Sydbank og Spar Nord nemlig til jorden, da Karen Frøsig tog kontrollen over bestyrelsen med blandt andet brug af medarbejderrepræsentanterne, hvilket fik fire medlemmer af bestyrelsen, heriblandt formand Torben Nielsen, til at udtræde i protest. Men allerede dengang lurede Nykredit i kulissen.

Som InsideBusiness forstår det, var Karen Frøsig oprindelig positiv over for fusionsplanerne. Hun havde talt med Lasse Nyby og kontaktede derefter Torben Nielsen, som tog den med Kjeld Jonassen, formand for Spar Nord. Stemningen var positiv, og især gode geografiske synergier talte for fusionen, i og med at Sydbank f.eks. er svag i Nordjylland, mens Spar Nord omvendt er svag i Sønderjylland.

Konflikten i bestyrelsen opstod først, da Karen Frøsig havde vendt fusionen med sit bagland i den øvrige direktion, som altså sagde nej tak. Derfor er det interessant, at meldingen fra Spar Nords Lasse Nyby kom samme dag, som der blev sat navn på Karen Frøsigs afløser, den meget vellidte og dansktalende landechef for SEB, Mark Luscombe.

Spar Nord orienterer sig i højere grad mod Nykredit

Spørgsmålet er bare, om ikke Lasse Nybys udtalelse snarere retter sig mod Nykredit, som p.t. ejer 15 procent af Spar Nord og har talrige samarbejder med realkreditkoncernen herunder på datacentraler, hvilket nærmest gør det umuligt at få enderne til at mødes uden Michael Rasmussen på sidelinjen. Det er i hvert fald den udlægning, som InsideBusiness møder fra kilder de fleste steder, der kæder Lasse Nybys kommentar sammen med, at Nykredit risikerer at tabe Totalkredit-sagen i Konkurrencerådet mod Jyske Bank. Det kan true hele Nykredits ekstremt effektive distributionskanal i Totalkredit-bankerne.

For sker det, får Nykredit brug for en plan B. Denne kan være at samle en række banker op og skabe en ny stor bank, som kan tage kampen op mod mere fritstillede mindre banker, som kan gå sammen med Jyske Bank, købe sig ind i Jyske Realkredit eller DLR for eksempel for at bygge deres egen realkreditkanal. Allerede nu ser det ud til, at Nykredit Bank bliver gjort klar til at indtage en sådan opkøbsposition, hvis det bliver nødvendigt, for den virker p.t. stærkt overkapitaliseret i forhold til andre banker med en egentlig kernekapitalprocent på 23 med udgangen af sidste år mod henholdsvis 16 og 17 i Spar Nord og Sydbank.

Det er også værd at bemærke, at Karen Frøsig i modsætning til Lasse Nyby altid har holdt et armslængdeprincip til Totalkredit/Nykredit og Michael Rasmussen – primært synligt ved brugen af Bankdata i stedet for BEC som datacentral. Og det er også den politiske melding fra Sydbank, at man vil køre videre som hidtil som standalone-bank med fokus på private banking, små og mellemstore virksomheder og et landsdækkende net af filialer rettet mod privatkunder:

”I vores arbejde med at søge efter en ny administrerende direktør til Sydbank har vi lagt vægt på at finde en kandidat, der kan forsætte den udvikling og retning for Sydbank, som direktionen med Karen Frøsig i spidsen har lagt, med forståelse for Sydbanks rødder, position og tilgang til at lave forretning,” lyder det fra Sydbanks bestyrelsesformand, Lars Mikkelgaard-Jensen, som med den melding ikke står for at skulle forandre alverden for Sydbank.

Sydbanks direktion modsatte sig en fusion med Spar Nord

Med tanke på, at det var den øvrige direktions ønske at sige nej tak til en fusion med Spar Nord, forekommer det heller ikke oplagt for en nytiltrådt direktør uden Sydbank-erfaring at ændre den linje over for Sydbanks garvede koncerndirektører, Bjarne Larsen og Jørn Adam Møller, som Mark Luscombe alt andet lige vil være ret afhængige af i sit virke i det første lange stykke tid i Aabenraa.

