mastercard

Bank/Realkredit

Udskældt gebyr: Sydbanks nye Mastercard Dankort næsten dobbelt så dyrt som Nordea VISA/Dankort

Mens både Danske Bank og Nordea retter ind efter strenge påbud fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, har Sydbank prissat sit nye Mastercard, så det nu er næsten dobbelt så dyrt til betalinger uden for EU som Nordea.

Det er ikke verdens nemmeste fødsel for hverken Sydbank eller Mastercard, at man nu præsenterer et nyt Mastercard Dankort betalingskort, som skal tage kampen op med det altdominerende Visa/Dankort.

Det skyldes, viser InsideBusiness’ gennemgang af vilkårene for Sydbanks nye Mastercard Dankort, at det koster et gebyr på hele 2,9 pct. af købesummen (2 pct. til Sydbank og 0,9 pct. til Mastercard), hvis man bruger kortet til at betale i andre valutaer end euro.

Det er ganske kontroversielt. Det skyldes, at Konkurrencerådet/Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har påbudt Danske Bank og Nordea at sænke deres valutatillæg, da man har haft en formodning om, at de har været urimelig høje.

Til sammenligning var Nordeas og Danske Banks priser for Visa/Dankort brug i henholdsvis euro og andre valutaer end danske kroner på henholdsvis 1,5 pct. af købsbeløbet i Europa og 2 procent for brug af Visa/Dankort uden for Europa. Det er altså betydelig mindre end Sydbanks nye Mastercard Dankort, som koster 1,57 pct. og 2,9 pct.

Priserne skal ydermere ses i lyset af, at Nordea efter påbuddet, som dog er anket til byretten, har fastsat priserne til henholdsvis 1 og 1,5 pct. Således er Sydbanks nye betalingskort altså næsten dobbelt så dyrt som Nordeas Visa/Dankort, hvis man bruger det til andre valutaer end danske kroner og euro.

Sydbanks og Mastercards prispraksis imponerer ikke cheføkonom i Forbrugerrådet – Tænk, Morten Bruun Pedersen.

”Det tyder på, at Sydbank ikke følger med i, hvordan markedet er reguleret, og det er da kritisabelt, siger han og undrer sig over, hvordan konkurrencen mon fungerer, hvis man lancerer et nyt kortprodukt med betydelig højere priser end Sydbanks eget Visa/Dankort, som koster henholdsvis 1,5 og 2 pct.

Sydbank: Vi følger med hos myndighederne

Fra Sydbank selv lyder meldingen, at man skam har opdaget påbuddene til Danske Bank og Nordea i forbindelse med lanceringen af det nye Mastercard Dankort

”Vi kigger løbende på priser og tilpasser dem i forhold til vores forretning, lovgivning og konkurrencen på markedet. Og vi følger selvfølgelig sagen ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som du refererer til, med interesse,” siger områdedirektør, Søren Hansen Reumert.

Søren Hansen Reumert henviser til, at prisen for betaling med brug af kort i udlandet afhænger af flere ting, herunder kortselskabernes valutakurs og bankens valutakurstillæg. I en samlet opgørelse over kundernes omkostninger ved brug af kortet i udlandet, bør årsgebyret naturligvis også medtages, da et eventuelt højere årsgebyr alt andet vil lige udligne fordelen ved et lavere valutakurstillæg, lyder det fra Sydbank, der også henviser til, at der faktisk er konkrete fordele ved at benytte det nye kort.

”Vi er den første bank i Danmark, der lancerer et Mastercard Dankort. Mastercard-delen fungerer som et debitkort. Det betyder, at der er saldokontrol, så man ikke går i overtræk – heller ikke ved en misbrugssituation, og man får samtidig løbende sms-beskeder om betalingstransaktioner på kortet ved brug i udlandet og f.eks. i forbindelse med udlandsrejser, så man løbende er opdateret.”

Desuden er der ifølge Søren Reumert ingen begrænsning på de 25.000 kr. per løbende 30 dage ved brug i udlandet, som der er på Visa/Dankort, ligesom man på Mastercard Dankort har mulighed for tilpasning af forbrugsgrænserne, så de opfylder den enkeltes behov – både i normale situationer og i de situationer, hvor behovet måtte afvige fra det normale. F.eks. hvis man skal købe større og dyrere forbrugsgoder. Der er også fordele i form af konkursbeskyttelse, hvis kunderne vælger Mastercard-delen til at betale for flyrejser.

Det store spørgsmål er imidlertid, om Sydbank og de andre banker under Danske Bank og Nordeas størrelse vil sænke deres gebyrer, efter at storbankerne har valgt at gøre det. Det er nemlig ikke helt entydigt, at de skal det.

Konkurrencemyndighederne opfordrer øvrige banker til at rette ind

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyser kontorchef Michael Christian Høg Riis, at man ikke direkte kan overføre påbuddet vedrørende valutatillægget til mindre banker fra Danske Bank og Nordea:

”Jeg kan ikke over telefonen vurdere den enkelte banks priser. Men kan ikke ud fra afgørelsen slutte, hvornår et konkret valutatillæg er i overensstemmelse med reglerne. Det afhænger af den enkelte banks forhold og de omkostninger, man har i forbindelse med ydelsen.”

Oprindelig deltog der faktisk fem banker i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse, men det endte altså med, at kun to storbanker kom med. Det er også værd at bemærke, at undersøgelsen ikke er rettet mod Mastercard Dankort fra Sydbank, men mod Visa/Dankort i de to store banker. Uanset hvad, opfordrer Michael Christian Høg Riis til, at også de mindre banker skæver til påbuddet mod Danske Bank og Nordea.

”Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen følger bestemt udviklingen i markederne, og vi vil opfordre andre institutter til at sikre sig, at deres eventuelle valutatillæg er i overensstemmelse med reglerne,” siger Michael Christian Høg Riis.

Danske Bank og Nordea har anket påbuddet til byretten, fordi de ikke er sikre på, at styrelsen har ret i, at det danske kortmarked ikke er konkurrenceudsat, ligesom de heller ikke mener, at de danske priser er ublu i forhold til den internationale prissætning på valutatillæg.

 

Læs mere­

Pensionsbranchen og bankerne tørner sammen i milliardopgør om pensioner

Danske Banks Danica bakker op om boligfinansiering med pensionspenge

Pensionsbranchen vil lade danskerne købe bolig med pensionsopsparing

Advarsel om boble på private equity og alternative investeringer

Afkast: Nu bliver fårene skilt fra bukkene i pensionsbranchen. Kapitalfonde gør forskellen

Kapitalfond i infight med pensionskasser over problemsag

Pensionskasser giver kold skulder til statslig milliardfond

Ny statslig fond bliver mødt med skepsis fra pensionskasser

Vækstfonden i centrum for dramatisk opgør

Ringkjøbing Landbobank, dømt fallent og Vækstfonden spiller nøgleroller i skandaleramt leasing-firma

Krisefond brænder inde med milliarder, mens virksomheder råber på hjælp

Fiasko for omstridt milliardfond

Afsløring: Pensionskasse investerede tungt i kapitalfonde trods intern modstand