Imod en fusion mellem Spar Nord og Nykredit Bank taler imidlertid, om Spar Nord er stor nok at forsvare for Nykredit, som i sin tid var meget positive over for en Spar Nord-Sydbank-fusion. Det skyldes, at Nykredit/Totalkredit vil få en masse problemer med de andre banker i Totalkredit-samarbejdet, hvis de køber en stor bank som Spar Nord.

En alternativ plan er så, at Nykredit slår tre fluer med et smæk og køber Vestjysk Bank og Arbejdernes Landsbank oven i Spar Nord. Men kan det lade sig gøre? Det vil i givet fald kræve en masse overtalelse af fagbevægelsen, som historisk set har ønsket at eje en bank, således at man ikke blev klemt af sin bank i situationer, hvor man mangler penge til at finansiere en storkonflikt mellem arbejdsmarkedets parter.

I dag betyder den del nok mindre, men omvendt er prisen på bankaktier fortsat relativt lav i forhold til eksempelvis salgsprisen på Alka til Tryg, som ved det opkøb indbragte 3-4 gange indre værdi. Det er man end ikke i nærheden af på banksiden.

Kan konkurrencemyndighederne gøre indsigelse mod Nykredit?

Man skal dog heller ikke glemme, at Arbejdernes Landsbank pga. SIFI-stemplet skal ud at rejse knap 10 milliarder kroner i ekstra kapital på et dyrt marked. Her er man også afhængig af Nykredits gode vilje. Dog med det forbehold, at Arbejdernes Landsbank måske kan bruge Vestjysk Banks børsnotering til selv at lade sig børsnotere.

Tilbage står, at det måske kan lade sig gøre for Nykredit at købe sig til en stærk landsdækkende bank. Spørgsmålet er så, hvad Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil sige, da Nykredit jo er en dominerende spiller på realkreditlån. Men det kan man for så vidt godt komme udenom, da en fusion med de tre store banker jo ikke ændrer på Nykredits realkreditlånebog, da de i forvejen er boliglånskunder i Nykredit.

Man skal heller ikke glemme, at store bankfusioner typisk først sker, hvis en part er presset. Og i disse tider er bankerne ikke specielt pressede. Tværtimod vælter kontanterne ind fra indlånsrenterne. Desuden må man sige, at både Spar Nord og Sydbank står solidt på markedspladsen.

Så her kan man fint leve med status quo, ligesom Spar Nord med Martin Kudsk Rasmussen allerede har kørt en afløser for Lasse Nyby ind, så ønsket om en fusion skal komme fra en ambition om at optimere aktionærinteresser i kombination med et udefrakommende ønske fra Nykredit om skabelsen af en storbank efter forandringer i Totalkredit-aftalen. Og her skal man jo ikke glemme, at Nykredit trods alt er den største aktionær i Spar Nord, ligesom Lasse Nyby er tæt knyttet til Nykredit-koncernen, som han sidder i bestyrelsen for.

Nykredit sidder for øvrigt også på 5 procent af Sydbank.

Læs mere

Staten skulle have valgt bankernes skudsikre vej til fair ejendomsvurderinger

Stigende usikkerhed om bankers kapitalrejsning. Risiko for højere priser

Sparekassen Danmark: Kapitaljagt rykker nærmere

Hvad bliver næste skridt i bankernes højspændte Totalkredit-opgør?

Ny SDC-direktør står for stærk funktionalitet og lave omkostninger – og satser stort i Norge

Kapitalfond lurer på frasalg af dansk it-komet

Kapitalfonds salg af problembarn giver syngende økonomisk lussing

Gældsbombe tikker under kapitalfondens opkøb

Lukrativt M&A-marked i brat fald

Kapitalfond kan spinde guld på storinvestors skandalesag

Mærsk-ejers kapitalfond vil hente 15 milliarder til ny satsning

Mislyde i toppen af Mærsk

Axcel klar til ny pengejagt

M&A-markedet balancerer på en knivsæg